Podsumowanie usług

O ile nie zaznaczono inaczej, wymienione poniżej usługi dostępne w Google Workspace (wcześniej G Suite) są objęte warunkami określonymi w załączniku do Umowy ramowej o świadczenie usług Google Cloud dotyczącym Google Workspace lub w innej umowie, zgodnie z którą Google je świadczy („Umowa Google Workspace”). Niektóre poniższe usługi lub wersje mogą być objęte Szczegółowymi warunkami korzystania z usługi, które można znaleźć na stronie https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Usługi Google Workspace:

Usługi podstawowe

 • Usługi Cloud Identity” to usługi i wersje opisane na stronie https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.
 • Gmail” to internetowa usługa poczty e-mail, która umożliwia organizacjom stosowanie rozwiązań Google do obsługi elektronicznych systemów pocztowych. Usługa ta pozwala na uzyskiwanie dostępu do skrzynki odbiorczej Użytkownika w obsługiwanej przeglądarce internetowej, czytanie poczty, tworzenie wiadomości, odpowiadanie na nie i przekazywanie ich dalej, a także przeszukiwanie wiadomości oraz zarządzanie nimi za pomocą etykiet. Zapewnia filtrowanie pod kątem spamu i wirusów oraz umożliwia Administratorom tworzenie reguł obsługi wiadomości zawierających określone treści i załączone pliki lub kierowanie wiadomości do innych serwerów poczty. Reguły można konfigurować według grup lub Klientów (dla wszystkich domen).
 • Currents” to usługa internetowa, która umożliwia Użytkownikom udostępnianie linków, filmów, zdjęć i innych treści innym osobom w tej samej domenie Google Workspace, a także wyświetlanie treści udostępnionych przez inne osoby w tej samej domenie oraz interakcję z tymi treściami. Użytkownicy mogą też tworzyć społeczności i dołączać do nich, by prowadzić rozmowy z innymi Użytkownikami w tej samej domenie, którzy mają podobne zainteresowania. Jeśli usługa Currents jest używana do interakcji lub udostępniania treści osobom spoza domeny Google Workspace Użytkownika, nie wchodzi ona w skład pakietu Usług podstawowych w zakresie takiego użycia.
 • Kalendarz Google” to usługa internetowa służąca do zarządzania kalendarzami osobistymi, firmowymi i kalendarzami zespołu. Oferuje ona Użytkownikom interfejs umożliwiający przeglądanie kalendarzy, planowanie spotkań z innymi Użytkownikami, sprawdzanie informacji o dostępności innych Użytkowników oraz planowanie użycia pomieszczeń i zasobów.
 • Google Cloud Search” to usługa internetowa, która umożliwia i ułatwia Użytkownikom przeszukiwanie treści dostępnych w niektórych Usługach podstawowych Google Workspace i zewnętrznych źródłach danych (w stosownych przypadkach). Google Cloud Search udostępnia również Użytkownikom przydatne informacje i sugestie.
 • Kontakty Google” to usługa internetowa, która pozwala Użytkownikom na importowanie, przechowywanie i wyświetlanie informacji kontaktowych, a także tworzenie osobistych grup kontaktów, dzięki którym można wysyłać e-maile do wielu osób jednocześnie.
 • Dokumenty Google”, „Arkusze Google”, „Prezentacje Google” i „Formularze Google” to usługi internetowe, które umożliwiają Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie, wspólne opracowywanie, rysowanie, eksportowanie i umieszczanie treści w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych, prezentacjach i formularzach.
 • Dysk Google” udostępnia internetowe narzędzia, które umożliwiają Użytkownikom przechowywanie, przesyłanie i udostępnianie plików oraz wyświetlanie filmów.
 • Grupy dyskusyjne Google dla Firm” to usługa internetowa, która umożliwia Użytkownikom i właścicielom witryn tworzenie grup współpracujących ze sobą osób i zarządzanie tymi grupami. Użytkownicy mogą prowadzić dyskusje przez pocztę e-mail i udostępniać dokumenty, kalendarze, strony oraz foldery innym członkom grupy. Ponadto mogą wyświetlać i przeszukiwać archiwum dyskusji w grupach. Grupy dyskusyjne Google dla Firm to usługa niedostępna dla Klientów korzystających z bezpłatnej wersji Google Workspace.
