Google Workspacein (tiimihallinnoitu) sopimus

Kuvaus

Seuraavat ehdot yhdessä Google Workspacein yksittäisen käyttäjän käyttöehtojen kanssa muodostavat Google Workspacein tiimihallinnoidun sopimuksen (Sopimus). Sopimus tehdään Google Inc:n, delawarelaisen yrityksen, jolla on toimisto osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA, (Google) ja nämä ehdot hyväksyvän yhteisön (Asiakas) kesken. Tämä Sopimus on voimassa siitä päivästä alkaen, jolloin käyttäjä klikkaa Hyväksy ja jatka -painiketta (Voimaantulopäivä).

Jos hyväksyt Sopimuksen työnantajan tai muun organisaation puolesta, vakuutat, (a) että sinulla on täydet lailliset valtuudet sitouttaa organisaatio näihin käyttöehtoihin, (b) että olet tutustunut tähän Sopimukseen ja ymmärrät sen sisällön ja (c) että hyväksyt tämän Sopimuksen edustamasi osapuolen puolesta.

 • Jos et hyväksy näitä ehtoja tai organisaatiosi ei ole antanut sinulle valtuuksia tämän sopimuksen tekemiseen, älä klikkaa Hyväksy ja jatka -painiketta.

  • 1. Laajuus
   Tämä Sopimus koskee Asiakkaan hallinnoidun tiimin mahdollisuuksia käyttää Palveluita. Joihinkin Palveluihin voi liittyä lisäehtoja. Lisäehdot ovat saatavilla kyseisten Palvelujen kanssa, ja ne muodostavat osan tätä Sopimusta, jos Hallinnoitu tiimi käyttää kyseisiä Palveluita.

  • 2. Palvelut

   • 1. Ilmainen kokeilu: Google voi tarjota Palveluja Asiakkaalle ilmaiseksi Kokeilun ajaksi.

    • a. Kokeilun aikana

     • I. Google tarjoaa soveltuvat Palvelut Asiakkaan Hallinnoidulle tiimille veloituksetta.

     • II. Hallinnoidun tiimin Palvelujen käyttöä säätelevät tämän Sopimuksen ehdot Osiota 4.2 (Maksaminen) lukuun ottamatta. Kokeiluun liittyvät lisäehdot voivat tulla näkyviin verkkorekisteröitymisen aikana. Tällaiset lisäehdot sisältyvät tähän Sopimukseen tällä maininnalla ja niitä sovelletaan, mikäli tässä on ristiriitaisia ehtoja.

     • III. Asiakasta pyydetään antamaan kelvolliset laskutustiedot.

     • IV. GOOGLE EI TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA VASTAA MENETETYISTÄ TULOISTA TAI EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI RANGAISTUSKORVAUKSISTA, VAIKKA SE OLISI TIENNYT TAI SEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ, ETTÄ KORVAUKSET OVAT MAHDOLLISIA JA VAIKKA SUORAT KORVAUKSET EIVÄT OLE HYVITYSKEINO. GOOGLEN VASTUU RAJOITTUU TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TUHANTEEN DOLLARIIN.

     • V. SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISINAAN. GOOGLE EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISTA, OLETETTUA, LAKISÄÄTEISTÄ TAI MUUTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. GOOGLE EI ESITÄ MITÄÄN VAKUUTUKSIA MISTÄÄN PALVELUIDEN AVULLA TAI KAUTTA KÄYTETTÄVÄSTÄ MATERIAALISTA TAI TIEDOISTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ PALVELUT EIVÄT KORVAA PUHELUPALVELUJA JA ETTÄ PALVELUSSA EI VOI SOITTAA TAI VASTAANOTTAA HÄTÄPUHELUITA.

    • b. Jos Asiakas antaa kelvolliset laskutustiedot Kokeilun aikana, Hallinnoitu tiimi voi käyttää Palveluita Kokeilun jälkeen tämän Sopimuksen mukaisesti myös Osion 4.2 (Maksaminen) osalta. Asiakkaalta veloitetaan automaattisesti Hallinnoidun tiimin Sopimuksen mukaisten Palvelujen käyttöön liittyvät maksut välittömästi Kokeilun päätyttyä.

    • c. Jos Asiakas ei anna kelvollisia laskutustietoja Kokeilun aikana, Hallinnoidun tiimin Palvelujen käyttöoikeus jäädytetään Kokeilun päätyttyä. Asiakas voi silti antaa kelvolliset laskutustiedot, ja niiden antamisen jälkeen Hallinnoidun tiimin Palvelujen käyttöoikeus palautetaan. Asiakkaalta veloitetaan Hallinnoidun tiimin Palvelujen käyttöoikeudesta tämän Sopimuksen mukaisesti myös Osion 4.2 (Maksaminen) osalta. Google pidättää oikeuden poistaa tai lopettaa Jäädytetyt tilit tämän Sopimuksen mukaisesti.

    • d. Googlella ei ole velvollisuutta säilyttää tai muulla tavalla saattaa käytettäväksi Kokeilun päättymispäivän jälkeen Asiakkaan tietoja Asiakkaalle, ellei Asiakas ole ostanut samoja Palveluja jatkaakseen sopimuskautta Kokeilun jälkeen tämän Sopimuksen mukaisesti.

   • 2. Palvelujen käyttö: Google myöntää Asiakkaalle oikeuden käyttää soveltuvia Palveluja Sopimuskauden ajan tämän Sopimuksen mukaisesti. Soveltuvat Palvelut riippuvat Palvelutasosopimuksesta. Tiettyjen Palvelujen käyttöön voi sisältyä lisämaksuja.

   • 3. Laitteisto ja tiedonsiirto: Kaikkien tilojen, joissa Asiakkaan tietoja säilytetään ja käsitellään, on noudatettava kohtuullisia tietoturvastandardeja, jotka antavat vähintään yhtä hyvän suojan kuin tietoturvastandardit tiloissa, joissa Google säilyttää ja käsittelee omia samantyyppisiä tietojaan. Google on ottanut käyttöön alan standardijärjestelmät ja -menetelmät tai sitä paremmat järjestelmät ja menetelmät, joilla voidaan varmistaa Asiakkaan tietojen suojaus ja luottamuksellisuus, suojata Asiakkaan tietoja odotetuilta uhilta ja vaaroilta sekä estää luvaton pääsy Asiakkaan tietoihin tai niiden luvaton käyttö. Osana Palvelun tarjoamista Google siirtää, säilyttää ja käsittelee Asiakkaan tietoja Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa Googlella tai sen edustajilla on tiloja. Käyttämällä Palveluja Asiakas hyväksyy Asiakkaan tietojen siirron, käsittelyn ja säilytyksen.

