Serviceoverzicht

Tenzij anders vermeld, vallen de onderstaande services van Google Workspace (voorheen G Suite) onder het Google Workspace-serviceoverzicht van de Google Cloud-hoofdovereenkomst of een andere overeenkomst op grond waarvan Google instemt met het aanbieden van de betreffende services ('Google Workspace-overeenkomst'). Op enkele van de onderstaande services en versies kunnen Servicespecifieke Voorwaarden van toepassing zijn die u kunt vinden op https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace-services:

Kernservices

 • 'Versleuteling aan de clientzijde' is een functie waarmee een organisatie de eigen versleutelingssleutels kan gebruiken om de toepasselijke invoer van Klantgegevens in bepaalde Kernservices te versleutelen, zoals beschreven op https://support.google.com/a/answer/10741897 of een opvolgende URL.
 • 'Cloud Identity-services' zijn de services en versies zoals beschreven op https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html of een opvolgende URL.
 • 'Gmail' is een online e-mailservice waarmee een organisatie het eigen e-mailsysteem kan beheren via de systemen van Google. Met Gmail kan de inbox van een Eindgebruiker worden geopend via een ondersteunde webbrowser en kunnen e-mails worden gelezen, opgesteld, beantwoord, doorgestuurd, doorzocht en beheerd via labels. Gmail filtert op spam en virussen. Beheerders kunnen regels maken voor het behandelen van berichten die specifieke inhoud en bestandsbijlagen bevatten of voor het doorsturen van berichten naar andere e-mailservers. Regels kunnen worden ingesteld voor een groep of voor de Klant (alle domeinen).
 • 'Currents' is een online service waarmee Eindgebruikers links, video's, foto's, afbeeldingen en andere content kunnen delen met andere gebruikers binnen hetzelfde Google Workspace-domein en waarmee ze content kunnen bekijken en gebruiken die met ze wordt gedeeld door andere gebruikers binnen datzelfde domein. Eindgebruikers kunnen ook community's maken en hiervan lid worden om gesprekken te voeren met andere gebruikers binnen hetzelfde domein die dezelfde interesses hebben. Als Currents wordt gebruikt om content te delen of interactie te hebben met andere gebruikers buiten het Google Workspace-domein van de Eindgebruiker, maakt Currents voor dergelijk gebruik geen deel uit van de Kernservices.
 • 'Google Agenda' is een online service voor het beheren van persoonlijke, zakelijke/organisatorische en teamagenda's. Het biedt Eindgebruikers een interface om hun agenda's te bekijken, vergaderingen met andere Eindgebruikers te plannen, beschikbaarheidsinformatie van andere Eindgebruikers te bekijken en ruimten en middelen te boeken.
 • 'Google Cloud Search' is een online service waarmee Eindgebruikers beschikken over zoek- en ondersteuningsfuncties voor content in bepaalde Kernservices voor Google Workspace en externe gegevensbronnen (zoals van toepassing). Google Cloud Search biedt Eindgebruikers ook nuttige, actiegerichte informatie en aanbevelingen.
 • 'Google Contacten' is een online service waarmee Eindgebruikers contactgegevens kunnen importeren, opslaan en bekijken. Ook kunnen ze persoonlijke groepen met contacten maken die kunnen worden gebruikt om meerdere mensen tegelijk te e-mailen.
 • 'Google Documenten', 'Google Spreadsheets', 'Google Presentaties' en 'Google Formulieren' zijn online services waarmee Eindgebruikers content kunnen maken, bewerken, delen, tekenen en exporteren, kunnen samenwerken aan content en content kunnen insluiten in documenten, spreadsheets, presentaties en formulieren.
 • 'Google Drive' biedt online tools waarmee Eindgebruikers bestanden kunnen opslaan, overzetten en delen en video's kunnen bekijken.
 • 'Google Groepen voor bedrijven' is een online service waarmee Eindgebruikers en website-eigenaren samenwerkingsgroepen kunnen maken en beheren. Eindgebruikers kunnen e-maildiscussies voeren en documenten, agenda's, sites en mappen delen met de leden van een groep. Eindgebruikers kunnen ook archieven met groepsdiscussies bekijken en doorzoeken. Google Groepen voor bedrijven is niet beschikbaar voor Klanten van Google Workspace (kosteloos).
