Programma-informatie

Hoe werkt het verwijzingsproces?

Uw doorverwezen klanten kunnen hun kosteloze proefperiode voor Google Workspace activeren door zich aan te melden via uw unieke verwijzingslink. Ze kunnen ook een van uw promotiecodes gebruiken wanneer ze zich aanmelden voor de proefperiode van 14 dagen. U komt in aanmerking voor betaling zodra uw doorverwezen klanten ten minste 90 dagen betalende Google Workspace-klanten zijn. De beloningen verschillen per land. Zodra u in aanmerking komt voor betaling, krijgt u per e-mail een verzoek om het betalingsformulier in te vullen. De doorverwijzingsbeloning wordt aan het einde van de volgende maand overgemaakt naar uw bankrekening.

Wie kan ik doorverwijzen?

U kunt bedrijven verwijzen die nog niet eerder een proefperiode van Google Workspace hebben geactiveerd en die nog geen klant van een Google Workspace-partner zijn.

U kunt ook iedereen die een bedrijf start en nog geen professioneel Google-domein/-account (oftewel Google Workspace) heeft, verwijzen naar Google Workspace.

Wat zijn de criteria voor een in aanmerking komende doorverwezen klant?

Nieuwe Google Workspace-klanten uit een van de volgende in aanmerking komende landen die zich nog niet eerder hebben aangemeld voor een proefperiode voor Google Workspace, komen in aanmerking als mogelijke verwijzing. U kunt betaling ontvangen voor de eerste honderd gebruikers van de doorverwezen klant, met een maximum van tweehonderd gebruikers per kalenderjaar. Als u een bonus wilt verdienen voor gebruikers boven deze limiet, kunt u een aanvraag indienen voor het Google Workspace-partnerprogramma.

Waar kan ik de verwijzingslink vinden?

U vindt uw verwijzingslink in de welkomstmail die u heeft ontvangen nadat u zich heeft geregistreerd voor het programma. Deze e-mail is gestuurd door het Referral Program voor Google Workspace en u zou deze binnen 24 uur moeten ontvangen.

Als u uw welkomstbericht niet kunt vinden, bekijkt u het tabblad Reclame in Gmail. U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld als u de link niet kunt vinden.

Hoeveel kan ik verdienen?

Als lid van het Google Workspace Referral Program kunt u een beloning verdienen voor elke nieuwe gebruiker die zich aanmeldt: EUR €7 (voor het Business Starter-abonnement), EUR €13 (voor het Business Standard-abonnement), EUR €20 (voor het Business Plus-abonnement), tot een maximum van EUR €2000 per domein.

Een gebruiker wordt gedefinieerd als een afzonderlijk account dat tot het klantdomein behoort. De hoogte van de beloning voor uw verwijzing wordt gebaseerd op het aantal gebruikers dat voor een periode van ten minste 90 dagen heeft betaald.

Product Doorverwijzingsbeloning
Business Starter EUR €7 per gebruiker (maximaal $800 per klant)
Business Standard EUR €13 per gebruiker (maximaal $1,500 per klant)
Business Plus EUR €20 per gebruiker (maximaal EUR €2000 per klant)

Is er een manier om de status van mijn verwijzingen te volgen?

We sturen geregeld een overzichtsmail waarin de status van uw doorverwezen klanten wordt vermeld. In deze e-mail vindt u de volgende cijfers:

  1. Doorverwezen klanten in proefperiode: Doorverwezen klanten die momenteel in de proefperiode van 14 dagen zitten.
  2. Potentiële betalende doorverwezen klanten: Doorverwezen klanten die in aanmerking komen, zich in een van deze landen bevinden en de proefperiode van 14 dagen hebben afgerond. Mogelijk hebben deze doorverwezen klanten uw promotiecode al gebruikt, maar er zijn nog geen negentig dagen verstreken sinds ze zich hebben aangemeld voor hun nieuwe Google Workspace-account.
  3. Betalende doorverwezen klanten: Doorverwezen klanten die negentig dagen of langer betalende Google Workspace-gebruikers zijn. Nadat een doorverwezen klant een betalende doorverwezen klant is geworden, kunt u een e-mail van het Google Workspace Referral Program verwachten waarin uw bankgegevens worden gevraagd.

Als u wilt weten hoeveel gebruikers uw doorverwezen klant heeft, stuurt u ons een bericht. We zullen dan opzoeken hoeveel geschikte doorverwezen klanten en gebruikersplaatsen ze hebben.