   • 4. Muutokset:

    • a. Palveluihin: Google saattaa tehdä kaupallisesti kohtuullisia muutoksia Palveluihin aika ajoin. Jos Google tekee merkittävän muutoksen Palveluihin, Google ilmoittaa asiasta Asiakkaalle, mikäli Asiakas on tilannut ilmoituksen muutoksista Googlelta.

    • b. URL-käyttöehtoihin: Google saattaa tehdä kaupallisesti kohtuullisia muutoksia URL-käyttöehtoihin aika ajoin. Jos Google tekee merkittävän muutoksen URL-käyttöehtoihin, Google ilmoittaa Asiakkaalle lähettämällä sähköpostiviestin Ilmoitussähköpostiosoitteeseen tai ottamalla yhteyden Asiakkaaseen hallintakonsolin kautta. Jos muutoksella on merkittävä negatiivinen vaikutus Asiakkaaseen ja Asiakas ei hyväksy muutosta, Asiakkaan on ilmoitettava tästä Googlelle ohjekeskuksen kautta kolmenkymmenen päivän kuluessa ilmoituksen vastaanotosta. Jos Asiakas täyttää ilmoitusvelvollisuutensa Googlen vaatimalla tavalla, Asiakasta koskevat, juuri ennen muutosta voimassa olleet ehdot säilyvät voimassa kyseessä oleville Palveluille nykyisen Palvelukauden loppuun saakka. Jos kyseiset Palvelut uusitaan, niihin sovelletaan uusimishetkellä voimassa olevia Googlen URL-käyttöehtoja.

  • 3. Asiakkaan velvollisuudet

   • 1. Noudattaminen: Asiakkaan on varmistettava, että Asiakas ja kaikki Käyttäjät noudattavat Hyväksytyn käytön käytäntöä Palveluiden käytössä.

   • 2. Tiimin hallintakonsoli Jokaisella Tiimin järjestelmänvalvojalla on Tiimin hallintakonsolin käyttöoikeus. Asiakas on vastuussa Käyttäjien nimeämisestä Tiimin järjestelmänvalvojiksi ja sen takaamisesta, että kaikki Tiimin järjestelmänvalvojat noudattavat Sopimusta. Asiakas hyväksyy, että Googlen vastuut eivät ulotu Palveluiden sisäiseen hallintaan tai järjestelmänhallintaan Hallinnoidun tiimin puolella.

   • 3. Käyttäjän suostumus: Jos vähintään yksi Käyttäjä liittyy Hallinnoituun tiimiin, Tiimin järjestelmänvalvojat hallinnoivat Palveluiden käyttöä, kunhan Käyttäjät ovat Hallinnoidun tiimin jäseniä. Tiimin järjestelmänvalvojat pystyvät käyttämään, valvomaan, poistamaan tai luovuttamaan Hallinnoidussa tiimissä olevien Google Workspace -tilien sisältämiä Käyttäjien käytettävissä olevia tietoja. Asiakas hankkii ja säilyttää kaikki vaaditut Hallinnoidun tiimin Käyttäjien suostumukset, joiden myötä (a) Tiimin järjestelmänvalvojat voivat käyttää, valvoa, poistaa ja luovuttaa näitä tietoja ja Google voi mahdollistaa tämän Tiimin järjestelmänvalvojille sekä (b) Google voi tarjota Palveluita.

   • 4. Luvaton käyttö: Asiakkaan on (a) pyrittävä kaupallisesti kohtuullisin keinoin estämään Palveluiden luvaton käyttö ja jäädyttämään tai lopettamaan mahdollinen luvaton käyttö, (b) ilmoitettava Googlen tuelle välittömästi Palveluiden luvattomasta käytöstä, kun sellainen tulee Asiakkaan tietoon ja (c) ilmoitettava Googlen tuelle välittömästi, jos Asiakkaan tietoon tulee, että Palveluita käyttävä Asiakas tai Käyttäjä ei pääse enää käyttämään Ilmoitussähköpostiosoitettaan. Asiakas on yksin vastuussa luvattomasta käytöstä, joka johtuu siitä, että ilmoittamisessa Googlelle on tapahtunut viive tai ilmoitusta ei ole tehty.

   • 5. Käyttörajoitukset: Ellei Google anna erityistä kirjallista lupaa, Asiakas ei itse tee seuraavaa ja varmistaa kaupallisesti kohtuullisin keinoin, ettei myöskään kolmas osapuoli (a) myy tai vuokraa Palveluita kolmannelle osapuolelle tai saata Palveluita muulla tavalla kolmannen osapuolen käytettäviksi maksua vastaan, (b) yritä takaisinmallintaa Palveluita tai mitään niiden osaa, (c) yritä luoda Palveluiden kopiota tai samanlaista palvelua Palveluiden käytön kautta, (d) käytä Palveluita Korkean riskin toimiin, (e) käytä Palveluita vientivalvontalakien säätelemien Asiakastietojen tallentamiseen tai siirtämiseen tai (f) käytä Palveluita sairausvakuutuksen siirrettävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvän lain (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) vuodelta 1996 ja sen säädösten suojaamien terveystietojen yhteydessä.

   • 6. Lakien noudattaminen: Tarvittaessa Asiakas vastaa yksin kaikkien sellaisten lakien ja säädösten noudattamisesta, jotka koskevat Hallinnoidun tiimin Palveluiden käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi tekijänoikeuslait, Yhdysvaltain Family Educational Rights and Privacy Protection Act of 1974 (FERPA), Children’s Internet Protection Act (CIPA), Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA) mukaan lukien vanhemman suostumuksen saaminen kerättäessä tai levitettäessä henkilötietoja opiskelijoista tai lapsista sekä kaikki soveltuvat kaupalliset ja julkiset lahjonnan vastaiset lait (Lahjonnan vastaiset lait) mukaan luettuna Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act of 1977 ja Ison-Britannian Bribery Act of 2010, jotka kieltävät arvoa sisältävät korruptiotarjoukset suoraan tai epäsuoraan kenelle tahansa mukaan luettuina viranomaiset liiketoiminnan hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tai muun epäasiallisen kaupallisen edun varmistamiseksi. Asiakas ei myöskään suorita minkäänlaisia asioiden edistämismaksuja, joiden tarkoituksena on kannustaa viranomainen suorittamaan rutiinitoimenpiteitä, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen velvollisuuksiin. Viranomainen kattaa tässä kaikki hallinnon työntekijät, edustustehtävien ehdokkaat sekä valtion omistamien tai hallitsemien yritysten, julkisten kansainvälisten organisaatioiden ja poliittisten puolueiden työntekijät.

