תנאים ספציפיים לשירות Google Workspace

תאריך השינוי האחרון: 21 בדצמבר 2020

 • המשמעות של מונחי מפתח שאינם מוגדרים במסמך זה של התנאים הספציפיים ל-Google Workspace (לשעבר G Suite) תהיה כפי שמצוין בלוח הזמנים של שירותי Google Workspace להסכם הראשי של Google Cloud, בהסכם Google Workspace for Education או בהסכם רלוונטי אחר המסדיר את השימוש בשירותי Google Workspace (כל אחד מאלה ייקרא ה"הסכם").

  • 1. אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים. התנאים בהמשך חלים רק על שירותי Google Workspace ועל נתוני הלקוח המפורטים בהגדרה של "נתונים מאותרים" בסעיף 1.3 (הגדרות) במסמך זה של תנאים ספציפיים לשירות:

   • 1.1 אחסון של נתונים ראשיים. אם הלקוח משתמש במהדורת שירותים הכלולה בתוך ההיקף, הוא רשאי להשתמש במסוף Admin כדי לבחור אזור גיאוגרפי לאחסון נתונים מאותרים במצב מאוחסן. Google תאחסן נתונים מאותרים כאלה בהתאם ובכפוף לדין החל ("מדיניות Google Workspace לגבי אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים").

   • 1.2 הגבלה. בנוגע לנתוני לקוח שאינם מכוסים במדיניות של Google Workspace לגבי אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים, Google עשויה לאחסן כל נתוני לקוח שאינם מכוסים במדיניות של Google Workspace לגבי אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים בכל מקום שבו Google או מעבדי המידע המשני שלה מחזיקים מתקנים, בכפוף לסעיף 10.2 (העברת נתונים) של התיקון לעיבוד הנתונים (במקרים שהוא חל עליהם).

   • 1.3 הגדרות.

    • "נתונים מאותרים" הם הנתונים הראשיים בלבד מתוך נתוני הלקוח בשירות התואם המצוינים בהמשך:

     • (א) Gmail: שורת הנושא וגוף האימייל, קבצים מצורפים והשולחים והנמענים של ההודעות.

     • (ב) יומן Google: כותרת האירוע ותיאור האירוע, תאריך, שעה, מוזמנים, תדירות ומיקומים.

     • (ג) מסמכי Google Docs‏, Google Sheets ו-Google Slides: הטקסט בגוף הקובץ, תמונות מוטמעות בקובץ ותגובות או הערות שמשתמשי הקצה הוסיפו.

     • (ד) Google Drive: תוכן של קבצים מקוריים שהועלו ל-Drive.

     • (ה) Hangouts Chat: הודעות וקבצים מצורפים.

     • (ו) Google Vault: ייצוא נתונים של Vault.

    • "אזור גיאוגרפי לאחסון נתונים" הוא: (א) ארצות הברית או (ב) אירופה.

    • "מהדורה הכלולה בתוך ההיקף" היא אחת מהמהדורות האלה:

     • (א) G Suite Business

     • (ב) Google Workspace Enterprise Plus

     • (ג) Google Workspace Enterprise for Education

  • 2. Google Vault. התנאים הבאים חלים על Google Vault בלבד:

   • 2.1 שמירה. ל-Google לא תהיה כל מחויבות לשמור נתוני לקוח כלשהם שהועברו לארכיון לאחר פקיעת התוקף של תקופת השמירה שהלקוח ציין, או תקופת ההזמנה החלה על הרישיונות הרלוונטיים של Google Vault, אלא אם: (א) התבצע חידוש של תקופת השמירה או תקופת ההזמנה; (ב) חקיקה או הליך משפטי שחלים על Google מונעים ממנה למחוק את הנתונים; או (ג) הנתונים כפופים להחזקה לצורך משפטי בהוראת הלקוח. אם הלקוח לא יחדש את הרכישה ואת השימוש ב-Google Vault, ל-Google לא תהיה כל מחויבות לשמור נתוני לקוח כלשהם שהועברו לארכיון.

  • 3. Google Workspace Essentials. התנאים הבאים חלים על מהדורת Google Workspace Essentials בלבד:

   • 3.1 הפקת חשבוניות.

    • (א) אם הלקוח מזמין את מהדורת Google Workspace Essentials ישירות מ-Google, אז כחלק מההתחייבויות בנושא תשלומים וחיובים שבין Google ללקוח, (i‏) Google תשלח ללקוח חשבונית חיוב חודשית עבור העמלות שהצטברו במהלך החודש שעבר, אלא אם צוין אחרת בכתובת ה-URL שבה נקובות העמלות החלות על המק"ט הרלוונטי, ו-(ii) הלקוח יחויב וישלם את כל העמלות לפי: (א) מספר המשתמשים הפעילים החודשי של הלקוח (או אם אין ללקוח משתמשים פעילים בחודש כלשהו, לפי מינימום של משתמש פעיל אחד (1) לאותו החודש), ו-(ב) הרכישות שבוצעו או המספר המינימלי של התחייבויות לרכישות, אם רלוונטי. באמצעות כלי המדידה של Google יהיה ניתן לקבוע את מידת השימוש של הלקוח בשירותים, ככל שהיא נוגעת לעמלות.

    • (ב) עמלות של לקוחות שקנו דרך מפיץ. אם הלקוח מזמין את מהדורת Google Workspace Essentials ממפיץ, אז העמלות עבור השירותים ייקבעו בין הלקוח לבין המפיץ, אולם הכלים למדידה של Google יאפשרו לקבוע את השימוש של הלקוח בשירותים, ככל שהיא נוגעת לעמלות.

   • 3.2 Google רשאית לחסום כל התנהגות שמיועדת לעקוף את המעקב ואת החיוב של משתמשים פעילים או של אחסון.

   • 3.3 זיכויים לפי הסכם רמת שירות. אם הלקוח מזמין את מהדורת Google Workspace Essentials ישירות מ-Google, זיכוי על שירות שהושבת המגיע ללקוח יונפק כזיכוי כספי (ולא כימי שירות נוספים), שיחול בחשבונית הבאה של הלקוח. אם הלקוח מזמין את מהדורת Google Workspace Essentials ממפיץ, Google תנפיק למפיץ כל זיכוי על שירות המגיע ללקוח בצורה של זיכוי כספי (ולא כימי שירות נוספים).

   • 3.4 הגדרות. “משתמש פעיל" הוא משתמש קצה אשר (א) מארח פגישת וידאו או מצטרף לפגישת וידאו ב-Google Meet לפחות פעם אחת במהלך החודש הקלנדרי, או (ב) פותח קובץ ב-Google Drive לפחות פעם אחת במהלך החודש הקלנדרי.

