Oversikt over tjenester

Med mindre noe annet er oppgitt, omfattes tjenestene i Google Workspace (tidligere kalt G Suite) nedenfor av tillegget om Google Workspace-tjenester i hovedtjenesteavtalen for Google Cloud eller andre avtaler der Google samtykker i å levere de relevante tjenestene Google Workspace-avtalen»). Enkelte tjenester eller utgaver nedenfor kan være underlagt tjenestespesifikke vilkår som er tilgjengelige på https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace-tjenester:

Kjernetjenester

 • «Kryptering på klientsiden» er en funksjon der organisasjoner kan bruke egne krypteringsnøkler til å kryptere aktuelle kundedata i enkelte kjernetjenester, som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/10741897 eller en nettadresse som erstatter denne.
 • «Cloud Identity-tjenester» er tjenestene som er beskrevet på https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html eller en nettadresse som erstatter denne.
 • «Currents» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan dele linker, videoer, bilder og annet innhold med andre på samme Google Workspace-domene, samt se og bruke innhold som andre deler med dem på det samme domenet. Brukerne kan også opprette og bli med i grupper for å prate om felles interesser med andre brukere på domenet. Hvis Currents brukes til å dele innhold eller kommunisere med personer utenfor brukerens Google Workspace-domene, inngår ikke Currents i kjernetjenestene når det gjelder denne typen bruk.
 • «Gmail» er en nettbasert e-posttjeneste som organisasjoner kan bruke til å drive e-postsystemene sine ved hjelp av Googles systemer. Med denne tjenesten får brukerne tilgang til innboksene sine fra nettlesere som støttes. De kan lese, skrive, svare på og videresende e-post, søke i e-postmeldinger og organisere dem ved hjelp av etiketter. Søppelpost og virus filtreres bort, og administratorer kan lage regler for behandling av e-poster med bestemte typer innhold og filvedlegg eller ruting av e-poster til andre e-posttjenere. Reglene kan opprettes på gruppe- eller kundenivå (alle domener).
 • «Google Kalender» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan administrere personlige kalendere, bedrifts- eller organisasjonskalendere og teamkalendere. Brukerne får et grensesnitt der de kan se kalenderne sine, avtale møter med andre brukere, se informasjon om andre brukeres tilgjengelighet samt reservere rom og ressurser.
 • «Google Cloud Search» er en nettbasert tjeneste der brukerne får tilgang til søke- og hjelpefunksjoner for innhold i enkelte kjernetjenester for Google Workspace og datakilder fra tredjeparter (der det er aktuelt). I Google Cloud Search får brukerne også nyttige og praktisk anvendelige opplysninger og anbefalinger.
 • «Google-kontakter» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan importere, lagre og se kontaktinformasjon samt opprette sine egne kontaktgrupper for å sende e-post til mange personer samtidig.
 • «Google Dokumenter», «Google Regneark», «Google Presentasjoner» og «Google Skjemaer» er nettbaserte tjenester der brukerne kan opprette, redigere, dele, samarbeide om, tegne, eksportere og bygge inn innhold i dokumenter, regneark, presentasjoner og skjemaer.
 • Med «Google Disk» får brukerne nettbaserte verktøy som gir dem mulighet til å lagre, overføre og dele filer samt se på videoer.
 • «Google Groups for Business» er en nettbasert tjeneste der brukere og nettstedeiere kan opprette og administrere grupper for samarbeid og prosjekter. Brukerne i en gruppe kan ha diskusjoner via e-post og dele dokumenter, kalendere, nettsteder og mapper med hverandre. De har også mulighet til å se og søke i arkiver med gruppediskusjoner. Google Groups for Business er ikke tilgjengelig for kunder som har den kostnadsfrie versjonen av Google Workspace.
 • «Google Chat» og «Google Meet» er nettbaserte tjenester der brukerne kan kommunisere med hverandre i sanntid. Google Chat er en avansert plattform for chatting, direktemeldinger og gruppesamarbeid, der det er mulig å integrere innhold fra utvalgte tredjepartstjenester. Med Google Meet kan brukerne ha små og store videomøter med høy kvalitet, som også inkluderer støtte for deltakelse per telefon (operatørkostnader kan påløpe). Google Workspace Business Standard-, Google Workspace Business Plus- og Google Workspace Enterprise-kunder kan slå på opptak av møter med Google Meet. Opptak i Google Meet er begrenset til 80 timers oppbevaring per bruker i gjennomsnitt, fordelt på alle brukere som er tilknyttet domenet og har Google Workspace-lisenser. Google Workspace-domeneadministratorer kan velge hvilke tjenester som skal aktiveres for domenet. Samtalefunksjonen i Google Meet leveres av enhetene som er oppført på denne nettadressen: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Nødanrop støttes ikke for samtalefunksjonene i Google Meet.
