Aanvullende Servicevoorwaarden van E-handtekening voor Ondertekenaars

 • Laatst gewijzigd: 3 juni 2024

 • Tenzij u een beheerd Google Workspace-account of een andere overeenkomst (bijv. een overeenkomst voor Google Workspace Individual) heeft voor het gebruik van de functie voor elektronische handtekeningen van Google Documenten/Google Drive ('E-handtekening'), gelden deze Aanvullende Servicevoorwaarden voor E-handtekening voor Ondertekenaars ('Aanvullende Voorwaarden voor E-handtekening voor Ondertekenaars') voor E-handtekening.

 • Als u E-handtekening wilt gebruiken om documenten die u via E-handtekening krijgt elektronisch te ondertekenen, moet u akkoord gaan met (1) de Servicevoorwaarden van Google ('Google-voorwaarden') die van toepassing zijn op Google Docs/Google Drive-services (en alle functies daarin), en (2) deze Aanvullende Voorwaarden van E-handtekening voor Ondertekenaars. Termen met een hoofdletter die in deze Aanvullende Voorwaarden van E-handtekening voor Ondertekenaars worden gebruikt, maar niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Google-voorwaarden.

 • Als deze Aanvullende Voorwaarden van E-handtekening voor Ondertekenaars in strijd zijn met de Google-voorwaarden, hebben deze Aanvullende Voorwaarden van E-handtekening voor Ondertekenaars voorrang bij het gebruik van E-handtekening, tenzij u zich in Frankrijk bevindt.

 • Als u een beheerd Google Workspace-account heeft, geldt voor uw gebruik van E-handtekening de Google Workspace-overeenkomst van uw organisatie en niet deze Aanvullende Voorwaarden voor E-handtekening voor Ondertekenaars.

 • Als u een andere overeenkomst met Google heeft voor E-handtekening (bijv. een overeenkomst voor Google Workspace Individual), geldt voor uw gebruik van E-handtekening die overeenkomst en niet deze Aanvullende Voorwaarden voor E-handtekening voor Ondertekenaars.

 • Neem deze documenten zorgvuldig door. Deze documenten worden samen de 'Voorwaarden' genoemd. Ze bepalen wat u van ons kunt verwachten als u E-handtekening gebruikt en wat wij van u verwachten.

 • Documenten ondertekenen of uitvoeren

 • Met E-handtekening kunnen contracten en andere documenten worden ondertekend voor juridische doeleinden, of worden 'uitgevoerd'. In deze Aanvullende Voorwaarden van E-handtekening voor Ondertekenaars worden de begrippen 'ondertekenen' en 'uitvoeren' door elkaar gebruikt, maar in sommige jurisdicties kan het uitvoeren van documenten extra formaliteiten met zich meebrengen. Neem contact op met een advocaat als u niet zeker weet of uw document alleen moet worden ondertekend of formeler moet worden uitgevoerd, of als u vragen heeft over de vereisten voor uitvoering in uw jurisdictie.

 • Google is geen partij in documenten die worden uitgevoerd via E-handtekening

 • Een document dat via E-handtekening wordt uitgevoerd, kan alleen de partijen binden die het hebben uitgevoerd of geacht worden het te hebben uitgevoerd, niet Google. Door E-handtekening te gebruiken, stemt u ermee in om elektronisch transacties uit te voeren met al deze partijen voor het relevante document (uw 'tegenpartijen').

 • U bepaalt met wie u zaken doet via E-handtekening

 • Controleer altijd de identiteit van een afzender voordat u een document uitvoert via E-handtekening.

 • Houd ook rekening met het volgende:

  • • iedereen die (met of zonder toestemming) toegang heeft tot een e-mailaccount, kan dat account gebruiken om documenten via E-handtekening te sturen en uit te voeren,

  • • als u een Google-accounthouder bent en u uw e-mailadres updatet, kunt u documenten uitvoeren die naar uw oude e-mailadres zijn gestuurd (ervan uitgaande dat het nieuwe en oude e-mailadres aan hetzelfde onderliggende account zijn gekoppeld),

  • • als u bij het uitvoeren van een document namens een juridische entiteit handelt (of algemeen wordt beschouwd als zodanig te handelen), kan die juridische entiteit door het document gebonden zijn.

 • Dus als u een werknemer, contractant of directeur bent of op een andere manier verbonden bent aan een juridische entiteit en u E-handtekening gebruikt om een document uit te voeren, zorgt u ervoor dat u gemachtigd bent om het document namens die juridische entiteit uit te voeren of dat u het document duidelijk uit eigen naam/op persoonlijke titel uitvoert.

 • U beheert de inhoud van uw documenten

 • Zorg dat elk document dat u uitvoert via E-handtekening de definitieve en volledige overeenkomst is die u met uw tegenpartij(en) wilt aangaan.

