Aanvullende Servicevoorwaarden voor Google Workspace Individual

 • Laatst geüpdatet: 30 april 2024

  • 1. Introductie

  • Met Google Workspace Individual krijgt u toegang tot Google Workspace-producten (met bepaalde functies en verbeteringen) en support, zoals beschreven in Artikel 2 (Algemene beschrijving).

   Als u Google Workspace Individual wilt gebruiken en openen, moet u akkoord gaan met de Servicevoorwaarden van Google en deze Aanvullende Servicevoorwaarden voor Google Workspace Individual ('Aanvullende Voorwaarden GWI'). Het Addendum voor Gegevensverwerking ('AG') kan ook onderdeel zijn van deze Aanvullende Voorwaarden GWI, zoals beschreven in Artikel 4 (Privacy).

   Lees de Servicevoorwaarden van Google en deze Aanvullende Voorwaarden GWI zorgvuldig door. Ze bepalen wat u van ons kunt verwachten als u Google Workspace Individual gebruikt en wat wij van u verwachten.

   Als deze Aanvullende Voorwaarden GWI in conflict zijn met de Servicevoorwaarden van Google, dan hebben deze Aanvullende Voorwaarden GWI voorrang als het om Google Workspace Individual gaat, behalve als u zich in Frankrijk bevindt.

   Deze Aanvullende Voorwaarden GWI zijn alleen van toepassing op Google Workspace Individual. Als u andere Google-producten of -services gebruikt (via het account waarmee u Google Workspace Individual gebruikt of een ander account), gelden er andere voorwaarden en kan er een andere contracterende Google-entiteit of serviceprovider worden opgegeven.

  • 2. Algemene beschrijving

  • Met Google Workspace Individual kunt u de Google Workspace-producten gebruiken die hieronder staan, evenals de premium productiviteitsfuncties en verbeteringen die beschreven staan op https://workspace.google.com/individual/ ('GWI-producten'):

   • Gmail

   • Google Agenda

   • Google Documenten

   • Google Spreadsheets

   • Google Presentaties

   • Google Formulieren

   • Google Drive

   • Google Chat

   • Google Meet

   • Google Jamboard

   • Google Tasks

  • Met Google Workspace Individual heeft u ook toegang tot support voor de producten hierboven ('GWI-support'), zoals beschreven in Artikel 5 (Support).

  • We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in Google Workspace Individual, bijvoorbeeld door meer of andere functies toe te voegen aan GWI-producten. We kunnen u ook vroege toegang geven tot nieuwe of verbeterde functies voor GWI-producten die nog in ontwikkeling zijn ('Pre-AB-releases'), zoals beschreven in Artikel 7 (Releases voorafgaand aan algemene beschikbaarheid).

  • We informeren u van tevoren zoals beschreven in de Servicevoorwaarden van Google als we materiële wijzigingen aanbrengen die negatieve gevolgen hebben voor uw gebruik van Google Workspace Individual, behalve bij Pre-AB-releases, die altijd zonder vooraankondiging kunnen worden opgeschort of beëindigd.

  • 3. Uw relatie met Google

  • U gaat een contract voor Google Workspace Individual aan met de hieronder beschreven entiteit. Als de Servicevoorwaarden van Google, deze Aanvullende voorwaarden GWI, het Privacybeleid van Google of het AG verwijst naar 'Google', 'wij', 'ons', 'onze' of de 'verwerkingsverantwoordelijke', wordt bedoeld die entiteit in relatie tot uw gebruik van Google Workspace Individual (zelfs als er een andere entiteit staat in de Servicevoorwaarden of het Privacybeleid van Google):

  • Uw adres

   Uw contracterende Google-entiteit

   Europa, Midden-Oosten en Afrika

   Google Cloud EMEA Limited, een bedrijf opgericht in overeenstemming met de wetgeving van Ierland, met als adres 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

   Azië en Stille Oceaan (behalve Australië en Nieuw-Zeeland)

   Google Asia Pacific Pte. Ltd., een bedrijf opgericht in overeenstemming met de wetgeving van Singapore, met als adres 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City II Singapore 117371