   • 7. Kolmannen osapuolen pyynnöt: Asiakas vastaa Kolmannen osapuolen pyyntöihin vastaamisesta. Google, siinä määrin kuin laki ja Kolmannen osapuolen pyyntöjen ehdot sallivat, (a) ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisimman pian saamastaan Kolmannen osapuolen pyynnöstä, (b) noudattaa Asiakkaan kohtuullisia pyyntöjä vastustaa Kolmannen osapuolen pyyntöä ja (c) antaa Asiakkaalle tietoa tai työkaluja, joita tämä tarvitsee vastatakseen Kolmannen osapuolen pyyntöön. Asiakas pyrkii ensisijaisesti hankkimaan Kolmannen osapuolen pyyntöön vastaamiseen tarvittavat tiedot itse ja ottaa yhteyttä Googleen vain, jos Asiakas ei kohtuullisesti pysty hankkimaan tällaisia tietoja.

  • 4. Laskutus ja maksaminen

   • 1. Laskutus: Asiakas voi valita jonkin seuraavista laskutusvaihtoehdoista tai jonkin muun vaihtoehdon, jonka Google tarjoaa tilaussivulla Palveluja tilattaessa. Google voi muuttaa laskutusvaihtoehtojen valikoimaa, rajoittaa laskutusvaihtoehtoja tai lopettaa vaihtoehdon tarjoamisen ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle kirjallisesti 30 päivää etukäteen (sähköpostiviesti katsotaan kirjalliseksi ilmoitukseksi). Kaikkia laskutusvaihtoehtoja ei tarjota kaikille asiakkaille. Asiakas maksaa Palveluista jollakin Osiossa 4.2 mainituista maksuvaihtoehdoista.

    • a. Kuukausisopimus: Kuukausisopimuksessa Asiakas ei sitoudu ostamaan Palveluita määritetyksi kaudeksi, vaan maksaa Palveluista kuukausittain. Google laskuttaa Asiakkaalta (i) Hallinnoidun tiimin päivittäiseen Palveluiden käyttöön perustuvat maksut edeltävältä kuukaudelta ja (ii) kuukausittaisen velan Palveluiden käytöstä. Google toimittaa Asiakkaalle kuukausittaisen hinnan Palveluista Asiakkaan tilatessa Palveluita ja laskee tämän hinnan perusteella suhteelliset maksut Hallinnoidun tiimin päivittäiselle käytölle kunakin kuukautena. Palveluiden käytön osittainen päivä pyöristetään Palveluiden käytön kokonaiseksi päiväksi maksujen laskemista varten.

    • b. Vaihtoehtoinen laskutus: Google voi tarjota Asiakkaalle vaihtoehtoisia laskutusvaihtoehtoja tai -suunnitelmia aika ajoin (esimerkiksi tilaussivulla). Jos Asiakas hyväksyy vaihtoehtoisen laskutusvaihtoehdon tai -suunnitelman, kyseisen vaihtoehdon ehdot ovat voimassa tarjouksessa ilmoitetulla tavalla.

   • 2. Maksaminen: Kaikkien maksettavien maksujen valuutta on Yhdysvaltain dollari, ellei tilaussivulla toisin mainita.

    • a. Luotto- tai maksukortti: Maksut tilauksista, jotka Asiakas maksaa luottokortilla, maksukortilla tai muulla maksutavalla, joka ei ole lasku, erääntyvät sen kuun lopussa, jonka aikana Hallinnoitu tiimi sai Palvelut. Luottokorteilta tai maksukorteilta (i) Google veloittaa Asiakkaalta kaikki sovellettavat maksut eräpäivänä ja (ii) näiden maksujen katsotaan olevan myöhässä kolmenkymmenen päivän kuluttua sen kuun lopusta, jona Hallinnoitu tiimi sai Palvelut.

    • b. Muut maksutavat: Asiakas voi vaihtaa maksutapansa toiseksi Tiimin hallintakonsolin kautta. Google voi tarjota muita maksutapoja tarjoamalla niitä käytettäviksi Tiimin hallintakonsolissa. Näihin muihin maksutapoihin saattaa liittyä lisäehtoja, jotka Asiakkaan on ehkä hyväksyttävä ennen lisämaksutapojen käyttöä.

   • 3. Maksamattomat maksut: Maksamattomat laskut kasvavat korkoa puolitoista prosenttia kuukaudessa (tai korkeimman lain salliman summan) eräpäivästä siihen hetkeen, kun lasku on maksettu kokonaisuudessaan. Asiakas on vastuussa kaikista kohtuullisista kuluista (mukaan lukien asianajopalkkiot), joita Googlelle on syntynyt myöhässä olevien maksujen perimisestä, paitsi jos maksuhäiriöt johtuvat Googlen laskutuksessa tapahtuneista virheistä.

   • 4. Maksamattomuudesta johtuva jäädytys:

    • a. Automaattinen jäädytys: Asiakkaalla on kolmekymmentä päivää aikaa maksaa Googlelle myöhässä olevat maksut. Jos Asiakas ei maksa Googlelle myöhässä olevia maksuja kolmenkymmenen päivän sisällä, Google Jäädyttää Hallinnoidun tiimin Palveluiden käytön automaattisesti. Jäädytys on voimassa, kunnes Asiakas on maksanut Googlelle kaikki erääntyneet maksut.

    • b. Jäädytyksen aikana: Jos Hallinnoidun tiimin Palveluiden käyttö on jäädytetty maksamattomien laskujen takia, Google lakkaa veloittamasta Asiakkaalta kuukausimaksuja Hallinnoidun tiimin käytön jäädytyksen ajaksi.

    • c. Sopimuksen lopettaminen jäädytyksen jälkeen: Jos Hallinnoidun tiimin Palveluiden käyttö on Jäädytettynä maksamattomien laskujen vuoksi yli kuudenkymmenen päivän ajan, Google voi lopettaa Sopimuksen rikkomuksen seurauksena Osion 12.2 mukaisesti. Mikäli Käyttäjä jatkaa Palveluiden käyttämistä tämän Sopimuksen lopettamisen jälkeen mutta ennen kuin vahvistettu Verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja on määritetty, Käyttäjän Palveluiden käyttöä koskevat Google Workspacein yksittäisen käyttäjän käyttöehdot, Googlen käyttöehdot, Googlen tietosuojakäytäntö ja mahdolliset palvelukohtaiset ehdot. Google pidättää oikeuden poistaa tai lopettaa Jäädytetyt tilit Googlen käyttöehtojen mukaisesti.

   • 5. Verot: Asiakas vastaa kaikista Veroista ja maksaa Googlelle Palveluista vähentämättä Veroja. Jos Google on velvollinen keräämään tai maksamaan Veroja, Verot laskutetaan Asiakkaalta, ellei Asiakas toimita Googlelle voimassa olevaa, asianmukaisen veroviranomaisen antamaa todistusta verovapaudesta. Jos Asiakas on juridisesti velvollinen pidättämään Veroja Googlelle maksamistaan maksuista, Asiakkaan on toimitettava Googlelle virallinen veroilmoitus tai muu asiaankuuluva asiakirja, jolla kyseiset maksut todistetaan.

