Google Workspace Individual Kiegészítő Szerződési Feltételek

Utoljára módosítva: 2022. augusztus 15.

 1. Bevezetés

  A Google Workspace Individual a 2. szakaszban (Általános Leírás) foglaltaknak megfelelően hozzáférést biztosít az Ön számára a Google Workspace termékekhez (egyes funkciókkal és fejlesztésekkel kiegészítve) és az ügyfélszolgálathoz.

  A Google Workspace Individual használatához és hozzáféréséhez el kell fogadnia a Google Általános Szerződési Feltételeit (“Google ÁSZF”) és a jelen Google Workspace Individual Kiegészítő Szerződési Feltételeket (“GWI Kiegészítő Feltételek”). Az Adatfeldolgozási Megállapodás (“DPA”) szintén részét képezheti a GWI Kiegészítő Feltételeknek a 4. szakaszban (Adatvédelem) foglaltaknak megfelelően. Kérjük, olvassa el figyelmesen a Google ÁSZF-et és a jelen GWI Kiegészítő Feltételeket. Ezek határozzák meg, hogy mit várhat el tőlünk a Google Workspace Individual használata során, és hogy mi mit várunk el Öntől.

  Ha a jelen GWI Kiegészítő Feltételek ellentmondanak a Google ÁSZF-ben foglaltaknak, jelen GWI Kiegészítő Feltételek élveznek elsőbbséget a Google Workspace Individual vonatkozásában, feltéve, hogy Ön nem Franciaországban tartózkodik.

  Jelen GWI Kiegészítő Feltételek csak a Google Workspace Individual-re alkalmazandók. Amennyiben Ön más Google termékeket vagy szolgáltatásokat használ (akár azon a fiókon keresztül, amelyet a Google Workspace Individual eléréséhez használ, akár máshogyan), más feltételek lesznek alkalmazandók, amelyek lehetséges, hogy eltérő Google szerződő vállalkozást vagy szolgáltatót azonosítanak.

 2. Általános Leírás

  A Google Workspace Individual lehetővé teszi az Ön számára az alább felsorolt Google Workspace termékek használatát, a https://workspace.google.com/individual/ oldalon ismertetett prémium produktivitási funkciókkal és fejlesztésekkel együtt (“GWI Termékek”):

  A Google Workspace Individual az 5. szakaszban (Ügyfélszolgálat) foglaltaknak megfelelően lehetővé teszi továbbá a fentebb sorolt termékekhez kapcsolódó ügyfélszolgálat elérését (“GWI Ügyfélszolgálat”).

  Fenntartjuk a Google Individual Workspace olyan módosításának jogát, mint például több vagy eltérő funkciók nyújtása a GWI Termékek részére. Előzetes elérést is nyújthatunk Önnek a 7. szakaszban foglaltaknak megfelelően (Általános Elérhetőség Előtti Kiadások) olyan új, vagy bővített GWI Termék funkciókhoz, amelyek még fejlesztés alatt állnak (“ÁE Előtti Kiadások”). A Google ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően előzetesen értesíteni fogjuk olyan tartalmi változások esetén, amelyek hátrányosan befolyásolják az Ön Google Workspace Individual használatát, kivéve ha az az ÁE Előtti Kiadásokkal kapcsolatos, amelyek előzetes értesítés nélkül bármikor felfüggeszthetők, vagy megszüntethetők.

 3. Az Ön kapcsolata a Google-lel

  Ön az alább ismertetett vállalkozással köt szerződést a Google Workspace Individual szolgáltatásra, és amennyiben a Google ÁSZF, a jelen GWI Kiegészítő Feltételek, a Google Adatvédelmi Irányelvek, vagy a DPA a “Google,” “mi,” “minket,” “miénk” vagy “adatkezelő” kifejezésekre utalnak, ezek az Ön Google Workspace Individual használatával kapcsolatos vállalkozásra vonatkoznak (még akkor is, ha a Google ÁSZF vagy az Adatvédelmi Irányelvek másként rendelkeznek):

  Az Ön címe Az Ön Google szerződő vállalkozása
  Európa, Közel-Kelet és Afrika Google Cloud EMEA Limited, ír jog szerint, az alábbi címmel alapított társaság: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország
  Japán

