Hình ảnh của biểu trưng Google Workspace.

Bạn dự định sử dụng Workspace như thế nào?

Dùng thử không có ràng buộc trong 14 ngày

Với địa chỉ Gmail

Khám phá các tính năng Workspace dành riêng cho tôi

  • Tiếp tục với địa chỉ Gmail hiện tại
  • Cuộc gọi video kéo dài, thu hút
  • Dễ dàng đặt lịch hẹn
  • Trao đổi thật phong cách

Với địa chỉ @your-company

Khả năng cộng tác nâng cao phù hợp với mọi quy mô nhóm

  • Sử dụng địa chỉ email tùy chỉnh
  • Cuộc gọi video kéo dài, thu hút
  • Lịch được chia sẻ
  • Thêm người dùng vào gói thuê bao
  • Thêm dung lượng lưu trữ với mỗi người dùng được thêm
  • Các tùy chọn kiểm soát bảo mật và quản lý