Podsumowanie usług

O ile nie zaznaczono inaczej, wymienione poniżej usługi dostępne w Google Workspace (wcześniej G Suite) są objęte warunkami określonymi w załączniku do Umowy ramowej o świadczenie usług Google Cloud dotyczącym Google Workspace lub w innej umowie, zgodnie z którą Google je świadczy („Umowa Google Workspace”). Niektóre z poniższych usług lub wersji mogą być objęte Szczegółowymi warunkami korzystania z usługi, które znajdziesz na stronie https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Usługi Google Workspace:

 • Usługi podstawowe

  • Szyfrowanie po stronie klienta” umożliwia organizacjom używanie własnych kluczy szyfrowania do szyfrowania Danych klienta wprowadzanych do określonych Usług podstawowych, zgodnie z informacjami na stronie https://support.google.com/a/answer/10741897 lub pod przyszłym adresem URL tej strony.

  • Usługi Cloud Identity” są opisane na stronie https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html lub pod przyszłym adresem URL tej strony.

  • Enterprise Data Regions” umożliwia administratorom stosowanie ustawień zasad dotyczących regionów danych w określonych regionach – wobec wszystkich Użytkowników lub wybranego ich podzbioru – które mają zastosowanie do niektórych podstawowych danych w spoczynku (w tym kopii zapasowych) wchodzących w skład Danych Klienta, co opisano na stronie https://support.google.com/a/answer/9223653.

  • Gemini” to konwersacyjne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia Użytkownikom przeprowadzenie burzy mózgów, pobudzenie kreatywności i zwiększenie produktywności. Wersja Gemini oferowana jako Usługa Google Workspace jest dostępna wyłącznie w połączeniu z Gemini w Google Workspace (zgodnie z opisem poniżej).

  • Gemini w Google Workspace” (wcześniej Duet AI w Google Workspace) umożliwia Użytkownikom korzystanie z funkcji generatywnej sztucznej inteligencji, które ułatwiają pisanie treści, porządkowanie plików, wizualizowanie informacji, przyspieszanie przepływów pracy i prowadzenie lepszych spotkań.

  • Gmail” umożliwia Klientom wysyłanie i odbieranie e-maili.

  • Kalendarz Google” umożliwia Użytkownikom zarządzanie kalendarzami osobistymi i organizacyjnymi oraz kalendarzami zespołów.

  • Google Chat” umożliwia Użytkownikom komunikowanie się w czasie rzeczywistym z użyciem zaawansowanej platformy czatu i współpracy grupowej.

  • Google Cloud Search” umożliwia i ułatwia Użytkownikom przeszukiwanie treści dostępnych w niektórych Usługach podstawowych Google Workspace i zewnętrznych źródłach danych (w stosownych przypadkach).

  • Kontakty Google” pozwalają Użytkownikom na importowanie, przechowywanie i wyświetlanie informacji kontaktowych, a także tworzenie osobistych grup kontaktów, dzięki którym można wysyłać e-maile do wielu osób naraz.

  • Dokumenty Google”, „Arkusze Google”, „Prezentacje Google” i „Formularze Google” umożliwiają Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie, wspólne opracowywanie, rysowanie, eksportowanie i umieszczanie treści w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych, prezentacjach i formularzach.

  • Dysk Google” umożliwia Użytkownikom przechowywanie, przesyłanie, wyświetlanie oraz udostępnianie filmów.

  • Grupy dyskusyjne Google dla firm” umożliwiają Użytkownikom komunikowanie się w ramach grup współpracujących ze sobą osób, a Administratorom konfigurowanie funkcji i usług dla różnych grup Użytkowników.

  • Google Jamboard” umożliwia Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie, wspólne opracowywanie, rysowanie, eksportowanie oraz umieszczanie treści w dokumencie.

  • Google Keep” umożliwia Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie i wspólne opracowywanie notatek, list oraz rysunków.

  • Google Meet” umożliwia Użytkownikom komunikowanie się w czasie rzeczywistym w ramach spotkań wideo z małą i dużą liczbą uczestników, z możliwością dzwonienia i dołączania przez telefon (operator może naliczać opłaty). Rozmowy telefoniczne przez Google Meet są obsługiwane przez firmy wymienione na stronie: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. W Google Meet nie są obsługiwane połączenia alarmowe.

