Tillegg til Google Workspace-avtalen

Ved å klikke på «Akseptert og godtatt»-knappen lover du å overholde følgende vilkår. Hvis du godtar avtalen på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet, bekrefter og garanterer du at du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller den aktuelle enheten til disse vilkårene. Hvis du ikke har juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller enheten som godtar disse vilkårene, må du ikke klikke på knappen «Akseptert og godtatt» nedenfor.

Dette tillegget skal fungere som tillegg til Google Workspace-avtalen som er inngått tidligere mellom kunden som godtar disse vilkårene («kunden»), og Google Inc., Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd eller Google Australia Pty Ltd («Google») («avtalen»). Begreper som ikke er definert i dette dokumentet, har den betydningen som er beskrevet i avtalen. I betraktning av rimelige motytelser, og mottaket av disse som herved bekreftes, godtar partene vilkårene under.

 • Hvis kunden aktiverer Hangouts, gjelder også følgende tilleggsvilkår:

  • 1. Hangouts. «Hangouts» er en app eller et program som kan brukes til kommunikasjon i sanntid mellom sluttbrukere – du finner en mer fullstendig beskrivelse her: https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

  • 2. Google Arkiv. Hvis kunden har kjøpt (eller senere kjøper) Google Arkiv: Kunden forstår og godtar at Google Arkiv ikke er fullstendig kompatibel med Hangouts. Når Hangouts aktiveres, gjelder følgende begrensninger for Google Arkiv:

   • a. Retningslinjene for oppbevaring og arkivering i Google Arkiv blir ikke anvendt fullt ut for chatmeldinger som logges. For eksempel: Når en oppbevaringsperiode er utløpt, blir den loggede chatmeldingen slettet fra Google Arkiv (og den kan ikke søkes etter eller eksporteres av admninistratorene), men brukerne har fortsatt tilgang til samtaleloggen.

   • b. Uavhengig av foregående setning kan Kunden fortsette å søke, eksportere og sette på vent nettpratmeldinger som logges i løpet av oppbevaringsperioden.

   • c. Dersom eventuell ytesesesvikt i Google Arkiv er forårsaket av Hangouts, er Google ikke pålagt å gi teknisk støtte til kunden i forbindelse med Google Arkiv.

   • d. Oppbevarings- og arkiveringsfunksjonaliteten i Google Arkiv bør ikke brukes på chatmeldinger før kunden blir varslet om at Google Arkiv er fullstendig kompatibel med Hangouts.

  • 3. Regulerende lovverk og løsning av tvister. Klausulene om regulerende lovverk og løsning av tvister i Avtalen gjelder for denne Endringen.

  • 4. Annet. Alle andre vilkår i Avtalen forblir uendret og i full kraft. Dersom det finnes konflikt mellom vilkårene i Avtalen og vilkårene i denne Endringen, skal vilkårene i denne Endringen være gjeldende.