Dodatečné smluvní podmínky služby Google Workspace Individual

 • Naposledy upraveno: 30. dubna 2024

  • 1. Úvod

  • Služba Google Workspace Individual poskytuje přístup ke službám Google Workspace (s určitými funkcemi a vylepšeními) a k zákaznické podpoře, jak je popsáno v oddíle 2 (Obecný popis).

   Abyste službu Google Workspace Individual mohli používat a měli k ní přístup, musíte přijmout smluvní podmínky společnosti Google (dále „smluvní podmínky společnosti Google“) a tyto dodatečné smluvní podmínky služby Google Workspace Individual („dodatečné smluvní podmínky GWI“). Součástí dodatečných smluvních podmínek GWI může být také dodatek o zpracování dat („dodatek o zpracování dat“), jak je popsáno v oddíle 4 (Ochrana soukromí).

   Smluvní podmínky společnosti Google a tyto dodatečné smluvní podmínky GWI si pečlivě přečtěte. Stanovují, co od nás při používání služby Google Workspace Individual můžete očekávat a co očekáváme my od vás.

   V případě rozporu mezi těmito dodatečnými smluvními podmínkami GWI a smluvními podmínkami společnosti Google budou mít ve vztahu ke službě Google Workspace Individual přednost tyto dodatečné smluvní podmínky GWI (pokud nejste ve Francii).

   Tyto dodatečné smluvní podmínky GWI platí pouze pro službu Google Workspace Individual. Pokud používáte jiné služby Google (ať už prostřednictvím účtu, kterým se připojujete ke službě Google Workspace Individual, nebo jiného), uplatňují se na ně samostatné smluvní podmínky, které mohou určovat jiného poskytovatele služby nebo smluvní subjekt Google.

  • 2. Obecný popis

  • Služba Google Workspace Individual vám umožňuje používat níže uvedené služby Google Workspace spolu s prémiovými funkcemi a vylepšeními pro produktivitu popsanými na adrese https://workspace.google.com/individual/ („služby GWI“):

   • Gmail

   • Kalendář Google

   • Dokumenty Google

   • Tabulky Google

   • Prezentace Google

   • Formuláře Google

   • Disk Google

   • Google Chat

   • Google Meet

   • Google Jamboard

   • Úkoly Google

   Služba Google Workspace Individual vám také umožňuje přístup k zákaznické podpoře pro výše uvedené služby („zákaznická podpora GWI“), jak je popsáno v oddíle 5 (Zákaznická podpora).

   Vyhrazujeme si právo provádět ve službě Google Workspace Individual změny, například poskytovat pro služby GWI další nebo jiné funkce. Také vám můžeme poskytnout předběžný přístup k novým nebo vylepšeným funkcím pro služby GWI, které jsou stále ve vývoji („vydání před GA“), jak je popsáno v oddíle 7 (Vydání před všeobecnou dostupností).

   V případě významných změn s negativním vlivem na vaše používání služby Google Workspace Individual vás předem informujeme (jak je popsáno ve smluvních podmínkách společnosti Google), s výjimkou změn týkajících se vydání před GA, která mohou být pozastavena kdykoli nebo jim může být kdykoli ukončena podpora, a to bez nutnosti oznámení předem.

  • 3. Váš vztah se společností Google

  • Vstupujete do smluvního vztahu ohledně služby Google Workspace Individual s níže uvedeným subjektem, a když je ve smluvních podmínkách společnosti Google, těchto dodatečných smluvních podmínkách GWI, zásadách ochrany soukromí společnosti Google nebo dodatku o zpracování dat uvedena „společnost Google“, „my“, „naše“ nebo „správce osobních údajů“, je tento subjekt myšlen ve vztahu k vašemu používání služby Google Workspace Individual (i pokud je ve smluvních podmínkách společnosti Google nebo zásadách ochrany soukromí uvedeno jinak):

   Vaše adresa

   Subjekt společnosti Google, se kterým vstupujete do smluvního vztahu

   Evropa, Blízký východ a Afrika

   Google Cloud EMEA Limited, společnost vedená podle zákonů Irska s adresou 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko

   Asie a Tichomoří (kromě Austrálie a Nového Zélandu)

