Podsumowanie usług

O ile nie zaznaczono inaczej, wymienione poniżej usługi dostępne w Google Workspace (wcześniej G Suite) są objęte warunkami określonymi w załączniku do Umowy ramowej o świadczenie usług Google Cloud dotyczącym Google Workspace lub w innej umowie, zgodnie z którą Google je świadczy („Umowa Google Workspace”). Niektóre z poniższych usług lub wersji mogą być objęte Szczegółowymi warunkami korzystania z usługi, które znajdziesz na stronie https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Usługi Google Workspace:

Usługi podstawowe

 • Szyfrowanie po stronie klienta” to funkcja umożliwiająca organizacjom używanie własnych kluczy szyfrowania do szyfrowania Danych klienta wprowadzanych do określonych Usług podstawowych, zgodnie z informacjami na stronie https://support.google.com/a/answer/10741897 lub pod przyszłym adresem URL tej strony.
 • Usługi Cloud Identity” to usługi opisane na stronie https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html lub pod przyszłym adresem URL tej strony.
 • Currents” to usługa internetowa, która umożliwia Użytkownikom udostępnianie linków, filmów, zdjęć i innych treści innym Użytkownikom z tej samej domeny Google Workspace, a także wyświetlanie treści udostępnionych przez innych Użytkowników z tej samej domeny oraz interakcję z tymi treściami. Użytkownicy mogą też tworzyć społeczności i dołączać do nich, by prowadzić rozmowy z innymi Użytkownikami w tej samej domenie, którzy mają podobne zainteresowania. Jeśli usługa Currents jest używana do interakcji z osobami spoza domeny Google Workspace Użytkownika lub udostępniania treści takim osobom, nie wchodzi ona w skład pakietu Usług podstawowych w zakresie takiego użycia.
 • Gmail” to internetowa usługa poczty e-mail, która umożliwia organizacjom stosowanie rozwiązań Google do obsługi elektronicznych systemów pocztowych. Usługa ta pozwala na korzystanie ze skrzynki odbiorczej Użytkownika w obsługiwanej przeglądarce internetowej, czytanie poczty, tworzenie wiadomości, odpowiadanie na nie i przekazywanie ich dalej, a także przeszukiwanie wiadomości oraz zarządzanie nimi za pomocą etykiet. Zapewnia też filtrowanie pod kątem spamu i wirusów oraz umożliwia Administratorom tworzenie reguł obsługi wiadomości zawierających określone treści i załączone pliki lub kierowanie wiadomości do innych serwerów poczty. Reguły można konfigurować według grup lub Klientów (dla wszystkich domen).
 • Kalendarz Google” to usługa internetowa służąca do zarządzania kalendarzami osobistymi, firmowymi i zespołowymi. Oferuje ona Użytkownikom interfejs umożliwiający przeglądanie kalendarzy, planowanie spotkań z innymi Użytkownikami, sprawdzanie informacji o dostępności innych Użytkowników oraz planowanie użycia pomieszczeń i zasobów.
 • Google Cloud Search” to usługa internetowa, która umożliwia i ułatwia Użytkownikom przeszukiwanie treści dostępnych w niektórych Usługach podstawowych Google Workspace i zewnętrznych źródłach danych (w stosownych przypadkach). Google Cloud Search udostępnia również Użytkownikom przydatne informacje i sugestie.
 • Kontakty Google” to usługa internetowa, która pozwala Użytkownikom na importowanie, przechowywanie i wyświetlanie informacji kontaktowych, a także tworzenie osobistych grup kontaktów, dzięki którym można wysyłać e-maile do wielu osób naraz.
 • Dokumenty Google”, „Arkusze Google”, „Prezentacje Google” i „Formularze Google” to usługi internetowe, które umożliwiają Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie, wspólne opracowywanie, rysowanie, eksportowanie i umieszczanie treści w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych, prezentacjach i formularzach.
 • Dysk Google” udostępnia internetowe narzędzia, które umożliwiają Użytkownikom przechowywanie, przesyłanie i udostępnianie plików oraz wyświetlanie filmów.
 • Grupy dyskusyjne Google dla Firm” to usługa internetowa, która pozwala Użytkownikom i właścicielom witryn na tworzenie grup współpracujących ze sobą osób i zarządzanie tymi grupami. Użytkownicy mogą prowadzić dyskusje przez pocztę e-mail i udostępniać dokumenty, kalendarze, strony oraz foldery innym członkom grupy. Ponadto mogą wyświetlać i przeszukiwać archiwum dyskusji w grupach. Grupy dyskusyjne Google dla Firm to usługa niedostępna dla Klientów korzystających z bezpłatnej wersji Google Workspace.