 • «Google Jamboard» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan opprette, redigere, dele, samarbeide om, tegne i, eksportere og bygge inn innhold i dokumenter.
 • «Google Keep» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan opprette, endre, dele og samarbeide om notater, lister og illustrasjoner.
 • «Google SIP Link» gir kunden mulighet til å koble tjenester fra operatøren til Google Voice-funksjonalitet gjennom kundens egen tredjeparts «session border controller» og operatørkanal, men leveres separat fra (og krever ikke kjøp av) Google Voice. Med Google SIP Link kan kunden bruke de utvidede programvarefunksjonene i Google Voice, for eksempel transkripsjon av talepost, ringegrupper og viderekobling, og samtidig opprettholde kundens eksisterende operatørforhold samt utstyr og løsninger knyttet til intern telefoniruting. Google SIP Link er kun tilgjengelig i landene som står oppført på https://support.google.com/a?p=sipcountries eller en nettadresse som erstatter denne. Tilleggsavgifter påløper for bruk av Google SIP Link.
 • «Google Nettsteder» gjør det mulig for brukerne å opprette nettsteder med et nettbasert verktøy og deretter dele nettstedene med grupper av andre brukere eller publisere dem for hele bedriften eller for resten av verden. Eieren av nettstedet kan velge hvem som skal kunne endre nettstedet, og hvem som skal kunne se det.
 • «Google Huskeliste» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan opprette, endre og administrere gjøremål.
 • «Google Arkiv» er en nettbasert tjeneste med søke- og eksportfunksjonalitet for Google Disk og Gmail. For Gmail kan kundene bruke Google Arkiv til å søke på hele domenet, arkivere data og lage innholdsbaserte regler for oppbevaring og sletting. Ved hjelp av e-discovery-funksjoner kan de opprette saker og ta vare på disse dataene i forbindelse med eventuell pålagt dataoppbevaring (legal hold). Kundene må fortsette å bruke/kjøpe Google Arkiv for at Google skal fortsette å oppbevare arkiverte data. Hvis Gmail er aktivert for en brukerkonto, er det mulig å søke i, eksportere, oppbevare og lagre brukerens Google Chat-logg.
 • «Google Voice» er en administratorstyrt, IP-basert telefonitjeneste. Der kan kunder tilordne og administrere telefonnumre for brukerne i organisasjonen sin. Brukerne kan ringe og motta samtaler med numrene de har fått tilordnet. Det finnes også flere tilgjengelige funksjoner som kan brukes i forbindelse med innkommende og utgående anrop – for eksempel kan brukere ringe nødnumre med toveisoppringing. Google Voice leveres av Googles samarbeidspartnere, som beskrevet i de tjenestespesifikke vilkårene for Google Voice. Google Voice er kun tilgjengelig i landene som står oppført på https://support.google.com/a/answer/9206529 eller en nettadresse som erstatter denne. Tilleggsavgifter påløper for bruk av Google Voice.
 • Med «Google Workspace Assured Controls» kan kunder sette geografiske begrensninger på hvilke handlinger Google Brukerstøtte kan utføre knyttet til kundedataene deres.
 • «Google Workspace Migrate» er en administratorstyrt, lokal tjeneste for overføring av brukeres kundedata til en kundes Google Workspace-konto.
 • Med «Internasjonale samtaler i Meet» kan brukere delta i Google Meet-videomøter per telefon, via både utgående og innkommende anrop.
 • Med «Ekstra lagringsplass til Workspace» kan kunder øke den totale mengden tilgjengelig felles lagringsplass.
 • «Workspace-tillegg» er et samlebegrep for Google SIP Link, Google Voice, Google Workspace Assured Controls, Ekstra lagringsplass til Workspace og Internasjonale samtaler i Meet.
 • Søke- og analysefunksjonene gir utvidede muligheter for søk og henting av innhold mellom alle tjenestene, slik at det er mulig å søke etter innhold i alle produktene og automatisk kategorisere innhold for bruk i aktive tjenester.

