Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών Google Workspace Individual

Τελευταία ενημέρωση: 15 Αυγούστου 2022

 1. Εισαγωγή

  Το Google Workspace Individual σας παρέχει πρόσβαση σε προϊόντα Google Workspace (με συγκεκριμένες λειτουργίες και βελτιώσεις) και υποστήριξη πελατών, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2 (Γενική Περιγραφή).

  Για να χρησιμοποιήσετε και να έχετε πρόσβαση στο Google Workspace Individual πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της GoogleΟΠΥ Google») και τους παρόντες Πρόσθετους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Google Workspace Individual («Πρόσθετοι Όροι GWI»). Η Πρόσθετη Πράξη Επεξεργασίας ΔεδομένωνΠΠΕΔ») ενδέχεται, επίσης, να αποτελέσει μέρος των παρόντων Πρόσθετων Όρων GWI, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4 (Απόρρητο).

  Παρακαλούμε διαβάστε τους ΟΠΥ Google και τους παρόντες Πρόσθετους Όρους GWI με προσοχή. Προβλέπουν όσα μπορείτε να περιμένετε από εμάς όταν χρησιμοποιείτε το Google Workspace Individual, καθώς και ποιες είναι οι δικές μας προσδοκίες από εσάς.

  Αν οι παρόντες Πρόσθετοι Όροι GWI έρχονται σε αντίθεση με τους Όρους Google, οι παρόντες Πρόσθετοι Όροι GWI υπερισχύουν όσον αφορά το Google Workspace Individual, εκτός εάν βρίσκεστε στη Γαλλία.

  Οι παρόντες Πρόσθετοι Όροι GWI ισχύουν μόνο για το Google Workspace Individual. Αν χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες Google (είτε μέσω του λογαριασμού που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στο Google Workspace Individual είτε με άλλο τρόπο), θα εφαρμόζονται χωριστοί όροι, οι οποίοι μπορεί να προσδιορίζουν διαφορετικό αντισυμβαλλόμενο ή πάροχο υπηρεσιών Google.

 2. Γενική Περιγραφή

  Το Google Workspace Individual σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα Google Workspace που απαριθμούνται παρακάτω, μαζί με τις λειτουργίες και τις βελτιώσεις υψηλής παραγωγικότητας που περιγράφονται στη σελίδα https://workspace.google.com/individualΠροϊόντα GWI»):

  Το Google Workspace Individual σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε υποστήριξη πελατών για τα προϊόντα που αναφέρονται πιο πάνω («Υποστήριξη Πελατών GWI»), όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5 (Υποστήριξη Πελατών).

  Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές στο Google Workspace Individual, όπως για παράδειγμα να παράσχουμε περισσότερες ή διαφορετικές λειτουργίες για τα Προϊόντα GWI. Ενδέχεται, επίσης, να σας δώσουμε πρώιμη πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες λειτουργίες για Προϊόντα GWI που βρίσκονται ακόμα σε στάδιο ανάπτυξης («Κυκλοφορίες πριν τη ΓΔ»), όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7 (Κυκλοφορίες πριν τη Γενική Διάθεση).

  Θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων, όπως περιγράφεται στους ΟΠΥ Google, αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν αρνητικά την εκ μέρους σας χρήση του Google Workspace Individual, με εξαίρεση τις Κυκλοφορίες πριν τη ΓΔ οι οποίες μπορεί να ανασταλούν ή να διακοπούν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 3. Η σχέση σας με την Google

  Σε ό,τι αφορά το Google Workspace Individual συμβάλλεστε με την οντότητα που αναφέρεται παρακάτω και όταν στους ΟΠΥ Google, τους παρόντες Πρόσθετους Όρους GWI, την Πολιτική Απορρήτου της Google ή την ΠΠΕΔ χρησιμοποιούνται οι όροι «Google», «εμείς», «εμάς», «μας» ή «υπεύθυνος επεξεργασίας», αυτοί αναφέρονται στην εν λόγω οντότητα σε σχέση με την εκ μέρους σας χρήση του Google Workspace Individual (ακόμη και αν στους ΟΠΥ Google ή στην Πολιτική Απορρήτου ορίζεται διαφορετικά):

  Η διεύθυνσή σας Η οντότητα Google που συμβάλλεται με εσάς
  Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική Google Cloud EMEA Limited, εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας, με διεύθυνση 70 Sir John Rogerson’s Quay, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία
  Ιαπωνία

  Google Asia Pacific Pte. Ltd., εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Σιγκαπούρης, με διεύθυνση 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City II Σιγκαπούρη 117371

  Αυστραλία Google Australia Pty Ltd., εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αυστραλίας, με διεύθυνση Level 5, 48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW 2009, Αυστραλία
  Ηνωμένες Πολιτείες και κάθε άλλη τοποθεσία που δεν καλύπτεται παραπάνω Η οντότητα που προσδιορίζεται στους ΟΠΥ Google

  Το Google Workspace Individual παρέχεται σε εσάς από την αντίστοιχη συμβαλλόμενη οντότητα που αναφέρεται παραπάνω, εκτός εάν βρίσκεστε στην Αυστραλία. Αν βρίσκεστε στην Αυστραλία, η Google Asia Pacific Pte Ltd. είναι ο πάροχος υπηρεσιών σας (ακόμη και αν στους ΟΠΥ Google ορίζεται διαφορετικά) και έχει εξουσιοδοτήσει την Google Australia Pty Ltd. ως μεταπωλητή της.