  • Voordat een document via E-handtekening wordt uitgevoerd, moeten de betrokken partijen het document beoordelen en goedkeuren. Alle voorgestelde wijzigingen of opmerkingen moeten in het document verwerkt zijn en alle schema's en bijlagen moeten toegevoegd zijn.

 • U bepaalt welke documenten worden uitgevoerd

 • Zorg dat uw document geldig kan worden ondertekend of uitgevoerd via een elektronische handtekening (in tegenstelling tot het gebruik van een traditionele handtekening op papier). Vraag een advocaat of elektronische handtekeningen in uw jurisdictie kunnen worden gebruikt en of u of uw tegenpartijen aan andere vereisten moeten voldoen bij elektronisch ondertekenen.

  • Niet alle documenten komen in aanmerking voor elektronische ondertekening in elke jurisdictie. Voor documenten zoals trusts, testamenten, codicillen, volmachten en akten is in veel jurisdicties bijvoorbeeld een traditionele handtekening vereist. Neem contact op met een advocaat om er zeker van te zijn dat elk document dat u via E-handtekening wilt uitvoeren, geldig en/of afdwingbaar is in uw jurisdictie.

 • Kopieën en bewaren van ondertekende documenten

 • Zorg dat u voor uw eigen administratie kopieën bewaart van documenten die via E-handtekening zijn uitgevoerd en controleer of uw tegenpartijen een kopie hebben gekregen en deze bewaren voor hun administratie.

 • Als een document wordt uitgevoerd via E-handtekening, probeert Google een kopie van het uitgevoerde document naar elke partij te e-mailen en een kopie toe te voegen aan het Drive-account van elke partij. Bewaar alle e-mails die u van Google krijgt die een uitgevoerd document bevatten. Google kan niet garanderen dat al deze kopieën worden ontvangen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw e-mailinstellingen (of die van een tegenpartij) de e-mail met de kopie blokkeren of dat een tegenpartij geen Drive-account heeft.

  • Het is belangrijk om een administratie bij te houden van uitgevoerde contracten. Maar het is mogelijk dat sommige partijen geen kopieën van uitgevoerde documenten ontvangen (bijvoorbeeld door technische fouten, Drive-opslaglimieten of spamfilters). Controleer dus nadat u een document via E-handtekening heeft uitgevoerd of elk van uw tegenpartijen een afzonderlijke kopie van het uitgevoerde document heeft. Als u zelf geen kopie heeft gekregen, vraagt u een kopie op bij een tegenpartij.

 • Gezien het belang van documenten die via E-handtekening worden uitgevoerd, moet u ook back-ups opslaan buiten Google-services om. U heeft dan altijd een exemplaar als u geen toegang heeft tot uw Google-account of als u uw account verwijdert of deactiveert.

 • Jurisdictie

 • Als u handelt namens een bedrijf of organisatie en een E-handtekeningverzoek krijgt van iemand buiten uw jurisdictie, moet u contact opnemen met een advocaat voor informatie over de verhoogde risico's voor afdwingbaarheid die daarbij kunnen voorkomen.

 • In andere situaties mag u E-handtekening alleen gebruiken om transacties uit te voeren met tegenpartijen in dezelfde jurisdictie als u.

 • Handtekeninginformatie en documenttoegang

 • Kopieën van documenten die via E-handtekening worden uitgevoerd, bevatten handtekeningen op basis van certificaten waarmee de partijen kunnen worden geïdentificeerd. Deze kopieën, inclusief hun controlepad, kunnen ook de e-mailadressen van de partijen bevatten, evenals andere informatie over hun Google-accounts (bijv. gepseudonimiseerde ID's gekoppeld aan hun accounts), hun apparaten (bijv. IP-adressen) en andere gegevens (bijv. tijden en datums van handtekeningen). Iedereen met toegang tot het uitgevoerde document heeft toegang tot al deze informatie.

 • Gebruikers in Brazilië

 • Het gebruik van documenten die via E-handtekening zijn uitgevoerd, kan in uw jurisdictie verhoogde risico's op afdwingbaarheid met zich meebrengen. Vraag een advocaat naar deze risico's voordat u E-handtekening gebruikt.

 • Disclaimer

 • Alle informatie in deze Aanvullende Voorwaarden van E-handtekening voor Ondertekenaars over de geldigheid of afdwingbaarheid van elektronisch ondertekende contracten of andere documenten is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en niet als juridisch advies. Google kan niet garanderen dat het gebruik van E-handtekening leidt tot een geldig of afdwingbaar contract of ander document in uw jurisdictie. Neem contact op met een advocaat in uw jurisdictie als u vragen heeft over het gebruik van elektronische handtekeningen of elektronische contracten.

 • Eerdere versies

 • 30 april 2024