  • 4. Cloud Search. התנאים הבאים חלים על Cloud Search בלבד:

   • 4.1 מקורות נתונים של צד שלישי. השימוש שעושה הלקוח במקורות נתונים של צד שלישי במסגרת פעילותו ב-Cloud Search Platform כפוף למסמך התנאים וההגבלות ולהסכמים נוספים שקיימים בין הלקוח לבין הספק הרלוונטי של מקורות הנתונים של הצד השלישי ("תנאים למקורות נתונים של צד שלישי"). הלקוח הוא האחראי הבלעדי לתאימות לאותם "תנאים למקורות נתונים של צד שלישי", לרבות הבטחת הזכויות הדרושות ל-Google כדי לגשת למקורות נתונים אלה של צד שלישי או להשתמש בהם לצורך מתן שירותי Cloud Search Platform ללקוח.

   • 4.2 הגדרות נוספות.

    • "פריט" או "מסמך" הם כל פיסת תוכן דיגיטלי שמתאפשר ל-Cloud Search להוסיף לאינדקס, לרבות, אם רלוונטי, קובצי DOCS, ‏XLS, ‏PPT ו-PDF, שורה במסד נתונים, כתובות URL ייחודיות או כל אחד מסוגי הקבצים הנתמכים.

    • "שאילתת חיפוש" היא בקשה שהלקוח שולח ל-Google באמצעות Cloud Search, במטרה לאחזר מידע או קבוצה של תוצאות.

    • אפליקציית חיפוש” היא הגדרה של Cloud Search שלקוח או ממונה מטעמו יצרו והם מנהלים אותה במטרה לאפשר תרחיש עסקי ספציפי, כגון חיפוש במסמכים בפורטל אינטראנט או בכלי תמיכה של הלקוח.

  • 5. ניהול Cloud Identity. התנאים הבאים חלים על ניהול Cloud Identity בלבד, ובהקשר של השימוש בניהול Cloud Identity, אנשי קשר מחשבון Google ו-Google Groups for Business (להלן ביחד "שירותי Cloud Identity"):

   • 5.1 הסכם חל עוקב. אם לקוח יחתום בהמשך על הסכם נפרד שבמסגרתו Google או שותף עצמאי של Google מסכימים לספק את שירותי Cloud Identity, אז אותו הסכם עוקב יחליף את ההסכם הנוכחי בכל הנוגע לשירותי Cloud Identity. אם הסכם זה יסתיים או יפוג, אזי, אם רלוונטי, Google תמשיך לספק את שירותי Cloud Identity בכפוף להסכם Cloud Identity, אלא אם ההסכם הזה יסתיים או יפוג בהתאם לתנאיו. "הסכם Cloud Identity" הוא הסכם לאספקת שירותי Cloud Identity, שנחתם בין הצדדים לפני סיום הסכם זה או פקיעת תוקפו.

  • 6. תנאים של הצעות טרום-GA לכלל המשתמשים (GA). Google רשאית להעמיד לרשות הלקוח תכונות, שירותים או תוכנות של Google Workspace, המזוהים כ"גישה מוקדמת", "אלפא", "בטא", "גרסת טרום-השקה", "גירסה ניסיונית" או סיווג דומה לכך בסיכום השירותים, במסמכים או בחומרים הקשורים לכך או בבקשה להיות משתמש מבחן (כפי שמוגדר בהמשך) (להלן ביחד, "הצעות טרום-GA"). הצעות טרום-GA אינן שירותים, אבל השימוש של לקוחות בהן כפוף לתנאי ההסכם החלים על שירותים, לרבות התיקון המופיע בסעיף 6 כאן.

   • 6.1 גישה אל הצעות טרום-GA והשימוש בהן.

    • (א) בקשות להיות משתמש מבחן. הלקוח רשאי להגיש מועמדות להיות משתמש מבחן בהצעת טרום-GA אחת או יותר, באמצעות הגשה של הבקשה או הבקשות הזמינות דרך מסוף ה-Admin או בדרך אחרת מתוך Google ("בקשות להיות משתמש מבחן"). אם Google תקבל את הלקוח כמשתמש מבחן בכל אחת מהצעות הטרום-GA לכלל המשתמשים (לפי הדרישות המעודכנות לאותו זמן ברמת הדומיין עבור משתמשי מבחן), היא תעמיד את אותה הצעת טרום-GA לכלל המשתמשים לשימוש הלקוח, בכפוף לתנאים של סעיף 6 כאן. תנאים נוספים ("תנאי בדיקה ספציפיים") יכולים לחול על אותה הצעת טרום-GA, ואם הם חלים, הם יסופקו על ידי Google דרך הבקשה להיות משתמש מבחן או בדרך אחרת בכתב, לפני כל שימוש של הלקוח בהצעת טרום-GA. תנאי הבקשה להיות משתמש מבחן וכל תנאי בדיקה ספציפיים משולבים בסעיף 6 כאן.

    • (ב) שימוש בנתוני הבדיקה של הלקוח. בכפוף לסעיף 6(ד) (הגבלות שימוש ללקוחות ממשלתיים) שבסעיף 6 כאן, Google רשאית לוודא, והלקוח יוודא (לרבות באמצעות קבלה או מתן של כל הסכמה או הודעה שיידרשו), ש-Google רשאית להשתמש בכל מידע של הלקוח (לרבות מידע אישי של הלקוח) המוגש, מאוחסן, נשלח או מתקבל דרך כל הצעת טרום-GA על ידי הלקוח או על ידי משתמשי הקצה שלו ("נתוני בדיקה של הלקוח") על מנת לספק, לבדוק, לנתח ולשפר את הצעות הטרום-GA ואת כל מוצרי ושירותי Google שנעשה בהם שימוש בהצעות, ללא כל הגבלה או מחויבות ללקוח, לכל משתמש קצה או לכל צד שלישי, למעט כמצוין במגבלות הסודיות של ההסכם וכמצוין מטה.

