‏מדיניות השימוש המקובל ב-Google Workspace וב-Cloud Identity

תאריך העדכון האחרון: 25 באוגוסט 2021

השימוש ב'שירותים' כפוף למדיניות השימוש המקובל הזו ('AUP').

משמעותם של מונחי מפתח – אם אינה מוגדרת כאן – היא המשמעות המצוינת בחוזה ('ההסכם') החל בין הלקוח, המפיץ או משתמש מורשה אחר ("את/ה") לבין Google.

זאת הבעת הסכמה מצידך לא להשתמש ב'שירותים' ולא להתיר לצדדים שלישיים או ל'משתמשי הקצה שלך' להשתמש ב'שירותים':

 • כדי ליצור או לאפשר אימיילים מסחריים בכמות גדולה ללא אישור מצד הנמען;
 • כדי להפר או לעודד הפרה של הזכויות המשפטיות של אחרים;
 • לכל מטרה לא חוקית, פולשנית, שיש בה משום הפרת זכויות, או לשם השמצה או הונאה;
 • להפצה מכוונת של וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, קבצים פגומים, מתיחות או כל פריט בעל אופי הרסני או מטעה;
 • כדי להפריע ללקוחות, למפיצים מורשים או למשתמשים מורשים אחרים להשתמש ב'שירותים' או בציוד המשמש לאספקת ה'שירותים';
 • כדי לשנות, להשבית, להפריע או לעקוף כל היבט של ה'שירותים';
 • כדי לבדוק את ה'שירותים' או לבצע בהם הנדסה הפוכה כדי למצוא מגבלות או נקודות חולשה, או כדי לחמוק מיכולות סינון;
 • כדי להעניק לאנשים רבים גישה ל'חשבון משתמש קצה' יחיד שלא באמצעות תכונות הענקת ההרשאות שמסופקות במסגרת ה'שירותים';
 • כדי ליצור 'חשבונות של משתמשי קצה' שמוקצים לתפקידים עסקיים ולא לבני אדם לצורך שיתוף קבצים בתוך הדומיין או מחוצה לו;
 • כדי להפיץ 'חשבונות של משתמשי קצה' או חלקים מהם שיתווספו למוצר מסחרי שמוצע לצדדים שלישיים;
 • כדי לתעד שיחות אודיו או וידאו ללא הסכמה, אם הסכמה כזו נדרשת על פי החוקים והתקנות החלים (האחריות לוודא ציות לכל החוקים והתקנות החלים בסמכויות השיפוט הרלוונטיות חלה עליך בלבד).

עצם השימוש ב-‎Google Workspace for Education ‏ייחשב להסכמה שלך להשתמש ב'שירותים', או בכל 'שירות נוסף' שיהיה זמין ל'משתמשי הקצה', למטרות לימודיות בלבד, כפי שאושר על ידי בית הספר שלך. לפני שבית הספר יאפשר ל'משתמשי קצה' שגילם מתחת ל-18 להשתמש ב'שירותים נוספים', עליו לקבל את הסכמת ההורים לאיסוף של מידע אישי ושימוש בו במסגרת אותם שירותים.

אי ציות למדיניות השימוש המקובל (AUP) עלול לגרום להשעיית ה'שירותים' או לסיומם, או לשניהם, בהתאם ל'הסכם'.