  Καμία διάταξη στους παρόντες Πρόσθετους Όρους GWI δεν επηρεάζει ή μεταβάλλει τη συμβαλλόμενη οντότητα ή τον πάροχο υπηρεσιών οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών Google που ενδέχεται να χρησιμοποιείτε επιπροσθέτως.
 4. Απόρρητο

  Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της Google (παρόλο που δεν αποτελεί μέρος των παρόντων Πρόσθετων Όρων GWI), ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όταν χρησιμοποιείτε το Google Workspace Individual συμπεριλαμβανομένου όταν εισέρχεστε στην Εξυπηρέτηση Πελατών GWI.

  Επίσης, μπορεί να σας στείλουμε ανακοινώσεις που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μηνύματα που αφορούν τη διαχείριση και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την εκ μέρους σας χρήση του Google Workspace Individual, καθώς και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδοποιήσεις συσκευής που συνδέονται με τη συνδρομή σας. Μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από ορισμένες από τις εν λόγω επικοινωνίες.

  Αν δεν χρησιμοποιείτε Προϊόντα GWI αποκλειστικά για προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες (π.χ. αν χρησιμοποιείτε Προϊόντα GWI για επαγγελματικούς σκοπούς), στην περίπτωση αυτή θα προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ως εκτελών την επεξεργασία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως περιγράφεται στην ΠΠΕΔ (η οποία θα αποτελέσει μέρος των παρόντων Πρόσθετων Όρων GWI). Μάθετε περισσότερα. Στην περίπτωση αυτή, θα έχετε επίσης σημαντικές υποχρεώσεις βάσει της ΠΠΕΔ, οπότε διαβάστε την προσεκτικά.

  Αν χρησιμοποιείτε το Google Workspace Individual για να καταγράφετε επικοινωνίες ήχου ή εικόνας, είστε υπεύθυνοι για τη λήψη της συγκατάθεσης όλων των συμμετεχόντων, εφόσον απαιτείται από ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

 5. Εξυπηρέτηση Πελατών

  Αν η Εξυπηρέτηση Πελατών GWI αδυνατεί να επιλύσει θέματα υποστήριξης (π.χ. επειδή το αίτημά σας δεν αφορά Προϊόντα GWI), ενδέχεται να μεταφερθείτε ή να ανακατευθυνθείτε σε άλλη υπηρεσία υποστήριξης πελατών Google.

  Αν η συνδρομή σας στο Google Workspace Individual ακυρωθεί ή ανασταλεί, ενδέχεται να ανασταλούν επίσης και θέματα που δεν έχουν επιλυθεί από την Υποστήριξη Πελατών και ενδέχεται να χρειαστεί να ξεκινήσετε εκ νέου διαδικασία υποβολής ερωτήματος αφού επαναφέρετε τη συνδρομή σας.

 6. Αλλαγές τιμών

  Μπορούμε να αλλάξουμε την(τις) τιμή(ές) του Google Workspace Individual που θα ισχύουν για μελλοντικές περιόδους χρέωσης, εφόσον σας αποστείλουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών για οποιαδήποτε αύξηση τιμών. Οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν την(τις) τιμή(ές) που ισχύουν για την τρέχουσα περίοδο χρέωσής σας. Αν έχετε αντίρρηση σε οποιαδήποτε αύξηση τιμών, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που θα περιγράφουμε στην προειδοποίηση αύξησης τιμών προκειμένου να ακυρώσετε τη συνδρομή σας. Αν δεν προβείτε σε ακύρωση κατ’ αυτόν τον τρόπο, η νέα τιμή θα τεθεί σε ισχύ είτε α) όταν η πληρωμή για την επόμενη περίοδο χρέωσής σας καταστεί απαιτητή, είτε β) σε περίπτωση που σας ειδοποιήσουμε για την αύξηση των τιμών σε λιγότερο από 30 ημέρες πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου χρέωσής σας, όταν καταστεί απαιτητή η πληρωμή για την περίοδο χρέωσης μετά την επόμενη περίοδο χρέωσής σας.