  Google Asia Pacific Pte. Ltd., szingapúri jog szerint, az alábbi címmel alapított társaság: 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City II Szingapúr 117371

  Ausztrália Google Australia Pty Ltd., ausztrál jog szerint, az alábbi címmel alapított társaság: Level 5, 48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW 2009, Ausztrália
  Amerikai Egyesült Államok és más, fent nem említett hely A Google ÁSZF-ben azonosított vállalkozás

  A fent feltüntetett, megfelelő szerződő fél biztosítja Önnek a Google Workspace Individual szolgáltatást, kivéve, ha Ön Ausztráliában tartózkodik. Ha Ön Ausztráliában tartózkodik, akkor a Google Asia Pacific Pte Ltd. az Ön szolgáltatója (még akkor is, ha a Google ÁSZF másként rendelkezik), és aki viszonteladóként a Google Australia Pty Ltd.-t bízta meg. A jelen GWI Kiegészítő Feltételekben foglaltak nem érintik és nem változtatják meg az Ön által is használt egyéb Google-termékek vagy -szolgáltatások szerződő felét vagy szolgáltatóját.

 4. Adatvédelem

  Javasoljuk, hogy olvassa el a Google Adatvédelmi irányelveket (bár ez nem része a jelen GWI Kiegészítő Feltételeknek), hogy jobban megértse, hogyan védjük az irányadó jogszabályok szerinti adatkezelőként az Ön személyes adatait a Google Workspace Individual használata során, beleértve a GWI Ügyfélszolgálatának elérését is. Szolgáltatási bejelentéseket, adminisztratív üzeneteket és egyéb, a Google Workspace Individual használatával kapcsolatos információkat, valamint az előfizetéséhez kapcsolódó e-maileket és eszközértesítéseket is küldhetünk Önnek. Ezek egy részéről leiratkozhat.

  Ha Ön a GWI Termékeket nem kizárólag személyes vagy háztartási célokra használja (pl. ha a GWI Termékeket üzleti célokra használja), akkor a vonatkozó jogszabályok szerinti adatfeldolgozóként a DPA-ban (amely a jelen GWI Kiegészítő Feltételek részét képezi) leírtak szerint védjük az Ön személyes adatait. További információk. Ebben az esetben a DPA alapján is fontos kötelezettségei lesznek, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen.

  Ha a Google Workspace Individual-t hang- vagy videófelvételek rögzítésére használja, Ön felelős az összes résztvevő hozzájárulásának beszerzéséért, ha azt az alkalmazandó törvény vagy rendelet előírja.

 5. Ügyfélszolgálat

  Ha a GWI Ügyfélszolgálata nem tudja megoldani az Ön ügyfélszolgálati problémáit (pl. mert az Ön kérése nem a GWI Termékekhez kapcsolódik), akkor Önt egy másik Google ügyfélszolgálathoz irányíthatják vagy átirányíthatják.

  Ha a Google Workspace Individual előfizetését lemondták, vagy felfüggesztették, a GWI Ügyfélszolgálattal kapcsolatos megoldatlan kérdései is felfüggesztésre kerülhetnek, és előfordulhat, hogy új megkeresést kell indítania, miután az előfizetését visszaállította.

 6. Árváltozások

  A jövőbeni számlázási időszakokra vonatkozó Google Workspace Individual ár(ak)at megváltoztathatjuk, ha az áremelésről legalább 30 nappal korábban értesítjük Önt. Ezek a változások nem befolyásolják az Ön jelenlegi számlázási időszakára vonatkozó ár(akat). Ha kifogást emel az áremelés ellen, kövesse az áremelési értesítésben leírt lépéseket az előfizetés lemondásához. Amennyiben az előfizetést Ön nem mondja le ilyen módon, az új ár vagy (a) a következő számlázási időszakra vonatkozó fizetés esedékességekor; vagy (b) ha az árváltozásról kevesebb, mint 30 nappal a következő számlázási időszak kezdete előtt értesítjük, akkor a következő számlázási időszak utáni számlázási időszakra vonatkozó fizetés esedékességekor lép hatályba.