 • Google Hangouts”, „Google Chat” i „Google Meet” to usługi internetowe, które umożliwiają Użytkownikom komunikację w czasie rzeczywistym. Za pomocą Google Hangouts można prowadzić indywidualne oraz grupowe rozmowy głosowe, niewielkie spotkania wideo, a także rozmowy tekstowe na czacie. Google Chat to zaawansowana platforma czatu i współpracy grupowej umożliwiająca integrację treści z wybranymi usługami innych firm. W Google Meet można organizować spotkania wideo z dużą liczbą uczestników, z możliwością dzwonienia i dołączania przez telefon (operator może naliczać opłaty). Klienci korzystający z Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus lub Google Workspace Enterprise mogą włączyć nagrywanie spotkań. Limit czasu zapisanych nagrań ze spotkań w Google Meet przypadający na każdego użytkownika z licencją na Google Workspace Enterprise to 80 godzin, przy czym jest on stosowany w formie uśrednionej do łącznego czasu nagrań zapisanych przez wszystkich użytkowników w domenie. Administratorzy domeny Google Workspace mogą wybrać, które usługi są w niej włączone. Rozmowy telefoniczne w Google Hangouts są obsługiwane przez firmę Google Dialer Inc. Rozmowy telefoniczne w Google Meet są obsługiwane przez firmy wymienione na stronie https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Połączenia alarmowe nie są obsługiwane w Google Hangouts ani w Google Meet.
 • Google Jamboard” to usługa internetowa, która umożliwia Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie, wspólne opracowywanie, projektowanie, eksportowanie oraz zamieszczanie treści w dokumentach.
 • Google Keep” to usługa internetowa umożliwiająca Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie i wspólne opracowywanie notatek, list oraz rysunków.
 • Witryny Google” to usługa umożliwiająca Użytkownikom tworzenie witryn za pomocą narzędzia internetowego, a następnie udostępnianie ich grupie innych Użytkowników, całej firmie lub wszystkim użytkownikom internetu. Właściciel witryny decyduje, kto może ją edytować, a kto wyświetlać.
 • Lista zadań Google” to usługa internetowa, która umożliwia Użytkownikom tworzenie i edytowanie zadań oraz zarządzanie nimi.
 • Google Vault” to usługa internetowa, która poszerza możliwości Dysku Google i Gmaila o wyszukiwanie i eksportowanie danych. W przypadku usługi Gmail Google Vault zapewnia Klientom możliwość wyszukiwania w całej domenie, archiwizowania danych oraz tworzenia reguł przechowywania i dyspozycji na podstawie rodzaju treści. Pozwala też korzystać z funkcji pozyskiwania danych elektronicznych, która umożliwia tworzenie spraw i przechowywanie związanych z nimi danych na potrzeby postępowań sądowych. Warunkiem przechowywania zarchiwizowanych danych jest zakup usługi Google Vault i ciągłość jej używania. Jeśli usługa Gmail jest włączona na koncie użytkownika, zapisywana historia czatu Google Hangouts może być przeszukiwana, eksportowana, przechowywana i chroniona.
 • Google Voice” to usługa telefonii IP zarządzana przez Administratora. Umożliwia Klientom przypisywanie Użytkownikom numerów telefonów do wykorzystywania w ich organizacji. Użytkownicy mogą nawiązywać i odbierać połączenia przy użyciu przypisanych im numerów. Mają także dostęp do dodatkowych funkcji związanych z połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi (w tym do wybierania numerów alarmowych przez Użytkowników korzystających z połączeń dwukierunkowych). Usługa Google Voice jest dostarczana przez Podmioty stowarzyszone Google zgodnie ze Szczegółowymi warunkami korzystania z usługi Google Voice. Korzystanie z usługi Google Voice jest dodatkowo płatne.
 • Bezpieczne ustawienia Google Workspace” to dodatek, który umożliwia Klientom ograniczenie działań zespołu pomocy Google związanych z danymi klientów na podstawie lokalizacji geograficznej.
 • Dodatki do Workspace” to Google Voice i Bezpieczne ustawienia Google Workspace.
 • Funkcje wyszukiwania i analizy umożliwiają zaawansowane wyszukiwanie i pobieranie danych we wszystkich usługach, a także automatycznie kategoryzują treści, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w aktywnych usługach.