Andre tjenester

 • Ingen tilgjengelige for øyeblikket.

Google Workspace-utgaver og -vareenheter:

G Suite Basic

 • «G Suite Basic» er en utgave av Google Workspace som består av alle Google Workspace-tjenestene unntatt kryptering på klientsiden, Google Arkiv, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate og Workspace-tillegg. Kundene får 30 GB lagringsplass totalt for Google Disk, Google Foto og Gmail for hver bruker.

Google Workspace Business Starter

 • «Google Workspace Business Starter» er en utgave av Google Workspace som består av alle Google Workspace-tjenestene unntatt kryptering på klientsiden, Google Arkiv, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate og Workspace-tillegg. Kundene får 30 GB lagringsplass totalt for Google Disk, Google Foto og Gmail for hver bruker. Google Workspace Business Starter-kunder kan maksimalt ha 300 brukere.

G Suite Business

 • «G Suite Business» er en utgave av Google Workspace som består av alle Google Workspace-tjenestene unntatt kryptering på klientsiden og Workspace-tillegg. G Suite Business inneholder også innstillinger for dataregioner for primærdata for enkelte tjenester. Kunder som har 5 eller flere brukere, får ubegrenset lagringsplass i Google Disk. Kunder som har fått en rabatt fra Google for ideelle organisasjoner eller har 4 eller færre brukere, får 1 TB lagringsplass totalt til Google Disk, Google Foto og Gmail for hver bruker.

Google Workspace Business Standard

 • «Google Workspace Business Standard» er en utgave av Google Workspace som består av alle Google Workspace-tjenestene unntatt kryptering på klientsiden, Google Arkiv, Google Cloud Search og Workspace-tillegg. Kunder som har 5 eller flere brukere, får en total mengde Google Disk-lagringsplass som tilsvarer 2 TB ganget med antallet brukere. Kunder som har fått en rabatt fra Google for ideelle organisasjoner eller har 4 eller færre brukere, får 1 TB lagringsplass totalt til Google Disk, Google Foto og Gmail for hver bruker. Google Workspace Business Standard-kunder kan maksimalt ha 300 brukere.

Google Workspace Business Plus

 • «Google Workspace Business Plus» er en utgave av Google Workspace som består av alle Google Workspace-tjenestene unntatt kryptering på klientsiden, Google Cloud Search og Workspace-tillegg. Kunder som har 5 eller flere brukere, får en total mengde Google Disk-lagringsplass som tilsvarer 5 TB ganget med antallet brukere. Kunder som har fått en rabatt fra Google for ideelle organisasjoner eller har 4 eller færre brukere, får 1 TB lagringsplass totalt til Google Disk, Google Foto og Gmail for hver bruker. Google Workspace Business Plus-kunder kan maksimalt ha 300 brukere.

Google Workspace Enterprise Starter

 • «Google Workspace Enterprise Starter» er en utgave av Google Workspace som består av alle Google Workspace-tjenestene unntatt kryptering på klientsiden, Google Arkiv, Google Cloud Search og Workspace-tillegg. Kunder som har 5 eller flere brukere, får en total mengde Google Disk-lagringsplass som tilsvarer 1 TB ganget med antallet brukere. Kunder som har fått en rabatt fra Google for ideelle organisasjoner eller har 4 eller færre brukere, får 1 TB lagringsplass totalt til Google Disk, Google Foto og Gmail for hver bruker.

