מדיניות שימוש מקובל של Google Workspace

השימוש ב'שירותים' כפוף למדיניות השימוש המקובל ("AUP").

אלא אם הוגדר אחרת במסמך זה, למונחים במירכאות יש את המשמעות המפורטת בחוזה המתאים ("הסכם") שבין הלקוח, המפיץ או משתמש מורשה אחר ("אתה") ו-Google.

אתה מסכים לא להשתמש ולא להתיר לצדדים שלישיים או ל'משתמשי הקצה שלך' להשתמש ב'שירותים':

 • כדי ליצור או לאפשר דוא"ל מסחרי לא רצוי בכמות גדולה;
 • כדי להפר או לעודד הפרה של הזכויות המשפטיות של אחרים;
 • עבור כל מטרה לא חוקית, פולשנית, שיש בה משום הפרת זכויות, או לשם השמצה או הונאה;
 • להפצה מכוונת של וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, קבצים פגומים, מתיחות או כל פריט אחר בעל אופי הרסני או מטעה;
 • כדי להפריע ללקוחות, למשווקים מורשים או למשתמשים מורשים אחרים להשתמש ב'שירותים' או בציוד המשמש לאספקת ה'שירותים';
 • כדי לשנות, להשבית, להפריע או לעקוף כל היבט של ה'שירותים';
 • כדי לבדוק את ה'שירותים' או לבצע בהם הנדסה לאחור על מנת למצוא מגבלות או נקודות תורפה, או כדי לחמוק מיכולות סינון;
 • כדי להעניק לאנשים רבים גישה ל'חשבון של משתמש קצה' אישי באופן שונה מתכונות ההאצלה שמסופקות במסגרת ה'שירותים';
 • כדי ליצור 'חשבונות של משתמשי קצה' שמוקצים לפונקציות עסקיות ולא לבני אדם לצורך שיתוף קבצים בתוך הדומיין או מחוצה לו;
 • כדי להפיץ 'חשבונות של משתמשי קצה' או חלקים מהם שיתווספו למוצר מסחרי שמוצע לצדדים שלישיים;
 • כדי לתעד שיחות אודיו או וידאו ללא הסכמה, אם הסכמה כזו נדרשת על פי החוקים והתקנות החלים (האחריות לוודא ציות לכל החוקים והתקנות החלים בסמכויות השיפוט הרלוונטיות חלה עליך בלבד).

עצם השימוש ב-Google Workspace for Education מהווה את הסכמתך להשתמש בשירותים, או בכל שירות נוסף שיהיה זמין למשתמשי הקצה, למטרות לימודיות בלבד, במידה שאושרה על ידי בית הספר. אם בית הספר מציע למשתמשי הקצה גישה לשירותים נוספים, לפני שיאפשר למשתמשי קצה שגילם מתחת ל-18 להשתמש בשירותים, עליו לקבל את הסכמת ההורים לאיסוף של מידע אישי ושימוש בו במסגרת אותם שירותים.

אי ציות למדיניות השימוש המקובל עלול לגרום להשעיית ה'שירותים' או סיומם, או לשניהם, בהתאם ל'הסכם'.