 7. Κυκλοφορίες πριν τη Γενική Διάθεση

  Οι Κυκλοφορίες πριν τη ΓΔ θα παρατίθενται εδώ, διαφορετικά θα προσδιορίζονται ως «Πρώιμη Πρόσβαση», «Άλφα», «Βήτα», «Προεπισκόπηση» ή με παρόμοιο χαρακτηρισμό. Η εκ μέρους σας χρήση των Κυκλοφοριών πριν τη ΓΔ είναι προαιρετική: δεν απαιτείται η χρήση οποιωνδήποτε Κυκλοφοριών πριν τη ΓΔ προκειμένου να χρησιμοποιήσετε άλλα προϊόντα GWI.

  Αναγνωρίζετε ότι οι Κυκλοφορίες πριν τη ΓΔ βρίσκονται σε στάδιο δοκιμής από την Google και ενδέχεται να είναι επιρρεπείς σε σφάλματα και ανακρίβειες. Η Υποστήριξη Πελατών GWI ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για Κυκλοφορίες πριν τη ΓΔ.

  Επίσης, για τους σκοπούς των Κυκλοφοριών πριν τη ΓΔ, δίνετε εντολή στην Google να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (που ορίζονται ως «Προσωπικά Δεδομένα Συνεργάτη» στην ΠΠΕΔ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με σκοπό τη βελτίωση των Προϊόντων GWI (ακόμη και αν στην ΠΠΕΔ ορίζεται διαφορετικά).

 8. Ακύρωση

  Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο Google Workspace Individual οποτεδήποτε, μεταβαίνοντας στη σελίδα pay.google.com και ξεκινώντας τη διαδικασία ακύρωσης στην ενότητα «Συνδρομές και Υπηρεσίες». Αν προβείτε σε ακύρωση κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα διατηρήσετε την πρόσβαση στο Google Workspace Individual μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσής σας, ενώ η πρόσβασή σας σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες Google δεν θα επηρεαστεί.

 9. Δικαίωμα Υπαναχώρησης για Καταναλωτές του ΕΟΧ

  Εάν είστε καταναλωτής εντός του ΕΟΧ, επιπροσθέτως του δικαιώματος ακύρωσης σύμφωνα με την Ενότητα 8 (Ακύρωση), η ισχύουσα νομοθεσία σας παρέχει το δικαίωμα υπαναχώρησης της Ενότητας 9.1 (Υπόδειγμα Οδηγιών Υπαναχώρησης ΕΕ). Κάθε καταναλωτής εντός του ΕΟΧ που επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να συμπληρώσει και να υποβάλει το προαιρετικό υπόδειγμα εντύπου που παρέχεται στην Ενότητα 9.2 (Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης ΕΕ).

  • 9.1 Υπόδειγμα Οδηγιών Υπαναχώρησης ΕΕ
   Δικαίωμα Υπαναχώρησης

   Εάν είστε καταναλωτής εντός του ΕΟΧ, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε δικαιολόγηση. Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει με την πάροδο 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

   Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (Google Cloud EMEA Limited, Υπόψη Google Workspace Individual Customer Support, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gwi-eu-support@google.com) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με ρητή δήλωση (π.χ. με επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε, αλλά δεν υποχρεούστε, να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να αποστείλετε τη δήλωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

   Συνέπειες Υπαναχώρησης

   Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που προκύπτουν από την επιλογή από εσάς ενός τρόπου παράδοσης άλλου παράδοσης άλλος από τον πιο οικονομικό βασικό τρόπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε γνώση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων με το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν άλλως έχετε ρητώς συμφωνήσει· σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με οποιαδήποτε έξοδα λόγω της επιστροφής χρημάτων.

   Αν ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή των υπηρεσιών κατά την περίοδο υπαναχώρησης, θα μας καταβάλετε το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι τη στιγμή που μας κοινοποιήσατε την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση, κατ' αναλογία με την πλήρη παροχή των υπηρεσιών υπό τη σύμβαση.

  • 9.2 Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης ΕΕ
   — Προς: Google Cloud EMEA Limited,
   Υπόψη: Google Workspace Individual Customer Support
   70 Sir John Rogerson’s Quay, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία
   Ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: gwi-eu-support@google.com
   — Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας:
   — Που παραγγέλθηκε στις:
   — Όνομα καταναλωτή:
   — Διεύθυνση καταναλωτή:
   — Υπογραφή καταναλωτή (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί έγχαρτα):
   — Ημερομηνία:
 10. Επίλυση διαφορών

  Παρακαλούμε διαβάστε τους ΟΠΥ Google για να κατανοήσετε τους όρους και το δίκαιο που διέπουν τις νομικές διαφορές που σχετίζονται με το Google Workspace Individual ή τους παρόντες Πρόσθετους Όρους GWI.

Previous Version

June 28, 2021