Retningslinjer for akseptabel bruk av Google Workspace og Cloud Identity

Sist endret: 25. august 2021

Bruken av tjenestene er underlagt disse retningslinjene for akseptabel bruk.

Termer som ikke er definert her, skal ha den betydningen som er oppgitt i den gjeldende kontrakten («avtalen») mellom kunden, forhandleren eller en annen autorisert bruker («du/deg») og Google.

Du samtykker i at du ikke skal bruke, og at du ikke skal tillate tredjeparter eller brukerne dine å bruke, tjenestene til å

 • generere eller legge til rette for masseutsending av uønsket kommersiell e-post
 • krenke eller oppmuntre til krenkelse av andres juridiske rettigheter
 • bruke tjenestene til noe ulovlig, krenkende, lovstridig, injurierende eller straffbart formål
 • forsettlig distribuere virus, ormer, trojanske hester, ødelagte filer, svindelmeldinger eller andre elementer med destruktivt eller villedende innhold
 • vanskeliggjøre bruk av tjenestene, eller utstyret som brukes til å levere tjenestene, for kunder, autoriserte forhandlere eller andre autoriserte brukere
 • endre, deaktivere, påvirke eller omgå noen aspekter ved tjenestene
 • teste eller foreta omvendt utvikling av tjenestene for å finne begrensninger eller sårbarheter eller for å omgå filtreringsfunksjonalitet
 • gi flere mennesker tilgang til individuelle brukerkontoer annet enn via delegeringsfunksjonene som tilbys i tjenestene
 • opprette brukerkontoer som er tilordnet bedriftsfunksjoner i stedet for mennesker, i den hensikt å dele filer innenfor eller utenfor domenet
 • videreselge brukerkontoer eller deler av disse som en del av et kommersielt produkt som tilbys til tredjeparter
 • ta opp lyd- eller videokommunikasjon uten tillatelse, hvis slik tillatelse kreves i henhold til gjeldende lover og forskrifter (kunden har eneansvaret for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter i de relevante virkekretsene)

Hvis du bruker Google Workspace for Education, samtykker du i å bruke tjenestene eller eventuelle tilleggstjenester som er gjort tilgjengelige for brukerne, kun til undervisningsformål og i samsvar med autorisasjonen du har fått fra skolen din. Skolen din må innhente samtykke fra foresatte til innsamling og bruk av personopplysninger i tilleggstjenestene brukerne skal få tilgang til, før skolen gir brukere under 18 år tillatelse til å bruke de aktuelle tjenestene.

Hvis du ikke overholder disse retningslinjene for akseptabel bruk, kan det føre til suspensjon eller oppsigelse – eller begge deler – av tjenestene i henhold til avtalen.