  • 5. Tekniset tukipalvelut

   • 1. Asiakkaan puolelta: Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan Käyttäjien tai kolmansien osapuolien kysymyksiin ja valituksiin, jotka liittyvät Asiakkaan tai Käyttäjän Palveluiden käyttöön. Asiakas pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin ratkaisemaan tukipyynnöt ennen niiden ohjaamista Googlelle.

   • 2. Googlen puolelta: Jos Asiakas ei pysty ratkaisemaan tukipyyntöä yllä kuvatulla tavalla, Asiakas voi ohjata pyynnön Googlelle Teknisten tukipalveluiden ohjeiden mukaisesti. Google tarjoaa Asiakkaalle teknisiä tukipalveluita Hallinnoidun tiimin Palveluiden käyttöön liittyen Teknisten tukipalveluiden ohjeiden mukaisesti.

  • 6. Jäädytys

   • 1. Käyttäjätilien jäädytys Googlen puolelta: Jos Googlen tietoon tulee, että Käyttäjä ei enää hallitse Ilmoitussähköpostiosoitettaan tai rikkoo Sopimusta muulla tavalla, Google voi Jäädyttää tai lopettaa Käyttäjän tilin.

   • 2. Kiireelliset tietosuojaongelmat: Edellä mainitusta huolimatta, jos kyseessä on Kiireellinen tietosuojaongelma, Google voi Jäädyttää automaattisesti haittaa tuottavan käytön. Jäädytys on mahdollisimman vähäinen ja mahdollisimman lyhyt siten, että Kiireellinen tietosuojaongelma pystytään estämään tai lopettamaan. Jos Google Jäädyttää Hallinnoidussa tiimissä olevan Käyttäjän tilin mistä tahansa syystä ilmoittamatta tästä Asiakkaalle etukäteen, Google toimittaa Jäädytyksen perustelut Asiakkaalle tämän pyynnöstä niin pian kuin on kohtuullisesti mahdollista. Google pidättää oikeuden poistaa tai lopettaa Jäädytetyt tilit.

  • 7. Luottamukselliset tiedot

   • 1. Velvollisuudet: Kumpikin osapuoli (a) suojaa toisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja yhtä huolellisesti kuin omia Luottamuksellisia tietojaan ja (b) luovuttaa Luottamuksellisia tietoja ainoastaan tytäryhtiöille, työntekijöille ja edustajille, joiden tarvitsee tietää asiasta ja jotka ovat kirjallisella sopimuksella sitoutuneet pitämään tiedot salassa. Kumpikin osapuoli (ja tytäryhtiöt, työntekijät ja edustajat, joille se on luovuttanut luottamuksellisia tietoja) käyttää luottamuksellisia tietoja vain tämän Sopimuksen mukaisten oikeuksien käyttämiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen ja suojelee niitä samalla kohtuullisen huolellisesti. Kumpikin osapuoli vastaa tytäryhtiöidensä, työntekijöidensä ja edustajiensa tätä kohtaa loukkaavista toimista.

   • 2. Poikkeukset: Luottamukselliset tiedot eivät sisällä tietoja, (a) jotka Luottamuksellisten tietojen vastaanottaja jo tietää, (b) jotka tulevat julki ilman vastaanottajan syytä, (c) jotka vastaanottaja on itsenäisesti luonut tai (d) jotka ulkopuolinen osapuoli on vastaanottajalle laillisesti luovuttanut.

   • 3. Edellytetty tietojen paljastaminen: Kumpikin osapuoli saa paljastaa toisen osapuolen Luottamukselliset tiedot, jos laki sitä edellyttää, mutta vain sen jälkeen, kun se on lain sallimissa rajoissa (a) yrittänyt ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle kaupallisesti kohtuullisin keinoin ja (b) antanut toiselle osapuolelle mahdollisuuden kyseenalaistaa tietojen paljastamisen.

  • 8. Immateriaalioikeudet; brändiominaisuudet

   • 1. Immateriaalioikeudet: Lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa nimenomaisesti määritettyjä oikeuksia, tämä Sopimus ei myönnä kummallekaan osapuolelle oletettuja tai muita oikeuksia toisen osapuolen materiaaliin tai immateriaaliomaisuuteen.

   • 2. Brändiominaisuuksien näyttäminen: Google näyttää vain niitä Organisaation brändiominaisuuksia, joiden näyttämiseen Asiakas on antanut luvan (Asiakas antaa tähän luvan lataamalla Organisaation brändiominaisuuksia Palveluihin) tälle varatuilla Palvelusivujen alueilla. Google näyttää myös Googlen brändiominaisuuksia Palvelusivuilla osoittaakseen, että Palvelut ovat Googlen tarjoamia. Kumpikaan osapuoli ei voi näyttää tai käyttää toisen osapuolen brändiominaisuuksia muin kuin tässä Sopimuksessa määritellyin tavoin ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

   • 3. Brändiominaisuuksien rajoitukset: Kaikkea Brändiominaisuuksien käyttöä sovelletaan kyseessä olevien Brändiominaisuuksien Immateriaalioikeudet omistavan osapuolen hyväksi. Osapuoli voi kumota toisen osapuolen oikeuden käyttää Brändiominaisuuksiaan tämän Sopimuksen mukaisesti antamalla asiasta osapuolelle kirjallisen ilmoituksen ja määrittämällä kohtuullisen aikarajan käytön lopettamiselle.

  • 9. Julkisuus:
   Asiakas ei saa antaa julkista lausuntoa tässä Sopimuksessa määritellystä suhteesta ilman Googlen etukäteen kirjallisena antamaa lupaa.

  • 10. Vakuutukset, takuut ja vastuuvapauslausekkeet

   • 1. Vakuutukset ja takuut: Kumpikin osapuoli vakuuttaa, että sillä on täydet valtuudet solmia Sopimus. Kumpikin osapuoli vakuuttaa noudattavansa kaikkia Palveluiden tarjoamiseen tai käyttöön sovellettavia lakeja ja säädöksiä soveltuvin osin (mukaan lukien sovellettavat lait turvallisuusrikkomuksista ilmoittamisesta). Google takaa, että se tarjoaa Palvelut sovellettavan Palvelutasosopimuksen mukaisesti.

   • 2. Vastuuvapauslausekkeet: SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, LUKUUN OTTAMATTA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI MAINITTUJA TAKUITA, KUMPIKAAN OSAPUOLI EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISTA, OLETETTUA, LAKISÄÄTEISTÄ TAI MUUTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. GOOGLE EI ESITÄ MITÄÄN VAKUUTUKSIA MISTÄÄN PALVELUIDEN AVULLA TAI KAUTTA KÄYTETTÄVÄSTÄ MATERIAALISTA TAI TIEDOISTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ PALVELUT EIVÄT OLE PUHELUPALVELUJA JA ETTÄ PALVELUSSA EI VOI SOITTAA TAI VASTAANOTTAA MITÄÄN PUHELUJA, HÄTÄPUHELUT MUKAAN LUKIEN, JULKISTEN PUHELINVERKKOJEN KAUTTA.