Mijn verwijzing is vergeten mijn verwijzingslink te gebruiken. Is er een manier om deze verwijzingen toch terug te koppelen naar mijn account?

We kunnen verwijzingen niet terugkoppelen naar uw account als ze tijdens hun registratie geen gebruik hebben gemaakt van uw verwijzingslink.

Kan ik worden betaald voor eerdere klanten die ik heb doorverwezen voordat het Referral Program werd opgezet of voordat ik me heb aangemeld?

Via het Referral Program worden verwijzingen bijgehouden die nieuwe Google Workspace-klanten zijn. We kunnen geen verwijzingstegoed bieden aan klanten die zich hebben aangemeld of aan een proefperiode zijn begonnen vóór de start van het programma of voordat u zich heeft geregistreerd.

Kan ik klanten in elk land doorverwijzen?

U kunt een klant doorverwijzen in elk land dat deel uitmaakt van de regio waarvoor u zich heeft ingeschreven. Als u zich bijvoorbeeld heeft aangemeld in de Verenigde Staten, kunnen de door u verkregen promotiecodes worden gebruikt voor elk land in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.

Als u een klant wilt doorverwijzen in een land buiten uw regio, moet u zich opnieuw inschrijven voor het Referral Program voor de betreffende regio. Als u bijvoorbeeld in India woont, kunt u klanten doorverwijzen in elk land in de regio Azië-Pacific. Als u echter in India woont en iemand wilt doorverwijzen in het Verenigd Koninkrijk, moet u zich inschrijven voor de EMEA-regio.

Het programma is momenteel beschikbaar in deze regio's en landen. U heeft een bankrekening nodig in elk land waarin u zich registreert. Er wordt momenteel geen tegoed verstrekt voor doorverwezen klanten buiten de vermelde landen.

Wanneer is het Referral Program beschikbaar in mijn land?

Het Referral Program voor Google Workspace is momenteel beschikbaar in deze landen. We kunnen u geen exacte datum geven, maar hopen het programma snel uit te breiden naar uw regio. Geef uw locatie aan ons door en laat ons weten hoe we contact met u kunnen opnemen wanneer het programma voor u beschikbaar komt.

Promotiecodes

Hoe werkt de korting met de promotiecode?

Als u een van uw doorverwezen klanten een promotiecode geeft, heeft deze klant in het eerste jaar als Google Workspace-klant recht op 10% korting per gebruiker.

Als uw doorverwezen klant zich in de Verenigde Staten, Canada of de EMEA-regio bevindt, moet de klant uw promotiecode toepassen tijdens het verstrekken van de factureringsgegevens, voordat de klant de registratie voor de proefperiode van 14 dagen afrondt.

Als uw doorverwezen klant zich in Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Mexico, Peru of de APAC-regio bevindt, heeft deze de optie om factureringsgegevens en uw promotiecode op elk moment tijdens de proefperiode van 14 dagen op te geven.

Elke promotiecode is uniek en kan worden ingewisseld door maar 1 klantaccount uit een land in de regio waarin u zich heeft aangemeld als verwijzer.

Als u in meerdere regio's deelneemt aan het programma, verstrekt Google op uw verzoek promotiecodes voor de relevante regio's, tot maximaal 100 promotiecodes per kalenderjaar.

Wanneer kan mijn klant de promotiecode gebruiken?

Google Workspace biedt een proefperiode van 14 dagen. Als klanten hun factureringsgegevens opgeven voordat de proefperiode is verstreken, kunnen ze uw promotiecode invoeren.

Waar kan mijn klant de promotiecode invoeren?

  1. Zodra uw verwijzing zich heeft aangemeld voor Google Workspace, kan hij met zijn domeinnaam inloggen bij Google Workspace en de Beheerdersconsole selecteren.
  2. De verwijzing kan in de Beheerdersconsole rechtsboven in het venster op de rode knop 'Facturering instellen' klikken.
  3. De verwijzing kan in het venster 'Facturering instellen' de promotiecode in het veld 'Promotiecode' invoeren.

Als de code moet worden ingevoerd nadat de betaalgegevens zijn ingevoerd, staat deze optie in het gedeelte 'Betalingsplan' van de factureringsconsole.

Mijn verwijzing is vergeten de promotiecode te gebruiken. Is het nog mogelijk om korting te krijgen?

