Palvelujen yhteenveto

Ellei toisin mainita, alla eriteltyihin Google Workspace (aiemmalta nimeltään G Suite) ‑palveluihin sovelletaan Google Cloudin pääsopimuksen Google Workspace ‑palveluja koskevaa liitettä tai muuta sopimusta, jonka mukaisesti Google sitoutuu tarjoamaan kyseiset palvelut ("Google Workspace ‑sopimus"). Joihinkin alla mainittuihin palveluihin tai versioihin saattaa liittyä Palvelun erityisehtoja, jotka ovat osoitteessa https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace ‑palvelut:

Ydinpalvelut

 • "Asiakaspuolen salaus" on ominaisuus, jolla organisaatio voi omia salausavaimiaan käyttämällä salata Asiakkaan datan, joka lisätään tiettyihin Ydinpalveluihin, kuten kerrotaan osoitteessa https://support.google.com/a/answer/10741897 tai sen tilalle tulevassa URL-osoitteessa.
 • "Cloud Identity ‑palvelut" tarkoittavat palveluja, joiden kuvaus on saatavilla osoitteessa https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html tai sen tilalle tulevassa URL-osoitteessa.
 • "Currents" on verkkopohjainen palvelu, jonka avulla Loppukäyttäjät voivat jakaa linkkejä, videoita, kuvia ja muuta sisältöä muille saman Google Workspace ‑verkkotunnuksen sisällä sekä katsella ja käyttää muiden heille samassa verkkotunnuksessa jakamaa sisältöä. Lisäksi Loppukäyttäjät voivat luoda yhteisöjä ja liittyä olemassa oleviin yhteisöihin samassa verkkotunnuksessa keskustellakseen samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Jos Currentsia käytetään sisällön jakamiseen tai vuorovaikutukseen Loppukäyttäjän Google Workspace ‑verkkotunnuksen ulkopuolisten kanssa, Currents ei näiltä osin sisälly Ydinpalveluihin.
 • "Yritystason data-alueet" on verkkopohjainen työkalu, jolla Järjestelmänvalvojat voivat ottaa data-alueen käytäntöasetukset käyttöön tietyillä alueilla kaikille Loppukäyttäjille tai valitulle Loppukäyttäjien osajoukolle Asiakasdatan tietyn ensisijaisen säilytetyn datan (varmuuskopiot mukaan luettuina) osalta, kuten osoitteessa https://support.google.com/a/answer/9223653 on kuvattu.
 • "Gmail" on verkkopohjainen sähköpostipalvelu, jonka avulla organisaatio voi käyttää sähköpostijärjestelmäänsä Googlen järjestelmillä. Se tarjoaa pääsyn Loppukäyttäjän sähköpostilaatikkoon tuetulla selaimella ja mahdollisuuden lukea, kirjoittaa ja lähettää viestejä edelleen, vastata viesteihin, tehdä hakuja ja merkitä viestejä tunnisteilla. Gmail sisältää suodattimet roskapostia ja viruksia varten. Sen avulla Järjestelmänvalvojat voivat luoda sääntöjä tietynlaista sisältöä ja liitetiedostoja sisältävien viestien käsittelyyn tai reitittää viestit muihin postipalvelimiin. Säännöt voidaan valita ryhmän tai Asiakkaan (kaikki verkkotunnukset) mukaan.
 • "Google Kalenteri" on verkkopohjainen palvelu henkilökohtaisten kalenterien sekä yritysten, organisaatioiden ja tiimien kalenterien hallinnointiin. Sen avulla Loppukäyttäjät voivat katsella omia kalentereitaan, sopia tapaamisia muiden Loppukäyttäjien kanssa, katsella muiden Loppukäyttäjien aikatauluja sekä varata kokoustiloja ja ‑välineitä.
 • "Google Cloud Search" on verkkopohjainen palvelu, joka tarjoaa Loppukäyttäjille sisällön haku‑ ja aputoimintoja tietyissä Google Workspacen Ydinpalveluissa ja kolmannen osapuolen datalähteissä (soveltuvin osin). Google Cloud Search tarjoaa Loppukäyttäjille myös hyödyllisiä ja käytännöllisiä tietoja ja suosituksia.