 • Google Chat” i „Google Meet” to usługi internetowe umożliwiające Użytkownikom komunikację w czasie rzeczywistym. Google Chat to zaawansowana platforma czatu i współpracy grupowej umożliwiająca integrację treści z wybranymi usługami innych firm. W Google Meet można organizować spotkania wideo z małą i dużą liczbą uczestników, z możliwością dzwonienia i dołączania przez telefon (operator może naliczać opłaty). Klienci korzystający z Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus i Google Workspace Enterprise mogą włączyć nagrywanie spotkań w Google Meet. Limit czasu zapisanych nagrań ze spotkań w Google Meet przypadający na każdego Użytkownika z licencją na Google Workspace Enterprise to 80 godzin, przy czym jest on stosowany w formie uśrednionej do łącznego czasu nagrań zapisanych przez wszystkich użytkowników w domenie. Administratorzy domeny Google Workspace mogą wybrać, które usługi są w niej włączone. Rozmowy telefoniczne przez Google Meet są obsługiwane przez firmy wymienione na stronie: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. W Google Meet nie są obsługiwane połączenia alarmowe.
 • Google Jamboard” to usługa internetowa, która umożliwia Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie, wspólne opracowywanie, rysowanie, eksportowanie oraz umieszczanie treści w dokumencie.
 • Google Keep” to usługa internetowa, która umożliwia Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie i wspólne opracowywanie notatek, list i rysunków.
 • Google SIP Link” to usługa umożliwiająca Klientowi połączenie usług operatora sieci komórkowej z usługą Google Voice za pomocą zewnętrznego kontrolera granic sesji Klienta i połączenia trunk operatora – są one niezależne od usługi Google Voice i nie wymagają jej zakupu. Google SIP Link pozwala Klientowi na używanie zaawansowanych funkcji usługi Google Voice, takich jak transkrypcja poczty głosowej, grupy kontaktowe i przekierowywanie połączeń, oraz jednoczesne korzystanie z usług bieżącego operatora, a także wewnętrznego sprzętu i rozwiązań Klienta do kierowania ruchem połączeń telefonicznych. Usługa Google SIP Link jest dostępna wyłącznie w krajach wymienionych na stronie https://support.google.com/a?p=sipcountries lub pod jej przyszłym adresem URL. Korzystanie z Google SIP Link objęte jest dodatkowymi opłatami.
 • Witryny Google” to usługa umożliwiająca Użytkownikom tworzenie witryn za pomocą narzędzia internetowego, a następnie udostępnianie ich grupie innych Użytkowników, całej firmie lub wszystkim użytkownikom internetu. Właściciel witryny decyduje, kto może ją edytować, a kto wyświetlać.
 • Lista zadań Google” to usługa internetowa umożliwiająca Użytkownikom tworzenie i edytowanie zadań oraz zarządzanie nimi.
 • Google Vault” to usługa internetowa, która poszerza możliwości usług Dysk Google i Gmail o wyszukiwanie i eksportowanie danych. W przypadku usługi Gmail Google Vault zapewnia Klientom możliwość wyszukiwania treści w całej domenie, archiwizowania danych oraz tworzenia reguł przechowywania i dyspozycji na podstawie rodzaju treści. Pozwala też korzystać z funkcji pozyskiwania danych elektronicznych, która umożliwia tworzenie spraw i blokadę związanych z nimi danych na potrzeby postępowań sądowych. Warunkiem przechowywania zarchiwizowanych danych jest zakup usługi Google Vault i ciągłość jej używania. Jeśli usługa Gmail jest włączona na koncie Użytkownika, zapisywana historia Google Chat może być przeszukiwana, eksportowana, przechowywana i chroniona.
 • Google Voice” to usługa telefonii IP zarządzana przez Administratora. Umożliwia Klientom przypisywanie Użytkownikom numerów telefonów do wykorzystywania w ich organizacji. Użytkownicy mogą nawiązywać i odbierać połączenia przy użyciu przypisanych im numerów. Mają także dostęp do dodatkowych funkcji związanych z połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi (w tym do wybierania numerów alarmowych w przypadku Użytkowników korzystających z połączeń dwukierunkowych). Usługa Google Voice jest dostarczana przez Podmioty stowarzyszone Google zgodnie ze Szczegółowymi warunkami korzystania z usługi Google Voice. Obecnie z Google Voice można korzystać tylko w krajach wymienionych na stronie https://support.google.com/a/answer/9206529 lub pod jej przyszłym adresem URL. Korzystanie z usługi Google Voice jest dodatkowo płatne.
 • Bezpieczne ustawienia Google Workspace” to dodatek, który umożliwia Klientom ograniczenie działań zespołu pomocy Google związanych z Danymi klienta na podstawie lokalizacji geograficznej.
 • Google Workspace Migrate” to zarządzana przez Administratora usługa lokalna do przenoszenia danych należących do Użytkowników na konto Google Workspace Klienta.
 • Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet” umożliwiają rozszerzone dzwonienie i dołączanie przez telefon do spotkań wideo w Google Meet.
 • Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace” pozwala Klientom zwiększyć łączną ilość wspólnego miejsca na dane.
 • Dodatki do Workspace” to Google SIP Link, Google Voice, Bezpieczne ustawienia Google Workspace, Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace oraz Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet.
 • Funkcje wyszukiwania i analizy umożliwiają zaawansowane wyszukiwanie i pobieranie danych we wszystkich usługach, a także automatycznie kategoryzują treści, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w aktywnych usługach.

