Google Workspacen hyväksyttyä käyttöä koskeva käytäntö

Palveluiden käyttöön sovelletaan Hyväksytyn käytön käytäntöä (AUP).

Isolla alkukirjaimella kirjoitettujen termien, joita ei ole määritelty tässä, merkitys on sama kuin sovellettavassa sopimuksessa ("Sopimus") asiakkaan, jälleenmyyjän tai muun hyväksytyn käyttäjän ("Käyttäjä tai Sinä") ja Googlen välillä.

Käyttäjä ei käytä itse eikä salli kolmansien osapuolien käyttävän Palveluita

 • ei-toivottujen mainosjoukkopostien luomiseen tai niiden lähettämisen helpottamiseen
 • muiden lakisääteisten oikeuksien rikkomiseen tai siihen kannustamiseen
 • laittomiin, häiritseviin, loukkaaviin, herjaaviin tai vilpillisiin tarkoituksiin
 • virusten, matojen, troijalaisten, vahingoittuneiden tiedostojen, huijausten tai muuten luonteeltaan tuhoavien tai petollisten kohteiden tarkoitukselliseen levittämiseen
 • asiakkaiden, hyväksyttyjen jälleenmyyjien tai muiden hyväksyttyjen käyttäjien Palveluiden käytön häiritsemiseen tai Palveluiden tuottamiseen käytettyjen järjestelmien estämiseen
 • minkään Palveluiden ominaisuuden muuttamiseen tai sen toiminnan estämiseen, häiritsemiseen tai kiertämiseen
 • Palveluiden testaamiseen tai valmistustavan tutkimiseen rajoitteiden tai haavoittuvuuksien löytämiseksi tai suodatustoimintojen kiertämiseksi
 • useiden käyttöoikeuksien myöntämiseen yksittäiselle Käyttäjätilille muutoin kuin Palveluissa olevien delegointiominaisuuksien kautta
 • liiketoimintatoiminnoille määritettyjen Käyttäjätilien luomiseen sen sijaan, että käyttäjänä olisi ihminen, tiedostojen jakamista varten verkkotunnuksen sisällä tai sen ulkopuolelle
 • Käyttäjätilien tai niiden osien jälleenmyymiseen lisättynä kolmansille osapuolille tarjottavaan kaupalliseen tuotteeseen
 • ääni- tai videoviestinnän luvattomaan tallentamiseen, mikäli lait ja asetukset edellyttävät tallennusluvan antamista (olet yksin vastuussa soveltuvien lakien ja asetusten noudattamisesta soveltuvalla hallintoalueella).

Mikäli käytät G Suite for Educationia, sitoudut käyttämään Palveluita ja Käyttäjien käyttöön mahdollisesti annettuja Lisäpalveluja ainoastaan opetustarkoituksiin oppilaitoksen antaman luvan mukaisesti. Oppilaitoksen on hankittava vanhempien suostumus henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön Lisäpalveluissa, jotka se antaa Käyttäjien käyttöön. Tämän pitää tapahtua ennen kuin se antaa alle 18-vuotiaiden Käyttäjien käyttää kyseisiä palveluita.

Näiden ehtojen noudattamatta jättämisestä voi seurata Sopimuksen mukainen Palveluiden jäädyttäminen tai lopettaminen.