Google Workspace Enterprise Standard

 • «Google Workspace Enterprise Standard» er en utgave av Google Workspace som består av alle Google Workspace-tjenestene unntatt kryptering på klientsiden, Google Cloud Search og Workspace-tillegg. Google Workspace Enterprise Standard har også funksjonalitet for forebygging av datatap for Gmail og Google Disk, samt enkelte utvidede sikkerhets- og kontrollfunksjoner for administratorer (inkluderer ikke sikkerhetssenteret for Google Workspace). Med Google Workspace Enterprise Standard er det også mulig å få ekstra Gmail-integrering med andre Google-produkter, enkelte arkiveringsverktøy fra tredjeparter og OAuth-programmer fra tredjeparter. Kunder som har 5 eller flere brukere, får en total mengde Google Disk-lagringsplass som tilsvarer 5 TB ganget med antallet brukere. Mer lagringsplass er tilgjengelig etter Googles eget skjønn ved rimelige forespørsler til Google. Kunder som har fått en rabatt fra Google for ideelle organisasjoner eller har 4 eller færre brukere, får 1 TB lagringsplass totalt til Google Disk, Google Foto og Gmail for hver bruker.

Google Workspace Enterprise Plus (tidligere utgave: G Suite Enterprise)

 • «Google Workspace Enterprise Plus» er en utgave av Google Workspace som består av alle Google Workspace-tjenestene unntatt Workspace-tillegg. Google Workspace Enterprise Plus har også funksjonalitet for forebygging av datatap for Gmail og Google Disk, innstillinger for dataregioner for primærdata i kundedataene for enkelte tjenester, flere søke- og hjelpefunksjoner for innhold i datakilder fra tredjeparter (som kun er tilgjengelige for kunder med minst 500 brukerlisenser) samt bedre sikkerhets- og kontrollfunksjoner for administratorer (inkludert sikkerhetssenteret for Google Workspace). Hvis en kunde ønsker en prøveperiode, en evaluering av gjennomførbarhet eller en implementering for indeksering av tredjepartsdata i Cloud Search, må kunden gjøre det via en Cloud Search-sertifisert partner. Med Google Workspace Enterprise Plus er det også mulig å gjennomføre utvidet Gmail-integrering med andre Google-produkter, enkelte arkiveringsverktøy fra tredjeparter og OAuth-programmer fra tredjeparter. Kunder som har 5 eller flere brukere, får en total mengde Google Disk-lagringsplass som tilsvarer 5 TB ganget med antallet brukere. Mer lagringsplass er tilgjengelig etter Googles eget skjønn ved rimelige forespørsler til Google. Kunder som har mottatt en rabatt fra Google for ideelle organisasjoner eller har 4 eller færre brukere, får 1 TB lagringsplass totalt for Google Disk, Google Foto og Gmail for hver bruker.

