Wskazówki dotyczące usług pomocy technicznej Google Workspace

Niniejsze wskazówki dotyczące usług pomocy technicznej („Wskazówki”) obowiązują w przypadku usług pomocy świadczonych w ramach Usług Google Workspace („Usługi”), z wyjątkiem usług i wersji wskazanych poniżej w artykule 5 (Wyłączone usługi i wersje), które nie kwalifikują się do usług wsparcia. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały tutaj zdefiniowane, powinny być rozumiane zgodnie z definicją w umowie dotyczącej Usług Google Workspace („Umowa”).