Inne usługi

 • Obecnie żadne nie są dostępne.

Wersje / kody SKU Google Workspace:

G Suite Basic

 • G Suite Basic” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Google Vault, Google Cloud Search i Dodatków do Workspace. Klienci otrzymują 30 GB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.

Google Workspace Business Starter

 • Google Workspace Business Starter” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Google Vault, Google Cloud Search i Dodatków do Workspace. Klienci otrzymują 30 GB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika. Klienci korzystający z Google Workspace Business Starter mogą mieć maksymalnie 300 kont Użytkowników.

G Suite Business

 • G Suite Business” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Dodatków do Workspace. G Suite Business obejmuje też ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych danych Klienta z określonych usług. Klienci z co najmniej 5 kontami Użytkowników otrzymują też nieograniczoną ilość miejsca w usłudze Dysk Google. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits albo mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.

Google Workspace Business Standard

 • Google Workspace Business Standard” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Google Vault, Google Cloud Search i Dodatków do Workspace. Klienci, którzy mają co najmniej 5 kont Użytkowników, otrzymują 2 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę kont Użytkowników. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits albo mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika. Klienci korzystający z Google Workspace Business Standard mogą mieć maksymalnie 300 kont Użytkowników.

Google Workspace Business Plus

 • Google Workspace Business Plus” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Google Cloud Search i Dodatków do Workspace. Klienci, którzy mają co najmniej 5 kont Użytkowników, otrzymują 5 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę kont Użytkowników. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits albo mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika. Klienci korzystający z Google Workspace Business Plus mogą mieć maksymalnie 300 kont Użytkowników.

Google Workspace Enterprise Standard

 • Google Workspace Enterprise Standard” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Google Cloud Search i Dodatków do Workspace. Obejmuje też funkcję zapobiegania utracie danych w usługach Gmail i Dysk Google oraz wybrane zaawansowane funkcje zabezpieczeń i kontroli dostępne dla Administratorów (oprócz Centrum bezpieczeństwa Google Workspace). Google Workspace Enterprise Standard umożliwia dodatkową integrację usługi Gmail z innymi usługami Google, niektórymi narzędziami innych firm służącymi do archiwizacji oraz aplikacjami OAuth innych firm. Klienci, którzy mają co najmniej 5 kont Użytkowników, otrzymują 5 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę kont Użytkowników. Google może przyznać więcej miejsca na dane po otrzymaniu uzasadnionej prośby. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits lub mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.

Google Workspace Enterprise Plus (wcześniej G Suite Enterprise)

 • Google Workspace Enterprise Plus” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Dodatków do Workspace. Zawiera ona też funkcję zapobiegania utracie danych w usługach Gmail i Dysk Google, ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych danych Klienta z określonych Usług, dodatkowe możliwości i ułatwienia wyszukiwania treści w zewnętrznych źródłach danych oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń i kontroli dostępne dla Administratorów (wraz z Centrum bezpieczeństwa Google Workspace). Google Workspace Enterprise Plus umożliwia dodatkową integrację usługi Gmail z innymi usługami Google, niektórymi narzędziami innych firm służącymi do archiwizacji oraz aplikacjami OAuth innych firm. Klienci, którzy mają co najmniej 5 kont Użytkowników, otrzymują 5 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę kont Użytkowników. Google może przyznać więcej miejsca na dane po otrzymaniu uzasadnionej prośby. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits lub mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.