Inne usługi

 • Obecnie nie są dostępne żadne inne usługi.

Wersje / kody SKU Google Workspace:

G Suite Basic

 • G Suite Basic” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Szyfrowania po stronie klienta, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate i Dodatków do Workspace. Klienci otrzymują łącznie 30 GB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.

Google Workspace Business Starter

 • Google Workspace Business Starter” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Szyfrowania po stronie klienta, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate i Dodatków do Workspace. Klienci otrzymują łącznie 30 GB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika. Klienci korzystający z Google Workspace Business Starter mogą mieć maksymalnie 300 kont Użytkowników.

G Suite Business

 • G Suite Business” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Szyfrowania po stronie klienta i Dodatków do Workspace. G Suite Business obejmuje też ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych Danych klienta z określonych Usług. Klienci z co najmniej 5 kontami Użytkowników otrzymują też nieograniczoną ilość miejsca w usłudze Dysk Google. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits albo mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują łącznie 1 TB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.

Google Workspace Business Standard

 • Google Workspace Business Standard” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Szyfrowania po stronie klienta, Google Vault, Google Cloud Search i Dodatków do Workspace. Klienci, którzy mają co najmniej 5 kont Użytkowników, otrzymują 2 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę kont Użytkowników. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits albo mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują łącznie 1 TB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika. Klienci korzystający z Google Workspace Business Standard mogą mieć maksymalnie 300 kont Użytkowników.

