ผู้ให้บริการ Google Voice

บริษัทในเครือ Google ที่ระบุด้านล่างจะให้บริการ Google Voice ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

  1. 1. หากที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของลูกค้าหรือที่อยู่สำหรับรับบริการของผู้ใช้ Google Voice ปลายทางอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) (ยกเว้นฝรั่งเศสและอิตาลี), สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร Google Voice จะให้บริการโดย Google Voice Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 Ireland

  2. 2. หากที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของลูกค้าหรือที่อยู่สำหรับรับบริการของผู้ใช้ Google Voice ปลายทางอยู่ในสหรัฐอเมริกา (US) Google Voice จะให้บริการโดย Google Voice Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA


ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของ Google Voice

บริษัทในเครือ Google ที่ระบุข้างต้นและบริษัทในเครืออาจใช้หน่วยงานที่ไม่ใช่ของ Google ที่ระบุด้านล่างและบริษัทในเครือต่อไปนี้

  1. 1. Colt Technology Services AG Switzerland Albulastrasse 47 8048 Zürich Switzerland

  2. 2. Bandwidth Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 900 Main Campus Drive, Suite 500, Raleigh, NC 27606, United States

  3. 3. Telus Communications Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 3777 Kingsway, Floor 21, Vancouver, BC V5H 3Z7, Canada