  • 11. Sopimuskausi

   • 1. Sopimuskausi: Tämä Sopimus on voimassa Sopimuskauden ajan, ellei sitä lopeteta aikaisemmin Sopimuksen mukaisesti.

   • 2. Käyttäjät Hallinnoidussa tiimissä: Asiakas voi muuttaa Hallinnoidussa tiimissä olevien Käyttäjien määrää ilmoittamalla Käyttäjien määrän Tiimin hallintakonsolin kautta.

   • 3. Uusiminen: Kuukausisopimuksessa Asiakas ei sitoudu ostamaan Palveluita määritetyksi kaudeksi. Google jatkaa Asiakkaan Maksujen laskuttamista yllä olevan Osion 4.1(a) mukaisesti. Asiakas maksaa Googlelle kulloisetkin voimassa olevat Maksut kustakin Hallinnoidun tiimin Käyttäjästä, ellei Asiakas sovi muuta Googlen kanssa. Jos Google ei halua uusia Palveluja, se ilmoittaa asiasta kirjallisesti Asiakkaalle vähintään viittätoista päivää ennen tuolloisen Palvelusopimuskauden päättymistä. Ilmoitus uusimatta jättämisestä astuu voimaan tuolloisen Palvelukauden päättyessä.

   • 4. Hintojen muuttaminen: Google voi muuttaa hintoja lähettämällä Asiakkaalle vähintään kolmekymmentä päivää etukäteen kirjallisen ilmoituksen (mikä voidaan lähettää sähköpostitse).

  • 12. Sopimuksen lopettaminen

   • 1. Sopimuksen lopettaminen verkkotunnuksen järjestelmänhallinnan vuoksi: Kun Verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja vahvistaa Organisaation verkkotunnuksen hallinnan ja saa Käyttäjien tilien käyttöoikeuden Verkkotunnuksen hallintakonsolin kautta, tämä Sopimus päättyy automaattisesti. Mikäli Verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja antaa Käyttäjien jatkaa vähintään yhden Lisätuotteen käyttämistä, Käyttäjien kyseisen Lisätuotteen käyttöä koskevat Googlen käyttöehdot, Googlen tietosuojakäytäntö ja mahdolliset palvelukohtaiset ehdot.

   • 2. Rikkomuksesta johtuva sopimuksen lopettaminen: Kumpikin osapuoli voi keskeyttää tämän Sopimuksen täytännön tai lopettaa Sopimuksen, (a) jos toinen osapuoli on rikkonut Sopimusta olennaisella tavalla eikä korjaa rikkomusta kolmenkymmenen päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen vastaanotosta, (b) Asiakas menettää Ilmoitussähköpostiosoitteen käyttöoikeuden, (c) jos toinen osapuoli lopettaa liiketoiminnan tai todetaan maksukyvyttömäksi eikä tilanne muutu yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tai (d) jos toinen osapuoli on rikkonut Sopimusta useammin kuin kaksi kertaa huolimatta siitä, onko rikkomukset korjattu.

   • 3. Sopimuksen lopettamisen vaikutukset: Jos tämä Sopimus loppuu, osapuolen toiselle antamat oikeudet päättyvät (lukuun ottamatta Osioissa 12.1 ja 12.3 esitettyjä). Googlella ei ole velvollisuutta säilyttää tai muulla tavalla saattaa käytettäväksi Asiakkaan tietoja Asiakkaalle lopetuspäivän jälkeen. Mikäli Käyttäjä jatkaa Palveluiden käyttämistä tämän Sopimuksen lopettamisen jälkeen mutta ennen kuin vahvistettu Verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja on määritetty, Käyttäjän Palveluiden käyttöä koskevat Google Workspacein yksittäisen käyttäjän käyttöehdot ja mahdolliset palvelukohtaiset ehdot. Jos tämä Sopimus loppuu verkkotunnuksen järjestelmänhallinnan vuoksi (Osiossa 12.1 määritetyllä tavalla), Google ilmoittaa Käyttäjille Ilmoitussähköpostiosoitteen ja Palautussähköpostiosoitteen (jos annettu) kautta, että Käyttäjillä on Verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja. Kun Verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja saa Käyttäjien tilin käyttöoikeuden, (a) Käyttäjien tiliä hallinnoi Verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja, (b) Verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja hallitsee Asiakkaan tietoja ja (c) Käyttäjien Palvelujen käytön määrittää Verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja ja sitä säätelee Verkkotunnuksen järjestelmänvalvojan Googlen kanssa tekemä Järjestelmänhallintasopimus.

  • 13. Puolustaminen ja turvaaminen

   • 1. Asiakkaan turvaamisvelvollisuudet: Osion 13.3 (Ehdot) mukaisesti Asiakas puolustaa ja turvaa Googlea ja sen Yhteistyökumppaneita

    • a. Asiakkaan hyväksymiltä selvittelymaksuilta ja

    • b. asianmukaisen tuomioistuimen Googlea vastaan määräämiltä vahingonkorvauksilta ja kustannuksilta

   • missä tahansa Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyssä siinä laajuudessa, joka aiheutuu (a) Asiakkaan tiedoista tai Organisaation verkkotunnuksesta, (b) Asiakkaan tai Käyttäjän Palveluiden käytöstä Hyväksyttävää käyttöä koskevan käytännön vastaisesti tai (c) väitteestä, että Googlen Asiakkaan Brändiominaisuuksien käyttö tämän Sopimuksen mukaisesti rikkoo kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia.

   • 2. Googlen turvaamisvelvollisuudet. Osion 13.3 (Ehdot) mukaisesti Google puolustaa ja turvaa Asiakasta

    • a. Googlen hyväksymiltä selvittelymaksuilta ja

    • b. asianmukaisen tuomioistuimen Asiakasta vastaan määräämiltä vahingonkorvauksilta ja kustannuksilta

   • missä tahansa Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyssä siinä laajuudessa, joka aiheutuu väitteestä, että Asiakas rikkoo kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia käyttäessään Googlen teknologiaa tai Brändiominaisuuksia tämän Sopimuksen mukaisesti.
    Tässä osiossa 13.2 (Googlen turvaamisvelvollisuudet) esitetyt velvollisuudet eivät koske taustalla olevia väitteitä, jotka aiheutuvat turvatun osapuolen Sopimusrikkomuksesta tai Palveluiden tuottamisessa käytetyn Googlen teknologian muutoksista tai yhdistämisestä tai Googlen brändiominaisuuksista, joita Google ei ole tarjonnut.

