Serviceoverzicht

Tenzij anders vermeld, vallen de onderstaande services van Google Workspace (voorheen G Suite) onder het Google Workspace-serviceoverzicht van de Google Cloud-hoofdovereenkomst of een andere overeenkomst op grond waarvan Google instemt met het aanbieden van de betreffende services ('Google Workspace-overeenkomst'). Op enkele van de onderstaande services en versies kunnen Servicespecifieke Voorwaarden van toepassing zijn die te vinden zijn op https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace-services:

 • Kernservices

  • Met 'Versleuteling aan de clientzijde' kan een organisatie de eigen versleutelingssleutels gebruiken om de toepasselijke invoer van Klantgegevens in bepaalde Kernservices te versleutelen, zoals beschreven op https://support.google.com/a/answer/10741897 of een opvolgende URL.

  • 'Cloud Identity-services' zijn zoals beschreven op https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html of een opvolgende URL.

  • Met 'Duet AI voor Google Workspace' ('Duet AI') kunnen Eindgebruikers generatieve artificial intelligence-functies gebruiken om content te schrijven, bestanden te ordenen, informatie te visualiseren en workflows te versnellen. Ook beschikken zij over meer vergaderingsfuncties.

  • Met 'Enterprise-gegevensregio's' kunnen Beheerders instellingen voor beleid voor gegevensregio's toepassen op bepaalde regio's voor alle of een geselecteerde subset van Eindgebruikers voor bepaalde primaire data at rest (inclusief back-ups) in Klantgegevens, zoals beschreven op https://support.google.com/a/answer/9223653.

  • Met 'Gmail' kunnen Klanten e-mailberichten sturen en krijgen.

  • Met 'Google Agenda' kunnen Eindgebruikers persoonlijke, organisatorische en teamagenda's beheren.

  • Met 'Google Chat' kunnen Eindgebruikers in realtime communiceren via een uitgebreid platform waar chatberichten kunnen worden verstuurd en groepen kunnen samenwerken.

  • 'Google Cloud Search' biedt Eindgebruikers zoek- en ondersteuningsfuncties voor content in bepaalde Kernservices voor Google Workspace en externe gegevensbronnen (zoals van toepassing).

  • Met 'Google Contacten' kunnen Eindgebruikers contactgegevens importeren, opslaan en weergeven, en kunnen ze persoonlijke groepen met contacten maken die kunnen worden gebruikt om meerdere mensen tegelijk te e-mailen.

  • Met 'Google Documenten', 'Google Spreadsheets', 'Google Presentaties' en 'Google Formulieren' kunnen Eindgebruikers content maken, bewerken, delen, tekenen en exporteren, samenwerken aan content en content insluiten in documenten, spreadsheets, presentaties en formulieren.

  • Met 'Google Drive' kunnen Eindgebruikers bestanden opslaan, overzetten, weergeven en delen.

  • Met 'Google Groepen voor bedrijven' kunnen Eindgebruikers communiceren met samenwerkende groepen, en kunnen Beheerders functies en services configureren voor verschillende groepen Eindgebruikers.

  • Met 'Google Jamboard' kunnen Eindgebruikers content maken, bewerken, delen, tekenen en exporteren. Ook kunnen ze ermee samenwerken aan content of deze insluiten in een digitaal whiteboard-document.

  • Met 'Google Keep' kunnen Eindgebruikers notities, lijsten en tekeningen maken, bewerken, delen en hieraan samenwerken.

  • Met 'Google Meet' kunnen Eindgebruikers in realtime communiceren via kleine en grote videovergaderingen, inclusief inbellen en bellen naar externen (hiervoor kan de provider kosten in rekening brengen). Bellen in Google Meet wordt geleverd door de entiteiten die worden vermeld op de volgende URL: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Noodoproepen worden niet ondersteund door Google Meet.

  • Met 'Google SIP Link' kunnen Klanten hun providerservices koppelen aan de functionaliteit van Google Voice via een eigen Session Border Controller en providertrunk van derden. Dit kan afzonderlijk van (en zonder de aankoop van) Google Voice. Met Google SIP Link kunnen Klanten de uitgebreide softwarefuncties van Google Voice’ gebruiken, terwijl zij de bestaande providerrelatie en interne routingapparatuur en -oplossingen voor telefonie behouden. Google SIP Link is alleen beschikbaar in de landen die worden vermeld op https://support.google.com/a?p=sipcountries of een opvolgende URL. Voor het gebruik van Google SIP Link worden extra kosten in rekening gebracht.

  • Met 'Google Sites' kunnen Eindgebruikers een site maken en deze delen met een groep andere Eindgebruikers.