    • אם הלקוח קיבל את תנאי Google המעודכנים לאותו זמן, או אם הצדדים הסכימו בדרך אחרת לתנאים האלה המתארים מחויבות להגנה על נתונים ולעיבודם בהקשר של המידע של הלקוח כפי שמצוין בכתובת https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html (ה"תיקון לעיבוד הנתונים" או ה"רשות להגנה על מידע (DPA)"), כללי הרשות להגנה על מידע יחולו על הצעות טרום-GA כ"שירותים" לצורך העניין עבור הרשות להגנה על מידע, ולשם הבהרה, סעיף 6 כאן יהיה חלק מ"ההסכם" המצוין בסעיף 5.2.1 (הוראות ללקוח) של הרשות להגנה על מידע (DPA), בכפוף לתיקונים האלה:

     • (i) הצעות טרום-GA אינן "שירותים מבוקרים" מתוקף הרשות להגנה על מידע (DPA);

     • (ii) הלקוח מכיר בכך שלמטרת סעיף 6.1 (מחיקה בזמן תקופת ההסכם) של כללי הרשות להגנה על מידע, ובמידה המרבית המותרת על פי הדין החל, ייתכן שאופן הפעולה של הצעות הטרום-GA לא יאפשר מחיקה של מידע הבדיקה של הלקוח במהלך התקופה שבה הלקוח יכול להשתמש בהצעת טרום-GA ("תקופת הצעת טרום-GA"), אבל שמידע הבדיקה של הלקוח יימחק בסיום התקופה בהתאם לסעיף 6.2 (מחיקה בסיום תקופת ההסכם) של הרשות להגנה על מידע (DPA);

     • (iii) אלא אם מצוין אחרת בבקשה הרלוונטית להיות משתמש מבחן: (אא) מידע על מעבדי מידע משניים (כפי שמוגדר ברשות להגנה על מידע) שפעלו בהקשר של הצעות טרום-GA, לרבות התפקידים והמיקומים שלהם, יימסר בכתב על ידי Google לפי בקשה של הלקוח; וכן (בב) Google תיידע את הלקוח בנוגע לפעילות הזו לאורך תקופת הצעת הטרום-GA עבור כל מעבד מידע משני חדש של צד שלישי בהקשר של הצעות טרום-GA (לרבות השם והמיקום של מעבד המידע המשני והפעילויות שלו) באמצעות שליחת אימייל לכתובת האימייל לקבלת הודעות, לפני שמעבד המידע המשני יתחיל לעבד את מידע הבדיקה של הלקוח. הלקוח רשאי, כסעד היחיד והבלעדי שלו, אם הוא מתנגד למעבד המידע המשני, להפסיק להשתמש בהצעה הרלוונטית של טרום-GA לכלל המשתמשים.

    • ג) ללא מיקום נתונים או שקיפות גישה. מידע הבדיקה של הלקוח המעובד תחת סעיף 6 כאן לא יהיה כפוף לכל הדרישות של מיקום נתונים או שקיפות הגישה (הנמצאות בכתובת האתר https://cloud.google.com/access-transparency/‎ וכן בכתובת האתר https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    • (ד) הגבלות שימוש ללקוחות ממשלתיים. אלא אם התקבלה הרשאה לכך בכתב מ-Google, הלקוחות הבאים רשאים להשתמש במידע בדיקה או במידע ניסיון בלבד בהצעות טרום-GA לכלל המשתמשים, ונאסר עליהם השימוש במידע "חי" או של גרסת הייצור (production) בקשר להצעות טרום-GA לכלל המשתמשים: ממשלת ארצות הברית או לקוחות ממשלתיים אחרים, לרבות ישויות או סוכנויות רגולטוריות או של ממשלה ברמה הפדרלית, הלאומית, ברמת המדינה, המחוז, או ברמה המקומית, ולהוציא לקוחות שהם מוסדות חינוכיים.

    • (ה) משוב. הלקוח רשאי לספק משוב והצעות בנוגע להצעות טרום-GA לכלל המשתמשים ל-Google, ו-Google והשותפים העצמאיים שלה רשאים להשתמש בכל משוב או הצעה שיסופקו ללא הגבלה וללא מחויבות ללקוח.

   • 6.2 תנאים נוספים. הצעות טרום-GA לכלל המשתמשים ניתנות כפי שהן, ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת או הצהרה מכל סוג. הצעות טרום-GA לכלל המשתמשים (א) יכולות להשתנות, להיות מושהות או להיות מופסקות בכל עת ללא הודעה מוקדמת ללקוח וכן (ב) לא חל עליהן כל הסכם רמת שירות של Google או שיפוי מאת Google. אלא אם מצוין אחרת בפירוש בבקשה להיות משתמש מבחן או במסמכים או בחומרים אחרים הקשורים להצעה מסוימת של טרום-GA לכלל המשתמשים, (i) ייתכן שעל הצעות טרום-GA לכלל המשתמשים לא יחולו שירותי תמיכה טכנית (TSS) ו-(ii) הלקוח אינו רשאי להשתמש בהצעות טרום-GA לכלל המשתמשים כדי לעבד מידע רפואי מוגן (PHI) כפי שהוא מוגדר ב-HIPAA. בנוגע להצעות טרום-GA לכלל המשתמשים, במידה המירבית המותרת על פי הדין החל, ל-Google לא תהיה חבות לכל סכום מעבר ל-(א) מגבלת סכום החבות המצוינת בהסכם או (ב) 25,000 $ – הנמוך מביניהם. שום חלק מהמשפט הקודם אינו משפיע על שאר התנאים של ההסכם הנוגעים לחבות (לרבות כל יוצא מן הכלל ספציפי מכל הגבלת חבות). Google רשאית לסיים את השימוש של הלקוח בהצעת טרום-GA לכלל המשתמשים בכל עת באמצעות הודעה כתובה ללקוח.

  • 7. אימות באמצעות כתובת אימייל של הדומיין. התנאים הנוספים שבהמשך חלים רק כשכתובת אימייל של דומיין (ולא שם הדומיין) מאומתת כדי להשתמש בשירותים האלה:

   • 7.1 הזמנת משתמשי קצה. הלקוח רשאי להזמין משתמשים אחרים בעלי כתובת אימייל של הדומיין להשתמש בשירותים. אם אותם משתמשים יאשרו את ההזמנה מצד הלקוח להשתמש בשירותים, הם ייחשבו, לפי ההסכם, משתמשי קצה של הלקוח.

   • 7.2 אימות שם הדומיין.

    • (א) כל אדם או ישות רשאים בכל עת לבצע אימות של שם הדומיין המתאים לכתובת האימייל של הדומיין ("הצד המאמת").

    • (ב) אם הצד המאמת הוא הלקוח או אחד ממנהלי המערכת שלו, אז מיד עם אימות שם הדומיין, יוכל צד מאמת כזה להשתלט על החשבונות של משתמשי הקצה המתאימים לשם הדומיין ועל כל הנתונים המשויכים אליהם.

