Buod ng Mga Serbisyo

Maliban na lang kung iba ang isinasaad, ang mga serbisyo ng Google Workspace (dating kilala bilang G Suite) sa ibaba ay nasasaklawan ng Iskedyul ng Mga Serbisyo ng Google Workspace sa Pangunahing Kasunduan sa Google Cloud o iba pang kasunduan kung saan sumasang-ayon ang Google na ibigay ang mga nauugnay na serbisyo (“Kasunduan sa Google Workspace”). Posibleng napapailalim ang ilang partikular na serbisyo o edisyon sa ibaba sa Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo na makikita sa https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Mga Serbisyo ng Google Workspace:

Mga Core na Serbisyo

 • Ang "Mga Serbisyo ng Cloud Identity" ay ang mga serbisyo at edisyong inilalarawan sa https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html o iba pang katulad na URL na posibleng ibigay ng Google.
 • Ang "Gmail" ay isang web-based na serbisyo sa email na nagbibigay-daan sa isang organisasyong mapatakbo ang email system nito gamit ang mga system ng Google. Nagbibigay ito ng kakayahang i-access ang inbox ng isang End User mula sa isang sinusuportahang web browser, magbasa ng mail, mag-email, sumagot sa mail, magpasa ng mail, maghanap ng mail, at pamahalaan ang mail sa pamamagitan ng mga label. Nagfi-filter ito ng spam at mga virus, at nagbibigay-daan sa Mga Administrator na gumawa ng mga panuntunan para sa pangangasiwa sa mga mensaheng may partikular na content at mga naka-attach na file, o magruta ng mga mensahe sa iba pang mail server. Puwedeng i-set up ng grupo o ng Customer (lahat ng domain) ang mga panuntunan.
 • Ang "Currents" ay isang web-based na serbisyong nagbibigay-daan sa Mga End User na magbahagi ng mga link, video, larawan, at iba pang content sa iba pang taong nasa parehong domain sa Google Workspace, at tingnan ang at makipag-ugnayan sa content na ibinabahagi sa kanila ng iba pang taong nasa domain ding iyon. Makakagawa at makakasali rin ang Mga End User sa mga komunidad para makausap ang iba pang taong nasa parehong domain na may mga interes na katulad ng sa kanila. Kung ginagamit ang Currents para magbahagi ng content o makipag-ugnayan sa iba pang taong nasa labas ng domain sa Google Workspace ng End User, hindi isasama ang Currents sa Mga Core na Serbisyo para sa sakop ng naturang paggamit.
 • Ang "Google Calendar" ay isang web-based na serbisyo para sa pamamahala ng mga personal, pang-corporate/pang-organisasyon, at pang-team na kalendaryo. Mayroon itong interface para magawa ng Mga End User na tingnan ang kanilang mga kalendaryo, mag-iskedyul ng mga meeting kasama ang iba pang End User, tingnan ang impormasyon sa availability ng iba pang End User, at magpaiskedyul ng mga kuwarto at resource.
 • Ang "Google Cloud Search" ay isang web-based na serbisyong nagbibigay sa Mga End User ng kakayahan sa paghahanap at tulong para sa content sa ilang partikular na Core na Serbisyo para sa Google Workspace at mga third party na data source (kung naaangkop). Nagbibigay din ang Google Cloud Search sa Mga End User ng mga kapaki-pakinabang at magagamit na impormasyon at rekomendasyon.
 • Ang "Google Contacts" ay isang web-based na serbisyong nagbibigay-daan sa Mga End User na mag-import, mag-store, at tumingin ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at gumawa ng mga personal na grupo ng mga contact na puwedeng gamitin para mag-email sa maraming tao nang sabay-sabay.
 • Ang "Google Docs," "Google Sheets," "Google Slides," at "Google Forms" ay mga web-based na serbisyong nagbibigay-daan sa Mga End User na gumawa, mag-edit, magbahagi, mag-collaborate, gumuhit, mag-export, at mag-embed ng content sa mga dokumento, spreadsheet, presentation, at form.
 • Ang "Google Drive" ay may mga web-based na tool na nagbibigay-daan sa Mga End User na mag-store, maglipat, at magbahagi ng mga file, at manood ng mga video.
 • Ang "Google Groups for Business" ay isang web-based na serbisyong nagbibigay-daan sa Mga End User at may-ari ng website na gumawa at mamahala ng mga collaborative na grupo. Ang Mga End User ay puwedeng magkaroon ng mga talakayan sa email at magbahagi ng mga dokumento, kalendaryo, site, at folder sa mga miyembro ng isang grupo. Mayroon din silang kakayahang tumingin at maghanap sa mga archive ng talakayan ng grupo. Hindi available ang Google Groups for Business para sa Mga Customer ng Google Workspace (Libre).