  • Met 'Google Tasks' kunnen Eindgebruikers hun taken maken, bewerken en beheren.

  • 'Google Vault' biedt mogelijkheden voor zoeken en export, gegevensarchivering, bewaring en eDiscovery. Klanten moeten Google Vault blijven gebruiken/kopen, anders bewaart Google de gearchiveerde gegevens niet.

  • 'Google Voice' is een door de Beheerder beheerde IP-telefoonservice waarmee Klanten telefoonnummers kunnen toewijzen en beheren voor gebruik door Eindgebruikers en waarmee Eindgebruikers met de toegewezen nummers kunnen bellen en gebeld kunnen worden. Google Voice wordt aangeboden door bij Google aangesloten entiteiten, zoals beschreven in de Servicespecifieke Voorwaarden van Google Voice. Google Voice is alleen beschikbaar in de landen die worden vermeld op https://support.google.com/a/answer/9206529 of een opvolgende URL. Voor het gebruik van Google Voice worden extra kosten in rekening gebracht.

  • Met 'Google Workspace Assured Controls' kunnen Klanten acties van Google Support op hun Klantgegevens geografisch beperken.

  • 'Google Workspace Migrate' is een door een Beheerder beheerde service op locatie om Klantgegevens van Eindgebruikers te migreren naar het Google Workspace-account van de Klant.

  • 'Bellen naar het buitenland via Meet' ondersteunt uitgebreide mogelijkheden voor bellen naar externen en inbellen tijdens Google Meet-videovergaderingen.

  • Met 'Aanvullende opslag bij Workspace' kunnen Klanten hun totale hoeveelheid gecombineerde opslag vergroten.

  • 'Workspace-add-ons' zijn gezamenlijk Duet AI voor Google Workspace, Google SIP Link, Google Voice, Google Workspace Assured Controls, Aanvullende opslag bij Workspace, Bellen naar het buitenland via Meet en Enterprise-gegevensregio's, zoals hieronder nader wordt beschreven.

  • Met de zoek- en informatiefuncties is geavanceerd zoeken mogelijk binnen alle services. Op deze manier kan content in verschillende producten worden doorzocht en automatisch worden gecategoriseerd voor gebruik in actieve services.

 • Andere services

  • 'AppSheet' is een online platform, algemeen beschikbaar via https://www.appsheet.com, waarmee organisaties apps kunnen maken en hosten zonder moeilijke of lange code te hoeven schrijven. Voor resellers, distributeurs of leveranciers van de Services is AppSheet een Beperkte Service in het Google Cloud Partner Advantage-programma.

Workspace-add-ons:

 • Tenzij anders aangegeven, kunnen Google Workspace-add-ons tegen een meerprijs worden toegevoegd aan bepaalde versies van Google Workspace die worden vermeld in de tabel Google Workspace-versies/SKU's hieronder.

 • Google Voice- en Google SIP Link-add-ons

  • 'Voice Starter' is een versie van Google Voice waarvoor maximaal 10 Eindgebruikers in één land zijn toegestaan.

  • 'Voice Standard' is een versie van Google Voice waarmee een onbeperkt aantal Eindgebruikers in één land wordt ondersteund. De versie bevat ook Google SIP Link, is geschikt voor VoIP-telefoons en biedt functies voor automatische assistenten op meerdere niveaus.

  • Voice Premier' is een versie van Google Voice waarmee een onbeperkt aantal Eindgebruikers in meerdere landen wordt ondersteund. De versie bevat ook Google SIP Link, is geschikt voor VoIP-telefoons en biedt functies voor automatische assistenten op meerdere niveaus en geavanceerde rapportagefuncties.

  • 'Google SIP Link Standard' is versie van Google SIP Link waarmee een onbeperkt aantal Eindgebruikers in één land wordt ondersteund. De versie bevat ook een onbeperkt aantal Eindgebruikers in één land, is geschikt voor VoIP-telefoons en biedt functies voor automatische assistenten op meerdere niveaus.

  • 'Google SIP Link Premier' is een versie van Google SIP Link waarmee een onbeperkt aan Eindgebruikers in meerdere landen wordt ondersteund. De versie is ook geschikt voor VoIP-telefoons en biedt functies voor automatische assistenten op meerdere niveaus en geavanceerde rapportagefuncties.

 • Bellen naar het buitenland via Meet

  • 'Bellen naar het buitenland via Meet' is een aparte SKU waarvan het abonnement kosteloos is, maar waarvan het gebruik per minuut in rekening wordt gebracht.

