ผู้ให้บริการ Google Voice

 • Google Voice เป็นบริการจาก Google และ/หรือบริษัทในเครือของ Google ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง (โดยข้อมูลอาจได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว) ทั้งนี้อยู่กับประเทศที่ซื้อหรือใช้งาน Google Voice

  • 1. เขตเศรษฐกิจยุโรป (ยกเว้นฝรั่งเศสและอิตาลี), สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร: Google Voice Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 Ireland

  • 2. ฝรั่งเศส: Google Cloud France SARL ซึ่งตั้งอยู่ที่ 8 Rue de Londres, 75009, Paris, France

  • 3. อิตาลี: Google Cloud Italy S.r.l. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Via Federico Confalonieri, 4, 20124, Milano MI, Italy

  • 4. แคนาดา: Google Voice Canada Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1000-44 Chipman Hill, Saint John, New Brunswick E2L 2A9 Canada และ/หรือ

  • 5. สหรัฐอเมริกา: Google Voice Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 United States

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของ Google Voice

 • Google หรือบริษัทในเครือของ Google ซึ่งระบุไว้ข้างต้นรวมถึงบริษัทในเครืออาจใช้หน่วยงานที่ไม่ใช่ของ Google ที่ระบุไว้ด้านล่าง (โดยข้อมูลอาจได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว) และบริษัทในเครือของหน่วยงาน

  • 1. Colt Technology Services AG ซึ่งตั้งอยู่ที่ Albulastrasse 47 8048 Zürich Switzerland

  • 2. Bandwidth Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 900 Main Campus Drive, Suite 500, Raleigh, NC 27606, United States

  • 3. Telus Communications Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 3777 Kingsway, Floor 21, Vancouver, BC V5H 3Z7, Canada