    • (ג) בכל מקרה אחר, הצד המאמת יוכל לקבל בעלות ושליטה על חשבונות משתמשי הקצה המתאימים לשם הדומיין ועל כל הנתונים המשויכים לחשבונות האלה ועל הגישה אליהם, רק 72 שעות לאחר שהתבצע האימות של שם הדומיין.

    • (ד) כאשר יתבצע אימות של שם הדומיין, הלקוח וכל משתמשי הקצה יקבלו הודעה על כך.

    • (ה) ניהול לאחר אימות שם הדומיין. הצד המאמת יוכל לבצע את הצעדים הבאים בנוגע לחשבון הלקוח ולכל חשבונות משתמשי הקצה שלו שהוזכרו לעיל: (i) לגשת לנתוני הלקוח, לעקוב אחריהם, להשתמש בהם, לשנות אותם, למנוע אותם מאחר או לחשוף אותם לאחר; (ii) לשלוט על הגדרות החשבון (לרבות שינוי של סיסמאות החשבון); (iii) לשלוט על הגישה לשירותים והשימוש בהם; (iv) להגביל את הגישה למידע או להגדרות; (v) להגביל את היכולת לנתק את חשבון הלקוח ואת כל חשבונות משתמשי הקצה (לרבות נתוני הלקוח והנתונים שבחשבון הלקוח ובכל חשבונות משתמשי הקצה שלו) מהצד המאמת; (vi) להסיר או להשבית כל אחד מהשירותים, מהמוצרים הנוספים או משירותים/מוצרים אחרים שהופעלו, שנעשה בהם שימוש, שהורדו או שהותקנו באמצעות חשבון הלקוח או כל חשבון משתמש קצה שמתאים לשם הדומיין; וגם (vii) להשעות או לסיים את השימוש בשירותים.

   • 7.3 מחיקת נתונים בהתאם לאופן שבו השירותים פועלים ומנוהלים, ובתנאי שלא הושעה השימוש בשירותים על פי הסכם זה, הלקוח או משתמשי הקצה שלו רשאים למחוק או לייצא את נתוני הלקוח ו/או למחוק את החשבונות של משתמש או משתמשי הקצה שלו, טרם שהצד המאמת קיבל בעלות ושליטה על שם הדומיין ועל כל החשבונות של משתמשי הקצה המשויכים אליו (לרבות חשבון הלקוח). לאחר שהצד המאמת מקבל בעלות ושליטה על שם הדומיין ועל כל החשבונות של משתמשי הקצה המשויכים אליו (לרבות חשבון הלקוח), ייתכן שהלקוח או משתמשי הקצה שלו לא יוכלו למחוק את החשבון או החשבונות של משתמשי הקצה ולא יוכלו למחוק או לייצא נתונים של לקוח, זאת בהתאם לאופן הניהול של השירותים.

   • 7.4 הוראות לעיבוד נתונים. אם לא ננקטה שום פעולה כדי למחוק או לייצא את נתוני הלקוח לפני שהצד המאמת מקבל בעלות ושליטה על שם הדומיין ועל כל החשבונות של משתמשי הקצה המשויכים אליו (לרבות חשבון הלקוח), אז על אף כל תנאי המנוגד לכך בתיקון לעיבוד נתונים (אם חל עליו), הלקוח מכיר בכך שהתנאים הספציפיים לשירות האלה הם חלק מההסכם, וככאלה, הם נחשבים להוראות מפורשות מצד הלקוח ל-Google: (א) לשמור לאחר סיום ההסכם כפי שמתואר בסעיף 7.6 (סיום לאחר אימות דומיין) את כל נתוני הלקוח שהוא לא מחק לפני הסיום; ו-(ב) לדאוג שנתוני הלקוח השמורים האלה יהיו זמינים לצד המאמת.

   • 7.5 הבעת הסכמה לניהול. במקרים הרלוונטיים, הלקוח מוכן לאפשר: (א) לצד המאמת את הגישה והיכולות המתוארות בהסכם; ו-(ב) ל-Google לסַפֵּק לצד המאמת את הגישה ואת היכולות המתוארות בהסכם.

   • 7.6 סיום לאחר אימות דומיין. אם הצד המאמת הוא צד שלישי, הסכם זה יסתיים אוטומטית ברגע שהצד המאמת יקבל בעלות וישתלט על שם הדומיין ועל כל החשבונות של משתמשי הקצה המשויכים לדומיין (לרבות חשבון הלקוח). לשם הבהרה, אין בסעיף זה כדי לפגוע באף זכות של משתמש קצה שייתכן שתינתן על ידי הצד המאמת במסגרת הסכם Google Workspace Agreement (נפרד) שייחתם על ידו.

   • 7.7 הגבלות על השירותים. ייתכן שחלק מהשירותים, מהתכונות ומהפונקציות יהיו זמינים רק לאחר ששם הדומיין יאומת.

  • 8. שירותי טלפוניה של Google. המונחים שבהמשך חלים רק על (i)‏ Google Voice ועל (ii) השימוש ב-Google Meet לביצוע שיחות יוצאות ולקבלת שיחות נכנסות ("טלפוניה של Google Meet"), ככל שרלוונטי (ולצורכי סעיף 8 כאן, שירותי הטלפוניה של Google Voice ו-Google Meet מכונים יחד "שירותי טלפוניה של Google"). התנאים האלה כוללים מידע חשוב על הגבלות של שירותי חירום. יש לקרוא בעיון:

   • 8.1 הצדדים ומבנה ההסכם בשירותי הטלפוניה של Google.

    • (א) ספק שירותי טלפוניה ב-‏Google‏ (GTSP). בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 8.1(ד), השותף העצמאי הרלוונטי של Google כמפורט ברשימה הרלוונטית של ספקי השירות והטלפוניה (שותף עצמאי כזה יכונה בכל מקרה "ספק שירותי טלפוניה ב-‏Google‏ (GTSP)" או "GTSP") יספק ללקוח שירותי טלפוניה של Google כמתחייב בחוזה, כפי שמתואר בסעיף 8.1(ב) (מבנה ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google).