  • Google SIP Link” umożliwia Klientom połączenie usług operatora sieci komórkowej z usługą Google Voice za pomocą zewnętrznego kontrolera granic sesji i połączenia trunk operatora – są one niezależne od usługi Google Voice i nie wymagają jej zakupu. Google SIP Link pozwala Klientom na używanie zaawansowanych funkcji usługi Google Voice oraz jednoczesne korzystanie z usług bieżącego operatora, a także wewnętrznego sprzętu i rozwiązań do kierowania ruchem połączeń telefonicznych. Usługa Google SIP Link jest dostępna wyłącznie w krajach wymienionych na stronie https://support.google.com/a?p=sipcountries lub pod jej przyszłym adresem URL. Korzystanie z Google SIP Link objęte jest dodatkowymi opłatami.

  • Witryny Google” umożliwiają Użytkownikom tworzenie witryn i udostępnianie ich grupom innych Użytkowników.

  • Lista zadań Google” umożliwia Użytkownikom tworzenie i edytowanie zadań oraz zarządzanie nimi.

  • Google Vault” udostępnia funkcje wyszukiwania i eksportowania oraz archiwizowania i przechowywania danych, a także pozyskiwania danych elektronicznych. Warunkiem przechowywania zarchiwizowanych danych jest zakup usługi Google Vault i ciągłość jej używania.

  • Google Voice” to zarządzana przez Administratora usługa telefonii IP, która umożliwia Klientom przypisywanie numerów telefonów do wykorzystania przez Użytkowników oraz zarządzanie tymi numerami, a Użytkownikom wykonywanie i odbieranie połączeń za pomocą przypisanych numerów. Usługa Google Voice jest dostarczana przez Podmioty stowarzyszone Google zgodnie ze Szczegółowymi warunkami korzystania z usługi Google Voice i jest dostępna wyłącznie w krajach wymienionych na stronie https://support.google.com/a/answer/9206529 lub pod przyszłym adresem URL tej strony. Korzystanie z usługi Google Voice jest dodatkowo płatne.

  • Bezpieczne ustawienia Google Workspace” umożliwiają Klientom ograniczenie działań zespołu pomocy Google związanych z Danymi klienta na podstawie lokalizacji geograficznej.

  • Google Workspace Migrate” to zarządzana przez Administratora usługa lokalna do przenoszenia danych należących do Użytkowników na konto Google Workspace Klienta.

  • Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet” umożliwiają rozszerzone dzwonienie i dołączanie przez telefon do spotkań wideo w Google Meet.

  • Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace” pozwala Klientom zwiększyć łączną ilość wspólnego miejsca na dane.

  • Dodatki do Workspace” to opisane poniżej Gemini w Google Workspace, Google SIP Link, Google Voice, Bezpieczne ustawienia Google Workspace, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet oraz Regiony danych Enterprise.

  • Funkcje wyszukiwania i analizy umożliwiają zaawansowane wyszukiwanie i pobieranie danych we wszystkich usługach, a także automatycznie kategoryzują treści, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w aktywnych usługach.

 • Inne usługi

  • AppSheet” to platforma internetowa, ogólnie dostępna na stronie https://www.appsheet.com, która umożliwia organizacjom tworzenie i hostowanie aplikacji bez konieczności pisania skomplikowanego lub zbędnego kodu. W przypadku sprzedawców, dystrybutorów lub dostawców Usług AppSheet jest Usługą objętą ograniczeniami w ramach programu Google Cloud Partner Advantage.

Dodatki do Workspace:

 • Dodatki do Google Workspace można dodawać za dodatkową opłatą, o ile nie wskazano inaczej, do niektórych wersji Google Workspace zgodnie z informacjami podanymi w poniższej tabeli Wersje / kody SKU Google Workspace.

 • Dodatki do Gemini w Google Workspace

  • AI Meetings and Messaging” to dodatek o odrębnym kodzie SKU, który umożliwia Użytkownikom dostęp do funkcji opartych na generatywnej AI w Google Meet, jak opisano na stronie https://support.google.com/a/answer/13623623#get_gemini.

  • AI Security” to dodatek o odrębnym kodzie SKU, który umożliwia Klientom dostęp do opartych na generatywnej AI funkcji związanych z bezpieczeństwem na Dysku Google, jak opisano na stronie https://support.google.com/a/answer/13623623#get_gemini.