 • Ang "Google Hangouts," "Google Chat," at "Google Meet" ay mga web-based na serbisyong nagbibigay-daan sa real time na komunikasyon sa pagitan ng Mga End User. Nagbibigay ang Google Hangouts ng one-to-one at panggrupong pag-uusap sa pamamagitan ng pakikipag-chat, at voice, pati na rin mga lightweight na video meeting. Nagbibigay ang Chat ng pinahusay na platform sa pakikipag-chat at pag-collaborate ng grupo na nagbibigay-daan sa mga pagsasama ng content sa mga piling third-party na serbisyo. Nagbibigay ang Google Meet ng mga pinahusay na video meeting na may malaking kapasidad, kabilang ang pagtawag sa pamamagitan ng pag-dial out at pag-dial in (posibleng may mga bayarin sa carrier). Puwedeng i-enable ng Mga Customer ng Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus, at Google Workspace Enterprise ang mga recording ng meeting. Limitado ang paggamit ng recording sa Google Meet sa 80 oras na pinapanatili kada user, na na-average sa lahat ng user sa domain na may mga lisensya sa Google Workspace Enterprise. Puwedeng piliin ng Mga Administrator ng Domain sa Google Workspace kung aling mga serbisyo ang ie-enable para sa domain. Ang pagtawag sa Google Hangouts ay inihahatid ng Google Dialer Inc. Ang pagtawag sa Google Meet ay inihahatid ng mga entity na nakalista sa sumusunod na URL: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Hindi sinusuportahan ang emergency na pagtawag para sa mga feature sa pagtawag ng Google Hangouts o Google Meet.
 • Ang "Google Jamboard" ay isang web-based na serbisyong nagbibigay-daan sa Mga End User na gumawa, mag-edit, magbahagi, mag-collaborate, gumuhit, mag-export, at mag-embed ng content sa isang dokumento.
 • Ang "Google Keep" ay isang web-based na serbisyong nagbibigay-daan sa Mga End User na gumawa, mag-edit, magbahagi, at mag-collaborate sa mga tala, listahan, at drawing.
 • Ang "Google Sites" ay nagbibigay-daan sa isang End User na gumawa ng site sa pamamagitan ng isang web-based na tool, at pagkatapos ay ibahagi ang site sa isang grupo ng iba pang End User o i-publish ang site sa buong kumpanya o mundo. Mapipili ng may-ari ng site kung sino ang makakapag-edit ng site at kung sino ang makakakita sa site.
 • Ang "Google Tasks" ay isang web-based na serbisyong nagbibigay-daan sa Mga End User na gawin, i-edit, at pamahalaan ang kanilang mga gawain.
 • Ang "Google Vault" ay isang web-based na serbisyong nagbibigay ng kakayahang maghanap at mag-export para sa Google Drive at Gmail. Para sa Gmail, binibigyan ng Google Vault ang Mga Customer ng kakayahang maghanap sa buong domain, mag-archive ng data, at gumawa ng mga panuntunan sa pagpapanatili at disposition batay sa content, at ng mga kakayahan sa eDiscovery na nagbibigay-daan sa isang Customer na gumawa ng mga usapin at panatilihin ang data na ito para sa mga layunin ng legal hold. Dapat ay patuloy na bilhin/gamitin ng Mga Customer ang Google Vault para panatilihin ng Google ang naka-archive na data. Kung naka-enable ang Gmail para sa isang user account, mahahanap, mae-export, mapapanatili, at mapapangalagaan ang nakaulat na history ng chat sa Google Hangouts ng user na iyon.
 • Ang "Google Voice" ay isang IP-based na serbisyo ng telephony na pinapamahalaan ng admin. Nagbibigay-daan ito sa Mga Customer na magtalaga at mamahala ng mga numero ng telepono para sa paggamit ng Mga End User sa kanilang organisasyon. Puwedeng tumawag at makatanggap ng tawag ang Mga End User gamit ang kanilang mga nakatalagang numero; may mga karagdagang functionality na available para magamit kaugnay ng papasok at palabas na pagtawag, kabilang ang pag-dial ng pang-emergency na numero para sa Mga End User gamit ang two-way na pag-dial. Ang Google Voice ay inihahatid ng Mga Affiliate ng Google gaya ng inilalarawan sa Mga Partikular na Tuntunin ng Serbisyo ng Google Voice. May nalalapat na mga karagdagang bayarin sa paggamit ng Google Voice.
 • Ang "Assured Controls ng Google Workspace" ay nagbibigay-daan sa Mga Customer na limitahan ang mga pagkilos ng Google support ayon sa geography na nauugnay sa kanilang Data ng Customer.
 • Sama-samang tinatawag na "Mga Add-On ng Workspace" ang Assured Controls ng Google Voice at Google Workspace.
 • Sa pamamagitan ng mga feature sa paghahanap at intelligence, napapahusay ang paghahanap at pagkuha sa lahat ng serbisyo, na nagbibigay-daan sa paghahanap ng content sa iba't ibang produkto at awtomatikong pagkakategorya ng content na magagamit sa mga aktibong serbisyo.