    • (ב) מבנה ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google. בכפוף לסעיף 8.1(ד), וביחס לשירותי הטלפוניה הרלוונטיים ב-Google בלבד, הישות Google Workspace היא סוכנת מורשית של ספק שירותי הטלפוניה ב-Google‏ (GSP) והיא מחויבת בחוזים מטעם ה-GTSP. לפיכך:

     • (i) אם לקוח בוחר להזמין כל שירות טלפוניה ב-Google נוסף על שירותים אחרים שהלקוח הזמין בכפוף להסכם, הסעיף 8.1 שכאן עם התנאים האחרים בהסכם (כולל התיקון לעיבוד הנתונים וכל הגבלות החבות) ייצרו הסכם נפרד ("הסכם טלפוניה ב-Google") שיחתם בין ה-GTSP הרלוונטי (דרך הישות Google Workspace והסוכן המורשה שלה) והלקוח, בהתאם לשירותי טלפוניה ב-Google כאלה בלבד, בכפוף לתנאים הנותרים בסעיף 8.1 שכאן.

     • (ii) ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google ייכנס לתוקף החל ממועד הכניסה לתוקף של ההזמנה הראשונית של הלקוח לשירותי טלפוניה ב-Google, ובכפוף לתנאים שלה לסיום מוקדם, תהיה בתוקף עד שהמוקדם מבין שני התרחישים האלה יקרה: (א) סיום של ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google בהתאם לתנאים שלו, או (ב) סיום או פקיעת תוקף של ההסכם. ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google יחליף את ההסכם רק ביחס לשירותי הטלפוניה ב-Google.

     • (iii) למטרות ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, כל ההתייחסויות ל"הסכם" הוחלפו ל"ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, ההתייחסויות לישות "Google" הוחלפו ב"GTSP" וההתייחסויות ל"שירותים" או ל"שירותי ליבה" הוחלפו ב"שירותי טלפוניה ב-Google" (למעט ההתייחסויות המצוינות בסיכום השירותים ובסעיף 8 שכאן בתנאים הספציפיים).

     • (iv) הלקוח רשאי לאכוף זכויות והטבות מתוקף ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google כנגד GTSP בלבד ולא כנגד הישות Google Workspace, ויהיה מחויב להסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google (כולל התחייבויות לשלם את כל העמלות הרלוונטיות) ל-GTSP ולא לישות Google Workspace.

     • (v) על אף כל האמור בסתירה לכך בהסכם זה, במקרה של סתירה בין הסעיף 8.1 שכאן לכל תנאי אחר בהסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google (כולל הסעיף "תנאים סותרים" בהסכם והסעיף "תוקף התיקון" בתיקון לעיבוד נתונים), התנאים בסעיף 8.1 שכאן הם הקובעים.

     • (vi) כל צד רשאי לסיים את ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google בנפרד מההסכם כפי שהוגדר בסעיף "תנאי הסיום" בהסכם. אם הלקוח יסיים את השימוש שלו ב-Google Voice כפי שמתואר בסעיף 8.10 (סיום השימוש ב-Google Voice מצד הלקוח), סיום כזה יסיים אוטומטית את ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google.

    • (ג) תנאים אזוריים. התנאים האזוריים הם חלק מההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, והם חלים על משתמשי הקצה המשתמשים ב-Google Voice במדינה המתוארת בתנאים האזוריים.

    • (ד) תחולת ההסכם. לקוחות שהכתובת לחיוב שלהם היא בקנדה: (i) סעיף 8.1(א) (ספק שירותי הטלפוניה של Google) וסעיף 8.1(ב) (מבנה ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google) לא חלים על Google Voice‏; (ii) ‏Google תספק את Google Voice ללקוח; וכן (iii) בנוגע ל-Google Voice, כל ההתייחסויות לספק שירותי טלפוניה ב-‏Google‏ או ל-GTSP בתנאים הספציפיים לשירות האלה, משמעותם היא Google.

   • 8.2 אספקת שירותי טלפוניה ב-Google.

    • (א) שימוש בנתונים.

     • (i) איסוף נתונים ושימוש בהם. GTSP יאסוף נתוני לקוח וישתמש בהם בהתאם לגילוי הנאות על פרטיות לשירותי הטלפוניה ב-Google המפורט בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

     • (ii) מאגרי מנויים. GTSP לא יספק מספרי Google Voice של הלקוח או של משתמשי הקצה שלו לשירותי מאגר, אלא אם הלקוח ביקש לעשות זאת או אם החוק מחייב זאת.

    • (ב) ספקי שירותי טלפוניה.

     • (i) ספקים שהם שותפים עצמאים. GTSP יכול להשתמש בשותפים עצמאים כדי לספק שירותי טלפוניה של Google כפי שמפורט ברשימת ספקי השירות והטלפוניה.

     • (ii) ספקי טלפוניה שאינם שותפים עצמאים. GTSP והשותפים העצמאים שלו משתמשים בצדדים שלישיים שאינם שייכים ל-Google המחויבים בחוזה משנה ("ספקי טלפוניה") כדי לנתב שיחות טלפון נכנסות ויוצאות, כמתחייב בחוזה, דרך מערכת הטלפוניה העולמית (PSTN). ספקי הטלפוניה והמיקומים שלהם מפורטים ברשימת ספקי השירות והטלפוניה. בשימוש בשירותי הטלפוניה ב-Google, הלקוח מורה ל-GTSP לערב בעצמו ודרך השותפים העצמאים שלו את ספקי הטלפוניה כדי:

      • (1) לנתב שיחות טלפון נכנסות ויוצאות, לפי הדין החל; וגם

      • (2) לעבד נתוני לקוח בתור נאמני מידע עצמאים במדינות שבהן הם ממוקמים:

       • א) במידה המינימלית הנדרשת לניתוב כזה; וגם

       • ב) בהתאם לחוקים החלים [לרבות חוקי הגנת מידע אירופאיים ותקנות תקשורת (טלקומוניקציה)].

    • לשם הבהרה, ספקי טלפוניה אינם מעבדי מידע משניים (כפי שמוגדר בנספח עיבוד הנתונים).

   • 8.3 תנאי תשלום נוספים.

    • (א) חשבוניות של שירותי הטלפוניה ב-Google. עמלות רלוונטיות ועלויות נוספות הנובעות משימוש של לקוח או של משתמש קצה בשירותי הטלפוניה ב-Google מחויבות בחשבונית נפרדת משירותי Google Workspace אחרים, והן כפופות לתנאי התשלום של ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google.

    • (ב) תעריפי שיחות. נוסף על העמלות, הלקוח ישלם ל-GTSP עבור שיחות לפי שימוש, אם רלוונטי. עלויות השימוש האלה מחושבות לפי תעריפי השיחות החלים באותו זמן.