   • 3. Ehdot: Osioiden 13.1 ja 13.2 (Velvollisuudet) turvattua osapuolta koskevat ehdot: (a) turvaavalle osapuolelle on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti väitteistä, jotka edeltävät Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyä ja (b) oikeuskäsittelyn turvaamisosan hallinta luovutetaan yksinomaan turvaavalle osapuolelle.

   • 4. Väitetyn loukkauksen korjauskeinot:
    Jos Palvelujen tuottamiseen käytettyyn Googlen teknologiaan tai Googlen brändiominaisuuksiin kohdistuu rikkomusväite tai Kolmannen osapuolen oikeuskäsittely tai jos kieltomääräys estää Palvelujen tuottamiseen käytetyn Googlen teknologian tai Googlen brändiominaisuuksien käytön jatkamisen, Google voi Googlen omalla kustannuksella (a) hankkia Asiakkaalle oikeuden jatkaa Palvelujen käyttöä tai (b) tarjota korvaavat Palvelut tai muokata Palveluja siten, että Palvelut eivät enää riko muiden oikeuksia.

   • 5. Yksinomaiset oikeudet ja velvollisuudet: Vaikuttamatta Osion 12.5 lopettamisoikeuksiin ja Osion 14 (Vastuurajoitus) määräysten mukaisesti tässä Osiossa 13 määritellään vain osapuolten oikeudet ja velvollisuudet tämän Sopimuksen nojalla liittyen kolmannen osapuolen esittämiin väitteisiin Immateriaalioikeuksien loukkauksista ja Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyihin.

  • 14. Vastuurajoitukset

   • 1. Vastuu: Osiossa 14 Vastuu tarkoittaa mitä tahansa vastuuta, joka on syntynyt sopimuksen, rikkomuksen tai muun tavan, kuten huolimattomuuden, perusteella.

   • 2. Rajoitukset: Lukuun ottamatta Osiossa 14.3 määrättyä

    • a. kumpikaan osapuoli ei vastaa tämän Sopimuksen perusteella tai siihen liittyen (i) toisen osapuolen menetetyistä tuotoista, (ii) epäsuorista, erityisluonteisista, satunnaisista tai välillisistä tappioista (riippumatta siitä, ovatko ne osapuolten ennustettavissa tai arvioitavissa Voimaanastumispäivänä) tai tyypillisistä tai rangaistuksi tuomittavista vahingoista ja

    • b. lukuun ottamatta alakohdassa (c) määritettyä, kummankin osapuolen tämän Sopimukseen perustuva ja siihen liittyvä kokonaisvastuu rajoittuu summaan, jonka Asiakas maksaa Googlelle tämän Sopimuksen mukaisesti vastuun toteutumista edeltävältä kahdentoista kuukauden ajalta ja

    • c. kummankin osapuolen kokonaisvastuu kaikista väitteistä ja Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyistä Osion 13 (Puolustaminen ja turvaaminen) perusteella rajoittuu seuraavista summista pienempään: (i) 100 000 dollaria tai (ii) Asiakkaan tämän Sopimuksen perusteella Googlelle kahdentoista kuukauden aikana ennen vastuun aiheuttanutta tapahtumaa maksama summa.

   • 3. Rajoituspoikkeukset: Mikään tässä Sopimuksessa ei sulje pois tai rajoita kummankaan osapuolen Vastuuta seuraaviin liittyen:

    • a. kuolema tai henkilövahinko, joka johtuu osapuolen huolimattomuudesta tai sen työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta

    • b. petos tai vilpillinen harhaanjohtaminen

    • c. toisen osapuolen Immateriaalioikeuksien loukkaaminen

    • d. Maksujen suorittaminen

    • e. asiat, joiden osalta vastuuta ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lain perusteella.

  • 15. Muut

   • 1. Ilmoitukset: Ellei tässä Sopimuksessa toisin määritetä, kaikki lopetus- tai rikkomusilmoitukset on annettava englanniksi kirjallisina ja osoitettava toisen osapuolen lakiosastolle. Googlen lakiosaston osoite ilmoituksia varten on legal-notices@google.com. Muut ilmoitukset on annettava englanniksi kirjallisina ja osoitettava toisen osapuolen ensisijaiselle yhteyshenkilölle. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi, kun siitä on olemassa kirjallinen tai automaattinen kuittaus tai sähköinen lokimerkintä (soveltuvissa tapauksissa).

   • 2. Oikeudenluovutus: Kumpikaan osapuoli ei saa luovuttaa tai siirtää tätä Sopimusta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta muuten kuin Yhteistyökumppanille, mutta vain, jos Sopimus luovutetaan kokonaisuudessaan kyseiselle Yhteistyökumppanille ja (a) vastaanottaja hyväksyy kirjallisesti sitoutuvansa noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja ja vastaavansa Sopimuksen velvoitteista myös luovutusta edeltävältä ajalta, (b) luovuttaja on ilmoittanut luovutuksesta toiselle osapuolelle ja (c) jos Asiakas on luovuttava osapuoli, vastaanottaja on läpäissyt Googlen edellyttämät luottotietojen tarkastukset. Muut siirtoyritykset ovat pätemättömiä.

   • 3. Hallinnan muutos: Jos jommassakummassa osapuolessa tapahtuu hallinnan muutos (esimerkiksi osakekaupan, fuusion tai muun liiketoimintaan liittyvän kauppatoimen seurauksena), (a) hallinnan muutoksen kokeva osapuoli antaa toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallinnan muutoksesta ja (b) toinen osapuoli voi lopettaa tämän Sopimuksen välittömästi milloin tahansa hallinnan muutoksen jälkeen mutta enintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua momentissa (a) mainitun ilmoituksen vastaanotosta.

   • 4. Ylivoimainen este: Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa minkään tämän sopimuksen mukaisen velvollisuuden laiminlyönnistä tai suorittamisen viivästymisestä, jos se johtuu olosuhteista, jotka eivät ole osapuolen hallittavissa.

   • 5. Ehdoista luopumisen puuttuminen: Jonkin tämän Sopimuksen ehdon käyttämättä jättäminen ei merkitse ehdosta luopumista.

   • 6. Ositettavuus: Jos mikä tahansa tämän Sopimuksen ehto on täytäntöönpanokelvoton, muut Sopimuksen ehdot säilyvät voimassa.

   • 7. Edustussuhde: Osapuolet ovat itsenäisiä sopimusosapuolia, eikä tämä Sopimus synnytä edustus-, kumppanuus- tai yhteistyösuhdetta.

   • 8. Ulkopuolisten edunsaajien puuttuminen: Tähän Sopimukseen ei liity kolmannen osapuolen edunsaajia.

   • 9. Kohtuullinen korvaus: Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita kummankaan osapuolen kykyä vaatia kohtuullista korvausta.

