Serviceoverzicht

Tenzij anders vermeld, vallen de onderstaande services van Google Workspace (voorheen G Suite) onder het Google Workspace-serviceoverzicht van de Google Cloud-hoofdovereenkomst of een andere overeenkomst op grond waarvan Google instemt met het aanbieden van de betreffende services ('Google Workspace-overeenkomst'). Op enkele van de onderstaande services en versies kunnen Servicespecifieke voorwaarden van toepassing zijn die u kunt vinden op https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace-services:

Kernservices

 • 'Cloud Identity Management' zoals beschreven op https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html of op een andere door Google verstrekte URL.
 • 'Gmail' is een online e-mailservice waarmee een organisatie haar e-mailsysteem kan uitvoeren via de systemen van Google. Met Gmail kan de inbox van een Eindgebruiker worden geopend via een ondersteunde webbrowser en kunnen e-mails worden gelezen, opgesteld, beantwoord, doorgestuurd, doorzocht en beheerd via labels. Gmail filtert op spam en virussen. Beheerders kunnen regels maken voor het behandelen van berichten die specifieke inhoud en bestandsbijlagen bevatten of voor het doorsturen van berichten naar andere e-mailservers. Regels kunnen worden ingesteld voor een groep of voor de Klant (alle domeinen).
 • 'Currents' is een online service waarmee Eindgebruikers links, video's, foto's, afbeeldingen en andere content kunnen delen met andere gebruikers binnen hetzelfde Google Workspace-domein en waarmee ze content kunnen bekijken en gebruiken die met ze wordt gedeeld door andere gebruikers binnen datzelfde domein. Eindgebruikers kunnen ook community's maken en hiervan lid worden om gesprekken te voeren met andere gebruikers binnen hetzelfde domein die dezelfde interesses hebben. Als Currents wordt gebruikt om content te delen of interactie te hebben met andere gebruikers buiten het Google Workspace-domein van de Eindgebruiker, maakt Currents voor dergelijk gebruik geen deel uit van de Kernservices.
 • 'Google Agenda' is een online service voor het beheren van persoonlijke, zakelijke/organisatorische en teamagenda's. Het biedt Eindgebruikers een interface om hun agenda's te bekijken, vergaderingen met andere Eindgebruikers te plannen, beschikbaarheidsinformatie van andere Eindgebruikers te bekijken en ruimten en middelen te boeken.
 • 'Google Cloud Search' is een online service waarmee Eindgebruikers beschikken over zoek- en ondersteuningsfuncties voor content in bepaalde Kernservices voor Google Workspace en externe gegevensbronnen (zoals van toepassing). Google Cloud Search biedt Eindgebruikers ook nuttige, actiegerichte informatie en aanbevelingen.
 • 'Google Contacten' is een online service waarmee Eindgebruikers contactgegevens kunnen importeren, opslaan en bekijken. Ook kunnen ze persoonlijke groepen met contacten maken die kunnen worden gebruikt om meerdere mensen tegelijk te e-mailen.
 • 'Google Documenten', 'Google Spreadsheets', 'Google Presentaties' en 'Google Formulieren' zijn online services waarmee Eindgebruikers content kunnen maken, bewerken, delen, tekenen en exporteren, kunnen samenwerken aan content en content kunnen insluiten in documenten, spreadsheets, presentaties en formulieren.
 • 'Google Drive' biedt online tools waarmee Eindgebruikers bestanden kunnen opslaan, overzetten en delen en video's kunnen bekijken.
 • 'Google Groepen voor bedrijven' is een online service waarmee Eindgebruikers en website-eigenaren samenwerkingsgroepen kunnen maken en beheren. Eindgebruikers kunnen e-maildiscussies voeren en documenten, agenda's, sites en mappen delen met de leden van een groep. Eindgebruikers kunnen ook archieven met groepsdiscussies bekijken en doorzoeken. Google Groepen voor bedrijven is niet beschikbaar voor Klanten van Google Workspace (gratis).