 • Aanvullende opslag bij Workspace

  • 'Aanvullende opslag bij Workspace' is een afzonderlijke SKU die kan worden toegevoegd aan elke versie van Google Workspace, zolang die versie niet de opslag per Eindgebruiker beperkt. Klanten kunnen hun totale hoeveelheid gecombineerde opslag verhogen met 10 TB voor elk gekocht abonnement op Aanvullende opslag bij Workspace. Er is geen limiet aan het aantal abonnementen op Aanvullende opslag bij Workspace dat kan worden gekocht.

Google Workspace-versies/SKU's:

 • In de onderstaande tabel staat elke versie van Google Workspace of G Suite, de Kernservices die bij elke versie zijn inbegrepen, de Workspace-add-ons die aan elke versie van Workspace kunnen worden toegevoegd en beschikbare Andere Services.

 • De Belangrijkste kernservices (zoals gebruikt in de onderstaande tabel) zijn: Cloud Identity-services, Gmail, Google Agenda, Google Chat, Google Contacten, Google Documenten, Google Drive, Google Formulieren, Google Groepen voor bedrijven, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Spreadsheets, Google Sites, Google Presentaties en Google Tasks.

 • Met de optie Gearchiveerde gebruiker voor elk van de Google Workspace- en G Suite-versies kan een organisatie Eindgebruikersaccounts van voormalige Eindgebruikers onderhouden voor archivering van Klantgegevens.

 • Vereisten voor Workspace for Education en Workspace for Nonprofits: alle versies van Google Workspace for Education omvatten Opdrachten, Classroom en Chrome-synchronisatie als Kernservices. Google Workspace for Nonprofits omvat Classroom als Kernservice.

  • Met 'Opdrachten' kunnen Eindgebruikers werk van leerlingen opgeven, innemen en beoordelen.

  • Met 'Chrome-synchronisatie' kunnen Eindgebruikers bookmarks, geschiedenis, wachtwoorden en andere instellingen synchroniseren op alle apparaten waarop ze zijn ingelogd bij Chrome.

  • Met 'Classroom' kunnen Eindgebruikers lesgroepen maken en eraan deelnemen. Met Classroom kunnen leerlingen opdrachten doornemen, huiswerk indienen en beoordelingen krijgen van docenten.

 • 'AppSheet Core' is een uitgebreidere versie van AppSheet, zoals beschreven op https://about.appsheet.com/pricing/, die tegen een meerprijs kan worden toegevoegd aan elke versie van Google Workspace.

 • Google Workspace-versie1
  Kernservices
  Andere services
  Belangrijkste kernservices Google Vault Google Workspace Migrate Versies Gearchiveerde gebruiker
  Add-ons voor Google Workspace
  AppSheet
  Inbegrepen
  Niet inbegrepen (extra kosten)
  Zakelijk​2 Google Workspace Business Starter (maximumaantal Eindgebruikerslicenties 300)       Elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing) ✔ (AppSheet Core inbegrepen)
  Google Workspace Business Standard (maximumaantal Eindgebruikerslicenties 300)     Duet AI, Enterprise-gegevensregio's, elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing) ✔ (AppSheet Core inbegrepen)
  Google Workspace Business Plus (maximumaantal Eindgebruikerslicenties 300) ✔(Google Vault inbegrepen)   Duet AI, Enterprise-gegevensregio's, elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing) ✔ (AppSheet Core inbegrepen)
  Enterprise Google Workspace Enterprise Starter     Enterprise-gegevensregio's, elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing) ✔ (AppSheet Core inbegrepen)
  Google Workspace Enterprise Standard ✔ (Google Vault inbegrepen)   Duet AI, Enterprise-gegevensregio's, elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing) ✔ (AppSheet Core inbegrepen)
  Google Workspace Enterprise Plus (eerdere versie: G Suite Enterprise) ✔ (bevat ook Google Cloud Search en Versleuteling aan de clientzijde) ✔ (Google Vault inbegrepen) Enterprise-gegevensregio's Duet AI, elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace, Google Workspace Assured Controls (waar van toepassing) ✔ (AppSheet Core inbegrepen)
  Essentials Google Workspace Essentials Starter (maximumaantal Eindgebruikerslicenties 100) ✔ (niet inbegrepen Gmail, Google Chat en Google Sites)       Elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing)
  Google Workspace Essentials (eerdere versies: G Suite Essentials, Drive Enterprise) ✔ (niet inbegrepen Gmail, Google Chat en Google Sites)       Elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing)
  Google Workspace Enterprise Essentials ✔ (bevat ook Google Cloud Search, maar niet Gmail, Google Chat en Google Sites)       Duet AI, Enterprise-gegevensregio's, elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing)
  Google Workspace Enterprise Essentials Plus ✔ (bevat niet Gmail, Google Chat en Google Sites, maar wel Google Cloud Search)     Enterprise-gegevensregio's Duet AI, elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace ✔ (AppSheet Core inbegrepen)
  Frontline3 Google Workspace Frontline Starter       Duet AI, Enterprise-gegevensregio's, elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing) ✔ (AppSheet Core inbegrepen)
  Google Workspace Frontline Standard     Duet AI, Enterprise-gegevensregio's, elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing) ✔ (AppSheet Core inbegrepen)
  Education​3 Google Workspace for Education Fundamentals (eerdere versie: G Suite for Education)       Elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing). Komen ook in aanmerking voor Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade
  Google Workspace for Education Standard4 ✔ (bevat ook Google Cloud Search)   Enterprise-gegevensregio's Elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing) ✔ (AppSheet Core inbegrepen)
  Google Workspace for Education Plus (eerdere versie: G Suite Enterprise for Education)4 ✔ (bevat ook Google Cloud Search)   Enterprise-gegevensregio's Elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing) ✔ (AppSheet Core inbegrepen)
  Non-profitorganisaties3 Google Workspace for Nonprofits​       Elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing) ✔ (AppSheet Core inbegrepen)
  G Suite (oude versie)5 G Suite Basic       Elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing)
  G Suite Business ✔ (Google Vault inbegrepen) Enterprise-gegevensregio's Elke Google Voice- of Google SIP Link-add-on, Bellen naar het buitenland via Meet, Aanvullende opslag bij Workspace (waar van toepassing)
 • 1. Informatie over opslag voor elke Google Workspace-versie/-SKU is beschikbaar op https://support.google.com/a?p=storage_by_edition​.

