Zasady dopuszczalnego użytkowania Google Workspace i Cloud Identity

Ostatnia zmiana: 14 marca 2023 r.

Korzystanie z Usług podlega niniejszym Zasadom dopuszczalnego użytkowania („Zasady dopuszczalnego użytkowania”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały tutaj zdefiniowane, powinny być rozumiane zgodnie z ich definicją opisaną w obowiązującej umowie („Umowa”) zawartej między klientem, sprzedawcą lub innym uprawnionym użytkownikiem („Tobą”) a firmą Google.

Zobowiązujesz się nie używać Usług do następujących celów ani nie zezwalać osobom trzecim i swoim Użytkownikom na korzystanie z Usług do tych celów:

 • tworzenie niechcianych reklamowych e-maili rozsyłanych masowo;
 • naruszanie praw innych osób lub zachęcanie do tego;
 • prowadzenie lub promowanie nielegalnej działalności albo zachęcanie do takiej działalności, w tym wykorzystywania seksualnego dzieci, znęcania się nad dziećmi bądź terroryzmu lub przemocy, które mogą spowodować śmierć, ciężki uszczerbek na zdrowiu lub obrażenia u pojedynczych osób lub grup ludzi;
 • korzystanie z Usług w jakichkolwiek bezprawnych, inwazyjnych, naruszających przepisy, zniesławiających lub oszukańczych celach, w tym wykonywanie lub udostępnianie zdjęć erotycznych bez zgody, naruszanie praw własności intelektualnej innych osób, wyłudzanie informacji bądź tworzenie piramid finansowych;
 • rozpowszechnianie wirusów, robaków, koni trojańskich, uszkodzonych plików, elementów wprowadzających w błąd lub jakichkolwiek innych elementów szkodliwych albo mylących;
 • uzyskiwanie przez klientów, autoryzowanych sprzedawców lub innych autoryzowanych użytkowników nieuprawnionego dostępu do Usług, zakłócanie ich działania lub utrudnianie możliwości korzystania z nich bądź dopuszczanie się takich działań względem sprzętu używanego do ich świadczenia;
 • zmienianie, wyłączanie, zakłócanie działania lub obchodzenie jakiegokolwiek elementu Usług, Oprogramowania lub sprzętu do świadczenia Usług;
 • testowanie lub analizowanie wsteczne Usług w celu znalezienia ograniczeń i luk w zabezpieczeniach bądź ominięcia funkcji filtrowania;
 • przyznawanie wielu osobom dostępu do pojedynczego Konta Użytkownika w sposób inny niż przy użyciu funkcji przekazywania uprawnień udostępnianej w ramach Usług;
 • tworzenie Kont Użytkowników przypisanych do stanowisk w firmie (a nie do konkretnych osób) na potrzeby udostępniana plików w domenie lub poza nią;
 • sprzedawanie Kont Użytkowników lub ich części w ramach komercyjnych usług oferowanych osobom trzecim;
 • rejestrowanie dźwięku lub obrazu podczas rozmów audio i wideo bez uzyskania zgody rozmówców, jeśli uzyskanie takiej zgody jest wymagane przez obowiązujące przepisy (ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych);
 • korzystanie z Usług lub wszelkich interfejsów zapewnianych w ramach świadczenia Usług w celu uzyskania dostępu do dowolnych innych produktów lub usług Google w sposób, który narusza warunki korzystania z takich produktów lub usług Google.

Korzystając z Google Workspace for Education, zobowiązujesz się do używania wszystkich Usług, Usług dodatkowych oraz Ofert innych firm dostępnych w ramach konta wyłącznie (a) do celów edukacyjnych oraz (b), jeśli jesteś Użytkownikiem, w sposób zgodny z upoważnieniem udzielonym przez szkołę.

Niezastosowanie się do postanowień opisanych w Zasadach dopuszczalnego użytkowania może skutkować zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia Usług (bądź jednym i drugim) zgodnie z Umową.

Poprzednie wersje

6 lutego 2023 r.

25 sierpnia 2021 r.

18 lutego 2021 r.