  • Gemini Business” to wersja Gemini w Google Workspace, która umożliwia Użytkownikom dostęp do funkcji generatywnej AI w niektórych Usługach Google Workspace, podlegająca limitom użytkowania przypisanym do licencji Użytkownika, jak opisano na stronie https://support.google.com/a?p=gemini_limits (które mogą być okresowo aktualizowane).

  • Gemini Enterprise” (wcześniej Duet AI w Google Workspace Enterprise) to wersja Gemini w Google Workspace, która umożliwia Użytkownikom dostęp do funkcji generatywnej AI w niektórych Usługach Google Workspace, jak opisano na stronie https://support.google.com/a?p=gemini_limits.

 • Dodatki Google Voice i Google SIP Link

  • Voice Starter” to wersja Google Voice, która jest przeznaczona dla maksymalnie 10 Użytkowników z jednego kraju.

  • Voice Standard” to wersja Google Voice, która obsługuje dowolną liczbę Użytkowników z jednego kraju, a ponadto obejmuje Google SIP Link, zapewnia zgodność z telefonami VoIP oraz udostępnia funkcje wielopoziomowej automatycznej sekretarki.

  • Voice Premier” to wersja Google Voice, która obsługuje dowolną liczbę Użytkowników z wielu krajów, a ponadto obejmuje Google SIP Link, zapewnia zgodność z telefonami VoIP oraz udostępnia funkcje wielopoziomowej automatycznej sekretarki.

  • Google SIP Link Standard” to wersja Google SIP Link, która obsługuje dowolną liczbę Użytkowników z jednego kraju, a ponadto zapewnia zgodność z telefonami VoIP oraz udostępnia funkcje wielopoziomowej automatycznej sekretarki.

  • Google SIP Link Premier” to wersja Google, która obsługuje dowolną liczbę Użytkowników z wielu krajów, a ponadto zapewnia zgodność z telefonami VoIP oraz udostępnia funkcje wielopoziomowej automatycznej sekretarki i zaawansowaną funkcję raportowania.

 • Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet

  • Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet” to dodatek o odrębnym kodzie SKU, który jest bezpłatny, ale podczas korzystania z niego opłaty są naliczane za każdą minutę połączenia.

 • Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace

  • Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace” to dodatek o odrębnym kodzie SKU, który można dodać do dowolnej wersji Google Workspace, w której miejsce na dane nie jest ograniczone dla poszczególnych Użytkowników. Klienci mogą zwiększyć łączną ilość wspólnego miejsca na dane o 10 TB za każdą zakupioną subskrypcję Dodatkowego miejsca na dane w Google Workspace. Można kupić dowolną liczbę subskrypcji Dodatkowego miejsca na dane w Google Workspace.

Wersje / kody SKU Google Workspace:

 • W poniższej tabeli wymienione są poszczególne wersje Google Workspace i G Suite, Usługi podstawowe dostępne w każdej wersji, dodatki do Workspace, które można dodać do każdej wersji Workspace, oraz Inne dostępne usługi.

 • „Główne usługi podstawowe” (wymienione w poniższej tabeli) to: Usługi Cloud Identity, Gmail, Kalendarz Google, Google Chat, Kontakty Google, Dokumenty Google, Dysk Google, Formularze Google, Grupy dyskusyjne Google dla Firm, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Arkusze Google, Witryny Google, Prezentacje Google oraz Lista zadań Google.

 • Usługi podstawowe Workspace Education i Workspace Nonprofits: oprócz Głównych usług podstawowych wszystkie wersje Google Workspace for Education obejmują Projekty, Classroom i Synchronizację Chrome jako Usługi podstawowe. Google Workspace for Nonprofits obejmuje Classroom jako Usługę podstawową.

  • Projekty” pozwalają Użytkownikom wysyłać, zbierać i oceniać zadania uczniów.

  • Synchronizacja Chrome” umożliwia Użytkownikom synchronizowanie zakładek, historii, haseł i innych ustawień na wszystkich urządzeniach, na których są zalogowani w Chrome.

  • Classroom” umożliwia Użytkownikom tworzenie grup powiązanych z konkretnymi zajęciami i uczestniczenie w nich. Za pomocą Classroom uczniowie mogą wyświetlać projekty, przesyłać zadania domowe oraz otrzymywać oceny od nauczycieli.

 • Oferta Zarchiwizowane konto użytkownika dla każdej wersji Google Workspace i G Suite umożliwia organizacji zarządzanie kontami byłych Użytkowników na potrzeby archiwizacji danych Klientów.

