Tilleggsvilkår for bruk av Google Workspace Individual

 • Sist oppdatert: 30. april 2024

  • 1. Innledning

  • Google Workspace Individual gir deg tilgang til Google Workspace-produkter (med enkelte funksjoner og forbedringer) og brukerstøtte, slik det er beskrevet i del 2 (Generell beskrivelse).

   For å bruke og få tilgang til Google Workspace Individual må du godta Googles vilkår for bruk og disse tilleggsvilkårene for bruk av Google Workspace Individual («tilleggsvilkår for GWI»). Tillegget om databehandling kan også inngå i disse tilleggsvilkårene for GWI, som beskrevet i del 4 (Personvern).

   Les nøye gjennom Googles vilkår for bruk og disse tilleggsvilkårene for GWI. Her finner du informasjon om hva du kan forvente av oss når du bruker Google Workspace Individual, og hva vi forventer av deg.

   Hvis disse tilleggsvilkårene for GWI er i konflikt med Googles vilkår for bruk, gjelder disse tilleggsvilkårene for GWI i forbindelse med Google Workspace Individual, med mindre du holder til i Frankrike.

   Disse tilleggsvilkårene for GWI gjelder kun Google Workspace Individual. Hvis du bruker andre Google-produkter eller -tjenester (enten via kontoen du bruker med Google Workspace Individual, eller annet), gjelder egne vilkår, og disse kan identifisere en annen kontraktinngående Google-enhet eller en annen Google-tjenesteleverandør.

  • 2. Generell beskrivelse

  • Med Google Workspace Individual kan du bruke Google Workspace-produktene på listen nedenfor, sammen med premium-funksjonene og forbedringene for produktivitet som er beskrevet på https://workspace.google.com/individual/ («GWI-produkter»):

   • Gmail

   • Google Kalender

   • Google Dokumenter

   • Google Regneark

   • Google Presentasjoner

   • Google Skjemaer

   • Google Disk

   • Google Chat

   • Google Meet

   • Google Jamboard

   • Google Huskeliste

  • Google Workspace Individual gir deg også tilgang til brukerstøtte for produktene ovenfor («GWI-brukerstøtte»), som beskrevet i del 5 (Brukerstøtte).

   Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Google Workspace Individual, for eksempel for å levere flere eller andre funksjoner for GWI-produkter. Vi kan også gi deg tidlig tilgang til nye eller forbedrede funksjoner for GWI-produkter som fortsatt er under utvikling («utgivelser før offentlig lansering»), som beskrevet i del 7 (Utgivelser før offentlig lansering).

   Vi gir deg forhåndsvarsel som beskrevet i Googles vilkår for bruk hvis det gjøres vesentlige endringer som får negativ innvirkning på bruken din av Google Workspace Individual, unntatt når det gjelder utgivelser før offentlig lansering, som kan suspenderes eller avvikles når som helst uten forhåndsvarsel.

  • 3. Forholdet ditt til Google

  • Du inngår kontrakt for Google Workspace Individual med enheten som er beskrevet nedenfor, og når Googles vilkår for bruk, disse tilleggsvilkårene for GWI, Googles personvernregler eller tillegget om databehandling henviser til «Google», «vi», «oss», «vår» eller «behandlingsansvarlig», betyr det den enheten i forbindelse med bruken din av Google Workspace Individual (selv om Googles vilkår for bruk eller personvernreglene skulle indikere noe annet):

  • Adressen din

   Kontraktinngående Google-enhet

   Europa, Midtøsten og Afrika

   Google Cloud EMEA Limited, et selskap som er underlagt irsk lov og rett og har denne adressen: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland

   Asia og Stillehavsregionen (bortsett fra Australia og New Zealand)

   Google Asia Pacific Pte. Ltd., et selskap som er underlagt singaporsk lov og rett og har denne adressen: 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City II Singapore 117371

   Australia

   Google Australia Pty Ltd., et selskap som er underlagt australsk lov og rett og har denne adressen: Level 5, 48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW 2009, Australia

   New Zealand

   Google New Zealand Limited, et selskap som er underlagt newzealandsk lov og har denne adressen: PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, New Zealand 1010

   USA og andre steder som ikke er dekket ovenfor

   Enheten som identifiseres i Googles vilkår for bruk

  • Google Workspace Individual leveres til deg av den gjeldende kontraktinngående enheten som er oppført ovenfor, med mindre du holder til i Australia eller New Zealand. Hvis du holder til i Australia eller New Zealand, er Google Asia Pacific Pte Ltd. tjenesteleverandøren din (selv om Googles vilkår for bruk skulle indikere noe annet) og har autorisert Google Australia Pty Ltd. som forhandler i Australia, og Google New Zealand Limited som forhandler i New Zealand.