Google Workspace for Education

 • «Google Workspace for Education Fundamentals» (tidligere utgave: G Suite for utdanning) er en kostnadsfri utgave av Google Workspace som består av Google Workspace-tjenestene unntatt kryptering på klientsiden, Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate og Workspace-tillegg. Kundene får 100 TB lagringsplass totalt til Google Disk, Google Foto og Gmail for alle brukere. Denne utgaven inkluderer også Oppgaver, Classroom og Chrome-synkronisering som kjernetjenester.
  • «Oppgaver» er et program for læringsplattformer som brukerne kan bruke til å dele ut, samle inn og vurdere elevarbeid.
  • «Classroom» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan opprette og bli med i klasse- eller kursgrupper. Med Classroom kan elevene se oppgaver, sende inn lekser og motta karakterer fra lærerne.
  • «Chrome-synkronisering» er en funksjon der brukerne kan synkronisere bokmerker, logger, passord og andre innstillinger for alle enheter der de er logget på Chrome.
 • «Google Workspace for Education Standard» er en oppgradering av Google Workspace for Education Fundamentals som er tilgjengelig mot betaling, og som minst krever kjøp av det antallet brukerlisenser som tilsvarer det høyeste av (a) antallet registrerte fulltidselever hos kunden eller (b) 50 brukerlisenser. Den inkluderer tilleggsfunksjoner som innstillinger for dataregioner for primærdata i kundedataene for enkelte tjenester, avanserte sikkerhetskontroller, bedre statistikkfunksjoner samt Google Workspace Migrate.
 • «Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade» er en oppgradering av Google Workspace for Education Fundamentals som er tilgjengelig mot betaling. Den inkluderer tilleggsfunksjoner for kommunikasjon, samarbeid, administrering av kurs samt ekstra lagringsplass som tilsvarer 100 GB ganget med antallet brukerlisenser.
 • «Google Workspace for Education Plus» (tidligere utgave: G Suite Enterprise for Education) er en oppgradering av Google Workspace for Education Fundamentals som er tilgjengelig mot betaling, og som minst krever kjøp av det antallet brukerlisenser som tilsvarer det høyeste av (a) antallet registrerte fulltidselever hos kunden eller (b) 50 brukerlisenser. Den inkluderer tilleggsfunksjoner som innstillinger for dataregioner for primærdata i kundedataene for enkelte tjenester, avanserte kontroller, bedre statistikk- og søkemuligheter (men søke- og hjelpefunksjoner for innhold i tredjepartskilder er kun tilgjengelige for kunder med minst 500 brukerlisenser), Google Workspace Migrate samt flere funksjoner for kommunikasjon, samarbeid og kursadministrering – og dessuten ekstra lagringsplass som tilsvarer 20 GB ganget med antallet brukerlisenser. Hvis en kunde ønsker en prøveperiode, en evaluering av gjennomførbarhet eller en implementering for indeksering av tredjepartsdata i Cloud Search, må kunden gjøre det via en Cloud Search-sertifisert partner.

Arkivert Google Workspace-bruker

Med «Arkivert bruker»-produktet for hver av Google Workspace- og G Suite-utgavene nedenfor kan en organisasjon beholde brukerkontoene til tidligere brukere for å arkivere kundedata. Hvis det er oppgitt nedenfor, inkluderer utgaven også Google Arkiv. Lagringsplassen for hver utgave er slik:

 • «Google Workspace Business Starter – Arkivert bruker»: Kundene får 30 GB lagringsplass totalt for Google Disk, Google Foto og Gmail samlet for hver arkiverte bruker.
 • «Google Workspace Business Standard – Arkivert bruker»: Kundene får en total mengde Google Disk-lagringsplass som tilsvarer 2 TB ganget med antallet arkiverte brukere. Kunder som har fått en rabatt fra Google for ideelle organisasjoner, får 1 TB lagringsplass totalt til Google Disk, Google Foto og Gmail for hver arkiverte bruker.
 • «G Suite Business – Arkivert bruker»: Kundene får 1 TB lagringsplass totalt for Google Disk, Google Foto og Gmail samlet for hver arkiverte bruker. «G Suite Business – Arkivert bruker» inkluderer Google Arkiv.
 • "Google Workspace Business Plus – Arkiverte brukere»: Kundene får en total mengde Google Disk-lagringsplass som tilsvarer 5 TB ganget med antallet arkiverte brukere. Kunder som har fått en rabatt fra Google for ideelle organisasjoner, får 1 TB lagringsplass totalt til Google Disk, Google Foto og Gmail for hver arkiverte bruker. «Google Workspace Business Plus – Arkivert bruker» inkluderer Google Arkiv.
 • «Google Workspace Enterprise Standard – Arkivert bruker»: Kundene får en total mengde Google Disk-lagringsplass som tilsvarer 5 TB ganget med antallet arkiverte brukere. Mer lagringsplass er tilgjengelig etter Googles eget skjønn ved rimelige forespørsler til Google. Kunder som har fått en rabatt fra Google for ideelle organisasjoner, får 1 TB lagringsplass totalt til Google Disk, Google Foto og Gmail for hver arkiverte bruker. «Google Workspace Enterprise Standard – Arkivert bruker» inkluderer Google Arkiv.
 • «Google Workspace Enterprise Plus – Arkivert bruker» (tidligere utgave: G Suite Enterprise – Arkivert bruker): Kundene får en total mengde Google Disk-lagringsplass som tilsvarer 5 TB ganget med antallet arkiverte brukere. Mer lagringsplass er tilgjengelig etter Googles eget skjønn ved rimelige forespørsler til Google. Kunder som har fått en rabatt fra Google for ideelle organisasjoner, får 1 TB lagringsplass totalt til Google Disk, Google Foto og Gmail for hver arkiverte bruker. «Google Workspace Enterprise Plus – Arkivert bruker» inkluderer Google Arkiv.