Google Workspace Business Plus

 • Google Workspace Business Plus” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Szyfrowania po stronie klienta, Google Cloud Search i Dodatków do Workspace. Klienci, którzy mają co najmniej 5 kont Użytkowników, otrzymują 5 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę kont Użytkowników. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits albo mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika. Klienci korzystający z Google Workspace Business Plus mogą mieć maksymalnie 300 kont Użytkowników.

Google Workspace Enterprise Starter

 • Google Workspace Enterprise Starter” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Szyfrowania po stronie klienta, Google Vault, Google Cloud Search i Dodatków do Workspace. Klienci, którzy mają co najmniej 5 kont Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę kont Użytkowników. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits lub mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują łącznie 1 TB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.

Google Workspace Enterprise Standard

 • Google Workspace Enterprise Standard” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Szyfrowania po stronie klienta, Google Cloud Search i Dodatków do Workspace. Obejmuje też funkcję zapobiegania utracie danych (DLP) w usługach Gmail i Dysk Google oraz pewne zaawansowane funkcje zabezpieczeń i kontroli dostępne dla Administratorów (oprócz Centrum bezpieczeństwa Google Workspace). Google Workspace Enterprise Standard umożliwia dodatkową integrację usługi Gmail z innymi usługami Google, niektórymi narzędziami innych firm służącymi do archiwizacji oraz aplikacjami OAuth innych firm. Klienci, którzy mają co najmniej 5 kont Użytkowników, otrzymują 5 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę kont Użytkowników. Google może przyznać więcej miejsca na dane po otrzymaniu uzasadnionej prośby. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits lub mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują łącznie 1 TB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.

Google Workspace Enterprise Plus (wcześniej G Suite Enterprise)

 • Google Workspace Enterprise Plus” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Dodatków do Workspace. Zawiera ona też funkcję zapobiegania utracie danych w usługach Gmail i Dysk Google, ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych Danych klienta z określonych Usług, dodatkowe funkcje i ułatwienia dotyczące wyszukiwania treści w zewnętrznych źródłach danych (dostępne tylko dla klientów, którzy mają co najmniej 500 licencji dla Użytkowników) oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń i kontroli dostępne dla Administratorów (w tym Centrum bezpieczeństwa Google Workspace). Jeśli klient chce wdrożyć wersję próbną, ocenę modelu koncepcyjnego lub indeksowanie danych przez firmę zewnętrzną w Cloud Search, musi to zrobić z pomocą certyfikowanego partnera Cloud Search. Google Workspace Enterprise Plus umożliwia dodatkową integrację usługi Gmail z innymi usługami Google, niektórymi narzędziami innych firm służącymi do archiwizacji oraz aplikacjami OAuth innych firm. Klienci, którzy mają co najmniej 5 kont Użytkowników, otrzymują 5 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę kont Użytkowników. Google może przyznać więcej miejsca na dane po otrzymaniu uzasadnionej prośby. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits lub mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują łącznie 1 TB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.

