Google Meet Telephony - Mga Service Provider

 • Ang mga serbisyo ng Google Meet Telephony ay ibibigay ng Google Dialer Inc., na matatagpuan sa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, maliban na lang kung iba ang nakasaad sa ibaba:

  • 1. Para sa Mga Customer na may billing address sa Japan, ang mga serbisyo ng Google Meet Telephony ay ibibigay ng Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd., na matatagpuan sa 8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981.

Google Meet Telephony - Mga Telephony Provider

 • Puwedeng gamitin ng GTSP at ng Mga Affiliate nito ang mga hindi Google na entity na tinukoy sa ibaba, at ang mga affiliate ng mga ito, para sa pagbibigay ng Google Meet Telephony, bukod pa sa ibang entity na hindi nakalista rito:

  • 1. Softbank Corp., Hibiya Park Front 20F, 2-1-6, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0011 Japan.

  • 2. Axtel S.A.B. de C.V. (f/k/a Alestra S. de R.L de C.V.), Blvd. Diaz Ordaz Km 3.33, L-1, Unidad San Pedro, San Pedro Garza García Nuevo León, Mexico.

  • 3. Cellcom Fixed Line Communications L.P., 10 Hagavish St., Netanya, Israel. Magbibigay ang Cellcom ng mga bahagi ng serbisyo ng Google Meet Telephony sa Israel na nangangailangan ng lisensya sa telecommunication, nang walang dagdag na singil sa Customer. Tingnan ang www.cellcom.co.il para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng Cellcom.

  • 4. Telefonica International Wholesale Services II S.L. Distrito C, Edificio Oeste 1, Planta 2a, C/Ronda de la Comunicacion s/n 28050 Madrid Spain.

  • 5. Telefonica Global Solutions Ecuador, S.A, Av. Mariana de Jesus E7-8 - Quito - Ecuador RUC 1792646766001.

  • 6. TIWS México, S.A. de C.V., PROL PASEO DE LA REFORMA 1200 PISO5 LA ROSITA 5340, Mexico.