  • Ingenting i disse tilleggsvilkårene for GWI berører eller endrer den kontraktinngående enheten eller tjenesteleverandøren for noen andre Google-produkter eller -tjenester du eventuelt også bruker.

  • 4. Personvern

  • Vi oppfordrer deg til å lese Googles personvernregler (selv om de ikke inngår i disse tilleggsvilkårene for GWI) for å forstå bedre hvordan vi beskytter personopplysningene dine som behandlingsansvarlig i henhold til gjeldende lov og rett når du bruker Google Workspace Individual, inkludert når du bruker GWI-brukerstøtten.

   Vi kan også sende deg tjenestemeldinger, administrative meldinger og annen informasjon relatert til bruken din av Google Workspace Individual, i tillegg til e-poster og enhetsvarsler tilknyttet abonnementet ditt. Du kan velge bort enkelte typer kommunikasjon.

   Hvis du bruker GWI-produkter til annet enn personlige aktiviteter eller husholdningsaktiviteter (f.eks. hvis du bruker GWI-produkter til forretningsformål), beskytter vi personopplysningene dine, som databehandler i henhold til gjeldende lov og rett, som beskrevet i tillegget om databehandling (som skal inngå i disse tilleggsvilkårene for GWI). Finn ut mer. I slike tilfeller har du også viktige forpliktelser i henhold til tillegget om databehandling, så vi ber deg om å lese nøye gjennom det.

   Hvis du bruker Google Workspace Individual til å ta opp lyd- eller videokommunikasjon, er du ansvarlig for å innhente samtykke fra alle deltakerne hvis gjeldende lov og rett eller forordninger krever det.

  • 5. Brukerstøtte

  • Hvis GWI-brukerstøtten ikke kan løse brukerstøttesakene dine (f.eks. fordi forespørselen ikke gjelder GWI-produkter), kan du bli overført eller videresendt til en annen brukerstøttetjeneste hos Google.

   Hvis abonnementet ditt på Google Workspace Individual blir sagt opp eller suspendert, kan det hende at uløste GWI-brukerstøttesaker også blir suspendert, og det kan hende du må starte en ny sak når du har gjenopprettet abonnementet.

  • 6. Prisendringer

  • Vi kan endre Google Workspace Individual-prisen(e) som gjelder for fremtidige faktureringsperioder, hvis vi varsler deg minst 30 dager før eventuelle prisøkninger. Disse endringene berører ikke prisen(e) som gjelder for den nåværende faktureringsperioden din. Hvis du har innvendinger mot en prisendring, bør du si opp abonnementet ved å følge fremgangsmåten vi beskriver i varselet om prisøkning. Med mindre du sier opp abonnementet på denne måten, trer den nye prisen i kraft enten (a) når betalingen for den neste faktureringsperioden forfaller, eller (b) hvis vi varsler deg om prisendringen mindre enn 30 dager før begynnelsen på den neste faktureringsperioden din: når betalingen forfaller for faktureringsperioden etter den neste faktureringsperioden.

  • 7. Utgivelser før offentlig lansering

  • Utgivelser før offentlig lansering blir oppført her eller identifisert på andre måter som «tidlig tilgang», «alfa», «beta» «forhåndsversjon» eller lignende. Du kan velge om du vil bruke utgivelser før offentlig lansering: Du trenger ikke å bruke utgivelser før offentlig lansering for å bruke andre GWI-produkter.

   Du erkjenner at utgivelser før offentlig lansering er i ferd med å bli testet av Google, og at de kan være utsatt for feil eller unøyaktigheter. GWI-brukerstøtte er kanskje ikke tilgjengelig for utgivelser før offentlig lansering.