   Google Asia Pacific Pte. Ltd., společnost vedená podle zákonů Singapuru s adresou 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City II Singapur 117371

   Austrálie


   Google Australia Pty Ltd., společnost vedená podle zákonů Austrálie s adresou Level 5, 48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW 2009, Austrálie

   Nový Zéland

   Google New Zealand Limited, společnost vedená podle zákonů Nového Zélandu s adresou PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, Nový Zéland 1010

   USA nebo jiné místo nespadající do výše uvedených oblastí

   Subjekt identifikovaný ve smluvních podmínkách společnosti Google

   Pokud nejste v Austrálii ani na Novém Zélandu, služba Google Workspace Individual je vám poskytována příslušným výše uvedeným smluvním subjektem. Jestliže jste v Austrálii nebo na Novém Zélandu, vaším poskytovatelem služby je společnost Google Asia Pacific Pte Ltd. (i pokud je ve smluvních podmínkách společnosti Google uvedeno jinak), která autorizovala společnost Google Australia Pty Ltd. jako svého distributora v Austrálii a společnost Google New Zealand Limited jako svého distributora na Novém Zélandu.

   Nic v těchto dodatečných smluvních podmínkách GWI nemá vliv na smluvní subjekt, poskytovatele služby ani žádnou další službu Google, kterou také můžete používat, ani je nijak nemění.

  • 4. Ochrana soukromí

  • Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany soukromí společnosti Google (i když nejsou součástí těchto dodatečných smluvních podmínek GWI), abyste lépe porozuměli tomu, jak při používání služby Google Workspace Individual (včetně přístupu k zákaznické podpoře GWI) chráníme vaše osobní údaje jakožto správce podle příslušného práva.

   Také vám můžeme zasílat oznámení o službě, administrativní zprávy a další informace související s vaším používáním služby Google Workspace Individual, jakož i e‑maily a oznámení v zařízení týkající se vašeho předplatného. Zasílání některých zpráv můžete zrušit.

   Pokud služby GWI používáte pro jiné než čistě osobní nebo domácí aktivity (např. pro obchodní účely), budeme vaše osobní údaje chránit jakožto zpracovatel podle příslušného práva, jak je popsáno v dodatku o zpracování dat (který bude součástí těchto dodatečných smluvních podmínek GWI). Další informace V takovém případě budete mít také důležité závazky podle dodatku o zpracování dat, proto si ho pečlivě přečtěte.

   Pokud službu Google Workspace Individual používáte k nahrávání zvukové nebo obrazové komunikace, nesete odpovědnost za získání souhlasu všech účastníků (pokud je to vyžadováno podle příslušného zákona nebo nařízení).

  • 5. Zákaznická podpora

  • Pokud zákaznická podpora GWI nebude moct váš problém vyřešit (například protože se váš požadavek netýká služeb GWI), můžete být převedeni nebo přesměrováni k jiné službě zákaznické podpory Google.

   Jestliže bude vaše předplatné Google Workspace Individual zrušeno nebo pozastaveno, mohou být pozastaveny také vaše nevyřešené případy zákaznické podpory GWI a v případě obnovení předplatného budete muset otevřít nový případ.

  • 6. Změny cen

  • Ceny za Google Workspace Individual vztahující se na budoucí fakturační období můžeme změnit, pokud vás o případném navýšení ceny uvědomíme s alespoň 30denním předstihem. Takové změny nebudou mít vliv na ceny vztahující se na vaše aktuální fakturační období. Pokud s případným navýšením ceny nebudete souhlasit, můžete postupovat podle pokynů ke zrušení předplatného uvedených v oznámení o navýšení cen. Pokud předplatné tímto způsobem nezrušíte, nová cena bude platná (a) při splatnosti platby za vaše příští fakturační období, nebo (b) v případě, že vás o změně ceny uvědomíme méně než 30 dní před začátkem vašeho příštího fakturačního období, v době splatnosti platby za fakturační období následující po vašem příštím fakturačním období.

  • 7. Vydání před všeobecnou dostupností

  • Vydání před všeobecnou dostupností (před GA) budou uvedena zde nebo označena štítkem jako „předběžný přístup“, „alfa“, „beta“, „náhled“ nebo podobně. Používání vydání před GA je volitelné: není nutné k používání dalších služeb GWI.