Google Workspace Essentials (tidligere utgaver: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • «Google Workspace Essentials» er en utgave av Google Workspace som består av Google Kalender, Google Chat, Google Dokumenter, Google Disk, Google Skjemaer, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Regneark, Google Nettsteder, Google Presentasjoner og Google Huskeliste samt følgende som brukes i forbindelse med de ovennevnte tjenestene: (a) Cloud Identity Management, (b) Google-kontakter og (c) Google Groups for Business. Den totale mengden lagringsplass i Google Disk som en kundes brukere kan benytte, er begrenset, som beskrevet på support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • «Google Workspace Enterprise Essentials» er en utgave av Google Workspace som består av tjenestene i «Google Workspace Essentials»-utgaven, men som gir følgende lagringskapasitet: (a) Kunder som har 5 eller flere brukere, får en total mengde Google Disk-lagringsplass som tilsvarer 1 TB ganget med antallet brukere, mens (b) kunder som har fått rabatt på Google for ideelle organisasjoner eller har 4 eller færre brukere, får 1 TB lagringsplass totalt til Google Disk, Google Foto og Gmail for hver bruker.

Google Workspace Enterprise Essentials Plus

 • «Google Workspace Enterprise Essentials Plus» er en utgave av Google Workspace som består av tjenestene i «Google Workspace Essentials»-utgaven, men som inneholder følgende funksjoner: (a) Google Workspace Enterprise Essentials Plus har også funksjonalitet for forebygging av datatap for Google Disk, innstillinger for dataregioner for primærdata i kundedataene for enkelte tjenester samt enkelte sikkerhets og -kontrollfunksjoner for administratorer (inkludert sikkerhetssenteret for Google Workspace), og (b) følgende lagringskapasitet gjelder for Google Workspace Enterprise Essentials Plus: (i) Kunder som har 5 eller flere brukere, får en total mengde Google Disk-lagringsplass som tilsvarer 5 TB ganget med antallet brukere, og (ii) Kunder som har fått rabatt på Google for ideelle organisasjoner eller har 4 eller færre brukere, får 1 TB lagringsplass totalt for Google Disk, Google Foto og Gmail for hver bruker.

Google Workspace Essentials Starter

 • «Google Workspace Essentials Starter» er en kostnadsfri utgave av Google Workspace som består av tjenestene i «Google Workspace Essentials»-utgaven, men som gir følgende lagringskapasitet: Kundene får 15 GB lagringsplass totalt til Google Disk og Google Foto for hver bruker. Hver kunde kan maksimalt ha 25 brukere totalt.

Google Workspace Frontline

 • «Google Workspace Frontline» er en utgave av Google Workspace som består av alle Google Workspace-tjenestene unntatt kryptering på klientsiden, Google Arkiv, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate og Workspace-tillegg. Kundene får 2 GB lagringsplass totalt til Google Disk, Google Foto og Gmail for hver bruker. Lagringsgrensen i forrige setning gjelder for alle brukere som bruker Google Workspace Frontline, selv om kunden har kjøpt et annet Google-produkt med andre lagringsgrenser. Kundene kan kun gi brukere som oppfyller bestemte kriterier (som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/10427827), tillatelse til å bruke Google Workspace Frontline.