 • AppSheet Core” to rozszerzona wersja usługi AppSheet opisanej na stronie https://about.appsheet.com/pricing/, która jest dostępna w niektórych wersjach Google Workspace (jak wskazano w tabeli poniżej) i za dodatkową opłatą można dodać ją do dowolnej wersji Google Workspace.

 • Wersja Google Workspace1
  Usługi podstawowe
  Inne usługi
  Główne usługi podstawowe Google Vault Google Workspace Migrate Wersje obsługujące zarchiwizowane konta użytkowników
  Dodatki do Google Workspace
  AppSheet
  Obejmuje (bez dodatkowych kosztów).
  Nie obejmuje (możliwość kupienia za dodatkową opłatą).
  Business​2 Google Workspace Business Starter (maksymalnie 300 licencji użytkowników)       Gemini Business lub AI Meetings and Messaging, dowolny dodatek Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach) ✔ (obejmuje AppSheet Core)
  Google Workspace Business Standard (maksymalnie 300 licencji użytkowników)     Regiony danych Enterprise, dowolny dodatek Gemini w Google Workspace, Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach) ✔ (obejmuje AppSheet Core)
  Google Workspace Business Plus (maksymalnie 300 licencji użytkowników) ✔ (obejmuje Google Vault)   Regiony danych Enterprise, dowolny dodatek Gemini w Google Workspace, Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach) ✔ (obejmuje AppSheet Core)
  Enterprise Google Workspace Enterprise Starter     Gemini Business lub AI Meetings and Messaging, Regiony danych Enterprise, dowolny dodatek Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach) ✔ (obejmuje AppSheet Core)
  Google Workspace Enterprise Standard ✔ (obejmuje Google Vault)   Regiony danych Enterprise, dowolny dodatek Gemini w Google Workspace, Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach) ✔ (obejmuje AppSheet Core)
  Google Workspace Enterprise Plus (wcześniej G Suite Enterprise) ✔ (obejmuje również Google Cloud Search i Szyfrowanie po stronie klienta) ✔ (obejmuje Google Vault) Regiony danych Enterprise Dowolny dodatek Gemini w Google Workspace, Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace, Bezpieczne ustawienia Google Workspace (w stosownych przypadkach) ✔ (obejmuje AppSheet Core)
  Essentials Google Workspace Essentials Starter (maksymalnie 100 licencji użytkowników) ✔ (nie obejmuje Gmaila, Google Chat ani Witryn Google)       Gemini Business lub Gemini Enterprise, dowolny dodatek Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach)
  Google Workspace Essentials (wcześniejsze wersje: G Suite Essentials, Dysk Google Enterprise) ✔ (nie obejmuje Gmaila, Google Chat ani Witryn Google)       Dowolny dodatek Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach).
  Google Workspace Enterprise Essentials ✔ (obejmuje również Google Cloud Search, ale nie obejmuje Gmaila, Google Chat ani Witryn Google)       Regiony danych Enterprise, dowolny dodatek Gemini w Google Workspace, Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach)
  Google Workspace Enterprise Essentials Plus ✔ (nie obejmuje Gmaila, Google Chat ani Witryn Google, ale obejmuje również Google Cloud Search)     Regiony danych Enterprise Dowolny dodatek Gemini w Google Workspace, Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach) ✔ (obejmuje AppSheet Core)
  Frontline3 Google Workspace Frontline Starter       Regiony danych Enterprise, dowolny dodatek Gemini w Google Workspace, Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach) ✔ (obejmuje AppSheet Core)
  Google Workspace Frontline Standard     Regiony danych Enterprise, dowolny dodatek Gemini w Google Workspace, Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach) ✔ (obejmuje AppSheet Core)
  Education​3 Google Workspace for Education Fundamentals (wcześniejsza wersja: G Suite for Education)       Gemini Enterprise, dowolny dodatek Google Voice, lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach). Kwalifikuje się również do Google Workspace Education Teaching and Learning Upgrade.
  Google Workspace for Education Standard4 ✔ (obejmuje również Google Cloud Search)   Regiony danych Enterprise Gemini Enterprise, dowolny dodatek Google Voice, lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach). ✔ (obejmuje AppSheet Core)
  Google Workspace for Education Plus (wcześniejsza wersja: G Suite Enterprise for Education)4 ✔ (obejmuje również Google Cloud Search)   Regiony danych Enterprise Gemini Enterprise, dowolny dodatek Google Voice, lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach). ✔ (obejmuje AppSheet Core)
  Nonprofits3 Google Workspace for Nonprofits​       Dowolny dodatek Gemini w Google Workspace, Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach) ✔ (obejmuje AppSheet Core)
  G Suite (starsza wersja)5 G Suite Basic       Dowolny dodatek Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach)
  G Suite Business ✔ (obejmuje Google Vault) Regiony danych Enterprise Dowolny dodatek Google Voice lub Google SIP Link, Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace (w stosownych przypadkach)
 • 1. Informacje o miejscu na dane w ramach każdej wersji / kodu SKU Google Workspace można znaleźć na stronie https://support.google.com/a?p=storage_by_edition (mogą być okresowo aktualizowane) .