   Berete na vědomí, že vydání před GA jsou společností Google testována a mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Pro vydání před GA nemusí být dostupná zákaznická podpora GWI.

   Pro účely vydání před GA také pověřujete společnost Google zpracováváním vašich osobních údajů (definovaných v dodatku o zpracování dat jako „osobní údaje partnera“) v souladu s příslušnými předpisy za účelem vylepšování služeb GWI (i pokud je v dodatku o zpracování dat uvedeno jinak).

  • 8. Zrušení

  • Předplatné Google Workspace Individual můžete kdykoli zrušit na adrese pay.google.com zahájením zrušení na stránce Předplatná a služby. Pokud předplatné zrušíte tímto způsobem, přístup ke službě Google Workspace Individual vám zůstane až do konce aktuálního fakturačního období a nebude to mít žádný vliv na váš přístup k jiným službám Google.

  • 9. Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele v EHP

  • Jestliže jste spotřebitelem v EHP, máte kromě práva na zrušení podle oddílu 8 (Zrušení) podle příslušných předpisů také standardní právo na odstoupení od smlouvy podle oddílu 9.1 (Vzorové pokyny EU k odstoupení od smlouvy). Spotřebitelé v EHP, kteří si přejí toto právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, mohou (avšak nejsou povinni) vyplnit a odeslat volitelný standardní formulář poskytnutý v oddíle 9.2 (Vzorový formulář EU pro odstoupení od smlouvy).

   • 9.1 Vzorové pokyny EU k odstoupení od smlouvy

    • Právo na odstoupení od smlouvy

     Jestliže jste spotřebitelem v EHP, máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů po uzavření smlouvy.

     O svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy nás (společnost Google Cloud EMEA Limited, k rukám zákaznické podpory Google Workspace Individual, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko, případně e‑mailem na adresu gwi-eu-support@google.com) musíte informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem nebo e‑mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

     Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, stačí zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

     Důsledky odstoupení od smlouvy

     Pokud od této smlouvy odstoupíte, budou vám vráceny všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného typu doručení, než je námi nabízený nejlevnější typ standardního doručení), a to bez zbytečného prodlení, ale vždy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy společnost Google obdržela vaše rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy. Pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem vrácení plateb, budou vám platby vráceny prostřednictvím stejných platebních metod, které jste použili při počáteční transakci. V důsledku takového vrácení plateb vám v žádném případě nebudou účtovány žádné poplatky.

     Jestliže jste během lhůty pro odstoupení od smlouvy požádali o zahájení poskytování služeb, může po vás být požadováno zaplacení poměrné částky odpovídající části služeb poskytnutých do doby, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy.

   • 9.2 Vzorový formulář EU pro odstoupení od smlouvy

    • — Komu: Google Cloud EMEA Limited,
     K rukám: Zákaznická podpora Google Workspace Individual
     70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko
     Nebo e‑mailem na adresu: gwi-eu-support@google.com
     — Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu této služby:
     — Datum objednání:
     — Jméno spotřebitele:
     — Adresa spotřebitele:
     — Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě):
     — Datum:

  • 10. Spory

  • Podrobnosti o smluvních podmínkách a předpisech, kterými se budou řídit případné právní spory související se službou Google Workspace Individual nebo těmito dodatečnými smluvními podmínkami GWI, najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

  • 11. Dodatečné smluvní podmínky konkrétní služby

  • Na níže uvedené služby či funkce GWI se vztahují smluvní podmínky společnosti Google a tyto dodatečné smluvní podmínky GWI. Vedle jednotlivých služeb a funkcí také uvádíme další smluvní podmínky, které se na konkrétní službu či funkci vztahují. Při používání těchto služeb či funkcí určují náš vztah a vzájemná očekávání smluvní podmínky společnosti Google, tyto dodatečné smluvní podmínky GWI a všechny další uvedené smluvní podmínky.

  • • Elektronický podpis: Dodatečné smluvní podmínky

 • Předchozí verze

  • 10. května 2023

  • 15. srpna 2022

  • 28. června 2021