 • "Google-yhteystiedot" on verkkopohjainen palvelu, jonka avulla Loppukäyttäjät voivat tuoda, tallentaa ja katsoa yhteystietoja sekä luoda omia yhteystietoryhmiä, joita käyttämällä voi lähettää sähköpostia usealle vastaanottajalle kerralla.
 • "Google Docs", "Google Sheets", "Google Slides" ja "Google Forms" ovat verkkopohjaisia palveluja, joiden avulla Loppukäyttäjät voivat luoda, muokata, jakaa, yhteiskäyttää, piirtää, viedä ja upottaa sisältöä dokumenteissa, laskentataulukoissa, esityksissä ja lomakkeissa.
 • "Google Drive" tarjoaa verkkopohjaisia työkaluja, joiden avulla Loppukäyttäjät voivat tallentaa, siirtää ja jakaa tiedostoja sekä katsoa videoita.
 • "Google Groups for Business" on verkkopohjainen palvelu, jolla Loppukäyttäjät ja verkkosivustojen omistajat voivat luoda ja muokata yhteiskäyttöryhmiä. Loppukäyttäjät voivat käydä sähköpostikeskusteluja ja jakaa dokumentteja, kalentereita, sivustoja ja kansioita ryhmän jäsenille. Loppukäyttäjät voivat myös nähdä ryhmän keskusteluarkistot ja tehdä niistä hakuja. Google Groups for Business ei ole käytettävissä Google Workspacen maksuttoman version käyttäjille.
 • "Google Chat" ja "Google Meet" ovat verkkopohjaisia palveluja, joiden avulla Loppukäyttäjät voivat pitää yhteyttä toisiinsa reaaliaikaisesti. Google Chat on paranneltu viesti- ja yhteistyöalusta, jonka avulla sisältöä voidaan integroida tiettyjen kolmansien osapuolten palveluiden kanssa. Google Meet tarjoaa parannellun tuen niin pienille kuin suurillekin videokokouksille, joihin voi osallistua soittamalla ja joista voi soittaa ulos (operaattori saattaa laskuttaa näistä). Google Workspace Business Standard-, Google Workspace Business Plus- ja Google Workspace Enterprise ‑asiakkaat voivat tallentaa Google Meet ‑kokouksia. Tallennettuja Google Meet ‑kokouksia voi säilyttää enintään keskimäärin 80 tunnin ajalta jokaista sellaista verkkotunnuksen loppukäyttäjää kohti, jolla on Google Workspace Enterprise ‑lisenssi. Järjestelmänvalvojat voivat valita, mitkä palvelut ovat käytössä verkkotunnuksessa. Google Meetin puhelutoiminnon tarjoavat seuraavassa URL-osoitteessa luetellut tahot: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Google Meetin puheluominaisuuksia käyttämällä ei voi soittaa hätäpuheluita.
 • "Google Jamboard" on verkkopohjainen palvelu, jonka avulla Loppukäyttäjät voivat luoda, muokata, jakaa, yhteiskäyttää, piirtää, viedä ja upottaa sisältöä dokumentissa.
 • "Google Keep" on verkkopohjainen palvelu, jonka avulla Loppukäyttäjät voivat luoda, muokata, jakaa ja yhteiskäyttää muistiinpanoja, listoja ja piirroksia.
 • "Google SIP Link" on palvelu, jonka avulla Asiakas voi yhdistää operaattoripalvelunsa Google Voice ‑toimintoon Asiakkaan oman kolmannen osapuolen Session Border Controllerin ja vaihdeliittymän kautta. Palvelu tarjotaan Google Voicesta erillään eikä se edellytä Google Voicen ostoa. Google SIP Linkin avulla Asiakas voi käyttää Google Voicen paranneltuja ohjelmisto-ominaisuuksia, kuten vastaajaviestien litterointia, soittoryhmiä ja soitonsiirtoa Asiakkaan voimassa olevan operaattorisuhteen sekä sisäisten puheluiden siirtolaitteiden ja ‑ratkaisujen kautta. Google SIP Link on saatavilla vain maissa, jotka on listattu osoitteessa https://support.google.com/a?p=sipcountries tai sen korvaavassa URL-osoitteessa. Google SIP Linkin käytöstä peritään lisämaksu.