 • 2. W przypadku Klientów korzystających z wersji Google Workspace Business z ofertą weryfikowaną za pomocą adresu e-mail niektóre Usługi podstawowe (w tym Gmail i Kalendarz Google oraz Google Vault dla Google Workspace Business Plus), funkcje zabezpieczeń i inne funkcje mogą być niedostępne, chyba że została potwierdzona własność nazwy domeny Administratora odpowiadającej adresowi e-mail należącemu do domeny. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie https://support.google.com/a?p=gws-verification​

 • 3. Te wersje Google Workspace są przeznaczone tylko dla klientów, którzy spełniają określone wymagania:​

  • –​wersje Google Workspace Education (jak opisano na stronie https://support.google.com/a/answer/134628?sjid=2330997381971410080-NA)​

  • – wersje Google Workspace Frontline (jak opisano na stronie https://support.google.com/a/answer/10427827)​

  • – wersje Google Workspace for Nonprofits (jak opisano na stronie https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288​)

 • 4. Wersje Google Workspace for Education Standard i Education Plus wymagają zakupu co najmniej takiej liczby licencji, która jest równa wyższej z tych wartości: (a) całkowita liczba osób uczących się w instytucji Klienta lub (b) 50 licencji użytkowników.

 • 5. Wersje G Suite nie są już sprzedawane.

Dodatkowe wersje / kody SKU Google Workspace:

 • Wyższe wersje Google Workspace for Education

  • Endpoint Education Upgrade” to wyższa wersja Google Workspace for Education Fundamentals, dostępna za dodatkową opłatą. Umożliwia każdemu licencjonowanemu Użytkownikowi zarządzanie i zabezpieczanie maksymalnie 15 własnych urządzeń z Androidem i iOS udostępnionych przez szkoły (pod warunkiem, że na prośbę Google Klient może potwierdzić zgodność z tym limitem) bez konieczności przejścia na Google Workspace for Education Standard lub Plus.

  • Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade” to wyższa wersja Google Workspace for Education Fundamentals, dostępna za dodatkową opłatą. Zawiera ona dodatkowe funkcje ułatwiające komunikację, współpracę i zarządzanie zajęciami oraz dodatkowe miejsce na dane (100 GB pomnożone przez liczbę licencji Użytkowników).

 • Cloud Search Platform

  • Cloud Search Platform” to wersja Google Workspace obejmująca Google Cloud Search i następujące usługi używane razem z Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management, (b) Kontakty Google oraz (c) Grupy dyskusyjne Google dla Firm. Cloud Search Platform umożliwia i ułatwia przeszukiwanie treści dostępnych w zewnętrznych źródłach danych.

Usługi dodatkowe:

 • Usługi dodatkowe nie są objęte Umową Google Workspace i nie należą do Usług Google Workspace. Podlegają one Warunkom korzystania z Usług dodatkowych, dostępnym na stronie https://workspace.google.com/terms/additional_services.html. Używanie wymienionych poniżej Usług dodatkowych podlega następującym dodatkowym warunkom:

  • Zarządzany Sklep Google Play” to obsługiwana przez Google platforma dla Klientów umożliwiająca zarządzanie urządzeniami z Androidem, które Klienci przekażą Użytkownikom lub wskażą jako przez nich używane. Za pomocą Zarządzanego Sklepu Google Play Klient może administrować aplikacjami na takich urządzeniach. Korzystanie z Zarządzanego Sklepu Google Play podlega warunkom opisanym na stronie www.android.com/enterprise/terms.