PERSONVERNERKLÆRING FOR GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg innsikt i hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn, og hvordan du kan administrere informasjonen din når du bruker en Google Workspace for Education-konto.

Innhold

Introduksjon

 • Google Workspace for Education legger til rette for læring og samarbeid blant elever (og foreldre), lærere og skoleadministratorer. Google Workspace for Education har to kategorier med tjenester, og begge beskrives i denne personvernerklæringen. Dette skillet er viktig, fordi omfanget av tjenestene og hvordan dataene behandles i disse tjenestene, er forskjellig.

  • • Kjernetjenestene i Google Workspace for Education er oppført i tjenestesammendraget og omfatter Gmail, Kalender, Classroom, Oppgaver, Kontakter, Disk, Dokumenter, Skjemaer, Grupper, Regneark, Nettsteder, Presentasjoner, Chat, Meet, Arkiv og Chrome-synkronisering. 

  • • Andre tjenester i Google Workspace for Education står oppført i oversikten over tjenester og inkluderer AppSheet og Read Along.

  • • Tilleggstjenester for Google Workspace for Education omfatter tjenester som er generelt tilgjengelige for alle forbrukere — for eksempel Google Søk, Maps og YouTube – og som Workspace for Education-brukere kan ha tilgang til med Workspace-kontoene sine.

 • Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om begge tjenestetypene. Mer informasjon og flere eksempler er tilgjengelig i de følgende dokumentene, som også gjelder for Google Workspace for Education-brukere. Merknaden om personvern for Google Cloud gir mer informasjon om data vi behandler mens vi leverer kjernetjenestene, og Googles personvernregler gir mer informasjon om dataene vi behandler i tilleggstjenester. Informasjon om kjernetjenester i denne merknaden gjelder også for andre tjenester som står oppført i oversikten over tjenester.

Informasjonen din: Hva samler vi inn, og hvordan brukes informasjonen?

 • En Google Workspace for Education-konto er en Google-konto som opprettes og administreres av en skole og brukes av elever og lærere. Kontoen kan brukes med både kjernetjenester og tilleggstjenester, og informasjonen vi samler inn og lagrer i kontoen din, behandles som personopplysninger. Administratorer administrerer hvordan elever bruker kjerne- og tilleggstjenester med Google Workspace for Education-kontoene sine, inkludert å innhente foreldresamtykke for tilleggstjenestene de velger å aktivere for elevene. Finn ut mer om kjernetjenester og tilleggstjenester for Google Workspace for Education-brukere.

Kjernetjenester

 • Når elever, lærere og administratorer bruker Workspace-kjernetjenestene, samler vi inn to typer data:

  • informasjon du oppgir eller oppretter gjennom kjernetjenestene (kundedata)

  • informasjon vi samler inn når du bruker kjernetjenestene (tjenestedata)

 • Kjernetjenestene i Google Workspace for Education inneholder ingen annonser. I tillegg brukes ingen av personopplysningene som samles inn via kjernetjenestene, til reklameformål.

 • Informasjon du oppgir eller oppretter gjennom kjernetjenestene

 • Vi mottar kundedata gjennom kjernetjenestene og behandler dem i henhold til skolens (kundens) instrukser. Disse kundedataene inkluderer alt som oppgis, lagres, sendes eller mottas gjennom kjernetjenestene av deg eller skolen din.

 • Når en Google Workspace for Education-konto opprettes, gir skolen Google bestemte personopplysninger om elevene og lærerne, inkludert brukernes navn, e-postadresser og passord. Skoler kan også velge å dele ting som brukernes sekundære e-postadresser, telefonnumre og adresser. Brukerne kan også legge til informasjon i kontoen sin, for eksempel et ekstra telefonnummer og et profilbilde.

 • Informasjon du oppretter gjennom tjenestene, inkluderer e-poster du skriver og mottar når du bruker Gmail, eller dokumenter du skriver og lagrer i Disk.

 • Kundedata brukes til å levere kjernetjenestene. Google behandler for eksempel e-postadressen din for å sende og levere meldinger mellom lærere og elever.

 • Informasjon vi samler inn når du bruker kjernetjenester

 • Som vi beskriver mer utfyllende i Personvernerklæringen for Google Cloud, samler vi også inn tjenestedata gjennom kjernetjenestene, deriblant disse informasjonstypene:

  • • Kontoinformasjonen din, som inkluderer informasjon som navn og e-postadresse.

  • • Aktiviteten din når du bruker kjernetjenestene. Dette omfatter for eksempel å se på og samhandle med innhold, folk du kommuniserer eller deler innhold med, og andre detaljer om bruken din av tjenestene.