 • "Google Sites" antaa Loppukäyttäjälle mahdollisuuden luoda sivuston verkkotyökalulla ja jakaa sivustonsa tietylle Loppukäyttäjien ryhmälle tai julkaista sen koko yrityksen tai kenen tahansa nähtäväksi. Sivuston omistaja voi valita, ketkä voivat muokata ja katsoa sivustoa.
 • "Google Tasks" on verkkopohjainen palvelu, jonka avulla Loppukäyttäjät voivat luoda, muokata ja järjestellä tehtäviä.
 • "Google Holvi" on verkkopohjainen palvelu, joka tarjoaa haku‑ ja vientitoimintoja Google Driveen ja Gmailiin. Gmailissa Google Holvi tarjoaa Asiakkaille mahdollisuuden tehdä hakuja verkkotunnuksen koko sisällöstä, arkistoida dataa sekä luoda säilytys- ja poistosääntöjä sisällön perusteella. Lisäksi Holvi mahdollistaa e-Discovery-toiminnot, joilla Asiakas voi luoda juttuja ja säilyttää niiden datan säilytysvaatimuksia varten. Arkistoitu data säilytetään vain siinä tapauksessa, että Asiakas jatkaa Google Holvi ‑tilaustaan ja palvelun käyttöä. Jos loppukäyttäjätilillä on käytössä Gmail, kyseisen käyttäjän tallennettu Googlen pikaviestihistoria voidaan viedä ja säilyttää, ja siitä voidaan tehdä hakuja.
 • "Google Voice" on järjestelmänvalvojan ylläpitämä IP-pohjainen puhelupalvelu. Sen avulla Asiakkaat voivat määrittää ja hallinnoida puhelinnumeroita, jotka on tarkoitettu Loppukäyttäjien käyttöön organisaatiossa. Loppukäyttäjät voivat soittaa ja vastaanottaa puheluita heille määritetyillä numeroilla. Lisäksi kaksisuuntaista soitto-ominaisuutta käyttäville Loppukäyttäjille on saatavilla saapuviin ja lähteviin puheluihin liittyviä lisätoimintoja, kuten mahdollisuus soittaa hätäpuheluja. Google Voicen tarjoavat Googlen Yhteistyökumppanit Google Voice ‑palvelun erityisehdoissa kuvatulla tavalla. Google Voice on saatavilla vain maissa, jotka on listattu osoitteessa https://support.google.com/a/answer/9206529 tai sen korvaavassa URL-osoitteessa. Google Voicen käyttöön sovelletaan lisämaksuja.
 • "Google Workspace – Varmistetut hallinnat" ‑laajennuksen avulla Asiakkaat voivat rajoittaa dataansa liittyviä Google-tuen toimia maantieteellisesti.
 • "Google Workspace Migrate" on järjestelmänvalvojan ylläpitämä paikallisesti asennettava palvelu, jolla Loppukäyttäjän Asiakasdataa voi siirtää Asiakkaan Google Workspace ‑tilille.
 • "Meet Global Dialing" antaa laajennetun mahdollisuuden osallistua Google Meet ‑videokokouksiin soittamalla ja soittaa näistä kokouksista ulos.
 • "Workspacen lisätallennustila" mahdollistaa Asiakkaan yhteisen tallennustilan laajentamisen.
 • "Workspacen laajennukset" tarkoittaa Google SIP Linkiä, Google Voicea, "Google Workspace – Varmistetut hallinnat" ‑laajennusta, Workspacen lisätallennustilaa, Meet Global Dialingia ja Yritystason data-alueita.
 • Haku‑ ja seurantaominaisuudet mahdollistavat parannetut haku‑ ja noutotoiminnot kaikissa palveluissa. Niiden avulla sisällönhaku toimii eri palvelujen välillä ja sisältö luokitellaan automaattisesti käytettäväksi aktiivisissa palveluissa.

