โทรศัพท์ของ Google Meet - ผู้ให้บริการ

 • บริการโทรศัพท์ของ Google Meet จะให้บริการโดย Google Dialer Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นด้านล่าง

  • 1. สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในญี่ปุ่น บริการโทรศัพท์ของ Google Meet จะให้บริการโดย Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981

โทรศัพท์ของ Google Meet - ผู้ให้บริการโทรศัพท์

 • GTSP และบริษัทในเครืออาจใช้หน่วยงานที่ไม่ใช่ของ Google ที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมถึงบริษัทในเครือนอกเหนือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ เพื่อให้บริการโทรศัพท์ของ Google Meet

  • 1. Softbank Corp., Hibiya Park Front 20F, 2-1-6, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0011 Japan

  • 2. Axtel S.A.B. de C.V. (f/k/a Alestra S. de R.L de C.V.), Blvd. Diaz Ordaz Km 3.33, L-1, Unidad San Pedro, San Pedro Garza García Nuevo León, Mexico

  • 3. Cellcom Fixed Line Communications L.P., 10 Hagavish St., Netanya, Israel Cellcom จะมอบองค์ประกอบของบริการโทรศัพท์ของ Google Meet ในอิสราเอลที่ต้องมีใบอนุญาตการสื่อสารโทรคมนาคม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ลูกค้า โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Cellcom ที่ www.cellcom.co.il

  • 4. Telefonica International Wholesale Services II S.L. Distrito C, Edificio Oeste 1, Planta 2a, C/Ronda de la Comunicacion s/n 28050 Madrid Spain

  • 5. Telefonica Global Solutions Ecuador, S.A, Av. Mariana de Jesus E7-8 - Quito - Ecuador RUC 1792646766001

  • 6. TIWS México, S.A. de C.V., PROL PASEO DE LA REFORMA 1200 PISO5 LA ROSITA 5340, Mexico