Obraz logo Google Workspace.

Jak zamierzasz używać Workspace?

Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Za pomocą adresu Gmail

Odblokuj funkcje Workspace tylko dla mnie

  • Kontynuuj przy użyciu obecnego adresu Gmail
  • Dłuższe i bardziej angażujące rozmowy wideo
  • Łatwe planowanie spotkań
  • Komunikacja w dobrym stylu

Za pomocą adresu @twoja-firma

Większe możliwości współpracy dla zespołów o dowolnej wielkości

  • Użyj spersonalizowanego adresu e-mail
  • Dłuższe i bardziej angażujące rozmowy wideo
  • Udostępnione kalendarze
  • Dodaj użytkowników do swojej subskrypcji
  • Dodatkowe miejsce na dane za każdego dodanego użytkownika
  • Mechanizmy zabezpieczeń i zarządzania