Iba pang Serbisyo

 • Walang available sa kasalukuyan.

Mga Edisyon ng Google Workspace / Mga SKU:

G Suite Basic

 • Ang "G Suite Basic" ay isang edisyon ng Google Workspace na binubuo ng lahat ng Serbisyo ng Google Workspace maliban sa Mga Add-On ng Google Vault, Google Cloud Search, at Workspace. Makakatanggap ang mga customer ng 30GB na storage sa kabuuan para sa pinagsama-samang Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User.

Google Workspace Business Starter

 • Ang "Google Workspace Business Starter" ay isang edisyon ng Google Workspace na binubuo ng lahat ng Serbisyo ng Google Workspace maliban sa Mga Add-On ng Google Vault, Google Cloud Search, at Workspace. Makakatanggap ang mga customer ng 30GB na storage sa kabuuan para sa pinagsama-samang Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User. Limitado ang Mga Customer ng Google Workspace Business Starter sa maximum na 300 End User.

G Suite Business

 • Ang "G Suite Business" ay isang edisyon ng Google Workspace na binubuo ng lahat ng Serbisyo ng Google Workspace maliban sa Mga Add-On ng Workspace. Ang G Suite Business ay mayroon ding kasamang mga setting ng patakaran sa rehiyon ng data para sa pangunahing data sa Data ng Customer para sa ilang partikular na Serbisyo. Ang Mga Customer na may 5 o higit pang End User ay makakatanggap ng unlimited na storage ng Google Drive. Ang Mga Customer na nakatanggap ng diskwento sa Google for Nonprofits o may 4 o mas kaunting End User ay makakatanggap ng 1TB na storage sa kabuuan para sa pinagsama-samang Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User.

Google Workspace Business Standard

 • Ang "Google Workspace Business Standard" ay isang edisyon ng Google Workspace na binubuo ng lahat ng Serbisyo ng Google Workspace maliban sa Mga Add-On ng Google Vault, Google Cloud Search, at Workspace. Ang Mga Customer na may 5 o higit pang End User ay makakatanggap ng kabuuang storage ng Google Drive na katumbas ng 2TB na na-multiply sa bilang ng Mga End User.  Ang Mga Customer na nakatanggap ng diskwento sa Google for Nonprofits o may 4 o mas kaunting End User ay makakatanggap ng 1TB na storage sa kabuuan para sa pinagsama-samang Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User. Limitado ang Mga Customer ng Google Workspace Business Standard sa maximum na 300 End User.

Google Workspace Business Plus

 • Ang "Google Workspace Business Plus" ay isang edisyon ng Google Workspace na binubuo ng lahat ng Serbisyo ng Google Workspace maliban sa Mga Add-On ng Google Cloud Search at Workspace. Ang Mga Customer na may 5 o higit pang End User ay makakatanggap ng kabuuang storage ng Google Drive na katumbas ng 5TB na na-multiply sa bilang ng Mga End User. Ang Mga Customer na nakatanggap ng diskwento sa Google for Nonprofits o may 4 o mas kaunting End User ay makakatanggap ng 1TB na storage sa kabuuan para sa pinagsama-samang Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User. Limitado ang Mga Customer ng Google Workspace Business Plus sa maximum na 300 End User.

