Personvernerklæring for Googles telefonitjenester

Googles personvernregler gjelder for (i) Google Voice og (ii) bruk av Google Meet til å utføre utgående anrop og motta innkommende anrop («Google Meet-telefoni») (og i denne personvernerklæringen for Googles telefonitjenester omtales Google Voice og Google Meet-telefoni samlet som «Googles telefonitjenester»). Denne personvernerklæringen for Googles telefonitjenester («erklæring») inneholder nærmere informasjon om opplysningene som samles inn når du (en «bruker») benytter Googles telefonitjenester, og om hvordan vi bruker og deler slike opplysninger. Vi ber deg om å lese nøye gjennom disse samt Googles personvernregler.

Denne erklæringen gjelder for Googles telefonitjenester slik de tilbys av ulike leverandører av Googles telefonitjenester (som hver også kalles en «LGTT») innenfor Google-gruppen. LGTT-en som leverer Googles telefonitjenester til deg, blir fastslått basert på faktureringsadressen til kunden som bestilte tjenestene («kunden»), og posisjonen din. LGTT-er bruker også Googles samarbeidspartnere samt tredjepartsleverandører som ikke er tilknyttet Google («telefonileverandører»), for å levere Googles telefonitjenester. Alle LGTT-er (omtalt som «vi» i denne erklæringen) og telefonileverandører står oppført på (i) https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers for Google Voice og (ii) https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html for Google Meet-telefoni. Hver enhet er underlagt lov og rett i landet der enheten er registrert.

Annen informasjon vi samler inn og bruker

Googles personvernregler forklarer hvordan vi bruker informasjon vi samler inn. Nedenfor finner du en nærmere forklaring av hvordan vi bruker informasjon som samles inn av Googles telefonitjenester.

En Google Workspace-konto er en Google-konto som opprettes og administreres av domeneadministratoren din. Domeneadministratoren og eventuelle forhandlere som administrerer Google Workspace-kontoen din, kan kanskje lese og oppbevare informasjon som er lagret i kontoen, for eksempel anropslogger, tekstmeldinger eller talepost. For å finne ut mer om data som behandles av domeneadministratorer, kan du se Googles personvernregler.

Når kunden eller en bruker sender forespørsler om å portere eksisterende telefonnumre til Google Voice fra en brukers eksisterende operatør, utveksler vi informasjon med den avgivende operatøren, inkludert navn, adresse og telefonnummer. Vi samler også inn personopplysninger direkte fra deg basert på bruken din av Googles telefonitjenester. Dette omfatter samtalelogger (inkludert anroperens telefonnummer, anropsmottakerens telefonnummer, posisjon, dato, klokkeslett og samtalevarighet).

Vi bruker disse personopplysningene til å fakturere kunden og overholde gjeldende lover og forskrifter, inkludert (i) for leveringen av lokale telefonnumre, (ii) for portering av kunde- eller brukerinformasjon til en ny tjenesteleverandør, (iii) for å støtte anrop til nødtjenester og (iv) som beskrevet nedenfor under «Informasjon vi deler».

Vi viser ikke annonser i Googles telefonitjenester eller bruker personopplysninger som samles inn av Googles telefonitjenester, til markedsførings- eller annonseringsformål. Posisjonsdata som er tilknyttet bruken din av Googles telefonitjenester, brukes kun for å legge til rette for kommunikasjon over et nettverk for elektronisk kommunikasjon, fakturering, nødsamtaler og for å overholde gjeldende lov og rett.

Informasjon vi deler

  • Googles personvernregler forklarer hvordan vi deler informasjon vi samler inn. Nedenfor finner du en nærmere forklaring av hvordan vi deler informasjon som samles inn av Googles telefonitjenester.

    • • Personopplysningene dine kan bli delt med telefonileverandører når det er nødvendig for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter i de relevante virkekretsene som nevnes ovenfor, for å gjøre det mulig for deg og andre brukere å terminere anrop til det linjesvitsjede telefonnettverket (PSTN) og motta anrop fra PSTN samt legge til rette for fakturering. Oppringeres posisjonsinformasjon kan bli oppgitt til instanser som håndterer nødanrop.

    • • Det kan hende vi må oppbevare og beholde visse typer informasjon som vi henter inn ved levering av Googles telefonitjenester (inkludert anropsloggdata) for å overholde gjeldende lov og rett, forordninger, juridiske prosesser eller pålegg fra myndigheter.

    • • Det kan hende vi leser og videreformidler brukerinformasjon som navn, adresser, telefonnumre, anropslogger, kommunikasjonsinnhold, posisjonsdata, faktureringsinformasjon eller annen informasjon som samles inn gjennom kundens eller din bruk av Googles telefonitjenester, dersom det er påkrevd ved lov og rett, inkludert til offentlige myndigheter.

    • • Hvis du bruker Google Voice, kan det hende at telefonnummeret ditt vises til personen du har ringt. Her kan du se hvordan du hindrer at telefonnummeret vises.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om administrering av Google Workspace-kontoer eller hvordan personopplysninger brukes på domenet ditt, kan du kontakte Google Workspace-administratoren din.

Hvis du har spørsmål om fremgangsmåtene våre, kan du gå til Google Workspace-senteret for sikkerhet og klarering eller se Googles personvernregler. Se også verktøyet for feilsøking knyttet til personvern for å finne ut mer om personvern og Googles produkter og tjenester. Google Workspace-administratorer kan kontakte oss om informasjonen i denne erklæringen ved å sende inn kontaktskjemaet mens de er logget på en administratorkonto.