 • 'Google Hangouts', 'Google Chat' en 'Google Meet' zijn online services waarmee Eindgebruikers in realtime met elkaar kunnen communiceren. Google Hangouts biedt een-op-eengesprekken en groepsgesprekken via chatberichten of spraakoproepen, en bevat daarnaast eenvoudige functionaliteit voor videomeetings. Google Chat biedt een uitgebreid platform voor chatberichten en samenwerking van groepen met mogelijkheden voor contentintegraties met services van geselecteerde derden. Google Meet biedt videovergaderingen met meer capaciteit, waaronder bellen naar externen en inbellen (uw provider kan hiervoor kosten in rekening brengen). Klanten van Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus en Google Workspace Enterprise kunnen vergaderingen opnemen. Het gebruik van Google Meet-opnamen is beperkt tot gemiddeld 80 uur per gebruiker voor alle gebruikers met Google Workspace Enterprise-licenties binnen het domein. Google Workspace-domeinbeheerders kunnen kiezen welke services worden aangezet voor het domein. Gesprekken in Google Hangouts worden uitgevoerd door Google Dialer Inc. Gesprekken in Google Meet worden uitgevoerd door de entiteiten die worden vermeld op de volgende URL: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Noodoproepen worden niet ondersteund door de belfuncties van Google Hangouts of Meet.
 • 'Google Jamboard' is een online service waarmee Eindgebruikers content kunnen maken, bewerken, delen, tekenen en exporteren. Ook kunnen ze samenwerken aan content of deze insluiten in een document.
 • 'Google Keep' is een online service waarmee Eindgebruikers notities, lijsten en tekeningen kunnen maken, bewerken en delen en hieraan kunnen samenwerken.
 • Met 'Google Sites' kan een Eindgebruiker een site maken via een online tool en de site vervolgens met een groep andere Eindgebruikers delen of de site publiceren voor het hele bedrijf of de wereld. De site-eigenaar kan kiezen wie een site mag bewerken en wie de site mag bekijken.
 • 'Google Tasks' is een online service waarmee Eindgebruikers taken kunnen maken, bewerken en beheren.
 • 'Google Vault' is een online service die zoek- en exportmogelijkheden biedt voor Google Drive en Gmail. Voor Gmail biedt Google Vault Klanten de mogelijkheid het hele domein te doorzoeken om gegevens te archiveren en bewaar- en verwijderregels te maken gebaseerd op content. Tevens biedt het mogelijkheden voor eDiscovery, waarmee een Klant kwesties kan maken en zijn gegevens kan bewaren voor juridische bewaarplichten. Klanten moeten Google Vault blijven gebruiken/aanschaffen, anders bewaart Google de gearchiveerde gegevens niet. Als Gmail is aangezet voor een gebruikersaccount, kan de Google Hangouts-chatgeschiedenis van die gebruiker worden doorzocht, geëxporteerd, bewaard en opgeslagen.
 • 'Google Voice' is een door de beheerder beheerde IP-telefoonservice. Hiermee kan de Klant telefoonnummers toewijzen en beheren die worden gebruikt door Eindgebruikers in hun organisatie. Eindgebruikers kunnen bellen en gesprekken ontvangen met de aan hen toegewezen nummers. Er zijn ook aanvullende functies beschikbaar die kunnen worden gebruikt in verband met inkomende en uitgaande gesprekken, waaronder bellen naar alarmnummers voor Eindgebruikers die in- en uitgaande gesprekken kunnen voeren. Google Voice wordt aangeboden door bij Google aangesloten entiteiten, zoals beschreven in de Servicespecifieke Voorwaarden van Google Voice. Voor het gebruik van Google Voice worden extra kosten in rekening gebracht.
 • Met 'Google Workspace Assured Controls' kunnen Klanten acties van Google-support op hun Klantgegevens geografisch beperken.
 • 'Google Workspace Migrate' is een door een beheerder beheerde service op locatie om Klantgegevens van Eindgebruikers te migreren naar het Google Workspace-account van de Klant.
 • 'Workspace-add-ons' zijn gezamenlijk Google Voice en Google Workspace Assured Controls.
 • Met de zoek- en informatiefuncties is geavanceerd zoeken mogelijk binnen alle services. Op deze manier kan content in verschillende producten worden doorzocht en automatisch worden gecategoriseerd voor gebruik in actieve services.

Andere services

 • Momenteel niet beschikbaar.

Google Workspace-versies / SKU's:

G Suite Basic

 • 'G Suite Basic' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Versleuteling aan de clientzijde, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate en Workspace-add-ons. Klanten krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 30 GB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.