    • (ג) מיסים. על אף כל האמור בסתירה לכך בהסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, הלקוח ישלם את כל המיסים החלים ללא תלות בשום אישורים לפטור ממס. מיסים המחויבים בחשבונית יכולים לכלול מיסים הקשורים לשימוש של משתמשי קצה, מחוץ למדינה שבה נעשה השימוש, בשירותי הטלפוניה של Google.

   • 8.4 דרישות של Google Voice; כתב ויתור של GTSP.

    • (א) דרישות של Google Voice. הסעיף 8.4(א) חל על Google Voice בלבד ולא על הטלפוניה של Google Meet. ייתכן שכדי להשתמש ב-Google Voice יידרש פס רחב או חיבור לחבילת גלישה נפרדים ושהמכשיר של משתמש הקצה יתאים לדרישות טכנולוגיות מינימליות מסוימות. GTSP יעמיד לרשות הלקוח את התיאור של כל הדרישות המינימליות למכשיר. שימוש מחוץ למדינה או בנדידה ב-Google Voice עשוי לגרור עלויות גבוהות יותר שמפעילי הרשתות הסלולריות יגבו ממשתמשי הקצה.

    • (ב) כתב ויתור של GTSP. GTSP אינו אחראי לכל הפרעה או כשל בשירותי הטלפוניה של Google בגלל עיכובים, הפסקות שירות או הפרעות: (i) בחבילת הגלישה של הלקוח, (ii) ברשת של ספקי הטלפוניה או (iii) בפעולת המכשירים של הלקוח או של משתמשי הקצה. ייתכן שהשימוש בשירותי הטלפוניה של Google במכשירים ניידים ינצל את חבילת הגלישה וחבילת השיחות של משתמשי הקצה, שנרכשו ממפעילי הרשת הסלולרית שלהם.

   • 8.5 היכולות של Google Voice. הסעיף 8.5 חל על Google Voice בלבד ולא על הטלפוניה של Google Meet.

    • (א) הקצאת מספרים וזמינותם. כאשר Google Voice מאשרת הקצאה של מספרי טלפון, יחולו התנאים האלה:

     • (i) ייתכן שכדי להפעיל מספר יהיה צורך לאסוף מידע על ידי GTSP לפי דרישת תקנות התקשורת (טלקומוניקציה) החלות, לרבות כתובת למקרי חירום ומזהה מס של הלקוח;

     • (ii) בחלק מהמדינות, הכתובת למקרי חירום של הלקוח צריכה להיות תואמת לאזור המכוסה במספר שיוקצה;

     • (iii) ייתכן שהמספר לא יופעל באופן מיידי כשתוגש הבקשה; וגם

     • (iv) ייתכן שיוסרו מספרים לא פעילים מהחשבון של הלקוח.

    • (ב) ניוד של מספרי טלפון. לקוח יכול לנייד מספרי טלפון קיימים מספקי שירות אחרים אל Google Voice, במידה שבה Google Voice מאפשרת הקצאת מספרים. הלקוח יכול גם לבקש שמספרי טלפון שהוקצו ישוחררו לספק שירות אחר, בכפוף לסעיף 8.5(ב)(i)-‏(iv) שבהמשך.

     • (i) ניוד מספרים פנימה. כדי להעביר מספר מספק שירות אחר, הלקוח צריך לבצע את התהליך המפורט בכתובת support.google.com/a/go/voice-porting, לרבות עדכונים שיכולים להיות באתר זה מעת לעת. הלקוח יכול לנייד מספרים רק לחשבון פעיל. ייתכן שניוד מספרים פנימה לא יהיה זמין בכל המקומות שבהם אפשר להשתמש ב-Google Voice.

     • (ii) ניוד מספרים החוצה. כדי להעביר מספר שהוקצה לספק שירות אחר, הלקוח צריך לבצע את תהליך הניוד של אותו ספק שירות. GTSP יעבד את בקשת הניוד כשתתקבל על כך הודעה מספק השירות החדש שאליו הלקוח הגיש בקשת ניוד. GTSP אינו אחראי על כל עיכוב או הפרעה בשירות שייגרמו בשל תהליך ניוד המספר החוצה, בקשות לניוד לא מדויקות או שגויות שביצע הלקוח או ספק השירות החדש שלו, או בקשות ניוד שמקורן בתרמית שבוצעו על ידי צד שלישי.

     • (iii) מחויבויות של הלקוח. הלקוח אחראי על: (א) הדיוק של המידע שהוא מספק ל-GTSP המשויך לבקשת ניוד; (ב) העמלות המשויכות לניוד מספר, לרבות עמלות המשויכות ליתר המספרים והתוכניות; וגם (ג) כל חובות העמלות ל-GTSP המשויכות למספר, עד למועד שבו הסתיים תהליך הניוד של המספר, במידה שבה מותר על פי החוק החל.

     • (iv) סיום שירות. GTSP יכול לשחרר כל מספר Google Voice לאחר סיום או פקיעת תוקף של הרישיון החל של משתמש הקצה, אם הלקוח לא מנייד את המספר לספק שירות אחר טרם הסיום או פקיעת התוקף.

    • (ג) שיחה מזוהה. Google Voice מאפשרת הצגת מספר Google Voice של הלקוח במכשיר המקבל, כאשר הדבר אפשרי מבחינה טכנית. לקוחות קצה יכולים להסתיר את הצגת המספר באופן קבוע או בכל שיחה בנפרד. מסיבות טכניות, ייתכן ש-GTSP לא יוכל להסתיר מספר Google Voice בכל המקרים, לרבות שיחות למספרי חירום.

    • (ד) חסימת מספרים. עם קבלת בקשה מהלקוח, GTSP יחסום או יבטל חסימה של השימוש ב-Google Voice לביצוע שיחות למספרים מסוימים, טווחי מספרים או סוגים של מספרים (לרבות שירותים בתשלום נוסף), במידה שבה הדבר בר-ביצוע מבחינה טכנית.

    • (ה) הקלטת שיחות. Google Voice יכול לאפשר למשתמשי קצה להקליט שיחות טלפון. הלקוח מסכים לא להקליט שיחות טלפון, ולא לאפשר למשתמשי הקצה שלו להקליט שיחות טלפון, בלי הבעת הסכמה, אם החוק והתקנות החלים מחייבים הבעת הסכמה.

   • 8.6 הגבלות לשירותי הטלפוניה ב-Google. ייתכן שלא תהיה בשירותי הטלפוניה ב-Google:

    • (א) אפשרות לבצע זיהוי קוד המדינה לשיחות יוצאות ממרכזייה ושיחות למספרים מקוצרים (ייתכן שיחולו עמלות נוספות על שיחות כאלה);

    • (ב) תמיכה בשיחות גוביינא או בשיחות עם החזר כספי; או

    • (ג) תמיכה בשיחות או בחיבורים למספרים מסוימים, לרבות מספרים עם תעריף פרימיום, למשל.