Cloud Search Platform

 • «Cloud Search Platform» er en utgave av Google Workspace som omfatter Google Cloud Search samt følgende tjenester til bruk i forbindelse med Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management, (b) Google-kontakter og (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform omfatter søke- og hjelpefunksjoner for innhold i datakilder fra tredjeparter.

Google Voice og Google SIP Link

 • «Voice Starter» er en versjon av Google Voice som kan legges til (mot betaling) i enhver utgave av Google Workspace, og som gir mulighet for opptil 10 brukere i ett og samme land.
 • «Voice Standard» er en versjon av Google Voice som kan legges til (mot betaling) i enhver utgave av Google Workspace, og som gir mulighet til et ubegrenset antall brukere i ett og samme land. Voice Standard omfatter også Google SIP Link, kompatibilitet med bordtelefoner samt virtuelle resepsjonistfunksjoner på flere nivåer.
 • «Voice Premier» er en versjon av Google Voice som kan legges til (mot betaling) i enhver utgave av Google Workspace, og som har støtte for et ubegrenset antall brukere i flere land. Voice Premier omfatter også Google SIP Link, virtuelle resepsjonistfunksjoner på flere nivåer samt avanserte rapporteringsfunksjoner.
 • «Google SIP Link Standard» er en versjon av Google SIP Link som kan legges til (mot betaling) i en hvilken som helst utgave av Google Workspace, og som har støtte for et ubegrenset antall brukere i ett og samme land. Google SIP Link Standard omfatter også kompatibilitet med bordtelefoner samt virtuelle resepsjonistfunksjoner på flere nivåer.
 • «Google SIP Link Premier» er en versjon av Google SIP Link som kan legges til (mot betaling) i en hvilken som helst utgave av Google Workspace, og som har støtte for et ubegrenset antall brukere i flere land. Google SIP Link Premier omfatter også kompatibilitet med bordtelefoner, virtuelle resepsjonistfunksjoner på flere nivåer samt avanserte rapporteringsfunksjoner.

Google Workspace Assured Controls

 • «Google Workspace Assured Controls» er en separat vareenhet som kan legges til (mot betaling) i Google Workspace Enterprise Plus.

Internasjonale samtaler i Meet

 • «Internasjonale samtaler i Meet» er en separat vareenhet som kan legges til i en hvilken som helst Google Workspace-utgave. Det koster ingenting å abonnere på Internasjonale samtaler i Meet, men bruken belastes per minutt.

Ekstra lagringsplass til Workspace

 • «Ekstra lagringsplass til Workspace» er en separat vareenhet som kan legges til (mot betaling) i en hvilken som helst utgave av Google Workspace, forutsatt at utgaven ikke tildeler lagringsplass til hver enkelt bruker (men at lagringsplassen kan deles fritt mellom brukerne). Kunder kan øke den totale mengden tilgjengelig felles lagringsplass med 10 TB for hvert «Ekstra lagringsplass til Workspace»-abonnement de kjøper. Det er ingen grense for antallet «Ekstra lagringsplass til Workspace»-abonnementer som kan kjøpes.

Tilleggsprodukter:

Tilleggsprodukter omfattes ikke av Google Workspace-avtalen og er ikke Google Workspace-tjenester. Bruk av tilleggsprodukter er underlagt vilkårene for tilleggsprodukter. Følgende tilleggsprodukter er dessuten underlagt disse tilleggsvilkårene:

 • «Administrering i Google Play» er en plattform som leveres av Google, og som kunden kan bruke til å administrere Android-enheter som leveres eller identifiseres av kunden og benyttes av kundens brukere. Kunden kan bruke administrering i Google Play til å levere apper til disse enhetene via administrering i Play Butikk. Bruk av administrering i Google Play er underlagt vilkårene på www.android.com/enterprise/terms.