 • 'Google Hangouts', 'Google Chat' en 'Google Meet' zijn online services waarmee Eindgebruikers in realtime met elkaar kunnen communiceren. Google Hangouts biedt een-op-eengesprekken en groepsgesprekken via chatberichten of spraakoproepen, en bevat daarnaast eenvoudige functionaliteit voor videomeetings. Google Chat biedt een uitgebreid platform voor chatberichten en samenwerking van groepen met mogelijkheden voor contentintegraties met services van geselecteerde derden. Google Meet biedt videovergaderingen met meer capaciteit. Google Workspace Business Standard-, Google Workspace Business Plus- en Google Workspace Enterprise-klanten kunnen aanzetten dat vergaderingen worden opgenomen en dat deelnemers kunnen inbellen bij Google Meet (hiervoor kan uw telefoonprovider kosten in rekening brengen). Het gebruik van Google Meet-opnamen is beperkt tot gemiddeld 80 uur per gebruiker voor alle gebruikers met Google Workspace Enterprise-licenties binnen het domein. Google Workspace-domeinbeheerders kunnen kiezen welke services worden aangezet voor het domein. Gesprekken in Google Hangouts worden uitgevoerd door Google Dialer Inc. Gesprekken in Google Meet worden uitgevoerd door de entiteiten die worden vermeld op de volgende URL: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Noodoproepen worden niet ondersteund door de belfuncties van Google Hangouts of Meet.
 • 'Google Jamboard' is een online service waarmee Eindgebruikers content kunnen maken, bewerken, delen, tekenen en exporteren. Ook kunnen ze samenwerken aan content of deze insluiten in een document.
 • 'Google Keep' is een online service waarmee Eindgebruikers notities, lijsten en tekeningen kunnen maken, bewerken en delen en hieraan kunnen samenwerken.
 • Met 'Google Sites' kunnen Eindgebruikers websites maken in het G Suite Basic-domein om intern binnen een bedrijf of extern te publiceren. Een Eindgebruiker kan een site maken via een webtool en deze vervolgens delen met een groep andere Eindgebruikers. Ook kan de site voor het hele bedrijf of voor de hele wereld worden gepubliceerd (als de Beheerder daarvoor toestemming geeft). De site-eigenaar kan kiezen wie een site mag bewerken en wie de site mag bekijken.
 • 'Google Tasks' is een online service waarmee Eindgebruikers taken kunnen maken, bewerken en beheren.
 • 'Google Vault' is een online service die zoek- en exportmogelijkheden biedt voor Google Drive en Gmail. Voor Gmail biedt Google Vault Klanten de mogelijkheid het hele domein te doorzoeken om gegevens te archiveren en bewaar- en verwijderregels te maken gebaseerd op content. Tevens biedt het mogelijkheden voor eDiscovery, waarmee een Klant kwesties kan maken en zijn gegevens kan bewaren voor juridische bewaarplichten. Klanten moeten Google Vault blijven gebruiken/aanschaffen, anders bewaart Google de gearchiveerde gegevens niet. Als Gmail is aangezet voor een gebruikersaccount, kan de Google Hangouts-chatgeschiedenis van die gebruiker worden doorzocht, geëxporteerd, bewaard en opgeslagen.
 • 'Google Voice' is een door de beheerder beheerde IP-telefoonservice. Hiermee kan de Klant telefoonnummers toewijzen en beheren die worden gebruikt door Eindgebruikers in hun organisatie. Eindgebruikers kunnen bellen en gesprekken ontvangen met de aan hen toegewezen nummers, er zijn ook aanvullende functies beschikbaar die kunnen worden gebruikt in verband met inkomende en uitgaande gesprekken, waaronder bellen naar alarmnummers voor Eindgebruikers die in- en uitgaande gesprekken kunnen voeren. Google Voice wordt aangeboden door bij Google aangesloten entiteiten, zoals beschreven in de Servicespecifieke voorwaarden van Google Voice. Voor het gebruik van Google Voice worden extra kosten in rekening gebracht.
 • Met de zoek- en informatiefuncties is geavanceerd zoeken mogelijk binnen alle services. Op deze manier kan content in verschillende producten worden doorzocht en automatisch worden gecategoriseerd voor gebruik in actieve services.

