Google Workspacen ja Cloud Identityn Hyväksyttyä käyttöä koskeva käytäntö

Muokattu viimeksi: 25.8.2021

Palveluiden käyttöön sovelletaan tätä Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä ("AUP").

Isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole määritelty tässä, on sama merkitys kuin sovellettavassa sopimuksessa ("Sopimus") asiakkaan, jälleenmyyjän tai muun valtuutetun käyttäjän ("Sinä") ja Googlen välillä.

Et käytä itse etkä salli kolmansien osapuolien tai Loppukäyttäjiesi käyttää Palveluita seuraaviin tarkoituksiin:

 • ei-toivottujen joukkomainossähköpostien luominen tai niiden lähettämisen helpottaminen
 • muiden ihmisten lakisääteisten oikeuksien rikkominen tai siihen kannustaminen
 • laittomat, häiritsevät, loukkaavat, herjaavat tai vilpilliset tarkoitukset
 • virusten, matojen, troijalaisten, vahingoittuneiden tiedostojen, huijausten tai muuten luonteeltaan tuhoavien tai petollisten kohteiden tarkoituksellinen levittäminen
 • asiakkaiden, valtuutettujen jälleenmyyjien tai muiden valtuutettujen käyttäjien Palveluiden käytön häiritseminen tai Palveluiden tuottamiseen käytettyjen järjestelmien estäminen
 • minkään Palveluiden ominaisuuden muuttaminen tai sen toiminnan estäminen, häiritseminen tai kiertäminen
 • Palveluiden testaaminen tai takaisinmallinnus rajoitteiden tai haavoittuvuuksien löytämiseksi tai suodatustoimintojen kiertämiseksi
 • useiden henkilökohtaisten pääsyoikeuksien myöntäminen yksittäiselle Loppukäyttäjätilille muutoin kuin Palvelun valtuutusominaisuuksien kautta
 • Loppukäyttäjätilien luominen liiketoiminnoille eikä ihmisille, kun tiedostoja halutaan jakaa verkkotunnuksen sisällä tai sen ulkopuolelle
 • Loppukäyttäjätilien tai niiden osien jälleenmyyminen lisättynä kolmansille osapuolille tarjottavaan kaupalliseen tuotteeseen
 • ääni- tai videoviestinnän luvaton tallentaminen, mikäli sovellettavat lait ja säädökset edellyttävät tallennusluvan hankkimista (olet yksin vastuussa soveltuvien lakien ja säädösten noudattamisesta asianmukaisilla oikeudenkäyttöalueilla).

Mikäli käytät Google Workspace for Educationia, sitoudut käyttämään Palveluita ja Loppukäyttäjien käyttöön mahdollisesti annettuja Lisäpalveluja ainoastaan opetustarkoituksiin oppilaitoksen antaman luvan mukaisesti. Oppilaitoksen tulee hankkia vanhempien suostumus henkilötietojen keräämiselle ja käytölle Lisäpalveluissa, joihin pääsyn se sallii Loppukäyttäjille. Tämä on tehtävä, ennen kuin alle 18-vuotiaat Loppukäyttäjät saavat käyttää kyseisiä palveluita.

AUP:n noudattamatta jättämisestä voi Sopimuksen mukaisesti seurata Palveluiden jäädyttäminen ja/tai lopettaminen.