Uw doorverwezen klant kan de promotiecode gebruiken zolang deze nog geen factureringsgegevens heeft ingediend. Als er nog geen factureringsgegevens zijn ingediend, kan de code gedurende de volledige proefperiode van 14 dagen worden ingevoerd.

Mijn promotiecode werkt niet

Wanneer u uw promotiecode invoert, ziet u onderaan het factureringsoverzicht een melding dat er 20% korting is toegepast. Daarbij staat het bedrag vermeld plus de toepasselijke belasting en btw min de promotiekorting. Aangezien het aantal gebruikers en Google Workspace-abonnementen van uw verwijzing kan veranderen, wordt het daadwerkelijke bedrag van de korting weergegeven op de maandelijkse factuur.

Betaling

Wanneer en hoe word ik betaald?

  1. U komt in aanmerking voor uw betaling zodra de doorverwezen klant minimaal 90 dagen een betalende Google Workspace-klant is.
  2. Als u in aanmerking komt voor uw eerste betaling, krijgt u een e-mail met een link naar uw betalingsprofiel en instructies waarmee u een Google Pay-account kunt instellen.
  3. Betalingen die u heeft verdiend, worden maandelijks overgemaakt naar uw bankrekening.

Vertraging in de betaling voorkomen

Zodra uw eerste doorverwezen klant meer dan 90 dagen een betalende Google Workspace-klant is, krijgt u een e-mail met instructies waarmee u een betalingsprofiel kunt instellen in Google Pay, zodat u uw betaling kunt ontvangen. De link naar uw betalingsprofiel is 2 weken geldig vanaf de datum waarop u de e-mail krijgt.

Als u het betalingsprofiel niet binnen deze tijd instelt en de link verloopt, kan het langer duren om de betaling te ontvangen. Nadat u uw bankgegevens heeft doorgegeven, wordt de betaling tijdens de volgende betaalcyclus verwerkt.

Waarom heb ik mijn betaling nog niet op mijn bankrekening ontvangen?

Betalingen worden op maandbasis verwerkt. Als u nog geen betaling heeft ontvangen, zult u deze waarschijnlijk bij de volgende maandelijkse betaalcyclus ontvangen. Neem contact met ons op met uw accountgegevens om dit te verifiëren.

Wie moet het belastingformulier W-8BEN invullen?

Bevindt u zich in de Verenigde Staten?

Nee, ik woon niet in de Verenigde Staten maar ik wil WEL iemand uit Noord- of Zuid-Amerika doorverwijzen: Als u van plan bent iemand door te verwijzen in een land in Noord- of Zuid-Amerika (Verenigde Staten, Canada, Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Mexico en Peru), moet u het belastingformulier W-8BEN invullen (kijk hier voor meer informatie).

Het belastingformulier W-8BEN is bedoeld voor verwijzers die zich niet in de VS bevinden maar die mensen of bedrijven doorverwijzen die zich wel in Noord- of Zuid-Amerika bevinden.

Ja, ik woon in de Verenigde Staten: Verwijzers die zich in de VS bevinden, hoeven het belastingformulier W-8BEN niet in te vullen.

Waarom brengt mijn bank kosten in rekening?

We hebben van sommige verwijzers gehoord dat ze bankkosten moesten betalen toen ze de betaling op hun rekening gestort kregen. Deze kosten worden bepaald door uw bank en zijn niet gerelateerd aan Google. Google dekt deze kosten niet. Neem voor meer informatie contact op met uw bank.

Waarom rekent mijn bank de valuta van mijn verwijzingen om in mijn lokale valuta?

Het is goed mogelijk dat uw bank de valuta van uw verwijzing moet omrekenen naar uw lokale valuta. Dit hangt samen met het land waar uw verwijzing zich bevindt. Google heeft geen invloed op de wisselkoers en op de toeslagen die hierop van toepassing zijn.

Mijn bank brengt kosten in rekening die hoger zijn dan de verwijzingsbonus. Kan ik de betaling uitstellen totdat mijn verwijzingsbonus deze bankkosten dekt?

Ja, als u bij de ontvangst van uw eerste betaling voor een verwijzingsbonus bijbehorende bankkosten moet betalen die hoger zijn dan de betaling die u ontvangt, neemt u contact met ons op om een betalingsstop aan te vragen totdat u een bedrag bereikt dat deze bankkosten dekt. U ontvangt uw betaling zodra u het gewenste verwijzingsbonusbedrag heeft bereikt.