Google Workspace Enterprise Standard

 • Ang "Google Workspace Enterprise Standard" ay isang edisyon ng Google Workspace na binubuo ng lahat ng Serbisyo ng Google Workspace maliban sa Mga Add-On ng Google Cloud Search at Workspace. Ang Google Workspace Enterprise Standard ay mayroon ding functionality para sa pag-iwas sa pagkawala ng data para sa Gmail at Google Drive, at ilang partikular na pinahusay na feature para sa seguridad at pagkontrol para sa Mga Administrator (hindi kasama ang Security Center ng Google Workspace). Sa Google Workspace Enterprise Standard, mabibigyang-daan din ang karagdagang integration ng Gmail sa iba pang produkto ng Google, ilang partikular na third-party na tool sa pag-archive, at third-party na OAuth application. Ang Mga Customer na may 5 o higit pang End User ay makakatanggap ng kabuuang storage ng Google Drive na katumbas ng 5TB na na-multiply sa bilang ng Mga End User, at may higit pang storage na available depende sa sariling pagpapasya ng Google kapag makatuwiran itong hiniling sa kanila. Ang Mga Customer na nakatanggap ng diskwento sa Google for Nonprofits o may 4 o mas kaunting End User ay makakatanggap ng 1TB na storage sa kabuuan para sa buong Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User.

Google Workspace Enterprise Plus (dating edisyon: G Suite Enterprise)

 • Ang "Google Workspace Enterprise Plus" ay isang edisyon ng Google Workspace na binubuo ng lahat ng Serbisyo ng Google Workspace maliban sa Mga Add-On ng Workspace. Ang Google Workspace Enterprise Plus ay mayroon ding functionality para sa pag-iwas sa pagkawala ng data para sa Gmail at Google Drive, mga setting ng patakaran sa rehiyon ng data para sa pangunahing data sa Data ng Customer para sa ilang partikular na Serbisyo, mga karagdagang kakayahan sa paghahanap at tulong para sa content sa mga third party na data source (na available lang sa mga customer na may hindi bababa sa 500 lisensya ng End User), at mga pinahusay na feature para sa seguridad at pagkontrol para sa Mga Administrator (kasama ang Security Center ng Google Workspace). Kung gusto ng customer na magpatupad ng trial, pagsusuri ng patunay ng konsepto, o deployment ng pag-index ng data ng third party sa Cloud Search, dapat itong gawin ng customer na iyon sa pamamagitan ng Cloud Search certified partner. Bibigyang-daan din ng Google Workspace Enterprise Plus ang karagdagang pag-integrate ng Gmail sa iba pang produkto ng Google, ilang partikular na third-party na tool sa pag-archive, at third-party na OAuth application. Ang Mga Customer na may 5 o higit pang End User ay makakatanggap ng kabuuang storage ng Google Drive na katumbas ng 5TB na na-multiply sa bilang ng Mga End User, at may higit pang storage na available depende sa sariling pagpapasya ng Google kapag makatuwiran itong hiniling sa kanila. Ang Mga Customer na nakatanggap ng diskwento sa Google for Nonprofits o may 4 o mas kaunting End User ay makakatanggap ng 1TB na storage sa kabuuan para sa buong Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User.