Google Workspace for Education

 • Google Workspace for Education Fundamentals” (wcześniej G Suite dla Szkół i Uczelni) to bezpłatna wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Currents, Google Cloud Search i Dodatków do Workspace. Klienci z co najmniej 5 kontami Użytkowników otrzymują też nieograniczoną ilość miejsca w usłudze Dysk Google. Klienci, którzy mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika. Usługi podstawowe w tej wersji obejmują też Projekty, Classroom i Synchronizację Chrome.
  • Projekty” to aplikacja do systemów zarządzania uczeniem, która pozwala Użytkownikom rozprowadzać, zbierać i oceniać zadania uczniów.
  • Classroom” to usługa internetowa umożliwiająca Użytkownikom tworzenie grup powiązanych z konkretnymi zajęciami i uczestniczenie w nich. Za pomocą Classroom uczniowie mogą wyświetlać projekty, przesyłać zadania domowe oraz otrzymywać oceny od nauczycieli.
  • Synchronizacja Chrome” to funkcja umożliwiająca Użytkownikom synchronizowanie zakładek, historii, haseł i innych ustawień na wszystkich urządzeniach, na których są zalogowani w Chrome.
 • Google Workspace for Education Standard” to wyższa wersja Google Workspace for Education Fundamentals, dostępna za dodatkową opłatą. Obejmuje ona dodatkowe funkcje, takie jak ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych danych Klienta z określonych Usług, zaawansowane ustawienia zabezpieczeń i ulepszone analizy.
 • Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade” to wyższa wersja Google Workspace for Education Fundamentals, dostępna za dodatkową opłatą. Zawiera ona dodatkowe funkcje ułatwiające komunikację, współpracę i zarządzanie zajęciami.
 • Google Workspace for Education Plus” (wcześniej G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni) to wyższa wersja Google Workspace for Education Fundamentals, dostępna za dodatkową opłatą. Obejmuje dodatkowe funkcje, takie jak ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych danych Klienta z określonych Usług, ustawienia zaawansowane, ulepszone narzędzia do analizy i wyszukiwania oraz dodatkowe funkcje ułatwiające komunikację, współpracę i zarządzanie zajęciami.

Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace

 • Zarchiwizowane konto użytkownika G Suite Business” to wersja G Suite Business, która umożliwia organizacji zarządzanie kontami byłych i nieaktywnych Użytkowników na potrzeby przechowywania danych Klientów. Obejmuje Google Vault. Klienci otrzymują 1 TB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.
 • Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace Business Plus” to wersja Google Workspace Business Plus, która umożliwia organizacji zarządzanie kontami byłych i nieaktywnych Użytkowników na potrzeby przechowywania danych Klientów. Obejmuje Google Vault. Klienci otrzymują 5 TB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.
 • Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace Enterprise Standard” to wersja Google Workspace Enterprise Standard, która umożliwia organizacji zarządzanie kontami byłych i nieaktywnych Użytkowników na potrzeby przechowywania danych Klientów. Obejmuje Google Vault. Klienci otrzymują 5 TB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika. Google może przyznać więcej miejsca na dane po otrzymaniu uzasadnionej prośby.
 • Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace Enterprise Plus” (wcześniej Zarchiwizowane konto Użytkownika G Suite Enterprise) to wersja Google Workspace Enterprise Plus, która umożliwia organizacji zarządzanie kontami byłych i nieaktywnych Użytkowników na potrzeby przechowywania danych Klientów. Obejmuje Google Vault. Klienci otrzymują 5 TB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika. Google może przyznać więcej miejsca na dane po otrzymaniu uzasadnionej prośby.