   • 10. Määräävä laki: Sopimuksessa noudatetaan Kalifornian lakia, pois lukien Kalifornian lakivalintaa koskevat säädökset. TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVISSA TAI SIIHEN LIITTYVISSÄ KIISTOISSA OSAPUOLET HYVÄKSYVÄT, ETTÄ HENKILÖKOHTAINEN JA YKSINOMAINEN LAINKÄYTTÖOIKEUS KUULUU KALIFORNIASSA SIJAITSEVAN SANTA CLARAN PIIRIKUNNAN OIKEUSISTUIMILLE.

   • 11. Voimaanjäänti: Seuraavat Osiot jäävät voimaan tämän Sopimuksen raukeamisen tai päättämisen jälkeen: Osiot 4, 7, 8, 12.1, 12.3, 13, 14, 15 ja 16.

   • 12. Kokonaissopimus: Tämä Sopimus ja kaikki tässä Sopimuksessa viitatut asiakirjat ja soveltuvat palvelukohtaiset lisäehdot muodostavat osapuolien välisen tätä aihetta koskevan kokonaissopimuksen ja ohittavat kaikki aiemmat ja samanaikaiset tätä aihetta koskevat sopimukset. Selvyyden vuoksi soveltuvat palvelukohtaiset lisäehdot ja URL-osoitteessa sijaitsevat ja tässä Sopimuksessa viitatut ehdot liitetään täten Sopimukseen tällä maininnalla.

   • 13. Ristiriitaisten ehtojen tulkinta: Jos tämän Sopimuksen muodostavien asiakirjojen välillä on ristiriita, asiakirjat pätevät seuraavassa järjestyksessä: Google Workspacein (tiimihallinnoitu) sopimus, Google Workspacein yksittäisen käyttäjän käyttöehdot, soveltuvat palvelukohtaiset lisäehdot ja URL-osoitteessa sijaitsevat ehdot.

  • 16. Määritelmät

   • Hyväksyttävän käytön käytäntö tarkoittaa hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä Palveluille, jotka ovat käytettävissä osoitteessa https://www.google.com/a/help/admins/use_policy.html. Google voi päivittää tai muokata Hyväksyttävän käytön käytäntöä ja URL-osoitteen linkkiä aika ajoin.

   • Lisätuotteet tarkoittaa Googlen lisäpalveluja, joita Hallinnoitu tiimi voi mahdollisesti käyttää mutta jotka eivät ole Palveluja. Lisätuotteet kuvataan osoitteessa https://support.google.com/a/answer/181865 (tai muussa Googlen antamassa URL-osoitteessa) ja Google saattaa päivittää tai muokata niitä aika ajoin.

   • Hallintakonsoli tarkoittaa Googlen asiakkaille tarjoamaa verkkotyökalua, jota käytetään tietyissä hallintatoiminnoissa.

   • Kumppani tarkoittaa yhteisöä, joka suoraan tai epäsuorasti hallitsee osapuolta, on suoraan tai epäsuorasti osapuolen hallitsema tai yhteisessä hallinnassa osapuolen kanssa.

   • Brändiominaisuudet tarkoittaa osapuolien mahdollisesti omistamia tuotemerkkejä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia brändiominaisuuksia.

   • Luottamukselliset tiedot tarkoittaa osapuolten tämän Sopimuksen nojalla luovuttamia tietoja, joita normaalisti pidettäisiin luottamuksellisina tietoina olosuhteet huomioon ottaen. Luottamukselliset tiedot eivät sisällä tietoja, jotka osapuolet ovat itsenäisesti hankkineet, jotka kolmas osapuoli on luovuttanut oikeutetusti osapuolelle ilman luottamuksellisuusvelvoitteita tai jotka tulevat yleiseen tietoon ilman osapuolen syytä. Asiakkaan tietoja pidetään Luottamuksellisina tietoina.

   • Asiakkaan tiedot tarkoittaa tietoja, jotka Asiakas tai Käyttäjät tarjoavat, tuottavat, lähettävät tai näyttävät Palvelujen kautta Organisaation verkkotunnuksessa.

   • Verkkotunnuksen järjestelmänhallintasopimus tarkoittaa sopimusta Google-palvelujen käytöstä tai tarjoamisesta Googlen ja Organisaation verkkotunnuksen hallinnan vahvistavan henkilön tai yhteisön välillä, esimerkiksi Google Workspace -sopimus.

   • Verkkotunnuksen hallintakonsoli tarkoittaa Hallintakonsolin versiota, jonka Google tarjoaa Verkkotunnuksen järjestelmänvalvojille Organisaation verkkotunnuksessa olevien tilien hallintaa varten.

   • Verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja tarkoittaa henkilöä tai yhteisöä, joka hallinnoi Hallinnoidulle tiimille tarjottavia Palveluja (i) vahvistettuaan Organisaation verkkotunnuksen hallinnan ja (ii) tehtyään Verkkotunnuksen järjestelmänhallintasopimuksen Googlen kanssa.

   • Kiireellinen tietosuojaongelma tarkoittaa joko (a) Asiakkaan Palveluiden käyttöä Hyväksyttävän käytön käytännön vastaisesti tavalla, joka voi haitata (i) Palveluita, (ii) muiden asiakkaiden Palveluiden käyttöä tai (iii) Googlen verkostoa tai palvelimia, joilla palvelut tarjotaan, tai (b) kolmannen osapuolen luvatonta Palveluiden käyttöä.

   • Käyttäjä tarkoittaa Organisaation verkkotunnuksessa olevan tilin kautta Palveluja käyttävää henkilöä.

   • Vientivalvontalait tarkoittaa kaikkia soveltuvia viennin ja takaisinviennin valvontalakeja ja -säännöksiä, mukaan lukien Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontatoimiston (Treasury Department's Office of Foreign Assets Control) ylläpitämät kauppa- ja talouspakotteet sekä Yhdysvaltain ulkoministeriön (U.S. Department of State) ylläpitämät kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset (International Traffic in Arms Regulations, ITAR).

   • Maksut tarkoittaa Googlen Asiakkaalta Hallinnoidun tiimin Palvelujen käytöstä laskuttamia summia.

   • Korkean riskin toimet tarkoittaa esimerkiksi ydinlaitoksiin, ilmavalvontaan tai elämää ylläpitäviin järjestelmiin liittyvää käyttöä, jossa palveluiden käyttö tai epäonnistuminen voisi johtaa kuolemaan, henkilövahinkoon tai ympäristövahinkoon.

   • Turvatut vastuut tarkoittaa (a) turvaavan osapuolen hyväksymiä selvittelymaksuja ja (b) asianmukaisen tuomioistuimen lopullisen päätöksen perusteella turvaavaa osapuolta vastaan määräämiä vahingonkorvauksia ja kustannuksia.

   • Immateriaalioikeudet tarkoittaa nykyisiä ja tulevia maailmanlaajuisia patenttilain, tekijänoikeuslain, liikesalaisuuksia koskevan lainsäädännön, tavaramerkkilain tai moraalisia oikeuksia koskevan lainsäädännön alaisia oikeuksia ja muita samanlaisia oikeuksia.

   • Hallinnoitu tiimi tarkoittaa Organisaation verkkotunnuksessa olevien Käyttäjien ryhmää, jonka Palvelujen käyttöä Asiakas ja Asiakkaan mahdollisesti valtuuttamat Tiimin järjestelmänvalvojat hallitsevat.

   • Ilmoitussähköpostiosoite tarkoittaa Organisaation verkkotunnuksessa olevaa sähköpostiosoitetta, jota Käyttäjä käyttää Palvelujen yhteydessä.

   • Tilauslomake tarkoittaa verkon tilaussivua tai -sivuja tai muuta Googlen tämän Sopimuksen nojalla hyväksymää tilausasiakirjaa, jonka Asiakas täyttää rekisteröityessään Palveluihin. Tilauslomakkeessa voidaan yksilöidä (a) Palvelut ja Asiakkaan valitsema maksuvaihtoehto, (b) maksut ja (c) Hallinnoidussa tiimissä olevien Käyttäjien määrä. Tilauslomakkeet liitetään osaksi tätä Sopimusta tällä maininnalla.

   • Tilauskausi tarkoittaa kutakin ajanjaksoa, jonka aikana Asiakas voi Googlen luvalla käyttää Palveluja tämän Sopimuksen nojalla, kuten Tilauslomakkeessa voidaan tarkemmin määritellä (sisältäen mahdolliset uusimiskaudet).

   • Organisaation verkkotunnus tarkoittaa verkkotunnusta, jota käytetään Palvelujen yhteydessä.

   • Palautussähköpostiosoite tarkoittaa muussa kuin Organisaation verkkotunnuksessa olevaa sähköpostiosoitetta, jonka käyttäjä voi määrittää tiettyjen sähköpostiviestien saamiseksi Googlelta. Käyttäjä voi vaihtaa sähköpostiosoitteen tiliasetusten kautta.

   • Palvelusivut tarkoittaa internetsivuja, jotka näyttävät Palvelut Käyttäjille.

   • Palvelut tarkoittaa soveltuvia Google Workspacein ydinpalveluja, joissa Verkkotunnuksen järjestelmänvalvojan ei tarvitse vahvistaa Organisaation verkkotunnuksen hallintaa, jotka Google tuottaa ja joita Asiakkaan Hallinnoitu tiimi käyttää tämän Sopimuksen nojalla. Palvelut kuvataan tarkemmin osoitteessa https://www.google.com/apps/terms/user_features.html (tai muussa Googlen antamassa URL-osoitteessa) ja Google saattaa päivittää tai muokata niitä aika ajoin. Osa Palveluista on Käyttäjien käytettävissä vasta sen jälkeen, kun Verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja on vahvistanut Organisaation verkkotunnuksen hallinnan.

   • Palvelutasosopimus tarkoittaa Palvelutasosopimusta, joka on voimassa soveltuville Palveluille. Palvelutasosopimus löytyy URL-osoitteesta https://www.google.com/a/help/admins/sla.html (tai muusta Googlen antamasta URL-osoitteesta) ja Google saattaa päivittää tai muokata sitä aika ajoin.

   • Jäädytys tarkoittaa välitöntä palveluiden tai palveluiden osien (soveltuvin osin) käytön jäädyttämistä, jotta palveluita ei voida enää käyttää.

   • Verot tarkoittaa kaikkia maksuja, veroja tai tullimaksuja (lukuun ottamatta Googlen tuloveroa), jotka liittyvät Palvelujen myyntiin, mukaan lukien kaikkia niihin liittyviä sakkoja tai korkoja.

   • Tiimin hallintakonsoli tarkoittaa Hallintakonsolin versiota, jonka Google tarjoaa Tiimin järjestelmänvalvojille Hallinnoidun tiimin Palvelujen käytön hallintaa varten.

   • Tiimin järjestelmänvalvoja tarkoittaa Asiakasta ja henkilöitä tai tahoja, joille Asiakas on myöntänyt Palvelujen hallintaoikeuden Hallinnoidun tiimin Käyttäjien puolesta. Tiimin järjestelmänvalvoja voi muuttua Verkkotunnuksen järjestelmänvalvojaksi vahvistamalla Organisaation verkkotunnuksen hallinnan ja tekemällä Verkkotunnuksen järjestelmänhallintasopimuksen Googlen kanssa.

   • Sopimuskausi tarkoittaa jaksoa, joka alkaa ensimmäisen tilauslomakkeen voimaanastumispäivänä ja jatkuu Tilauskauden voimassaoloajan ottaen kuitenkin huomioon tämän Sopimuksen mukaisen lopettamisen etuajassa.

   • Kolmannen osapuolen oikeuskäsittely tarkoittaa mitä tahansa muodollista oikeuskäsittelyä, jonka sopimukseen liittymätön kolmas osapuoli on jättänyt tuomioistuimeen (mukaan lukien muutoksenhakumenettely).

   • Kolmannen osapuolen pyyntö tarkoittaa kolmannen osapuolen pyyntöä, jossa pyydetään Käyttäjän Palveluiden käyttöön liittyviä tietoja. Kolmannen osapuolen pyyntö voi olla laillinen etsintälupa, tuomioistuinpäätös, haaste, muu voimassa oleva lakimääräys tai Käyttäjän kirjallinen suostumus tietojen luovuttamiseen.

   • Kokeilujakso tarkoittaa Tilauslomakkeessa ilmoitettua ajanjaksoa, joka alkaa Voimaanastumispäivänä ja päättyy viimeistään 30. päivänä soveltuvan Voimaanastumispäivän jälkeen.

   • Tekniset tukipalvelut tarkoittaa Googlen Hallinnoidun tiimin käyttöä koskevia Tiimin järjestelmänvalvojille Sopimuskauden aikana tarjoamia teknisten tukipalvelujen ohjeiden mukaisia tukipalveluita.

   • Teknisten tukipalvelujen ohjeet tarkoittaa Googlen teknisten tukipalvelujen ohjeita, jotka ovat kulloinkin voimassa soveltuville Palveluille. Teknisten tukipalvelujen ohjeet löytyvät URL-osoitteesta https://www.google.com/a/help/admins/tssg.html (tai muusta Googlen antamasta URL-osoitteesta) ja Google saattaa päivittää tai muokata niitä aika ajoin.

   • URL-käyttöehdot tarkoittaa Hyväksytyn käytön käytäntöä, Palvelutasosopimusta ja Teknisten tukipalvelujen ohjeita.