Google Workspace for Education

 • Ang "Google Workspace for Education Fundamentals" (dating edisyon: G Suite for Education) ay isang libreng edisyon ng Google Workspace na binubuo ng Mga Serbisyo ng Google Workspace maliban sa Mga Add-On ng Currents, Google Cloud Search, at Workspace. Ang Mga Customer na may 5 o higit pang End User ay makakatanggap ng unlimited na storage ng Google Drive. Ang Mga Customer na may 4 o mas kaunting End User ay makakatanggap ng 1TB na storage ng Google Drive sa kabuuan para sa pinagsama-samang Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User. Kasama rin sa edisyong ito ang Mga Assignment, Classroom, at Chrome Sync bilang Mga Core na Serbisyo.
  • Ang "Mga Assignment" ay isang application para sa mga learning management system na nagbibigay-daan sa Mga End User na ipamahagi, kolektahin, at bigyan ng grado ang gawa ng mag-aaral.
  • Ang "Classroom" ay isang web-based na serbisyong nagbibigay-daan sa Mga End User na gumawa ng at lumahok sa mga grupo sa classroom. Gamit ang Classroom, magagawa ng mga mag-aaral na tumingin ng mga assignment, magsumite ng takdang-aralin, at tumanggap ng mga grado mula sa mga guro.
  • Ang "Chrome Sync" ay isang feature na nagbibigay-daan sa Mga End User na mag-synchronize ng mga bookmark, history, mga password, at iba pang setting sa lahat ng device kung saan sila naka-sign in sa Chrome.
 • Ang "Google Workspace for Education Standard" ay upgrade sa Google Workspace for Education Fundamentals na available nang may karagdagang bayad. May kasama itong mga karagdagang feature gaya ng mga setting ng patakaran sa rehiyon ng data para sa pangunahing data sa Data ng Customer para sa ilang partikular na Serbisyo, advanced na kontrol sa seguridad, at pinahusay na analytics.
 • Ang "Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade" ay upgrade sa Google Workspace for Education Fundamentals na available nang may karagdagang bayad. May kasama itong mga karagdagang feature sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-collaborate, at pamamahala sa klase.
 • Ang "Google Workspace for Education Plus" (dating edisyon: G Suite Enterprise for Education) ay upgrade sa Google Workspace for Education Fundamentals na available nang may karagdagang bayad. May kasama itong mga karagdagang feature gaya ng mga setting ng patakaran sa rehiyon ng data para sa pangunahing data sa Data ng Customer para sa ilang partikular na Serbisyo, mga advanced na kontrol, pinahusay na analytics at paghahanap (pero ang mga kakayahan sa paghahanap at pagtulong sa content sa mga third party na data source ay available lang sa mga customer na may hindi bababa sa 500 lisensya ng End User), at mga karagdagang feature sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-collaborate, at pamamahala sa klase. Kung gusto ng customer na magpatupad ng trial, pagsusuri ng patunay ng konsepto, o deployment ng pag-index ng data ng third party sa Cloud Search, dapat itong gawin ng customer na iyon sa pamamagitan ng Cloud Search certified partner.

Naka-archive na User ng Google Workspace

 • Ang "G Suite Business - Naka-archive na User" ay isang edisyon ng G Suite Business na nagbibigay-daan sa isang organisasyon na magpanatili ng Mga End User Account para sa mga dati o hindi aktibong End User para sa pagpapanatili ng data ng Customer at kabilang dito ang Google Vault. Makakatanggap ang Mga Customer ng 1TB na storage sa kabuuan para sa pinagsama-samang Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User.
 • Ang "Google Workspace Business Plus - Mga Naka-archive na User" ay isang edisyon ng Google Workspace Business Plus na nagbibigay-daan sa isang organisasyon na magpanatili ng Mga End User Account para sa mga dati o hindi aktibong End User para sa mga layunin ng pagpapanatili ng data ng Customer, at kabilang dito ang Google Vault. Makakatanggap ang Mga Customer ng 5TB sa kabuuan para sa pinagsama-samang Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User.
 • Ang "Google Workspace Enterprise Standard - Naka-archive na User" ay isang edisyon ng Google Workspace Enterprise Standard na nagbibigay-daan sa isang organisasyon na magpanatili ng Mga End User Account para sa mga dati o hindi aktibong End User para sa mga layunin ng pagpapanatili ng data ng Customer, at kabilang dito ang Google Vault. Makakatanggap ang Mga Customer ng 5TB sa kabuuan para sa pinagsama-samang Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User, at may higit pang storage na available ayon sa paghuhusga ng Google kapag makatuwiran itong hiniling sa kanila.
 • Ang "Google Workspace Enterprise Plus - Naka-archive na User" (dating edisyon: G Suite Enterprise - Naka-archive na User) ay isang edisyon ng Google Workspace Enterprise Plus na nagbibigay-daan sa isang organisasyon na magpanatili ng Mga End User Account para sa mga dati o hindi aktibong End User para sa mga layunin ng pagpapanatili ng data ng Customer, at kabilang dito ang Google Vault. Makakatanggap ang Mga Customer ng 5TB sa kabuuan para sa pinagsama-samang Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User, at may higit pang storage na available ayon sa paghuhusga ng Google kapag makatuwiran itong hiniling sa kanila.

