การเปิดเผยความเป็นส่วนตัวของบริการโทรศัพท์ของ Google

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google มีผลกับ (1) Google Voice และ (2) การใช้ Google Meet เพื่อโทรออกและรับสายโทรเข้า ("โทรศัพท์ของ Google Meet") (และเพื่อจุดประสงค์ของการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวของบริการโทรศัพท์ของ Google นี้ Google Voice และโทรศัพท์ของ Google Meet จะเรียกรวมกันว่า "บริการโทรศัพท์ของ Google") การเปิดเผยความเป็นส่วนตัวของบริการโทรศัพท์ของ Google นี้ ("การเปิดเผย") จะให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบบรวบรวมเมื่อคุณ ("ผู้ใช้ปลายทาง") ใช้บริการโทรศัพท์ของ Google รวมถึงการใช้และการแชร์ข้อมูลดังกล่าวของเรา โปรดอ่านเอกสารนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google อย่างละเอียด

การเปิดเผยนี้จะมีผลกับบริการโทรศัพท์ของ Google ที่มอบโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์ของ Google รายต่างๆ (แต่ละรายเรียกว่า "GTSP") ภายในกลุ่ม Google โดย GTSP ที่ให้บริการโทรศัพท์ของ Google แก่คุณจะขึ้นอยู่กับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของลูกค้าที่สั่งซื้อบริการ ("ลูกค้า") และตำแหน่งของคุณ นอกจากนี้ GTSP ยังใช้บริษัทในเครือของ Google และผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ของ Google ("ผู้ให้บริการโทรศัพท์") เพื่อให้บริการโทรศัพท์ของ Google ด้วย ดูรายชื่อ GTSP (เรียกว่า "เรา" ในการเปิดเผยนี้) และผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งหมดได้ที่ (1) https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers สำหรับ Google Voice และ (2) https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html สำหรับโทรศัพท์ของ Google Meet บุคคลแต่ละฝ่ายจะดำเนินการโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศที่มีการจัดตั้งบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เรารวบรวมและนำไปใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะอธิบายวิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมมา คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยบริการโทรศัพท์ของ Google จะระบุไว้ด้านล่างนี้

บัญชี Google Workspace เป็นบัญชี Google ที่ผู้ดูแลระบบโดเมนสร้างและจัดการ ผู้ดูแลระบบโดเมนและตัวแทนจำหน่ายรายใดก็ตามที่จัดการบัญชี Google Workspace ของคุณอาจเข้าถึงและเก็บรักษาข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของคุณได้ เช่น บันทึกการโทร ข้อความ หรือข้อความเสียง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบโดเมนควบคุมที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

เมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางส่งคำขอย้ายหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่จากผู้ให้บริการปัจจุบันของผู้ใช้ปลายทางไปยัง Google Voice เราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการรายเดิม ซึ่งข้อมูลจะรวมถึงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณตามการใช้บริการโทรศัพท์ของ Google ซึ่งรวมถึงประวัติการโทร (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรออก หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับสาย สถานที่ วันที่ เวลา และระยะเวลาการโทร)

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (1) เพื่อการจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น (2) เพื่อย้ายข้อมูลลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ (3) เพื่อรองรับการโทรไปยังบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และ (4) ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในส่วน "ข้อมูลที่เราแชร์"

เราจะไม่แสดงโฆษณาในบริการโทรศัพท์ของ Google หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยบริการโทรศัพท์ของ Google เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการโฆษณา ข้อมูลตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโทรศัพท์ของ Google ของคุณจะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการถ่ายทอดการสื่อสารบนเครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกเก็บเงิน การโทรฉุกเฉิน และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ข้อมูลที่เราแชร์

  • นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะอธิบายวิธีการที่เราแชร์ข้อมูลที่ได้รวบรวมมา คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราแชร์ข้อมูลที่รวบรวมโดยบริการโทรศัพท์ของ Google ระบุไว้ด้านล่างนี้

    • อาจมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวถึงข้างต้น เพื่อให้คุณและผู้ใช้ปลายทางรายอื่นๆ สามารถสิ้นสุดการโทรไปยังเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน (PSTN) และรับสายจาก PSTN รวมถึงเพื่อเปิดใช้การเรียกเก็บเงิน อาจมีการมอบข้อมูลตำแหน่งผู้โทรให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการโทรฉุกเฉิน

    • เราอาจต้องเก็บและรักษาข้อมูลบางอย่างที่เราได้รับผ่านการให้บริการโทรศัพท์ของ Google (รวมถึงข้อมูลประวัติการโทร) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือคำขอของรัฐบาลที่บังคับใช้ได้

    • เราอาจเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บันทึกการโทร เนื้อหาการสื่อสาร ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านการใช้บริการโทรศัพท์ของ Google ของลูกค้าหรือของคุณ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ

    • หากคุณใช้ Google Voice หมายเลขโทรศัพท์ของคุณอาจแสดงต่อบุคคลที่คุณโทรหา คุณสามารถดูวิธีบล็อกไม่ให้แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้ที่นี่

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการบัญชี Google Workspace หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยโดเมนของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Google Workspace

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเรา โปรดไปที่ศูนย์ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของ Google Workspace หรือดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google โปรดดูเครื่องมือแก้ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัว ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในเอกสารการเปิดเผยฉบับนี้ได้โดยส่งแบบฟอร์มติดต่อขณะลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของตนเอง