Verkkotunnuksen rekisteröintiehdot

 • Nämä verkkotunnuksen rekisteröintiehdot astuvat voimaan sinun ja Googlen välillä, kun hyväksyt alla olevat ehdot ("Sopimus") ja ylläpidät verkkotunnuksen rekisteröintipalvelun ("Verkkotunnuspalvelu”) hankintaasi Googlen käyttöliittymän kautta. Jos asiakkaan laskutusosoite on Uudessa-Seelannissa, Sopimuksen osapuolia ovat asiakas ja Verkkotunnuspalvelun valtuutettu Uuden-Seelannin jälleenmyyjä, Google New Zealand Limited, jonka toimipaikka on PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, New Zealand 1010. "Google" tarkoittaa Google LLC:tä ja/tai sen tytäryhtiöitä (mukaan lukien Google New Zealand Limited) asiayhteyden mukaisesti. Käyttämällä Verkkotunnuspalvelua rekisteröit verkkotunnukset Googlen kanssa sopimussuhteessa olevien kolmantena osapuolena toimivien verkkotunnusten rekisteröintipalveluiden ("Rekisteröijäkumppanit") kautta. Googlen pääasiallisena tehtävänä rekisteröinnin yhteydessä on ehdottaa Rekisteröijäkumppania, auttaa rekisteröimään verkkotunnukset Rekisteröijäkumppanin palvelussa sekä auttaa Rekisteröijäkumppanin kautta tehtävässä Google-palveluiden määrityksessä. Rekisteröijäkumppanit voivat aika ajoin vaihtua Googlen oman harkinnan mukaisesti. Sinun on hyväksyttävä Rekisteröijäkumppanin Käyttöehdot, jotta voit rekisteröidä verkkotunnuksen tämän Rekisteröijäkumppanin kautta. Ymmärrät, että sinulla on erillinen sopimus Rekisteröijäkumppanien kanssa ja että olet vastuussa kaikista sopimuksessa määritetyistä vastuista, sitoumuksista ja maksuista. Kaikki saatavuutta, hankintaa, uusintaa, ylläpitoa tai muuta tukea koskevat kysymykset, jotka liittyvät verkkotunnuksesi rekisteröintiin, tulee osoittaa Rekisteröijäkumppanille, ei Googlelle. Verkkotunnuspalvelua koskee Googlen tietosuojakäytäntö, joka on luettavissa osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy/.

  • 1. Rekisteröityminen. Ymmärrät, että olet verkkotunnuksesi/-tunnustesi Rekisteröijä Internet Corporation for Assigned Names (ICANN) -organisaation määritelmän mukaan. Suostut noudattamaan asiaankuuluvia ICANN-sääntöjä ja ‑käytäntöjä, jotka koskevat verkkotunnustasi/-tunnuksiasi, myös ICANNin Uniform Dispute Resolution Process ‑menettelyä. Suostut lähettämään ja ylläpitämään rekisteröintitietosi, kuten rekisteröintiin ja muihin yhteyshenkilöihin liittyvät yhteystiedot, aina mahdollisimman täydellisinä ja tarkkoina. Hyväksyt myös sen, että vaikka voit päättää olla lisäämättä tietojasi WHOIS-tietokantaan, tätä päätösmahdollisuutta koskevat säännökset saattavat muuttua, jolloin Rekisteröijäkumppanisi tai Google voi luovuttaa verkkotunnustietosi katsoessaan sen välttämättömäksi. Jos nimeät muita toimimaan puolestasi missä tahansa tehtävässä, hyväksyt olevasi vastuussa kaikista verkkotunnustesi nimiin liittyvistä velvoitteista tai sitoumuksista, joiden kohteeksi edustajasi joutuvat, ja edustajiesi on hyväksyttävä tämän Sopimuksen ehdot sekä Rekisteröijäkumppanin käyttöehdot. Google pidättää oikeuden kieltäytyä rekisteröimästä sellaisia verkkotunnusten nimiä, jotka rikkovat Google Workspacen Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä, tai peruuttaa tällaisten verkkotunnusten nimien rekisteröinti. Google Workspacen Hyväksyttyä käyttöä koskeva käytäntö on luettavissa osoitteessa https://workspace.google.com/terms/use_policy.html tai muussa Googlen ilmoittamassa URL-osoitteessa.

  • 2 Muutokset. Google saattaa ajoittain tehdä kaupallisesti kohtuullisia muutoksia tähän Sopimukseen. Mikäli Google tekee muutoksen tähän Sopimukseen, Google tiedottaa tästä asiakkaitaan (tiedote voi tulla sähköpostitse).

  • 3. Laskutus ja maksaminen. Kun hyväksyt ehdot, sitoudut hankkimaan Googlelta Verkkotunnuspalvelun vuoden ajaksi. Voit maksaa Verkkotunnuspalvelun luottokortilla, pankkikortilla tai muulla tilaussivulla määritetyllä maksutavalla. Google rekisteröi verkkotunnuksesi, kun se on vahvistanut maksutapasi kelpoisuuden, mutta ei laskuta sinua ennen sen kuun loppua, jolloin hankit verkkotunnuksen/-tunnukset. Kaikkien maksettavien maksujen valuutta on Yhdysvaltain dollari, ellei tilaussivulla toisin mainita. Voit valita rekisteröityessäsi tai Verkkotunnuspalvelun kautta verkkotunnuksesi/-tunnustesi automaattisen uusinnan. Mikäli valitset tämän vaihtoehdon, vuotuisen tilausjakson päättyessä Verkkotunnuspalvelu uusitaan automaattisesti seuraavan vuoden ajaksi ja Google laskuttaa sinulta uuden ajankohtaisen maksun kyseisen maksun eräpäivänä. Kaikki maksut ovat lopullisia eikä Google suorita mitään hyvityksiä tai palautuksia.

  • 4. Verkkotunnustiedot. Valtuutat Googlen käymään kirjeenvaihtoa Rekisteröijäkumppani(e)n kanssa puolestasi ja tekemään muutoksia tietueisiisi Rekisteröijäkumppanien kanssa, jotta Verkkotunnuspalvelun toiminta helpottuu. Valtuutat Googlen tämän näin halutessa toimimaan teknisenä, laskutus- tai muuna kontaktina niille verkkotunnuksille, jotka on rekisteröity Verkkotunnuspalvelun kautta.

  • 5. Siirto. Ymmärrät, että Google voi vaihtaa Rekisteröijäkumppaneitaan tai aloittaa verkkotunnuksen rekisteröintipalveluiden tarjoamisen itse milloin vain oman harkintansa mukaan. Tällaisen muutoksen yhteydessä Google voi vaihtaa Rekisteröijäkumppaniasi. Valtuutat Googlen toimimaan Verkkotunnuksen haltijan edustajana rajoitetussa tarkoituksessa muutosta pyydettäessä ja välttämättömiä kaavakkeita tai sopimuksia täytettäessä. Valtuutat Googlen myös toimimaan hallinnollisena kontaktina rajoitetussa tarkoituksessa verkkotunnuksesi/-tunnuksiesi siirrossa ja tarvittavien kaavakkeiden tai sopimusten täytössä sekä näihin liittyvissä muutoksissa.

  • 6. Lopettaminen. Google voi lopettaa Verkkotunnuspalvelun mistä tahansa syystä meneillään olevan kauden lopussa ilmoittamalla asiasta vähintään kolmekymmentä päivää aikaisemmin. Google voi lopettaa Verkkotunnuspalvelun välittömästi, jos Googlella on kohtuullinen syy katsoa, että (i) verkkotunnustesi nimet tai toiminta verkkotunnuksessasi rikkoo Google Workspacen Hyväksyttävää käyttöä koskevaa käytäntöä, ja (ii) on kaupallisesti epätarkoituksenmukaista jatkaa Verkkotunnuspalvelun tarjoamista sovellettavien lakien perusteella.

  • 7. Vastuurajoitukset.

   • a. Epäsuoran vastuun rajoitukset. Kumpikaan osapuoli ei tämän Sopimuksen nojalla vastaa menetetyistä tuloista tai epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, välillisistä, esimerkillisistä tai rangaistuskorvauksista, vaikka osapuoli olisi tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää, että korvaukset ovat mahdollisia ja vaikka suorat korvaukset eivät ole hyvityskeino.

   • b. Vastuumäärän rajoitukset. Kumpikaan osapuoli ei tämän Sopimuksen nojalla vastaa suuremmasta summasta kuin se, jonka asiakas on Googlelle maksanut vastuun aiheuttavaa tapahtumaa edeltävänä kahtenatoista kuukautena.

  • 8 Määräävä laki. Sopimuksessa noudatetaan Kalifornian lakia, pois lukien Kalifornian lakivalintaa koskevat säädökset. TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVISSA TAI SIIHEN LIITTYVISSÄ KIISTOISSA OSAPUOLET HYVÄKSYVÄT, ETTÄ HENKILÖKOHTAINEN JA YKSINOMAINEN LAINKÄYTTÖOIKEUS KUULUU KALIFORNIASSA SIJAITSEVAN SANTA CLARAN PIIRIKUNNAN OIKEUSISTUIMILLE.

  • 9. Ylivoimainen este. Kumpikaan osapuolista ei vastaa riittämättömästä täytännöstä, jonka aiheuttivat olosuhteet (esimerkiksi luonnonkatastrofi, sotatoimi, terrorismiteko, mellakka, työtaistelu, hallituksen toimet ja häiriöt internetissä), joihin osapuoli ei voinut kohtuudella vaikuttaa.

  • 10. Ehdoista luopumisen puuttuminen. Jonkin tämän Sopimuksen ehdon käyttämättä jättäminen ei merkitse ehdosta luopumista.

  • 11. Ositettavuus. Jos mikä tahansa tämän Sopimuksen ehto on täytäntöönpanokelvoton, muut Sopimuksen ehdot säilyvät voimassa.

  • 12. Edustussuhde. Osapuolet ovat itsenäisiä sopimusosapuolia, eikä tämä Sopimus synnytä edustus-, kumppanuus- tai yhteistyösuhdetta.

  • 13. Ulkopuolisten edunsaajien puuttuminen. Tähän Sopimukseen ei liity kolmannen osapuolen edunsaajia.

  • 14. Kohtuullinen korvaus. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita kummankaan osapuolen kykyä vaatia kohtuullista korvausta.

  • 15. Kokonaissopimus. Tämä Sopimus ja kaikki tässä Sopimuksessa viitatut asiakirjat muodostavat osapuolien välisen tätä aihetta koskevan kokonaissopimuksen ja ohittavat kaikki aiemmat ja samanaikaiset tätä aihetta koskevat sopimukset.

  • 16. Ristiriitaiset ehdot. Jos olet hyväksynyt sekä Sopimuksen että Google Domainsin käyttöehdot osoitteessa https://domains.google.com/tos (”Google Domains TOS”) ja mikä tahansa Sopimuksen ehdoista on ristiriidassa Google Domainsin käyttöehtojen kanssa, sovelletaan tällaisissa tapauksissa Sopimuksen ehtoa.