Google Workspace Business Starter

 • 'Google Workspace Business Starter' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Versleuteling aan de clientzijde, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate en Workspace-add-ons. Klanten krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 30 GB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker. Voor Google Workspace Business Starter-klanten geldt een beperking van maximaal 300 Eindgebruikers.

G Suite Business

 • 'G Suite Business' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Versleuteling aan de clientzijde en Workspace-add-ons. G Suite Business bevat ook beleidsinstellingen voor gegevensregio's voor primaire gegevens in Klantgegevens voor bepaalde Services. Klanten die 5 of meer Eindgebruikers hebben, krijgen onbeperkte Google Drive-opslagruimte. Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.

Google Workspace Business Standard

 • 'Google Workspace Business Standard' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Versleuteling aan de clientzijde, Google Vault, Google Cloud Search en Workspace-add-ons. Klanten met 5 of meer Eindgebruikers krijgen een totale hoeveelheid Google Drive-opslag die gelijk is aan 2 TB keer het aantal Eindgebruikers. Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker. Voor Google Workspace Business Standard-klanten geldt een beperking van maximaal 300 Eindgebruikers.

Google Workspace Business Plus

 • 'Google Workspace Business Plus' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Versleuteling aan de clientzijde, Google Cloud Search en Workspace-add-ons. Klanten met 5 of meer Eindgebruikers krijgen een totale hoeveelheid Google Drive-opslag die gelijk is aan 5 TB keer het aantal Eindgebruikers. Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker. Voor Google Workspace Business Plus-klanten geldt een beperking van maximaal 300 Eindgebruikers.

Google Workspace Enterprise Starter

 • 'Google Workspace Enterprise Starter' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Versleuteling aan de clientzijde, Google Vault, Google Cloud Search en Workspace-add-ons. Klanten met 5 of meer Eindgebruikers krijgen een totale hoeveelheid Google Drive-opslag die gelijk is aan 1 TB keer het aantal Eindgebruikers. Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.

Google Workspace Enterprise Standard

 • 'Google Workspace Enterprise Standard' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Versleuteling aan de clientzijde, Google Cloud Search en Workspace-add-ons. Google Workspace Enterprise Standard bevat ook functies om gegevensverlies in Gmail en Google Drive te voorkomen, evenals bepaalde geavanceerde beveiligings- en controlefuncties voor Beheerders (exclusief het Google Workspace-beveiligingscentrum). Google Workspace Enterprise Standard biedt ook aanvullende Gmail-integratie met andere Google-producten, bepaalde archiveringstools van derden en OAuth-apps van derden. Klanten met 5 of meer Eindgebruikers krijgen een totale hoeveelheid Google Drive-opslagruimte van 5 TB maal het aantal Eindgebruikers, waarbij naar goeddunken van Google meer opslagruimte beschikbaar is na een redelijk verzoek aan Google. Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.

Google Workspace Enterprise Plus (eerdere versie: G Suite Enterprise)

 • 'Google Workspace Enterprise Plus' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Workspace-add-ons. Google Workspace Enterprise Plus bevat ook functies om gegevensverlies in Gmail en Google Drive te voorkomen, beleidsinstellingen voor gegevensregio's voor primaire gegevens in Klantgegevens voor bepaalde Services, aanvullende zoek- en ondersteuningsfuncties voor content binnen gegevensbronnen van derden (die alleen beschikbaar zijn voor klanten met minstens 500 licenties voor Eindgebruikers) en uitgebreide beveiligings- en beheerfuncties voor Beheerders (waaronder het Google Workspace-beveiligingscentrum). Als een klant een proefversie, proof-of-concept-evaluatie of implementatie van gegevensindexering door derden in Cloud Search wil implementeren, moet die klant dit doen via een gecertificeerde Cloud Search-partner. Google Workspace Enterprise Plus biedt ook aanvullende Gmail-integratie met andere Google-producten, bepaalde archiveringstools van derden en OAuth-apps van derden. Klanten met 5 of meer Eindgebruikers krijgen een totale hoeveelheid Google Drive-opslagruimte van 5 TB maal het aantal Eindgebruikers, waarbij naar goeddunken van Google meer opslagruimte beschikbaar is na een redelijk verzoek aan Google. Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.