   • 8.7 הגבלות על שימוש ב-Google Voice. הסעיף 8.7 חל על Google Voice בלבד ולא על הטלפוניה של Google Meet. הלקוח לא יבצע הקצאת משנה של מספרים ל-Google Voice, לא יספק אליו גישה ולא יאפשר בדרך אחרת כל שימוש בו לאדם שגילו נמוך מגיל ההסכמה שנקבע בחוקים החלים בסמכות השיפוט הרלוונטית. GTSP רשאי להשעות או להשבית באופן סופי כל חשבון שנמצא בשימוש או מוקצה לאנשים כאלה.

   • 8.8 שירותי חירום. סעיף המשנה 8.8(א) חל על הטלפוניה של Google Meet בלבד ולא על Google Voice. כל שאר סעיפי המשנה [(ב)-(ו)] של סעיף 8.8 חלים על Google Voice בלבד ולא על הטלפוניה של Google Meet.

    • (א) חיוג חד-כיווני. חיוג לשירותי חירום אינו זמין לתכונות חיוג חד-כיווני של הטלפוניה של Google Meet. משתמשי קצה לא יוכלו להוציא או לקבל שיחות של שירותי חירום. באחריות הלקוח לוודא שיש למשתמשי הקצה גישה לאמצעים חלופיים לחיוג לשירותי חירום.

    • (ב) חיוג דו-כיווני. חיוג לשירותי חירום לא נתמך ב-Google Voice. לשירותי חיוג לשירותי חירום בטלפוניה מבוססת-IP ישנן מגבלות בהשוואה לחיוג מסורתי לשירותי חירום, והם יפעלו באופן שונה מחיוג מסורתי לשירותי חירום. בהוראות שבהמשך מתוארות המגבלות על שיחות לשירותי חירום וההבדלים ביניהן. מגבלות נוספות למדינות ספציפיות מתוארות בתנאים האזוריים. הלקוח מכיר ומאשר בזאת את ההבדלים בין שירותי טלפוניה מסורתיים לבין שיחות טלפוניה מבוססות-IP בנוגע לשיחות לשירותי חירום, כפי שמפורט במסמך הזה:

     • (i) תיאור של שירות חיוג לשירותי חירום. משתמשי קצה המשתמשים בתכונות חיוג דו-כיווני של Google Voice יכולים לחייג ולקבל שיחות משירותי חירום ללא תוספת תשלום. שירותי החירום משתנים בהתאם למיקום של משתמש הקצה. כשמשתמש קצה יתקשר לשירותי חירום, GTSP יספק למרכזיית שיחות החירום את מספר הטלפון של משתמש הקצה ואת הכתובת שהלקוח סיפק ל-Google [כמפורט בסעיף 8.8(ד) (מחויבויות הלקוח) שבהמשך]. ייתכן שמשתמשי הקצה יצטרכו לאשר את מיקומם הפיזי ולתת מספר לשיחה חוזרת כי המידע הזה לא קיים במרכזיית החירום.

     • (ii) הגבלות על שירות חיוג לשירותי חירום. המגבלות האלה חלות על הזמינות של שירות החיוג של Google Voice לשירותי חירום: (א) ייתכן שהשירות לא יהיה זמין במקרים של הפסקות או הפרעות באינטרנט או בחשמל; (ב) ייתכן שבשיחות חירום יידרש זמן רב יותר להתחבר למוקד חירום לציבור (PSAP) מאשר לחיוג מסורתי לשירותי חירום. ייתכן גם שיישמע צליל של קו תפוס או שלא יתבצע חיבור; (ג) ייתכן ששיחות חירום יחוברו ל-PSAP כראוי, אבל מספר הטלפון או המיקום של משתמש הקצה לא יועבר אוטומטית, והמרכזייה של שירותי החירום לא תוכל להתקשר חזרה; (ד) ייתכן ששיחות חירום שמתבצעות בזמן נדידה ינותבו ל-PSAP המקומי המשויך לכתובת הרשומה של משתמש הקצה (על הלקוח לייעץ למשתמש הקצה להשתמש בחייגן המקורי שלו בזמן נדידה); (ה) משתמשי קצה חירשים, כבדי שמיעה או עם הפרעות דיבור צריכים להתקשר לשירותי חירום מקומיים ישירות באמצעות TTY או שירות ממסר התקשרויות (טלקומוניקציות) במקום לחייג 711 או מספר מקומי מקביל; (ו) אם יש למשתמשי קצה כמה מכשירים המשויכים למספר החשבון שלהם: (i) ייתכן ששיחות חוזרות מ-PSAP לא יצלצלו בכל המכשירים המשויכים, וגם (ii) ייתכן שבמרכזייה של שיחות החירום יופיע מספר שאינו המספר האישי של משתמש הקצה; (ז) אם משתמש הקצה השבית את השיחות הנכנסות, ייתכן שלא תהיה ל-PSAP אפשרות להתקשר חזרה; (ח) אם שיחה באמצעות Google Voice נכשלה, ייתכן שמשתמשי הקצה יופנו להשלמת שיחות החירום באמצעות החייגן המקורי במכשירים שלהם; וגם (ט) ביצוע שיחת חירום אינו זמין דרך שירות השיחות הזה אם: (i) נעשה שימוש בשירות Google Voice לשיחות נכנסות בלבד, או (ii) השיחות מופנות דרך רשת השיחות של ספק חבילות הסלולר של המשתמש, בשימוש בחייגן המקורי במכשיר של משתמש הקצה. בקנדה ובמקומות מסוימים אחרים, מרכזיית החירום של Google צריכה לספק ל-PSAP המתאים את המספר והמיקום שסיפק המתקשר של שיחת החירום. עם זאת, אם המתקשר אינו יכול לספק את המיקום שלו למרכזייה, הוא ינותב ל-PSAP שנותן שירות בכתובת הרשומה של המתקשר.

    • (ג) שליחת הודעות טקסט לשירותי חירום. ייתכן ששליחת הודעות טקסט לשירותי חירום לא תיתמך ב-Google Voice. ברשת Wi-Fi, ייתכן שלא תהיה תמיכה בכל תכונה של שליחת הודעות טקסט לשירותי חירום הזמינה דרך Google Voice.