Andere services

 • 'Google Cloudprinter' is een online service waarmee Eindgebruikers kunnen afdrukken naar een cloudprinter. Google Cloudprinter is geen Gecontroleerde service.

Google Workspace-versies / SKU's:

G Suite Basic

 • 'G Suite Basic' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Google Vault, Google Voice en Google Cloud Search. Klanten krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 30 GB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.

Google Workspace Business Starter

 • 'Google Workspace Business Starter' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Google Vault, Google Voice en Google Cloud Search. Klanten krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 30 GB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker. Voor Google Workspace Business Starter-klanten geldt een beperking van maximaal 300 Eindgebruikers.

G Suite Business

 • 'G Suite Business' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Google Voice. Klanten die 5 of meer Eindgebruikers hebben, ontvangen onbeperkte Google Drive-opslagruimte. Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.

Google Workspace Business Standard

 • 'Google Workspace Business Standard' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Google Vault, Google Voice en Google Cloud Search. Klanten met 5 of meer Eindgebruikers ontvangen een totale hoeveelheid Google Drive-opslag die gelijk is aan 2 TB maal het aantal Eindgebruikers. Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker. Voor Google Workspace Business Standard-klanten geldt een beperking van maximaal 300 Eindgebruikers.

Google Workspace Business Plus

 • 'Google Workspace Business Plus' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Google Voice en Google Cloud Search. Klanten met 5 of meer Eindgebruikers krijgen een totale hoeveelheid Google Drive-opslag die gelijk is aan 5 TB keer het aantal Eindgebruikers. Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker. Voor Google Workspace Business Plus-klanten geldt een beperking van maximaal 300 Eindgebruikers.

G Suite Business (teambeheerd)

 • 'G Suite (teambeheerd)' is een versie van Google Workspace die wordt aangeboden onder de Overeenkomst voor G Suite (teambeheerd), die bestaat uit Google Drive, Google Hangouts, Google Contacten en Currents. Andere Kernservices van Google Workspace zijn niet beschikbaar voor teambeheerde accounts. Klanten die 5 of meer Eindgebruikers hebben, ontvangen onbeperkte Google Drive-opslagruimte. Klanten die 4 of minder Eindgebruikers hebben, ontvangen 1 TB Google Drive-opslagruimte voor elke Eindgebruiker.

Google Workspace Enterprise Standard

 • 'Google Workspace Enterprise Standard' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Google Voice en Google Cloud Search. Google Workspace Enterprise Standard bevat ook functies om gegevensverlies in Gmail en Google Drive te voorkomen, evenals bepaalde geavanceerde beveiligings- en controlefuncties voor Beheerders (exclusief het Google Workspace-beveiligingscentrum). Google Workspace Enterprise Standard biedt ook aanvullende Gmail-integratie met andere Google-producten, bepaalde archiveringstools van derden en OAuth-apps van derden. Klanten met 5 of meer Eindgebruikers ontvangen een totale hoeveelheid Google Drive-opslagruimte van 5 TB maal het aantal Eindgebruikers, waarbij naar goeddunken van Google meer opslagruimte beschikbaar is na een redelijk verzoek aan Google. Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.

Google Workspace Enterprise Plus (eerdere versie: G Suite Enterprise)

 • 'Google Workspace Enterprise Plus' is een versie van Google Workspace die bestaat uit alle Google Workspace-services, uitgezonderd Google Voice. Google Workspace Enterprise Plus bevat ook functies om gegevensverlies in Gmail en Google Drive te voorkomen, beleidsinstellingen voor gegevensregio's voor primaire gegevens in Klantgegevens voor bepaalde Services, aanvullende zoek- en ondersteuningsfuncties voor content binnen gegevensbronnen van derden en uitgebreide beveiligings- en beheerfuncties voor Beheerders (waaronder het Google Workspace-beveiligingscentrum). Google Workspace Enterprise Plus biedt ook aanvullende Gmail-integratie met andere Google-producten, bepaalde archiveringstools van derden en OAuth-apps van derden. Klanten met 5 of meer Eindgebruikers ontvangen een totale hoeveelheid Google Drive-opslagruimte van 5 TB maal het aantal Eindgebruikers, waarbij naar goeddunken van Google meer opslagruimte beschikbaar is na een redelijk verzoek aan Google. Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.

Google Workspace for Education

 • 'Google Workspace for Education' is een gratis versie van Google Workspace die bestaat uit de Google Workspace-services, uitgezonderd Currents, Google Voice en Google Cloud Search. Klanten die 5 of meer Eindgebruikers hebben, ontvangen onbeperkte Google Drive-opslagruimte. Klanten die 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker. Deze productversie omvat ook Classroom en Chrome-synchronisatie als Kernservices.
  • 'Opdrachten' is een app voor leerbeheersystemen waarmee Eindgebruikers werk van leerlingen kunnen distribueren, verzamelen en nakijken. *Opmerking: Opdrachten is nog niet beoordeeld onder de ISO 27017- en ISO 27018-certificeringen, maar wordt opgenomen in de certificeringsprocedure voor de Services gedurende de volgende controlecyclus.
  • 'Classroom' is een online service waarmee Eindgebruikers lesgroepen kunnen maken en hieraan kunnen deelnemen. Met Classroom kunnen leerlingen opdrachten bekijken, huiswerk indienen en cijfers ontvangen van docenten.
  • 'Chrome-synchronisatie' is een functie waarmee Eindgebruikers bookmarks, geschiedenis, wachtwoorden en andere instellingen kunnen synchroniseren op alle apparaten waarop ze zijn ingelogd bij Chrome.
 • 'Google Workspace Enterprise for Education' is een betaalde versie van Google Workspace die bestaat uit services in de versie Google Workspace for Education, en bevat aanvullende functies, zoals beleidsinstellingen voor gegevensregio's voor primaire gegevens in Klantgegevens voor bepaalde Services, geavanceerde opties, uitgebreide analyse- en zoekmogelijkheden en zakelijke communicatietools.