Google Workspace for Education

 • 'Google Workspace for Education Fundamentals' (eerdere versie: G Suite for Education) is een kosteloze versie van Google Workspace die bestaat uit de Google Workspace-services, uitgezonderd Versleuteling aan de clientzijde, Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate en Workspace-add-ons. Klanten die 5 of meer Eindgebruikers hebben, krijgen onbeperkte Google Drive-opslagruimte. Klanten die 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker. Deze productversie omvat ook Classroom en Chrome-synchronisatie als Kernservices.
  • 'Opdrachten' is een app voor leerbeheersystemen waarmee Eindgebruikers werk van leerlingen kunnen distribueren, verzamelen en nakijken.
  • 'Classroom' is een online service waarmee Eindgebruikers lesgroepen kunnen maken en hieraan kunnen deelnemen. Met Classroom kunnen leerlingen opdrachten bekijken, huiswerk indienen en cijfers krijgen van docenten.
  • 'Chrome-synchronisatie' is een functie waarmee Eindgebruikers bookmarks, geschiedenis, wachtwoorden en andere instellingen kunnen synchroniseren op alle apparaten waarop ze zijn ingelogd bij Chrome.
 • 'Google Workspace for Education Standard' is een upgrade voor Google Workspace for Education Fundamentals die beschikbaar is tegen extra kosten. Deze versie bevat aanvullende functies, zoals beleidsinstellingen voor gegevensregio's voor primaire gegevens in Klantgegevens voor bepaalde Services, geavanceerde beveiligingsopties, uitgebreide analysemogelijkheden en Google Workspace Migrate.
 • 'Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade' is een upgrade voor Google Workspace for Education Fundamentals die beschikbaar is tegen extra kosten. Deze versie bevat aanvullende functies voor communicatie, samenwerking en lesgroepbeheer.
 • 'Google Workspace for Education Plus' (eerdere versie: G Suite Enterprise for Education) is een upgrade voor Google Workspace for Education Fundamentals die beschikbaar is tegen extra kosten. Deze versie bevat aanvullende functies, zoals beleidsinstellingen voor gegevensregio's voor primaire gegevens in Klantgegevens voor bepaalde Services, geavanceerde opties, uitgebreide analyse- en zoekmogelijkheden (maar zoek- en ondersteuningsfuncties voor content binnen gegevensbronnen van derden zijn alleen beschikbaar voor klanten met minstens 500 licenties voor Eindgebruikers), Google Workspace Migrate, en aanvullende functies voor communicatie, samenwerking en lesgroepbeheer. Als een klant een proefversie, proof-of-concept-evaluatie of implementatie van gegevensindexering door derden in Cloud Search wil implementeren, moet die klant dit doen via een gecertificeerde Cloud Search-partner.

Google Workspace - Gearchiveerde gebruiker

 • 'G Suite Business - Gearchiveerde gebruiker' is een versie van G Suite Business waarmee een organisatie Eindgebruikersaccounts van voormalige of inactieve Eindgebruikers kan onderhouden voor doeleinden met betrekking tot het behoud van Klantgegevens. Deze versie omvat Google Vault. Klanten krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.
 • 'Google Workspace Business Plus - Gearchiveerde gebruikers' is een versie van Google Workspace Business Plus waarmee een organisatie Eindgebruikersaccounts van voormalige of inactieve Eindgebruikers kan onderhouden voor doeleinden met betrekking tot het behoud van Klantgegevens. Deze versie omvat Google Vault. Klanten krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 5 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.
 • 'Google Workspace Enterprise Standard - Gearchiveerde gebruiker' is een versie van Google Workspace Enterprise Standard waarmee een organisatie Eindgebruikersaccounts van voormalige of inactieve Eindgebruikers kan onderhouden voor doeleinden met betrekking tot het behoud van Klantgegevens. Deze versie omvat Google Vault. Klanten krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 5 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker. Naar goeddunken van Google is meer opslag beschikbaar na een redelijk verzoek hiertoe bij Google.
 • 'Google Workspace Enterprise Plus - Gearchiveerde gebruiker' (eerdere versie: G Suite Enterprise - Gearchiveerde gebruiker) is een versie van Google Workspace Enterprise Plus waarmee een organisatie Eindgebruikersaccounts van voormalige of inactieve Eindgebruikers kan onderhouden voor doeleinden met betrekking tot het behoud van Klantgegevens. Deze versie omvat Google Vault. Klanten krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 5 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker. Naar goeddunken van Google is meer opslag beschikbaar na een redelijk verzoek hiertoe bij Google.