  • • Innstillinger, apper, nettlesere og enheter du bruker. Vi samler inn informasjon om innstillingene, appene, nettleserne og enhetene du bruker når du benytter tjenestene våre. Denne informasjonen omfatter nettleser- og enhetstype, konfigurerte innstillinger, unike identifikatorer, operativsystem, informasjon om mobilnettverk og appversjonsnummer. Vi samler også inn informasjon om hvordan appene, nettleserne og enhetene dine samhandler med tjenestene våre, deriblant IP-adresse, krasjrapporter, systemaktivitet og dato og klokkeslett for forespørsler.

  • • Posisjonsinformasjonen din. Vi samler inn informasjon om posisjonen din, som bestemmes av ulike teknologier, for eksempel IP-adresse.

  • • Den direkte kommunikasjonen din. Vi loggfører kommunikasjon når du eller administratoren din gir tilbakemeldinger, stiller spørsmål eller søker teknisk brukerstøtte.

  • For administratorer samler vi dessuten inn data om betalinger og transaksjoner.

 • Tjenestedata brukes hovedsakelig til å levere tjenester som skoler og elever benytter, men også til å vedlikeholde og videreutvikle tjenestene, gi anbefalinger for å optimalisere bruken av tjenestene, levere og forbedre andre tjenester du ber om, levere brukerstøtte, overholde juridiske plikter samt beskytte brukerne våre, offentligheten og Google. Du finner mer informasjon i Personvernerklæringen for Google Cloud.

 • Read Along samler også inn taledata. Taledata behandles kun på brukerens enhet og deles ikke med Google, slik at brukerens personvern ivaretas. Taledata lagres ikke i det hele tatt etter behandling.

Tilleggstjenester

 • Når elever, lærere og administratorer bruker tilleggstjenester, samler vi inn to typer data:

  • informasjon du oppgir eller oppretter gjennom tilleggstjenestene

  • informasjon vi samler inn når du bruker tilleggstjenestene

 • informasjon du oppgir eller oppretter gjennom tilleggstjenestene

 • Som vi beskriver mer utfyllende i Googles personvernregler, samler vi inn informasjon når elever og lærere bruker tilleggstjenestene, inkludert informasjon du oppgir til oss, innhold som opprettes eller lastes opp, og innhold som mottas fra andre. Hvis du for eksempel logger på en tilleggstjeneste med en Workspace-konto, bruker vi Workspace-navnet ditt og profilinformasjonen din til å identifisere kontoen din. Du kan også velge å lagre innholdet ditt hos Google, for eksempel bilder og videoer.

 • informasjon vi samler inn når du bruker tilleggstjenestene

 • Googles personvernregler beskriver også informasjonen vi samler inn når du bruker tilleggstjenestene våre, deriblant disse opplysningene:

  • • Aktiviteten din når du bruker tilleggstjenester, inkludert ord du søker etter, videoer du ser på, innhold og annonser du ser og samhandler med, tale- og lydinformasjon når du bruker lydfunksjoner, kjøpsaktivitet og aktivitet på nettsteder og i apper fra tredjeparter som bruker tjenestene våre.

  • • Apper, nettlesere og enheter du bruker. Vi samler inn informasjon om appene, nettleserne og enhetene dine som beskrevet ovenfor i avsnittet om kjernetjenester.

  • • Posisjonsdata. Vi samler inn informasjon om posisjonen din, som identifiseres ved hjelp av ulike teknologier, inkludert GPS, IP-adresse, sensordata fra enheten din og informasjon om ting som er i nærheten av enheten, for eksempel WiFi-tilgangspunkter, mobilmaster og Bluetooth-aktiverte enheter. Hva slags posisjonsdata vi samler inn, avhenger til en viss grad av kontoinnstillingene dine og hvilken enhet du bruker.

 • Derfor samler vi inn data

 • Dataene vi samler inn i tilleggstjenestene, brukes til å levere, vedlikeholde og videreutvikle tjenestene våre, utvikle nye tjenester, levere personaliserte tjenester, måle ytelse, kommunisere med deg samt beskytte Google, brukerne våre og offentligheten. Du finner mer detaljert informasjon i Googles personvernregler.

 • Noen tilleggstjenester viser annonser. Men hvis du bruker Google Workspace for Education-kontoen din i grunnskole og videregående skole, viser vi ikke personlig tilpassede annonser. Det vil si at vi ikke bruker informasjon fra kontoen din eller tidligere aktivitet for å fremme målrettede annonser. Vi kan imidlertid vise annonser basert på generelle faktorer som søket ditt, klokkeslettet eller innholdet på en side du leser.

