Retningslinjer for teknisk brukerstøtte («TB») for Google Workspace

Følgende retningslinjer for teknisk brukerstøtte («retningslinjene») gjelder for brukerstøttetjenester tilknyttet Google Workspace-tjenestene («tjenestene»), bortsett fra tjenestene og utgavene som er beskrevet i del 5 («Tjenester og utgaver som ikke dekkes») nedenfor, og som ikke er kvalifiserte for brukerstøttetjenester. Ord og uttrykk som ikke er definert i disse retningslinjene, skal ha den betydningen de er gitt i avtalen som regulerer kundens bruk av Google Workspace-tjenestene («avtalen»).