    • (ד) מחויבויות הלקוח. בנוגע לסעיף 8.8(ב) (חיוג דו-כיווני), באחריות הלקוח: (i) לוודא שהכתובת של כל משתמש קצה הרשומה ב-Google Voice היא הכתובת הפיזית המעודכנת שממנה יעשה שימוש ב-Google Voice (אם לא יסופקו כתובות עדכניות, ייתכן חיבור למרכז שגוי למענה במקרי חירום ועיכוב במענה למקרה החירום של משתמשי הקצה); (ii) ליידע את משתמשי הקצה שהכתובות הפיזיות שלהם ישותפו עם ספקי טלפוניה; (iii) ליידע את משתמשי הקצה שייתכן שהם יצטרכו לספק את המיקום הפיזי שלהם ומספר טלפון לשיחה חוזרת ל-PSAP כשיהיו מחוברים; (iv) לוודא שלמשתמשי הקצה יש גישה לאמצעי חלופי אחר להתקשרות לשירותי חירום; וגם (v) ליידע את משתמשי הקצה על המגבלות של שירותי החיוג בשעת חירום (הלקוח יכול להוריד תווית אזהרה, להדפיס אותה ולצרף אותה לכל המכשירים שייתכן שתהיה מהם גישה לשימוש ב-Google Voice. הכתובת להורדה היא support.google.com/voice/go/emergency-services).

    • (ה) התרעות על מקרי חירום. ייתכן שלא יתקבלו התרעות על מקרי חירום דרך Google Voice אם המכשירים מוגדרים למצב Wi-Fi בלבד, או ששירות הסלולר אינו זמין.

    • (ו) כתב ויתור על חבות של שירותי חירום. במידה המרבית המותרת על פי חוק, לא תחול שום חבות מתוקף ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google [על בסיס חוזה, נזיקין (לרבות רשלנות) או אחר] על GTSP או על כל שותף עצמאי שלו בגין נזקים מכל סוג (לרבות נזקים ישירים ועקיפים) שייגרמו עקב שימוש או ניסיון לשימוש ב-Google Voice או בקשר אליו כדי לגשת לשירותי חירום. לרבות, אך לא רק, כל חוסר יכולת לגשת לשירותים כאלה, כל עיכוב במענה של שירות חירום, התנהלות של מרכזים או מרכזיות במענה של שירותי חירום או אי-דיוקים במידע שסופק לשירותי החירום על ידי ספקי טלפוניה או צדדים שלישיים אחרים שעירב ה-GTSP או שותף עצמאי שלו כדי לאפשר מתן גישה לשירותי חירום.

   • 8.9 השעיה. נוסף על זכויות ההשעיה המתוארות בהסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, ל-GTSP יש זכות לחסום שיחות או הודעות יוצאות או נכנסות של שירותי הטלפוניה ב-Google אם הוא קובע באופן סביר שהלקוח או כל משתמש קצה השתמשו בשירותי הטלפוניה של Google כדי לעסוק בפעילויות האסורות הבאות:

    • (א) יצירת הודעות מסחריות ללא אישור מצד המשתמש או מתן אפשרות להפצתן; או

    • (ב) ניפוח של תנועת השיחות (למשל, הזרמת תנועה – traffic pumping, תרמית חלוקת הכנסות בין-לאומית).

   • 8.10 סיום ההסכם עם Google Voice מצד הלקוח. הסעיף 8.10 חל על Google Voice בלבד ולא על הטלפוניה של Google Meet. נוסף על כל זכויות סיום אחרות, הלקוח רשאי לסיים את השימוש ב-Google Voice בכל זמן באמצעות העברת הודעה כתובה ל-GTSP. הלקוח חייב להפסיק את השימוש ב-Google Voice מייד עם הסיום.

   • 8.11 הגדרות נוספות.

   • "תעריפי שיחות" הם תעריפי החיוג המעודכנים לאותו זמן בכתובת https://voice.google.com/rates.

   • "משתמשי קצה" כוללים, (i) בהגדרה לצורכי Google Voice, משתמשים אפשריים שעשויים להיות נוכחים במיקום הפיזי שבו נמצא מכשיר המחובר ל-Google Voice שניתן להשתמש בו; וגם (ii) בהגדרה לצורכי Google Meet, משתמשים אפשריים שייתכן שישתמשו בשירותי הטלפוניה של Google Meet כדי לחייג אל פגישה ב-Google Meet או ממנה החוצה.

   • "עמלות" כוללות, בהקשר של Google Voice, את העמלות המתוארות בכתובת https://workspace.google.com/products/voice.

   • "ישות Google Workspace" היא ישות Google שהלקוח חתום איתה על חוזה עבור שירותי Google Workspace, כפי שמוגדר בהסכם.

   • "מוקד חירום לציבור" או "PSAP" הוא מרכז השירות הציבורי למענה לשיחות חירום הרלוונטי לפי המיקום הרשום של משתמש הקצה.

   • "תנאים אזוריים" הם התנאים המפורטים בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

   • "ספק טלפוניה" המונח הזה הוגדר בסעיף 8.2(ב) (ספקי טלפוניה) במסמך הזה של התנאים הספציפיים לשירות.

   • "רשימת ספקי השירות והטלפוניה" היא הרשימה של ספקי השירות והטלפוניה המעודכנת לאותו זמן: (i) עבור Google Voice בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html ו-(ii) עבור הטלפוניה של Google Meet בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html

   *אם מסמך אופליין מתייחס אל "ספק שירות של Google Voice", או "GVSP", ההתייחסויות האלה נחשבות "ספק שירותי טלפוניה ב-Google", או "GTSP", כפי שמשתמשים במונח זה במסמך הזה של התנאים הספציפיים לשירות ובהסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google.

   9. Google Drive המונחים שבהמשך חלים על Drive בלבד:

   • 9.1 שימוש ב-Google Drive להפצת תוכן. Google Drive אינו מיועד לשימוש כרשת להפצת תוכן, ו-Google רשאית להגביל את השימוש ב-Google Drive ואת הגישה אליו אם היא קובעת, לפי שיקול דעתה באופן סביר, שהשימוש שנעשה ב-Google Drive מפר את ה-AUP, או שבוצעה הפרה, הפצה לא חוקית או בכמויות גדולות של תוכן, לרבות סרטונים. כל סרטון שנמצא ב-Google Drive המשותף באופן גלוי לכול מחוץ לדומיין של הלקוח חייב לעמוד בהנחיות הקהילה של YouTube (הזמינות בכתובת https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/‎‏ או בכתובת URL שמחליפה אותה).

   גרסאות קודמות

   6 באוקטובר 2020