Retningslinjer for akseptabel bruk av Google Workspace og Cloud Identity

Sist endret: 14. mars 2023

Bruken av tjenestene er underlagt disse retningslinjene for akseptabel bruk.

Termer som ikke er definert her, skal ha den betydningen som er oppgitt i den gjeldende kontrakten («avtalen») mellom kunden, forhandleren eller en annen autorisert bruker («du/deg») og Google.

 • Du samtykker i at du ikke skal bruke, og at du ikke skal tillate tredjeparter eller brukerne dine å bruke, tjenestene til å

  • generere eller legge til rette for masseutsending av uønsket kommersiell e-post

  • krenke eller oppmuntre til krenkelse av andres juridiske rettigheter

  • delta i, fremme eller oppmuntre til ulovlige aktiviteter, inkludert seksuell utnyttelse av barn, barnemishandling eller terrorisme eller vold som kan medføre dødsfall, alvorlige skader eller personskader for enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner

  • bruke tjenestene til ulovlige, krenkende, lovstridige, ærekrenkende eller svindlerske formål, inkludert eksplisitte bilder uten samtykke, brudd på immaterielle rettigheter, nettfisking eller etablering av pyramidespill

  • distribuere virus, ormer, trojanske hester, ødelagte filer, svindelmeldinger eller andre elementer med destruktivt eller villedende innhold

  • oppnå uautorisert tilgang til, forstyrre eller hindre bruk av tjenestene, eller utstyret som brukes til å levere tjenestene, for kunder, autoriserte forhandlere eller andre autoriserte brukere

  • endre, deaktivere, påvirke eller omgå noen aspekter ved tjenestene, programvaren eller utstyret som brukes til å levere tjenestene

  • teste eller foreta omvendt utvikling av tjenestene for å finne begrensninger eller sårbarheter eller for å omgå filtreringsfunksjonalitet

  • gi flere mennesker tilgang til individuelle brukerkontoer annet enn via delegeringsfunksjonene som tilbys i tjenestene

  • opprette brukerkontoer som er tilordnet bedriftsfunksjoner i stedet for mennesker, i den hensikt å dele filer innenfor eller utenfor domenet

  • videreselge brukerkontoer eller deler av disse som en del av et kommersielt produkt som tilbys til tredjeparter

  • ta opp lyd- eller videokommunikasjon uten tillatelse, hvis slik tillatelse kreves i henhold til gjeldende lover og forskrifter (kunden har eneansvaret for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter i de relevante virkekretsene)

  • bruke tjenestene, eller eventuelle grensesnitt som leveres med tjenestene, til å bruke andre Google-produkter eller tjenester på en måte som bryter vilkårene for bruk av slike andre Google-produkter eller tjenester

Hvis du bruker Google Workspace for Education, samtykker du i å bruke alle tjenestene, tilleggsproduktene og tredjepartstjenestene som er tilgjengelige via kontoen din, kun (a) til undervisningsformål og (b) hvis du er en bruker: i samsvar med autorisasjonen skolen din har gitt deg.Hvis du ikke overholder disse retningslinjene for akseptabel bruk, kan det føre til suspensjon eller oppsigelse – eller begge deler – av tjenestene i henhold til avtalen.

 • Tidligere versjoner

  • 6. februar 2023

  • 25. august 2021

  • 18. februar 2021