Beleid voor acceptabel gebruik van Google Workspace en Cloud Identity

Laatst aangepast: 14 maart 2023

Het gebruik van de Services valt onder dit beleid voor acceptabel gebruik (Acceptable Use Policy, 'AUP').

Voor zover niet hier opgegeven, hebben termen met een hoofdletter de betekenis die is omschreven in het toepasselijke contract ('Overeenkomst') tussen klant, reseller of andere geautoriseerde gebruiker ('U') en Google.

 • U gaat ermee akkoord de Services niet te gebruiken en derden of Uw Eindgebruikers niet toe te staan de Services te gebruiken:

  • om ongevraagde commerciële bulkmail te genereren of mogelijk te maken,

  • om de wettelijke rechten van anderen te schenden of anderen aan te moedigen deze te schenden,

  • om deel te nemen aan illegale activiteiten, inclusief seksuele uitbuiting van kinderen, kindermisbruik, of terrorisme of geweld dat kan leiden tot de dood, ernstig letsel of verwondingen van individuen of groepen van individuen, of dit te promoten of aan te moedigen,

  • voor doeleinden die onwettig, lasterlijk of bedrieglijk zijn of die inbreuk maken op de privacy of rechten van anderen, inclusief expliciete afbeeldingen zonder wederzijds goedvinden, het schenden van andermans intellectuele-eigendomsrechten, phishing of het maken van een piramidespel,

  • voor de distributie van virussen, wormen, Trojaanse paarden, schadelijke bestanden, hoaxes of andere items met een destructief of misleidend karakter,

  • om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Services of de apparatuur gebruikt om de Services te leveren, of het gebruik hiervan door klanten, geautoriseerde resellers of andere geautoriseerde gebruikers te verstoren of aan te tasten,

  • om enig aspect van de Services, de Software of de apparatuur gebruikt om de services te leveren, te wijzigen, uit te zetten, te belemmeren of te omzeilen,

  • om de Services te testen of te onderwerpen aan reverse-engineering om beperkingen of kwetsbaarheden te vinden of om filtervoorzieningen te omzeilen,

  • om meerdere individuen toegang te geven tot een individueel Eindgebruikersaccount, anders dan via de machtigingsfuncties verstrekt in de Services,

  • om Eindgebruikersaccounts te maken die zijn toegewezen aan zakelijke functies in plaats van mensen, met als doel bestanden te delen binnen of buiten het domein,

  • om Eindgebruikersaccounts of delen daarvan door te verkopen binnen een commercieel product dat U aanbiedt aan derden,

  • om audio- of videocommunicatie op te nemen zonder toestemming indien deze toestemming is vereist op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving (U bent als enige verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving in de desbetreffende jurisdictie(s)),

  • om de Services, of alle interfaces die worden geleverd met de Services, te gebruiken om toegang te krijgen tot andere Google-producten of -services op een manier die de servicevoorwaarden van die andere Google-producten of -services schendt.

Als U Google Workspace for Education gebruikt, gaat U ermee akkoord alle Services, Aanvullende Producten en Aanbiedingen van Derden die toegankelijk zijn met Uw account alleen te gebruiken (a) voor onderwijsdoeleinden, en (b) als U een Eindgebruiker bent, zoals geautoriseerd door Uw school.

Als U het AUP niet naleeft, kan dit leiden tot opschorting, beëindiging of beide van de Services, volgens de Overeenkomst.

Eerdere versies

6 februari 2023

25 augustus 2021

18 februari 2021