G Suite-gearchiveerde gebruiker

 • 'G Suite Business - Gearchiveerde gebruiker' is een versie van Google Workspace die bestaat uit beperkte Google Workspace-services waarmee een organisatie Eindgebruikersaccounts van voormalige of inactieve Eindgebruikers kan onderhouden voor doeleinden met betrekking tot het behoud van Klantgegevens. Deze versie van G Suite Business omvat Google Vault. Klanten krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail (indien van toepassing) voor elke Eindgebruiker.
 • 'G Suite Enterprise - Gearchiveerde gebruiker' is een versie van Google Workspace die bestaat uit services in de versie 'G Suite Business - Gearchiveerde gebruiker', en bevat aanvullende functies om gegevensverlies in Google Drive te voorkomen.

Google Workspace Essentials (eerdere versies: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • 'Google Workspace Essentials' is een versie van Google Workspace die bestaat uit Google Agenda, Google Drive, Google Jamboard en Google Meet en de volgende services zoals gebruikt in combinatie met de voorgaande Services: (a) Cloud Identity-beheer, (b) Google Contacten, (c) Google Documenten, Google Spreadsheets, Google Presentaties en Google Formulieren, (d) Google Groepen voor bedrijven, (e) Google Keep, en (f) Google Sites. Voor klanten geldt een limiet aan de totale Google Drive Opslag die door hun Eindgebruikers wordt gebruikt, zoals beschreven op support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • 'Google Workspace Enterprise Essentials' is een versie van Google Workspace die bestaat uit de services in de versie 'Google Workspace Essentials', maar met de volgende opslagcapaciteiten: (a) Klanten met 5 of meer Eindgebruikers ontvangen een totale hoeveelheid Google Drive-opslagruimte die gelijk is aan 1 TB maal het aantal eindgebruikers, en (b) Klanten die korting hebben gekregen via Google voor Non-profitorganisaties of 4 of minder Eindgebruikers hebben, krijgen een totale gecombineerde opslagruimte van 1 TB voor Google Drive, Google Foto's en Gmail voor elke Eindgebruiker.

Cloud Search Platform

 • 'Cloud Search Platform' is een versie van Google Workspace die bestaat uit Google Cloud Search en de volgende services voor gebruik in combinatie met Google Cloud Search: (a) Cloud Identity-beheer, (b) Google Contacten, en (c) Google Groepen voor bedrijven. Cloud Search Platform biedt zoek- en ondersteuningsfuncties voor content binnen gegevensbronnen van derden.

Google Voice

 • 'Voice Starter' is een versie van Google Voice die tegen meerprijs kan worden toegevoegd aan elke versie van Google Workspace en waarmee maximaal 10 Eindgebruikers in één land zijn toegestaan.
 • 'Voice Standard' is een versie van Google Voice die tegen een meerprijs kan worden toegevoegd aan elke versie van Google Workspace en waarmee een onbeperkt aantal Eindgebruikers in één land wordt ondersteund. Voice Standard is tevens geschikt voor gebruik met vaste telefoons en omvat automatische assistentfuncties op meerdere niveaus.
 • 'Voice Premier' is een versie van Google Voice die tegen een meerprijs kan worden toegevoegd aan elke versie van Google Workspace en waarmee een onbeperkt aantal Eindgebruikers in meerdere landen wordt ondersteund. Voice Premier is tevens geschikt voor gebruik met vaste telefoons, en omvat automatische assistentfuncties op meerdere niveaus en geavanceerde rapportagefuncties.

Aanvullende producten: (Aanvullende producten vallen niet onder de Google Workspace-overeenkomst en zijn geen Google Workspace-services)

 • 'Managed Google Play' is een door Google geleverd platform waarmee de Klant Android-apparaten kan beheren die de Klant heeft opgegeven of geïdentificeerd en die worden gebruikt door diens Eindgebruikers. De Klant kan Managed Google Play gebruiken om apps op dergelijke apparaten te leveren via de Managed Play Store. Het gebruik van Managed Google Play valt onder de voorwaarden op www.android.com/enterprise/terms.