Mga Google Voice Service Provider

 • Ibibigay ng Affiliate sa Google na tinukoy sa ibaba ang Google Voice gaya ng inilalarawan sa ibaba:

  • 1. Kung ang billing address ng Customer o ang address ng serbisyo ng End User ng Google Voice ay nasa European Economic Area (EEA) (hindi kasama ang France at Italy), Switzerland, o UK, ang Google Voice ay ibibigay ng Google Voice Ltd., na matatagpuan sa 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 Ireland.

  • 2. Kung ang billing address ng Customer o ang address ng serbisyo ng End User ng Google Voice ay nasa United States (US), ibibigay ng Google Voice Inc., na matatagpuan sa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA ang Google Voice.

Mga Telephony Provider ng Google Voice

 • Puwedeng gamitin ng Affiliate sa Google na tinukoy sa itaas at ng Mga Affiliate nito ang mga hindi Google na entity na tinukoy sa ibaba at ang mga affiliate ng mga ito:

  • 1. Colt Technology Services AG Switzerland Albulastrasse 47 8048 Zürich Switzerland.

  • 2. Bandwidth Inc., na matatagpuan sa 900 Main Campus Drive, Suite 500, Raleigh, NC 27606, United States.

  • 3. Telus Communications Inc., na matatagpuan sa 3777 Kingsway, Floor 21, Vancouver, BC V5H 3Z7, Canada.