 7. Általános Elérhetőség Előtti Kiadások

  Az ÁE Előtti Kiadások itt lesznek felsorolva, vagy más módon "korai hozzáférés", "alfa", "béta", "előzetes" vagy hasonló megjelöléssel lesznek azonosítva. Az ÁE Előtti Kiadások használata nem kötelező: nem kell használnia egyetlen ilyen kiadást sem ahhoz, hogy más GWI Termékeket igénybe vehessen.

  Ön tudomásul veszi, hogy az ÁE Előtti Kiadásokat a Google teszteli, és előfordulhatnak bennük hibák vagy pontatlanságok. Előfordulhat, hogy a GWI Ügyfélszolgálata nem áll rendelkezésre ÁE Előtti Kiadásokhoz. Az ÁE Előtti Kiadások céljából Ön arra is utasítja a Google-t, hogy a GWI Termékek javítása érdekében az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezelje (még akkor is, ha a DPA másként rendelkezik) az Ön személyes adatait (a DPA-ban a “Partner személyes adata” cím alatt meghatározottak szerint).

 8. Lemondás

  Google Workspace Individual előfizetését bármikor lemondhatja a pay.google.com oldalon, ahol az "Előfizetések és szolgáltatások" menüpont alatt kezdeményezheti a lemondást. Ha ilyen módon mondja le az előfizetést, a Google Workspace Individual szolgáltatáshoz való hozzáférése az aktuális számlázási időszak végéig megmarad, és az egyéb Google termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférését ez nem érinti.

 9. EGT-fogyasztók elállási joga

  Ha Ön EGT tagállam területén élő fogyasztó, akkor a 8. szakasz szerinti lemondás jogán (Lemondás) túlmenően az alkalmazandó jog a 9.1. szakaszban (EU-s elállásra vonatkozó útmutató) meghatározott általános elállási jogot biztosítja Önnek. Bármely EGT-országbeli fogyasztó, aki gyakorolni kívánja az elállási jogát, kitöltheti (de nem köteles) a 9.2. szakaszban található formanyomtatványt (EU Elállási Nyilatkozat Minta), és visszaküldheti azt.

  • 9.1 EU Elállásra Vonatkozó Útmutató
   Elállási jog

   Ha Ön az EGT területén élő fogyasztó, joga van 14 napon belül indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő a szerződés megkötésétől számított 14 nap elteltével jár le. Az elállási jog gyakorlásához egyértelmű nyilatkozatban (pl. postán vagy e-mailben küldött levélben) kell tájékoztatnia minket (Google Cloud EMEA Limited, Attention Google Workspace Individual Customer Support, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország, vagy e-mailben a gwi-eu-support@google.com címen) arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Használhatja a mellékelt Elállási Nyilatkozat Mintát, de ez nem kötelező.

   Az elállási jog gyakorlásának határidejének betartásához elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát.

   Az elállás joghatásai

   Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve az Ön általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségeket).

   A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti tranzakció során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli. Amennyiben Ön az elállási időszak alatt kérte a szolgáltatások teljesítésének megkezdését, Ön köteles nekünk olyan összeget fizetni, amely a szerződés teljes összegéhez viszonyítva arányos azzal, amit a szerződéstől való elállás közléséig nyújtottunk.

  • 9.2 EU Elállási Nyilatkozat Minta
   — Címzett: Google Cloud EMEA Limited,
   Google Workspace Individual Ügyfélszolgálat részére
   70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország
   Vagy e-mailben a következő címre: gwi-eu-support@google.com
   — Ezúton értesítem, hogy elállok az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésemtől:
   — Megrendelés dátuma:
   — A fogyasztó neve:
   — A fogyasztó címe:
   — A fogyasztó aláírása (csak akkor, ha ezt a nyomtatványt papíron adták át):
   — Dátum:
 10. Jogviták

  Kérjük, olvassa el a Google ÁSZF-et, hogy megértse azokat a feltételeket és jogot, amelyek a Google Workspace Individual vagy a jelen GWI Kiegészítő Feltételekhez kapcsolódó jogvitákra vonatkoznak.

Previous Version

June 28, 2021