Google Workspace Essentials (mga dating edisyon: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • Ang "Google Workspace Essentials" ay isang edisyon ng Google Workspace na binubuo ng Google Calendar, Google Chat, Google Docs, Google Drive, Google Forms, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Sheets, Google Sites, Google Slides, at Google Tasks, at ng mga sumusunod na ginagamit kasama ng mga nauna nang nabanggit na Serbisyo: (a) Pamamahala sa Cloud Identity, (b) Google Contacts, at (c) Google Groups for Business. Ang Mga Customer ay may limitasyon sa kabuuang storage ng Google Drive na magagamit ng kanilang Mga End User, gaya ng inilalarawan sa support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • Ang "Google Workspace Enterprise Essentials" ay isang edisyon ng Google Workspace na binubuo ng mga serbisyo sa edisyong "Google Workspace Essentials," pero may mga sumusunod na kapasidad sa storage: (a) Ang Mga Customer na may 5 o higit pang End User ay makakatanggap ng kabuuang storage ng Google Drive na katumbas ng 1TB na na-multiply sa bilang ng Mga End User; at (b) Ang Mga Customer na nakatanggap ng diskwento sa Google for Nonprofits o may 4 o mas kaunting End User ay makakatanggap ng 1TB na storage sa kabuuan para sa pinagsama-samang Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User.

Google Workspace Frontline

 • Ang "Google Workspace Frontline" ay isang edisyon ng Google Workspace na binubuo ng lahat ng Serbisyo ng Google Workspace maliban sa Google Vault, Google Cloud Search, at Mga Add-On ng Workspace. Makakatanggap ang mga customer ng 2GB na storage sa kabuuan para sa pinagsama-samang Google Drive, Google Photos, at Gmail para sa bawat End User. Mga End User lang na nakakatugon sa ilang partikular na kinakailangan sa pagiging kwalipikado (gaya ng inilalarawan sa https://support.google.com/a/answer/10427827) ang puwedeng payagan ng mga customer na gumamit ng Google Workspace Frontline.

Cloud Search Platform

 • Ang "Cloud Search Platform" ay isang edisyon ng Google Workspace na binubuo ng Google Cloud Search at ng mga sumusunod na serbisyo na magagamit kasama ng Google Cloud Search: (a) Pamamahala sa Cloud Identity; (b) Google Contacts; at (c) Google Groups for Business. Ang Cloud Search Platform ay nagbibigay ng kakayahan sa paghahanap at tulong para sa content sa mga third party na data source.

Google Voice

 • Ang "Voice Starter" ay isang bersyon ng Google Voice na puwedeng idagdag nang may karagdagang bayad sa anumang edisyon ng Google Workspace, at hanggang 10 End User lang ang pinapayagan sa isang bansa.
 • Ang "Voice Standard" ay isang bersyon ng Google Voice na puwedeng idagdag nang may karagdagang bayad sa anumang edisyon ng Google Workspace, at sumusuporta ito sa anumang bilang ng End User sa isang bansa. Kabilang din sa Voice Standard ang compatibility sa deskphone at mga feature sa multi-level na auto-attendant.
 • Ang "Voice Premier" ay isang bersyon ng Google Voice na puwedeng idagdag nang may karagdagang bayad sa anumang edisyon ng Google Workspace, at sumusuporta ito sa kahit ilang End User sa maraming bansa. Kabilang din sa Voice Premier ang compatibility sa deskphone, mga multi-level na feature ng auto-attendant, at advanced na functionality sa pag-uulat.

Assured Controls ng Google Workspace

 • Ang "Assured Controls" ay isang hiwalay na SKU na puwedeng idagdag nang may karagdagang bayad sa edisyong Google Workspace Enterprise Plus.

Global Dialing ng Meet

 • Ang "Global Dialing ng Meet" ay isang karagdagang feature na puwedeng idagdag nang walang karagdagang bayad sa anumang edisyon ng Google Workspace, na sumusuporta sa pinalawak na pagtawag sa pamamagitan ng pag-dial in at pag-dial out sa mga video meeting sa Google Meet, na sinisingil kada minuto.

Mga Karagdagang Produkto: (Ang Mga Karagdagang Produkto ay hindi nasasaklawan sa ilalim ng Kasunduan sa Google Workspace at hindi Mga Serbisyo ng Google Workspace)

 • Ang "Pinapamahalaang Google Play" ay isang platform na ibinibigay ng Google para gamitin ng Customer sa pamamahala ng mga Android device na ibinigay o tinukoy ng Customer na ginagamit ng Mga End User nito. Puwedeng gamitin ng Customer ang Pinapamahalaang Google Play para magbigay ng mga application sa mga naturang device mula sa pinapamahalaang Play Store. Napapailalim ang paggamit ng Pinapamahalaang Google Play sa mga tuntunin sa www.android.com/enterprise/terms.