Google Workspace Essentials (eerdere versies: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • 'Google Workspace Essentials' is een versie van Google Workspace die bestaat uit Google Agenda, Google Chat, Google Documenten, Google Drive, Google Formulieren, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Spreadsheets, Google Sites, Google Presentaties en Google Tasks en de volgende services zoals gebruikt in combinatie met de voorgaande Services: (a) Cloud Identity-beheer, (b) Google Contacten en (c) Google Groepen voor bedrijven. Voor klanten geldt een limiet aan de totale Google Drive Opslag die door hun Eindgebruikers wordt gebruikt, zoals beschreven op support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • 'Google Workspace Enterprise Essentials' is een versie van Google Workspace die bestaat uit de services in de versie 'Google Workspace Essentials', maar met de volgende opslagcapaciteiten: (a) Klanten met 5 of meer Eindgebruikers ontvangen een totale hoeveelheid Google Drive-opslagruimte die gelijk is aan 1 TB maal het aantal eindgebruikers en (b) Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.

Google Workspace Essentials Starter

 • 'Google Workspace Essentials Starter' is een kosteloze versie van Google Workspace die bestaat uit de services in de versie 'Google Workspace Essentials', maar met de volgende opslagcapaciteiten: Klanten krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 15 GB voor Google Drive en Google Foto's voor elke Eindgebruiker. Voor Klanten geldt een limiet van 25 Eindgebruikers in totaal.

Google Workspace Frontline

 • 'Google Workspace Frontline' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Versleuteling aan de clientzijde, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate en de Workspace-add-ons. Klanten krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 2 GB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker. Klanten mogen alleen Eindgebruikers die voldoen aan bepaalde deelnamevereisten (zoals beschreven op https://support.google.com/a/answer/10427827) toestaan Google Workspace Frontline te gebruiken.

Cloud Search Platform

 • 'Cloud Search Platform' is een versie van Google Workspace die bestaat uit Google Cloud Search en de volgende services voor gebruik in combinatie met Google Cloud Search: (a) Cloud Identity-beheer, (b) Google Contacten en (c) Google Groepen voor bedrijven. Cloud Search Platform biedt zoek- en ondersteuningsfuncties voor content binnen gegevensbronnen van derden.

Google Voice

 • 'Voice Starter' is een versie van Google Voice die tegen een meerprijs kan worden toegevoegd aan elke versie van Google Workspace en waarmee maximaal 10 Eindgebruikers in één land zijn toegestaan.
 • 'Voice Standard' is een versie van Google Voice die tegen een meerprijs kan worden toegevoegd aan elke versie van Google Workspace en waarmee een onbeperkt aantal Eindgebruikers in één land wordt ondersteund. Voice Standard is tevens geschikt voor gebruik met vaste telefoons en omvat automatische assistentfuncties op meerdere niveaus.
 • 'Voice Premier' is een versie van Google Voice die tegen een meerprijs kan worden toegevoegd aan elke versie van Google Workspace en waarmee een onbeperkt aantal Eindgebruikers in meerdere landen wordt ondersteund. Voice Premier is tevens geschikt voor gebruik met vaste telefoons, en omvat automatische assistentfuncties op meerdere niveaus en geavanceerde rapportagefuncties.

Google Workspace Assured Controls

 • 'Assured Controls' is een afzonderlijke SKU die tegen een meerprijs kan worden toegevoegd aan de versie Google Workspace Enterprise Plus.

Bellen naar het buitenland via Meet

 • 'Bellen naar het buitenland via Meet' is een extra functie die zonder extra kosten kan worden toegevoegd aan elke versie van Google Workspace. De functie ondersteunt uitgebreide mogelijkheden voor bellen naar externen en inbellen voor Google Meet-videovergaderingen, waarvoor per minuut kosten in rekening worden gebracht.

Aanvullende producten:

Aanvullende producten vallen niet onder de Google Workspace-overeenkomst en zijn geen Google Workspace-services. Op het gebruik van Aanvullende producten zijn de Aanvullende Productvoorwaarden van toepassing. Bovendien valt het gebruik van de volgende Aanvullende producten als volgt onder aanvullende voorwaarden:

 • 'Managed Google Play' is een door Google geleverd platform waarmee de Klant Android-apparaten kan beheren die de Klant heeft opgegeven of geïdentificeerd en die worden gebruikt door diens Eindgebruikers. De Klant kan Managed Google Play gebruiken om apps op dergelijke apparaten te leveren via de Managed Play Store. Het gebruik van Managed Google Play valt onder de voorwaarden op www.android.com/enterprise/terms.