Deling av informasjonen din

 • Når du deler informasjonen din

 • Administratoren for skolen din kan gi elever tilgang til Google-tjenester, for eksempel Google Dokumenter og YouTube, som har funksjoner som gir brukerne mulighet til å dele informasjon med andre eller offentlig. Hvis du for eksempel legger ut en anmeldelse på Google Play, vises navnet og bildet ditt ved siden av aktiviteten din. Og hvis du deler et bilde med en venn som så kopierer det eller deler det videre, kan bildet fortsatt vises i Google-kontoen til vennen din, selv etter at du har fjernet det fra Google-kontoen din. Husk at all informasjon du deler offentlig, kan bli tilgjengelig via søkemotorer som Google Søk.

 • Når Google deler informasjonen din

 • Som vi beskriver mer utfyllende i Googles personvernregler og Personvernerklæringen for Google Cloud, deler vi ikke personopplysningene dine med bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor Google, bortsett fra i disse tilfellene:

  • • Med administratoren for skolen din: Administratoren og forhandlere som administrerer din eller organisasjonens Workspace-konto, får tilgang til informasjonen din. De kan for eksempel:

   • ▪ se kontoinformasjon, aktivitet og statistikk

   • ▪ endre kontopassordet ditt

   • ▪ suspendere eller avslutte kontotilgangen din

   • ▪ lese kontoinformasjonen din for å overholde gjeldende lover, regelverk eller juridiske prosesser eller for å etterkomme forespørsler fra myndighetene

   • ▪ begrense muligheten du har til å slette eller endre informasjon eller personverninnstillinger

  • • Med samtykke fra deg: Vi deler personopplysninger utenfor Google når du eller forelderen din har gitt samtykke til det.

  • • For ekstern behandling: Vi deler personopplysninger med samarbeidspartnere og andre pålitelige tredjepartsleverandører for at de skal behandle dem for oss etter våre instrukser, og i tråd med Googles personvernreglerPersonvernerklæringen for Google Cloud og eventuelle andre gjeldende tiltak for konfidensialitet og sikkerhet.

  • • Av juridiske årsaker: Vi deler personopplysninger utenfor Google hvis vi har rimelig grunn til å tro at tilgang, bruk, oppbevaring eller avsløring av opplysningene er nødvendig av juridiske årsaker, inkludert for å overholde krav fra myndighetene og beskytte deg og Google.

Personverninnstillingene dine

Vi tilbyr en rekke innstillinger som gir elever og foreldre mulighet til å velge hvordan informasjonen deres skal brukes i Google-tjenestene. Avhengig av innstillingene som er slått på av administratoren for skolen din, kan elever bruke innstillinger som Google Aktivitetslagring til å administrere personvern og informasjon. Du finner mer informasjon for foreldre, elever og administratorer i personvernsenteret for Google Workspace for Education.

 • Skoleadministratorer har også tjenestekontroller som kan gjøre det mulig for deg å administrere personopplysninger, inkludert å begrense videre innsamling eller bruk. Hvis du eller barnet ditt har en Google Workspace for Education-konto, kan du kontakte administratoren din for å

  • få tilgang til dine eller barnet ditt sine personopplysninger

  • begrense tilgangen til funksjoner eller tjenester

  • slette personopplysninger i tjenester eller slette hele kontoen

Om denne erklæringen

 • Formålet med denne merknaden er å gi viktig informasjon om hvordan vi samler inn og bruker data for Google Workspace for Education-brukere, og den samsvarer med Googles personvernregler og merknaden om personvern for Google Cloud. I tilfeller der spesifikke forpliktelser avviker, har denne merknaden om personvern forrang, etterfulgt av merknaden om personvern for Google Cloud og Googles personvernregler. Googles personvernregler har for eksempel en beskrivelse av personlig tilpassede annonser som ikke er relevant for Google Workspace for Education-brukere i grunnskole og videregående skole, og denne merknaden tydeliggjør at vi ikke viser personlig tilpassede annonser til disse elevene.

Kontakt oss

 • personvernsenteret for Google Workspace for Education finner du svar på de fleste spørsmål. Se også brukerstøtten for personvern hvis du har spørsmål om personvern og Googles tjenester.

 • Hvis du er forelder:

  • Kontakt administratoren for skolen til barnet ditt hvis du lurer på noe angående administrering av Google Workspace for Education-kontoer eller hvordan skolen bruker informasjon

  • Eller kontakt Google om informasjonen i denne merknaden

 • Hvis du er administrator, kan du kontakte Google om informasjonen i denne merknaden ved å sende inn kontaktskjemaet mens du er logget på administratorkontoen.

 • Google

 • 1600 Amphitheatre Parkway

 • Mountain View, CA 94043, USA

 • (650) 253-0000