Google Workspace for Education

 • Google Workspace for Education Fundamentals” (wcześniej G Suite dla Szkół i Uczelni) to bezpłatna wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Szyfrowania po stronie klienta, Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate i Dodatków do Workspace. Klienci otrzymują łącznie 100 TB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla wszystkich Użytkowników. Usługi podstawowe w tej wersji obejmują też Projekty, Classroom i Synchronizację Chrome.
  • Projekty” to aplikacja do systemu zarządzania uczeniem, która pozwala Użytkownikom wysyłać, zbierać i oceniać zadania uczniów.
  • Classroom” to usługa internetowa umożliwiająca Użytkownikom tworzenie grup powiązanych z konkretnymi zajęciami i uczestniczenie w nich. Za pomocą Classroom uczniowie mogą wyświetlać projekty, przesyłać zadania domowe oraz otrzymywać oceny od nauczycieli.
  • Synchronizacja Chrome” to funkcja umożliwiająca Użytkownikom synchronizowanie zakładek, historii, haseł i innych ustawień na wszystkich urządzeniach, na których są zalogowani w Chrome.
 • Google Workspace for Education Standard” to wyższa wersja Google Workspace for Education Fundamentals, dostępna za dodatkową opłatą. Wymaga ona zakupu co najmniej takiej liczby licencji Użytkowników, która jest równa wyższej z tych wartości: (a) liczba osób uczących się w pełnym wymiarze godzin w instytucji Klienta lub (b) 50 licencji Użytkowników. Obejmuje ona dodatkowe funkcje, takie jak ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych Danych klienta z określonych Usług, zaawansowane opcje zabezpieczeń, ulepszone narzędzia do analizy i Google Workspace Migrate.
 • Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade” to wyższa wersja Google Workspace for Education Fundamentals, dostępna za dodatkową opłatą. Zawiera ona dodatkowe funkcje ułatwiające komunikację, współpracę i zarządzanie zajęciami oraz dodatkowe miejsce na dane (100 GB pomnożone przez liczbę licencji Użytkowników).
 • Google Workspace for Education Plus” (wcześniej G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni) to wyższa wersja Google Workspace for Education Fundamentals, dostępna za dodatkową opłatą. Wymaga ona zakupu co najmniej takiej liczby licencji Użytkowników, która jest równa wyższej z tych wartości: (a) liczba osób uczących się w pełnym wymiarze godzin w instytucji Klienta lub (b) 50 licencji Użytkowników. Obejmuje ona dodatkowe funkcje, takie jak ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych Danych klienta z określonych Usług, ustawienia zaawansowane, ulepszone narzędzia do analizy i wyszukiwania (przy czym funkcje i ułatwienia dotyczące wyszukiwania treści w zewnętrznych źródłach danych są dostępne tylko dla klientów, którzy mają co najmniej 500 licencji Użytkowników), Google Workspace Migrate, dodatkowe funkcje ułatwiające komunikację, współpracę i zarządzanie zajęciami oraz dodatkowe miejsce na dane (20 GB pomnożone przez liczbę licencji Użytkowników). Jeśli klient chce wdrożyć wersję próbną, ocenę modelu koncepcyjnego lub indeksowanie danych przez firmę zewnętrzną w Cloud Search, musi to zrobić z pomocą certyfikowanego partnera Cloud Search.

Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace

Oferta „Zarchiwizowane konto użytkownika” dla każdej z wymienionych poniżej wersji Google Workspace i G Suite umożliwia organizacji zarządzanie kontami byłych Użytkowników na potrzeby archiwizacji danych Klientów. Jeśli wskazano poniżej, dana wersja obejmuje również Google Vault. Ilość miejsca na dane dla poszczególnych wersji jest następująca:

 • Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace Business Starter”: klienci otrzymują łącznie 30 GB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail na każde zarchiwizowane konto Użytkownika.
 • Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace Business Standard”: klienci otrzymują łącznie 2 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę zarchiwizowanych kont Użytkowników. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits, otrzymują łącznie 1 TB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail na każde zarchiwizowane konto Użytkownika.
 • Zarchiwizowane konto użytkownika G Suite Business”: klienci otrzymują łącznie 1 TB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail na każde zarchiwizowane konto Użytkownika. Zarchiwizowane konto użytkownika G Suite Business obejmuje Google Vault.
 • Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace Business Plus”: klienci otrzymują 5 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę zarchiwizowanych kont Użytkowników. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits, otrzymują łącznie 1 TB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail na każde zarchiwizowane konto Użytkownika. Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace Business Plus obejmuje Google Vault.
 • Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace Enterprise Standard”: klienci otrzymują 5 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę zarchiwizowanych kont Użytkowników. Google może przyznać więcej miejsca na dane po otrzymaniu uzasadnionej prośby. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits, otrzymują łącznie 1 TB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail na każde zarchiwizowane konto Użytkownika. Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace Enterprise Standard obejmuje Google Vault.
 • Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace Enterprise Plus” (wcześniej Zarchiwizowane konto Użytkownika G Suite Enterprise): klienci otrzymują 5 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę zarchiwizowanych kont Użytkowników. Google może przyznać więcej miejsca na dane po otrzymaniu uzasadnionej prośby. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits, otrzymują łącznie 1 TB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail na każde zarchiwizowane konto Użytkownika. Zarchiwizowane konto użytkownika Google Workspace Enterprise Plus obejmuje Google Vault.