Muut palvelut

 • "AppSheet" on osoitteessa https://www.appsheet.com yleisesti saatavilla oleva verkkopohjainen alusta, jonka avulla organisaatiot voivat luoda ja isännöidä sovelluksia ilman tarvetta kirjoittaa paljon tai monimutkaista koodia. Palvelujen jälleenmyyjille, jakelijoille tai toimittajille AppSheet on Google Cloud Partner Advantage ‑ohjelman alainen Rajoitettu palvelu.

Google Workspace ‑versiot / SKU:t:

Tietoja kunkin Google Workspace ‑version / SKU:n sisältämästä tallennustilasta on osoitteessa https://support.google.com/a?p=storage_by_edition. Jos asiakkaalla on sähköpostin kautta vahvistettu Google Workspace Business ‑versio, osa ydinpalveluista (kuten Gmail ja Google Kalenteri sekä Google Workspace Business Plus ‑versioon sisältyvä Google Holvi), turvaominaisuuksista ja toiminnoista ei välttämättä ole käytettävissä, ellei järjestelmänvalvojan verkkotunnusta vastaavaa verkkotunnuksen sähköpostiosoitetta ole vahvistettu. Lisätietoja on osoitteessa https://support.google.com/a?p=gws-verification.

G Suite Basic

 • "G Suite Basic" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät kaikki muut Google Workspace ‑palvelut paitsi asiakaspuolen salaus, Google Holvi, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate ja Workspacen laajennukset.

G Suite Business

 • "G Suite Business" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät kaikki muut Google Workspace ‑palvelut paitsi asiakaspuolen salaus ja Workspacen laajennukset (muut kuin yritystason data-alueet, joka sisältyy versioon).

Google Workspace Business Starter

 • "Google Workspace Business Starter" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät kaikki muut Google Workspace ‑palvelut paitsi asiakaspuolen salaus, Google Holvi, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate ja Workspacen laajennukset. Google Workspace Business Starter ‑asiakkailla Loppukäyttäjien enimmäismäärä on 300.

Google Workspace Business Standard

 • "Google Workspace Business Standard" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät kaikki muut Google Workspace ‑palvelut paitsi asiakaspuolen salaus, Google Holvi, Google Cloud Search ja Workspacen laajennukset. Google Workspace Business Standard ‑asiakkailla Loppukäyttäjien enimmäismäärä on 300.

Google Workspace Business Plus

 • "Google Workspace Business Plus" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät kaikki muut Google Workspace ‑palvelut paitsi asiakaspuolen salaus, Google Cloud Search ja Workspacen laajennukset. Google Workspace Business Plus ‑asiakkailla Loppukäyttäjien enimmäismäärä on 300.

Google Workspace Enterprise Starter

 • "Google Workspace Enterprise Starter" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät kaikki muut Google Workspace ‑palvelut paitsi asiakaspuolen salaus, Google Holvi, Google Cloud Search ja Workspacen laajennukset.

Google Workspace Enterprise Standard

 • "Google Workspace Enterprise Standard" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät kaikki muut Google Workspace ‑palvelut paitsi asiakaspuolen salaus, Google Cloud Search ja Workspacen laajennukset. Google Workspace Enterprise Standard sisältää myös Gmailin ja Google Driven tietojen menetyksen esto ‑ominaisuuden sekä tiettyjä parannettuja turvallisuus‑ ja hallintaominaisuuksia Järjestelmänvalvojille (pois lukien Google Workspace ‑tietoturvakeskus, josta kerrotaan osoitteessa https://support.google.com/a/answer/7492003). Google Workspace Enterprise Standard mahdollistaa myös Gmailin laajemman integroinnin muiden Googlen tuotteiden sekä eräiden kolmannen osapuolen arkistointityökalujen ja OAuth-sovellusten kanssa.

Google Workspace Enterprise Plus (aiempi versio: G Suite Enterprise)

 • "Google Workspace Enterprise Plus" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät kaikki muut Google Workspace ‑palvelut paitsi Workspacen laajennukset (muut kuin yritystason data-alueet, joka sisältyy versioon). Google Workspace Enterprise Plus sisältää myös Gmailin ja Google Driven tietojen menetyksen esto ‑ominaisuuden, muita kolmannen osapuolen datalähteissä olevan sisällön haku‑ ja aputoimintoja (vain niiden asiakkaiden käytettävissä, joilla on vähintään 500 Loppukäyttäjän lisenssiä), parannetut tietoturva‑ ja hallintaominaisuudet Järjestelmänvalvojille (mukaan luettuna Google Workspace ‑tietoturvakeskus, kuten osoitteessa https://support.google.com/a/answer/7492003 on kuvattu) sekä AppSheet Coren (kuten alla on kuvattu). Jos asiakas haluaa toteuttaa kokeilun, arvioida soveltuvuusselvitystä tai ottaa käyttöön hakemiston luomisen kolmannen osapuolen datasta Cloud Searchissa, se on tehtävä Cloud Searchin sertifioiman kumppanin kautta. Google Workspace Enterprise Plus mahdollistaa myös Gmailin laajemman integroinnin muiden Googlen tuotteiden sekä eräiden kolmansien osapuolten arkistointityökalujen ja OAuth-sovellusten kanssa.