Google Workspace Essentials (wcześniejsze wersje: G Suite Essentials, Dysk Google Enterprise)

 • Google Workspace Essentials” to wersja Google Workspace obejmująca Kalendarz Google, Google Chat, Dokumenty Google, Dysk Google, Formularze Google, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Arkusze Google, Witryny Google, Prezentacje Google i Listę zadań Google oraz następujące funkcje używane razem z Usługami: (a) Cloud Identity Management, (b) Kontakty Google i (c) Grupy dyskusyjne Google dla Firm. Klientów obowiązuje limit łącznego miejsca na Dysku Google używanego przez ich Użytkowników. Więcej informacji można znaleźć na stronie support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • Google Workspace Enterprise Essentials” to wersja Google Workspace obejmująca usługi wchodzące w skład „Google Workspace Essentials”, ale przy uwzględnieniu następującej ilości miejsca na dane: (a) Klienci, którzy mają co najmniej 5 kont Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca na Dysku Google na każde konto Użytkownika; (b) Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits albo mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca łącznie na dane z Dysku Google, Zdjęć Google i Gmaila dla każdego Użytkownika.

Google Workspace Frontline

 • Google Workspace Frontline” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Google Vault, Google Cloud Search i Dodatków do Workspace. Klienci otrzymują 2 GB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika. Klienci mogą zezwalać na używanie Google Workspace Frontline tylko Użytkownikom, którzy spełniają określone wymagania opisane na stronie https://support.google.com/a/answer/10427827.

Cloud Search Platform

 • Cloud Search Platform” to wersja Google Workspace obejmująca Google Cloud Search i następujące usługi używane razem z Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management, (b) Kontakty Google oraz (c) Grupy dyskusyjne Google dla Firm. Cloud Search Platform umożliwia i ułatwia przeszukiwanie treści dostępnych w zewnętrznych źródłach danych.

Google Voice

 • Voice Starter” to wersja Google Voice, którą za dodatkową opłatą można dodać do dowolnej wersji Google Workspace i która jest przeznaczona dla maksymalnie 10 Użytkowników z jednego kraju.
 • Voice Standard” to wersja Google Voice, którą za dodatkową opłatą można dodać do dowolnej wersji Google Workspace i która jest przeznaczona dla dowolnej liczby Użytkowników z jednego kraju. Voice Standard zapewnia też zgodność z telefonami stacjonarnymi i udostępnia funkcje wielopoziomowej automatycznej sekretarki.
 • Voice Premier” to wersja Google Voice, którą za dodatkową opłatą można dodać do dowolnej wersji Google Workspace i która jest przeznaczona dla dowolnej liczby Użytkowników z wielu krajów. Voice Premier zapewnia też zgodność z telefonami stacjonarnymi oraz udostępnia funkcje wielopoziomowej automatycznej sekretarki i zaawansowaną funkcję raportowania.

Bezpieczne ustawienia Google Workspace

 • Bezpieczne ustawienia” to dodatek o odrębnym kodzie SKU, który za dodatkową opłatą można dodać do wersji Google Workspace Enterprise Plus.

Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet

 • Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet” to dodatkowa funkcja, którą można dodać bezpłatnie do dowolnej wersji Google Workspace. Umożliwia ona rozszerzone dzwonienie i dołączanie przez telefon do spotkań wideo w Google Meet (opłata jest naliczana za każdą minutę połączenia).

Usługi dodatkowe (nie są objęte Umową Google Workspace i nie należą do Usług Google Workspace)

 • Zarządzany Sklep Google Play” to obsługiwana przez Google platforma dla Klientów umożliwiająca zarządzanie urządzeniami z Androidem, które Klienci przekażą Użytkownikom lub wskażą jako przez nich używane. Za pomocą Zarządzanego Sklepu Google Play Klient może administrować aplikacjami na takich urządzeniach. Korzystanie z Zarządzanego Sklepu Google Play podlega zasadom opisanym na stronie www.android.com/enterprise/terms.