   Australië

   Google Australia Pty Ltd., een bedrijf opgericht in overeenstemming met de wetgeving van Australië, met als adres Level 5, 48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW 2009, Australia

   Nieuw-Zeeland

   Google New Zealand Limited, een bedrijf opgericht in overeenstemming met de wetgeving van Nieuw-Zeeland, met als adres PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, New Zealand 1010

   Verenigde Staten en andere locaties die niet hierboven staan

   De entiteit die is opgegeven in de Servicevoorwaarden van Google

  • Google Workspace Individual wordt aan u geleverd door de toepasselijke contracterende entiteit hierboven, tenzij u zich in Australië of Nieuw-Zeeland bevindt. Als u zich in Australië of Nieuw-Zeeland bevindt, is Google Asia Pacific Pte Ltd. uw serviceprovider (zelfs als er een andere serviceprovider is opgegeven in de Servicevoorwaarden van Google) en is Google Australia Pty Ltd. geautoriseerd als reseller in Australië en Google New Zealand Limited als reseller in Nieuw-Zeeland.

  • Niets in deze Aanvullende Voorwaarden GWI beïnvloedt of wijzigt de contracterende entiteit of serviceprovider van andere Google-producten en -services die u mogelijk ook gebruikt.

  • 4. Privacy

  • We raden u aan het Privacybeleid van Google te lezen (hoewel dit geen onderdeel is van deze Aanvullende Voorwaarden GWI) om beter te begrijpen hoe we uw persoonsgegevens beschermen als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving, tijdens uw gebruik van Google Workspace Individual en bij uw gebruik van GWI-support.

   We kunnen u ook belangrijke mededelingen, administratieve berichten en andere informatie sturen gerelateerd aan uw gebruik van Google Workspace Individual, evenals e-mails en apparaatmeldingen over uw abonnement. U kunt zich afmelden voor sommige van deze berichten.

   Als u GWI-producten gebruikt voor andere doeleinden dan persoonlijke of huishoudelijke activiteiten (bijvoorbeeld als u GWI-producten gebruikt voor zakelijke doeleinden), beschermen we uw persoonsgegevens als verwerker onder de toepasselijke wetgeving, zoals beschreven in de AG (die onderdeel is van deze Aanvullende voorwaarden GWI). Meer informatie. In dit geval gelden er voor u ook belangrijke verplichtingen volgens de AG. Lees deze dus zorgvuldig door.

   Als u Google Workspace Individual gebruikt om audio- of videocommunicatie op te nemen, bent u ervoor verantwoordelijk toestemming te krijgen van alle deelnemers indien dit vereist is door de toepasselijke wet- of regelgeving.

  • 5. Support

  • Als GWI-support een probleem niet kan oplossen (bijvoorbeeld omdat uw aanvraag niet te maken heeft met GWI-producten), kunt u worden overgezet of doorgestuurd naar een andere Google-supportservice.

   Als uw Google Workspace Individual-abonnement wordt opgezegd of opgeschort, kunnen uw onbeantwoorde GWI-supportproblemen ook worden opgeschort en moet u mogelijk een nieuwe aanvraag starten nadat u uw abonnement heeft hersteld.

  • 6. Prijswijzigingen

  • De prijzen voor Google Workspace Individual kunnen worden gewijzigd voor toekomstige factureringsperioden als we u ten minste 30 dagen van tevoren informeren over eventuele prijsverhogingen. Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op de prijzen voor uw huidige factureringsperiode. Als u bezwaar heeft tegen een prijsverhoging, volgt u de stappen die we beschrijven in de aankondiging van de prijsverhoging om uw abonnement op te zeggen. Tenzij u uw abonnement op deze manier opzegt, wordt de nieuwe prijs van kracht (a) wanneer u moet betalen voor uw volgende factureringsperiode, of (b) als we u informeren over de prijswijziging minder dan 30 dagen voor de start van uw volgende factureringsperiode, wanneer u moet betalen voor de factureringsperiode na uw volgende factureringsperiode.