Google Workspace for Education

 • Google Workspace for Education ‑versiot on rajattu ainoastaan laitoksille, jotka täyttävät tietyt kelpoisuusvaatimukset (kuvattu osoitteessa https://support.google.com/a/answer/134628?sjid=2330997381971410080-NA).
 • "Google Workspace for Education Fundamentals" (aiempi versio: G Suite for Education) on maksuton Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät kaikki muut Google Workspace ‑palvelut paitsi asiakaspuolen salaus, Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate ja Workspacen laajennukset. Tämä versio sisältää myös Kotitehtävät, Classroomin ja Chromen synkronoinnin.
  • "Kotitehtävät" on opetusalustoille tarkoitettu sovellus, jonka avulla Loppukäyttäjät voivat jakaa ja kerätä tehtäviä sekä antaa niille arvosanoja.
  • "Classroom" on verkkopohjainen palvelu, jonka avulla Loppukäyttäjät voivat luoda opetusryhmiä ja osallistua niihin. Classroomissa oppilaat voivat nähdä kotitehtävät, palauttaa niitä ja saada arvosanoja opettajilta.
  • "Chromen synkronointi" on ominaisuus, jonka avulla Loppukäyttäjä voi synkronoida kirjanmerkit, historian, salasanat ja muita asetuksia kaikkien niiden laitteiden välillä, joilla hän on kirjautuneena Chromeen.
 • "Google Workspace for Education Standard" on Google Workspace for Education Fundamentalsin päivitetty versio, joka on saatavilla lisämaksusta. Sen edellyttämä ostettavien Loppukäyttäjien lisenssien vähimmäismäärä on sama kuin suurempi seuraavista: a) Asiakkaan kokopäiväisten oppilaiden määrä tai b) 50 Loppukäyttäjän lisenssiä. Se sisältää lisäominaisuuksia, kuten yritystason data-alueet, monipuoliset tietoturvaominaisuudet, paremman analytiikan ja Google Workspace Migraten.
 • "Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade" on Google Workspace for Education Fundamentalsin päivitetty versio, joka on saatavilla lisämaksusta. Se sisältää viestintään, yhteiskäyttöön ja opetuksen järjestämiseen liittyviä lisäominaisuuksia sekä 100 Gt lisätallennustilaa jokaista Loppukäyttäjän lisenssiä kohti.
 • "Google Workspace for Education Plus" (aiempi versio: G Suite Enterprise for Education) on Google Workspace for Education Fundamentalsin päivitetty versio, joka on saatavilla lisämaksusta. Sen edellyttämä ostettavien Loppukäyttäjien lisenssien vähimmäismäärä on sama kuin suurempi seuraavista: a) Asiakkaan kokopäiväisten oppilaiden määrä tai b) 50 Loppukäyttäjän lisenssiä. Se sisältää yritystason data-alueet, monipuoliset hallintaominaisuudet, paremman analytiikan ja haun (mutta kolmansien osapuolten datalähteissä olevan sisällön haku‑ ja aputoiminnot ovat vain niiden asiakkaiden käytettävissä, joilla on vähintään 500 Loppukäyttäjän lisenssiä), Google Workspace Migraten sekä viestintään, yhteiskäyttöön ja opetuksen järjestämiseen liittyviä lisäominaisuuksia ja 20 Gt lisätallennustilaa jokaista Loppukäyttäjän lisenssiä kohti. Jos asiakas haluaa toteuttaa kokeilun, arvioida soveltuvuusselvitystä tai ottaa käyttöön hakemiston luomisen kolmannen osapuolen datasta Cloud Searchissa, se on tehtävä Cloud Searchin sertifioiman kumppanin kautta.

