Amendement van de Google Workspace-overeenkomst

Door te klikken op de knop “Accepteren en overeenkomen” gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u deze voorwaarden accepteert namens uw werkgever of een andere entiteit, verklaart en garandeert u dat u de volledige wettelijke bevoegdheid heeft om uw werkgever of de desbetreffende entiteit aan deze voorwaarden te binden. Als u geen wettelijke bevoegdheid heeft om uw werkgever of de entiteit aan deze voorwaarden te binden, dient u niet op knop 'Geaccepteerd en akkoord' hieronder te klikken.

Dit Amendement vormt een wijziging op de Google Workspace-overeenkomst die eerder is aangegaan door en tussen de Klant die akkoord gaat met deze voorwaarden ('Klant') en Google Inc., Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd of Google Australia Pty Ltd, zoals van toepassing ('Google') (de 'Overeenkomst'). Termen met een hoofdletter die hierin niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die aan de term is toegekend in de Overeenkomst. De redelijke en waardevolle tegenprestatie in aanmerking genomen, waarvan de ontvangst hierbij wordt bevestigd, komen de partijen het volgende overeen.

 • Indien de klant Hangouts beschikbaar stelt, gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • 1. Hangouts. 'Hangouts' is een app waarmee Eindgebruikers in realtime kunnen communiceren. Dit wordt nader beschreven op https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

  • 2. Google Vault. Als de Klant Google Vault heeft gekocht (of later koopt): de Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat Google Vault niet volledig werkt met Hangouts. Wanneer Hangouts is ingeschakeld, gelden de volgende beperkingen voor Google Vault:

   • a. Het bewaar- en archiveringsbeleid van Google Vault wordt niet correct toegepast op 'on-the-record'-chatberichten. Zodra een bewaarperiode is verlopen, wordt de chatgeschiedenis bijvoorbeeld verwijderd uit Google Vault (waarna het niet langer kan worden gezocht of geëxporteerd door Beheerders). Eindgebruikers hebben echter nog steeds toegang tot de chatgeschiedenis.

   • b. Ongeacht de vorige zin kunnen klanten tijdens de bewaarperiode nog steeds 'on-the-record'-chatberichten zoeken, exporteren en er een bewaarplicht voor instellen.

   • c. Voor zover enige wanprestatie van Google Vault wordt veroorzaakt door Hangouts, is Google niet verplicht Technische ondersteuningsservices aan de Klant te leveren voor Google Vault.

   • d. De bewaar- en archiveringsfunctionaliteit van Google Vault dient niet te worden toegepast op chatberichten totdat de Klant bericht ontvangt dat Google Vault volledig compatibel is met Hangouts.

  • 3. Bepalingen met betrekking tot toepasselijk recht en Geschillenoplossing. De bepalingen met betrekking tot toepasselijk recht en geschillenoplossing van de Overeenkomst zullen van toepassing zijn op dit Amendement.

  • 4. Diversen. Alle andere algemene voorwaarden van de Overeenkomst blijven ongewijzigd van kracht. In geval van een conflict tussen de voorwaarden van de Overeenkomst en de voorwaarden van dit Amendement, hebben de voorwaarden van dit Amendement prioriteit.