Beleid ten aanzien van acceptabel gebruik van Google Workspace

Het gebruik van de Services is onderworpen aan dit Beleid voor acceptabel gebruik ('BAG').

Als termen die met een hoofdletter worden geschreven, hier niet worden gedefinieerd, hebben ze de betekenis zoals uiteengezet in het betreffende contract (de 'Overeenkomst') tussen de klant, reseller of een ander geautoriseerde gebruiker ('U') en Google.

U gaat ermee akkoord de Services niet te gebruiken en evenmin derden of uw eindgebruikers toe te staan de Services te gebruiken:

 • voor het genereren of bevorderen van ongevraagde commerciĆ«le bulk-e-mail;
 • voor het schenden of het aanmoedigen van schenden, van de wettelijke rechten van anderen;
 • voor doeleinden die onwettig, lasterlijk of bedrieglijk zijn of die inbreuk maken op de privacy of rechten van anderen;
 • voor het opzettelijk distribueren van virussen, wormen, Trojaanse paarden, schadelijke bestanden, hoaxes of andere items met een destructief of misleidend karakter;
 • voor het belemmeren van het gebruik van de Services of de apparatuur die wordt gebruikt om de Services te leveren, door klanten, geautoriseerde resellers, of andere geautoriseerde gebruikers;
 • voor het wijzigen, uitschakelen, belemmeren of omzeilen van enig aspect van de Services;
 • voor het testen of onderwerpen aan reverse-engineering van de Services om beperkingen of kwetsbare plekken te vinden of om filtervoorzieningen te ontwijken;
 • voor het toegang geven aan meerdere individuen tot een individueel Eindgebruikersaccount, anders dan via de delegeerfuncties verstrekt in de Services;
 • voor het maken van Eindgebruikersaccounts die zijn toegewezen aan zakelijke functies in plaats van mensen, met als doel het delen van bestanden binnen of buiten het domein;
 • voor het doorverkopen (resellen) van Eindgebruikersaccounts of delen daarvan binnen een commercieel product aangeboden aan derden;
 • voor het opnemen van audio- of videocommunicatie zonder toestemming indien deze toestemming is vereist op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving (U bent als enige verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving in de desbetreffende jurisdictie(s)).

Als U G Suite for Education gebruikt, gaat U ermee akkoord de Services of eventuele Aanvullende services die beschikbaar worden gesteld aan Eindgebruikers, alleen te gebruiken voor educatieve doeleinden waarvoor de school toestemming heeft gegeven. Uw school moet ouderlijke toestemming verkrijgen voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens in de Aanvullende services waartoe de school Eindgebruikers toegang verleent voordat Eindgebruikers jonger dan achttien jaar deze services mogen gebruiken.

Het niet naleven van het BAG kan leiden tot opschorting of beƫindiging, of beide, van de Services conform de overeenkomst.