Google Workspacen arkistoitu käyttäjä

Google Workspace‑ tai G Suite ‑version Arkistoitu käyttäjä ‑tuotteen avulla organisaatio voi säilyttää entisten Loppukäyttäjien tilit, jotka kuuluvat arkistoitavaan Asiakkaan dataan. Seuraavat Google Workspacen arkistoitu käyttäjä ‑versiot sisältävät Google Holvin:

 • G Suite Business – Arkistoitu käyttäjä
 • Google Workspace Business Plus – Arkistoitu käyttäjä
 • Google Workspace Enterprise Standard – Arkistoitu käyttäjä
 • Google Workspace Enterprise Plus – Arkistoitu käyttäjä

Google Workspace Essentials Starter

 • "Google Workspace Essentials Starter" on maksuton Google Workspace ‑versio, joka sisältää Google Workspace Essentials ‑version palvelut mutta erikokoisen tallennustilan. Asiakkailla voi olla enintään 100 Loppukäyttäjää.

Google Workspace Essentials (aiemmat versiot: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • "Google Workspace Essentials" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät Google Kalenteri, Google Chat, Google Docs, Google Drive, Google Forms, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Sheets, Google Sites, Google Slides ja Google Tasks sekä seuraavat ominaisuudet, kun niitä käytetään edellä mainittujen Palvelujen yhteydessä: a) Cloud Identity Management, b) Google-yhteystiedot ja c) Google Groups for Business.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • "Google Workspace Enterprise Essentials" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät Google Workspace Essentials ‑version palvelut, mutta sen tallennustila on erikokoinen.

Google Workspace Enterprise Essentials Plus

 • "Google Workspace Enterprise Essentials Plus" on Google Workspace ‑versio, joka sisältää Google Workspace Essentials ‑version palvelut seuraavin ominaisuuksin: a) tietojen menetyksen esto ‑ominaisuus Google Drivelle, yritystason data-alueet sekä tietyt parannetut tietoturva‑ ja hallintaominaisuudet Järjestelmänvalvojille (mukaan luettuna Google Workspace ‑tietoturvakeskus, kuten osoitteessa https://support.google.com/a/answer/7492003 on kuvattu) sekä b) erikokoinen tallennustila.

Google Workspace Frontline

Asiakkaat voivat sallia Google Workspace Frontline ‑versioiden käytön vain niille Loppukäyttäjille, jotka täyttävät tietyt kelpoisuusvaatimukset (kuten osoitteessa https://support.google.com/a/answer/10427827 on kuvattu).

 • "Google Workspace Frontline Starter" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät kaikki muut Google Workspace ‑palvelut paitsi asiakaspuolen salaus, Google Holvi, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate ja Workspacen laajennukset.
 • "Google Workspace Frontline Standard" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät kaikki muut Google Workspace ‑palvelut paitsi Google Cloud Search, Google Workspace Migrate ja Workspacen laajennukset. Tämä versio sisältää myös Gmailin ja Google Driven tietojen menetyksen esto ‑ominaisuuden sekä tiettyjä parannettuja turvallisuus‑ ja hallintaominaisuuksia Järjestelmänvalvojille (pois lukien Google Workspace ‑tietoturvakeskus, josta kerrotaan osoitteessa https://support.google.com/a/answer/7492003).

Google Workspace yleishyödyllisille yhteisöille

 • "Google Workspace yleishyödyllisille yhteisöille" on maksuton Google Workspace ‑versio, joka sisältää kaikki muut Google Workspace ‑palvelut paitsi asiakaspuolen salaus, Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate ja Workspacen laajennukset. Tämä versio sisältää myös Classroomin (edellä Google Workspace for Education Fundamentals ‑kohdassa kuvatun mukaisesti) Ydinpalveluna. Google Workspace yleishyödyllisille yhteisöille on rajattu ainoastaan yleishyödyllisille yhteisöille, jotka täyttävät tietyt kelpoisuusvaatimukset (kuvattu osoitteessa https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288).

Cloud Search Platform

 • "Cloud Search Platform" on Google Workspace ‑versio, johon sisältyvät Google Cloud Search sekä seuraavat palvelut, joita käytetään yhdessä Google Cloud Searchin kanssa: a) Cloud Identity Management, b) Google-yhteystiedot ja c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform sisältää kolmansien osapuolien datalähteissä olevan sisällön haku‑ ja aputoimintoja.

AppSheet

 • "AppSheet Core" on AppSheetin laajennettu versio, josta kerrotaan osoitteessa https://about.appsheet.com/pricing/ ja joka voidaan lisämaksusta lisätä mihin tahansa Google Workspacen versioon.

