תיקון ל'הסכם ‏Google Workspace'

בלחיצה על הלחצן "מאשר ומסכים", אתה מסכים לציית לתנאים הבאים. אם אתה מאשר בשם המעסיק שלך או בשם ישות אחרת, הנך מצהיר ומתחייב כי יש לך סמכות חוקית מלאה לחייב את מעסיקך או את הישות הרלוונטית בתנאים ובהגבלות אלו. אם אין לך סמכות חוקית מלאה לחייב את מעסיקך או את הישות הרלוונטית בתנאים ובהגבלות אלו, אל תלחץ על הלחצן "מאשר ומסכים" שלמטה.

'תיקון' זה ישמש לתיקון 'הסכם Google Workspace' המסוים שנחתם בעבר בין הלקוח המסכים לתנאים אלו ("הלקוח") לבין ‎Google Inc.‎‏,‏ Google Ireland Limited‏,‏ Google Asia Pacific Pte. Ltd או Google Australia Pty Ltd, לפי העניין ("Google") (ה"הסכם"). למונחים במרכאות יחידות שאינם מוגדרים במסמך זה תהיה המשמעות המיוחסת להם במסגרת ה'הסכם'. בהתחשב בתמורה הולמת ובת ערך, שקבלתה מאושרת בזאת, הצדדים להסכם זה מסכימים ביניהם על הדברים הבאים.

 • אם לקוח מפעיל את Hangout, יחולו התנאים הנוספים הבאים:

  • 1. ‏Hangouts‏. "Hangouts" הוא יישום המספק ל'משתמשי קצה' יכולת לקיים תקשורת בזמן אמת, כפי שמפורט בקישור הבא: https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

  • 2. הכספת של ‏Google‏. אם ה'לקוח' רכש (או רוכש מאוחר יותר) את הכספת של Google: ה'לקוח' מבין ומאשר שהכספת של Google אינה תואמת באופן מלא ל-Hangouts. הפעלת Hangouts מהווה החלה של ההגבלות הבאות על הכספת של Google:

   • א. מדיניות השמירה וההעברה לארכיון של הכספת של Google לא תחול כהלכה על הודעות צ'אט לציטוט. לדוגמה, עם סיומה של תקופת שמירה, תימחק הודעת הצ'אט לציטוט מהכספת של Google (ו'מנהלי המערכת' לא יוכלו יותר לחפש או לייצא אותה). עם זאת, ל'משתמשי קצה' תהיה עדיין גישה אל היסטוריית השיחות.

   • ב. על אף המשפט הקודם, ה'לקוח' יוכל להמשיך לחפש, לייצא ולהעביר להמתנה הודעות צ'אט לציטוט במשך תקופת השמירה.

   • ג. במקרה שאי קיום התחייבות של הכספת של Google נגרם על ידי Hangouts, ‏Google אינה נדרשת לספק ל'לקוח' 'שירותי תמיכה טכנית' עבור הכספת של Google.

   • ד. אין להחיל את פונקציונליות השמירה וההעברה לארכיון של הכספת של Google על הודעות צ'אט עד שה'לקוח' יקבל הודעה על כך שהכספת של Google תואמת באופן מלא ל-Hangouts.

  • 3. סמכות שיפוטית ויישוב סכסוכים. תנאי הסמכות השיפוטית ויישוב הסכסוכים שב'הסכם' יחולו על 'תיקון' זה.

  • 4. שונות. כל התנאים וההגבלות האחרים של ה'הסכם' יוותרו ללא שינוי ויהיו תקפים וחלים במלואם. במקרה של סתירה בין התנאים וההגבלות של ה'הסכם' והתנאים וההגבלות של 'תיקון' זה, יחולו התנאים וההגבלות של 'תיקון' זה.