  • 7. Releases voorafgaand aan algemene beschikbaarheid

  • Pre-AB-releases worden hier beschreven of op een andere manier gemarkeerd als 'Vroege toegang', 'Alfa', 'Bèta', 'Preview' of een vergelijkbare benaming. Uw gebruik van Pre-AB-releases is optioneel. U hoeft geen Pre-AB-releases te gebruiken om andere GWI-producten te kunnen gebruiken.

   U erkent dat Pre-AB-releases worden getest door Google en mogelijk fouten of onjuistheden bevatten. GWI-support is mogelijk niet beschikbaar voor Pre-AB-releases.

   Voor het doel van de Pre-AB-releases instrueert u Google ook om uw persoonsgegevens ('Persoonsgegevens van partners' genoemd in de AG) te verwerken volgens de toepasselijke wetgeving om GWI-producten te verbeteren (zelfs indien anders beschreven in de AG).

  • 8. Opzegging

  • U kunt uw Google Workspace Individual-abonnement altijd opzeggen door naar pay.google.com te gaan en de opzegging in gang te zetten onder 'Abonnementen en services'. Als u op deze manier opzegt, houdt u toegang tot Google Workspace Individual tot het einde van uw huidige factureringsperiode en heeft dit geen invloed op uw toegang tot andere Google-producten en -services.

  • 9. Herroepingsrecht voor consumenten in de EER

  • Als u een consument bent in de EER, heeft u naast uw opzeggingsrecht zoals beschreven in Artikel 8 (Opzegging) volgens de toepasselijke wetgeving het standaard herroepingsrecht zoals beschreven in Artikel 9.1 (Modelinstructies voor herroeping van de EU). Consumenten in de EER die dit herroepingsrecht willen uitoefenen, kunnen (maar zijn hiertoe niet vereist) het optionele standaardformulier invullen en versturen dat is geleverd in Artikel 9.2 (Modelformulier voor herroeping van de EU).

   • 9.1 Modelinstructies voor herroeping van de EU

    • Herroepingsrecht

    • Als u een consument bent in de EER, heeft u het recht om dit contract binnen 14 dagen te herroepen zonder opgave van reden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de sluiting van de overeenkomst.

     Als u het herroepingsrecht wilt uitoefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld via brief of e-mail) informeren over uw beslissing om dit contract te herroepen (via Google Cloud EMEA Limited, Attention Google Workspace Individual Customer Support, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland of een e-mail naar gwi-eu-support@google.com). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde Modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

     Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

    • Gevolgen van de herroeping

    • Als u de overeenkomst herroept, krijgt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. We betalen u terug via hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

   • Als u heeft verzocht de uitvoering van Services te starten tijdens de herroepingstermijn, betaalt u ons een bedrag dat evenredig is aan de aan u verstrekte Services totdat u ons heeft meegedeeld dat u deze overeenkomst herroept, in vergelijking met de volledige dekking van de overeenkomst.

   • 9.2 Modelformulier voor herroeping van de EU

    • — Aan: Google Cloud EMEA Limited,
     Ter attentie van: Google Workspace Individual-support
     70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
     Of via e-mail naar: gwi-eu-support@google.com
     — Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende diensten herroep:
     — Besteld op:
     — Naam consument:
     — Adres consument:
     — Handtekening consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
     — Datum:

  • 10. Geschillen

  • Lees de Servicevoorwaarden van Google om te begrijpen onder welke voorwaarden en wetten juridische geschillen over Google Workspace Individual of deze Aanvullende Voorwaarde GWI vallen.

  • 11. Aanvullende Productspecifieke Voorwaarden

  • De Servicevoorwaarden van Google en deze Aanvullende Voorwaarden van GWI zijn van toepassing op GWI-producten of -functies die hieronder worden vermeld. Naast elk product of elke functie worden ook de aanvullende voorwaarden vermeld die van toepassing zijn op dat product of die functie. De Servicevoorwaarden van Google, deze Aanvullende Voorwaarden van GWI en eventuele aanvullende voorwaarden die worden vermeld, geven een definitie van onze relatie en wederzijdse verwachtingen als u deze producten of functies gebruikt.

  • Aanvullende Servicevoorwaarden van E-handtekening

 • Vorige versie

  • 10 mei 2023

  • 15 augustus 2022

  • 28 juni 2021