Google

Aling email address ang gusto mong gamitin sa account na ito?

Isang bago o kasalukuyang email address sa trabaho
Halimbawa: you@company.com
Isang bagong @gmail.com na email address para pamahalaan ang aking negosyo
Halimbawa: you@gmail.com