Workspacen laajennukset:

Google Voice ja Google SIP Link

 • "Voice Starter" on Google Voice ‑versio, joka voidaan lisämaksusta lisätä mihin tahansa Google Workspace ‑versioon ja johon voidaan liittää enintään 10 Loppukäyttäjää yhdessä maassa.
 • "Voice Standard" on Google Voice ‑versio, joka voidaan lisämaksusta lisätä mihin tahansa Google Workspace ‑versioon ja johon voidaan liittää mikä tahansa määrä Loppukäyttäjiä yhdessä maassa. Voice Standard sisältää myös Google SIP Linkin, pöytäpuhelinten tuen sekä monitasoiset automaattisen puhelinvaihteen ominaisuudet.
 • "Voice Premier" on Google Voice ‑versio, joka voidaan lisämaksusta lisätä mihin tahansa Google Workspace ‑versioon ja johon voidaan liittää mikä tahansa määrä Loppukäyttäjiä useissa maissa. Voice Premier sisältää myös Google SIP Linkin, pöytäpuhelinten tuen, monitasoiset automaattisen puhelinvaihteen ominaisuudet ja monipuolisen raportoinnin.
 • "Google SIP Link Standard" on Google SIP Linkin versio, joka voidaan lisätä lisämaksusta mihin tahansa Google Workspacen versioon ja joka tukee rajoittamatonta määrää Loppukäyttäjiä yhdessä maassa. Google SIP Link Standard sisältää myös monitasoisen automaattisen puhelinvaihdeominaisuuden.
 • "Google SIP Link Premier" on Google SIP Linkin versio, joka voidaan lisätä lisämaksusta mihin tahansa Google Workspacen versioon ja joka tukee rajoittamatonta määrää Loppukäyttäjiä useassa maassa. Google SIP Link Premier sisältää myös pöytäpuhelinten tuen, automaattisen puhelinvaihdeominaisuuden ja monipuolisen raportoinnin.

Google Workspace – Varmistetut hallinnat

 • "Google Workspace – Varmistetut hallinnat" on erillinen SKU, joka voidaan lisämaksusta lisätä Google Workspace Enterprise Plus ‑versioon.

Meet Global Dialing

 • "Meet Global Dialing" on erillinen SKU, joka voidaan lisätä mihin tahansa Google Workspace ‑versioon. Meet Global Dialingista ei peritä tilausmaksua, mutta käytöstä veloitetaan minuuttihinta.

Workspacen lisätallennustila

 • "Workspacen lisätallennustila" on erillinen SKU, joka voidaan lisämaksusta lisätä mihin tahansa Google Workspace ‑versioon sillä edellytyksellä, että kyseiseen versioon ei kuulu Loppukäyttäjäkohtaisia tallennustilan rajoituksia. Asiakkaat voivat laajentaa yhteistä tallennustilaa 10 Tt:lla jokaista yksittäistä Workspace-lisätallennustilan tilausta kohti. Workspacen lisätallennustilan tilausmäärää ei ole rajoitettu.

Yritystason data-alueet

 • "Yritystason data-alueet" on erillinen SKU, joka voidaan lisämaksusta lisätä seuraaviin Google Workspace ‑versioihin:
  • Google Workspace Business Standard
  • Google Workspace Business Plus
  • Google Workspace Enterprise Starter
  • Google Workspace Enterprise Standard
  • Google Workspace Enterprise Essentials
  • Google Workspace Frontline Starter
  • Google Workspace Frontline Standard

Lisätuotteet:

Google Workspace ‑sopimus ei kata Lisätuotteita, eivätkä ne ole Google Workspace ‑palveluita. Lisätuotteiden käyttöön sovelletaan Lisätuotteiden ehtoja, jotka ovat osoitteessa https://workspace.google.com/intl/en/terms/additional_services.html. Lisäksi seuraavien Lisätuotteiden käyttöön sovelletaan lisäehtoja:

 • "Managed Google Play" on Googlen tarjoama alusta, jolla Asiakas voi ylläpitää tarjoamiaan tai tunnistamiaan Android-laitteita, joita Asiakkaan Loppukäyttäjät käyttävät. Managed Google Playn avulla Asiakas voi tarjota tällaisiin laitteisiin sovelluksia hallinnoidusta Play Kaupasta. Managed Google Playn käyttöön sovelletaan ehtoja, jotka ovat osoitteessa www.android.com/enterprise/terms.