 • 2. Voor Klanten die een Google Workspace Business-versie gebruiken met een e-mailgeverifieerd aanbod, zijn bepaalde Kernservices (zoals Gmail en Google Agenda, en Google Vault voor Google Workspace Business Plus), beveiligingsfuncties en andere functies misschien niet beschikbaar, tenzij de domeinnaam van de Beheerder die overeenkomt met het domainmailadres is geverifieerd. U vindt meer informatie op https://support.google.com/a?p=gws-verification​

 • 3. De volgende Google Workspace-versies zijn exclusief beschikbaar voor Klanten die voldoen aan bepaalde deelnamevereisten:​

  • − ​Google Workspace for Education-versies (zoals beschreven op https://support.google.com/a/answer/134628?sjid=2330997381971410080-NA)​

  • − Google Workspace Frontline-versies (zoals beschreven op https://support.google.com/a/answer/10427827)​

  • − Google Workspace for Nonprofits-versies (zoals beschreven op https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288​)

4. Voor Google Workspace for Education Standard en Education Plus geldt een minimale aankoopvereiste van (a) een voltijdse leerlinginschrijving van de Klant en (b) 50 Eindgebruikerslicenties, afhakelijk van elke waarde het hoogst is.

5. U kunt G Suite-versies niet meer kopen.

Aanvullende Google Workspace-versies/-SKU's:

 • Upgrades voor Google Workspace for Education

  • 'Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade' is een upgrade voor Google Workspace for Education Fundamentals die beschikbaar is tegen extra kosten. Deze versie bevat aanvullende functies voor communicatie, samenwerking en lesgroepbeheer. Ook is er aanvullende opslag van 100 GB keer het aantal Eindgebruikerslicenties.

 • Cloud Search Platform

  • 'Cloud Search Platform' is een versie van Google Workspace die bestaat uit Google Cloud Search en de volgende services voor gebruik in combinatie met Google Cloud Search: (a) Cloud Identity-beheer, (b) Google Contacten en (c) Google Groepen voor bedrijven. Cloud Search Platform biedt zoek- en ondersteuningsfuncties voor content binnen gegevensbronnen van derden.

Aanvullende producten:

 • Aanvullende producten vallen niet onder de Google Workspace-overeenkomst en zijn geen Google Workspace-services. Op het gebruik van Aanvullende producten zijn de Aanvullende Productvoorwaarden van toepassing, te vinden op https://workspace.google.com/terms/additional_services.html. Bovendien valt het gebruik van de volgende Aanvullende producten zo onder aanvullende voorwaarden:

  • 'Managed Google Play' is een door Google geleverd platform waarmee de Klant Android-apparaten kan beheren die de Klant heeft opgegeven of geïdentificeerd en die worden gebruikt door hun Eindgebruikers. De Klant kan Managed Google Play gebruiken om apps op dergelijke apparaten te leveren via de Managed Play Store. Het gebruik van Managed Google Play valt onder de voorwaarden op www.android.com/enterprise/terms.