Google Workspace Essentials (wcześniejsze wersje: G Suite Essentials, Dysk Google Enterprise)

 • Google Workspace Essentials” to wersja Google Workspace obejmująca następujące usługi: Kalendarz Google, Google Chat, Dokumenty Google, Dysk Google, Formularze Google, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Arkusze Google, Witryny Google, Prezentacje Google i Lista zadań Google oraz (a) Cloud Identity Management, (b) Kontakty Google i (c) Grupy dyskusyjne Google dla Firm używane razem z wymienionymi wyżej usługami. Klientów obowiązuje limit łącznego miejsca w usłudze Dysk Google używanego przez ich Użytkowników. Więcej informacji można znaleźć na stronie support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • Google Workspace Enterprise Essentials” to wersja Google Workspace obejmująca usługi wchodzące w skład „Google Workspace Essentials”, ale przy uwzględnieniu następującej ilości miejsca na dane: (a) Klienci, którzy mają co najmniej 5 kont Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca w usłudze Dysk Google na każde konto Użytkownika; (b) Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits albo mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca łącznie na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.

Google Workspace Enterprise Essentials Plus

 • Google Workspace Enterprise Essentials Plus” to wersja Google Workspace obejmująca usługi wchodzące w skład „Google Workspace Essentials”, ale przy uwzględnieniu następujących funkcji: (a) Google Workspace Enterprise Essentials Plus zawiera też funkcję zapobiegania utracie danych w usłudze Dysk Google, ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych Danych klienta z określonych Usług, oraz pewne zaawansowane funkcje zabezpieczeń i kontroli dostępne dla Administratorów (w tym Centrum bezpieczeństwa Google Workspace); (b) Google Workspace Enterprise Essentials Plus zapewnia następującą ilość miejsca na dane: (i) Klienci, którzy mają co najmniej 5 kont Użytkowników, otrzymują 5 TB miejsca w usłudze Dysk Google pomnożone przez liczbę Użytkowników; (ii) Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google for Nonprofits albo mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują łącznie 1 TB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika.

Google Workspace Essentials Starter

 • Google Workspace Essentials Starter” to bezpłatna wersja Google Workspace obejmująca usługi wchodzące w skład „Google Workspace Essentials”, ale przy uwzględnieniu następującej ilości miejsca na dane: Klienci otrzymują łącznie 15 GB miejsca w usługach Dysk Google i Zdjęcia Google na każde konto Użytkownika. Klienci mogą mieć maksymalnie 25 kont Użytkowników.

Google Workspace Frontline

 • Google Workspace Frontline” to wersja Google Workspace obejmująca wszystkie Usługi Google Workspace z wyjątkiem Szyfrowania po stronie klienta, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate i Dodatków do Workspace. Klienci otrzymują łącznie 2 GB miejsca na dane z usług Dysk Google, Zdjęcia Google i Gmail dla każdego Użytkownika. Ograniczenie miejsca na dane opisane w poprzednim zdaniu dotyczy wszystkich Użytkowników korzystających z Google Workspace Frontline, nawet wtedy, gdy Klient kupił inną ofertę Google charakteryzującą się innymi ograniczeniami miejsca na dane. Klienci mogą zezwalać na używanie Google Workspace Frontline tylko tym Użytkownikom, którzy spełniają określone wymagania opisane na stronie https://support.google.com/a/answer/10427827.

Cloud Search Platform

 • Cloud Search Platform” to wersja Google Workspace obejmująca Google Cloud Search i następujące usługi używane razem z Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management, (b) Kontakty Google oraz (c) Grupy dyskusyjne Google dla Firm. Cloud Search Platform umożliwia i ułatwia przeszukiwanie treści dostępnych w zewnętrznych źródłach danych.