   I forbindelse med utgivelsene før offentlig lansering instruerer du også Google om å behandle personopplysningene dine (definert som «Partner Personal Data» (personopplysninger hos partner) i tillegget om databehandling) i henhold til gjeldende lov og rett for å forbedre GWI-produkter (selv om tillegget om databehandling skulle indikere noe annet).

  • 8. Oppsigelse

  • Du kan si opp abonnementet på Google Workspace Individual når som helst ved å gå til pay.google.com og starte oppsigelsen under «Abonnementer og tjenester». Hvis du sier opp på denne måten, beholder du tilgangen til Google Workspace Individual frem til slutten av den gjeldende faktureringsperioden, og tilgangen din til andre Google-produkter og -tjenester blir ikke berørt.

  • 9. Angrerett for forbrukere i EØS

  • Hvis du er forbruker i EØS, har du, i tillegg til oppsigelsesretten under del 8 (Oppsigelse), ved gjeldende lov standard angrerett som beskrevet i del 9.1 (EUs eksempel på informasjon om angrerett). Enhver forbruker i EØS som vil benytte seg av denne angreretten, kan (men er ikke nødt til å) fylle ut og returnere det valgfrie standardskjemaet i del 9.2 (EUs eksempel på angrerettskjema).

   • 9.1 EUs eksempel på informasjon om angrerett

    • Angrerett

    • Hvis du er forbruker i EØS, har du rett til å angre på denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen årsak. Angreperioden utløper 14 dager etter at kontrakten er inngått.

     For å benytte deg av angreretten må du sende oss en entydig erklæring (f.eks. i et brev til Google Cloud EMEA Limited, Attention Google Workspace Individual Customer Support, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland, eller via e-post til gwi-eu-support@google.com) der du oppgir at du vil angre inngåelsen av denne kontrakten. Du kan bruke det vedlagte eksempelet på et angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk.

     Det eneste du trenger å gjøre for å overholde tidsfristen for angreretten, er å sende inn beskjeden om at du vil benytte deg av angreretten, før angreperioden er utløpt.

    • Følger av å bruke angreretten

    • Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, utsteder vi en full refusjon av alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (minus eventuelt tillegg i prisen som følge av at du valgte et annet leveringsalternativ enn det rimeligste alternativet vi tilbød som standard), uten unødige forsinkelser og i alle tilfeller innen 14 dager etter dagen vi informeres om avgjørelsen din om å trekke deg fra denne kontrakten. Vi foretar slike tilbakebetalinger med de samme betalingsmåtene som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre du har gitt uttrykkelig samtykke til noe annet. Det påløper aldri gebyrer som følge av slike tilbakebetalinger.

     Hvis du ba om at tjenestene skulle starte i angreperioden, må du betale oss et beløp som tilsvarer tjenestene du mottok frem til du fortalte oss at du ville angre inngåelsen av denne kontrakten, sammenlignet med kontraktens fulle dekning.

   • 9.2 EUs eksempel på angrerettskjema

    • — Til: Google Cloud EMEA Limited,
     Attention: Google Workspace Individual Customer Support
     70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland
     (eller via e-post til: gwi-eu-support@google.com)
     — Jeg informerer herved om at jeg angrer kjøpet mitt av den følgende tjenesten:
     — Bestilt dato:
     — Forbrukers navn:
     — Forbrukers adresse:
     — Forbrukers underskrift (bare hvis dette skjemaet leveres på papir):
     — Dato:

  • 10. Tvister

  • Les Googles vilkår for bruk for å forstå vilkårene samt lov og rett som styrer enhver juridisk tvist knyttet til Google Workspace Individual eller disse tilleggsvilkårene for GWI.

  • 11. Produktspesifikke tilleggsvilkår

  • Googles vilkår for bruk og disse tilleggsvilkårene for GWI gjelder for GWI-produktene eller -funksjonene nedenfor. Ved siden av hvert produkt eller hver funksjon har vi også ført opp tilleggsvilkår som gjelder for det/den bestemte produktet/funksjonen. Googles vilkår for bruk, disse tilleggsvilkårene for GWI og eventuelle oppførte tilleggsvilkår definerer relasjonen vår og gjensidige forventninger når du bruker disse produktene eller funksjonene.

  • Tilleggsvilkår for bruk av e-signatur

 • Tidligere versjon

  • 10. mai 2023

  • 15. august 2022

  • 28. juni 2021