Usługi Google Voice i Google SIP Link

 • Voice Starter” to wersja Google Voice, którą za dodatkową opłatą można dodać do dowolnej wersji Google Workspace i która jest przeznaczona dla maksymalnie 10 Użytkowników z jednego kraju.
 • Voice Standard” to wersja Google Voice, którą za dodatkową opłatą można dodać do dowolnej wersji Google Workspace i która jest przeznaczona dla dowolnej liczby Użytkowników z jednego kraju. Voice Standard zapewnia też Google SIP Link, zgodność z telefonami VoIP oraz udostępnia funkcje wielopoziomowej automatycznej sekretarki.
 • Voice Premier” to wersja Google Voice, którą za dodatkową opłatą można dodać do dowolnej wersji Google Workspace i która jest przeznaczona dla dowolnej liczby Użytkowników z wielu krajów. Voice Premier zapewnia też Google SIP Link, zgodność z telefonami VoIP oraz udostępnia funkcje wielopoziomowej automatycznej sekretarki i zaawansowaną funkcję raportowania.
 • Google SIP Link Standard” to wersja Google SIP Link, którą za dodatkową opłatą można dodać do dowolnej wersji Google Workspace i która jest przeznaczona dla dowolnej liczby Użytkowników z jednego kraju. Google SIP Link Standard zapewnia też zgodność z telefonami VoIP i udostępnia funkcje wielopoziomowej automatycznej sekretarki.
 • Google SIP Link Premier” to wersja Google SIP Link, którą za dodatkową opłatą można dodać do dowolnej wersji Google Workspace i która jest przeznaczona dla dowolnej liczby Użytkowników z wielu krajów. Google SIP Link Premier zapewnia też zgodność z telefonami VoIP oraz udostępnia funkcje wielopoziomowej automatycznej sekretarki i zaawansowaną funkcję raportowania.

Bezpieczne ustawienia Google Workspace

 • Bezpieczne ustawienia Google Workspace” to dodatek o odrębnym kodzie SKU, który za dodatkową opłatą można dodać do wersji Google Workspace Enterprise Plus.

Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet

 • Międzynarodowe rozmowy telefoniczne w Google Meet” to dodatek o odrębnym kodzie SKU, który można dodać do dowolnej wersji Google Workspace. Subskrypcja Międzynarodowych rozmów telefonicznych w Google Meet jest bezpłatna, ale podczas korzystania z tego dodatku opłaty są naliczane za każdą minutę połączenia.

Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace

 • Dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace” to dodatek o odrębnym kodzie SKU, który za dodatkową opłatą można dodać do dowolnej wersji Google Workspace, w której miejsce na dane nie jest ograniczone dla poszczególnych Użytkowników. Klienci mogą zwiększyć łączną ilość wspólnego miejsca na dane o 10 TB za każdą zakupioną subskrypcję Dodatkowego miejsca na dane w Google Workspace. Można kupić dowolną liczbę subskrypcji Dodatkowego miejsca na dane w Google Workspace.

Usługi dodatkowe:

Usługi dodatkowe nie są objęte Umową Google Workspace i nie należą do Usług Google Workspace. Podlegają one Warunkom korzystania z usług dodatkowych. Używanie wymienionych poniżej Usług dodatkowych podlega następującym dodatkowym warunkom:

 • Zarządzany Sklep Google Play” to obsługiwana przez Google platforma dla Klientów umożliwiająca zarządzanie urządzeniami z Androidem, które Klienci przekażą Użytkownikom lub wskażą jako przez nich używane. Za pomocą Zarządzanego Sklepu Google Play Klient może administrować aplikacjami na takich urządzeniach. Korzystanie z Zarządzanego Sklepu Google Play podlega warunkom opisanym na stronie www.android.com/enterprise/terms.