หลักเกณฑ์ด้านบริการสนับสนุนด้านเทคนิคของ Google Workspace

หลักเกณฑ์ด้านบริการสนับสนุนด้านเทคนิคต่อไปนี้ ("หลักเกณฑ์") จะใช้กับบริการสนับสนุนสำหรับการใช้ "บริการของ Google Workspace" ยกเว้นบริการและรุ่นที่แจ้งไว้ด้านล่างที่ไม่ครอบคลุม คำสำคัญที่ไม่ได้นิยามไว้ในที่นี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่กำกับการใช้บริการของ Google Workspace ("ข้อตกลง") ของคุณ เพื่อความชัดเจน Google ไม่ได้ให้บริการ TSS สำหรับบริการการซิงค์ของ Chrome ใน Google Workspace for Education หรือสำหรับบริการที่ระบุไว้ที่ URL ต่อไปนี้ https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=th&answer=181865

 • 1. การส่งคำขอรับการสนับสนุน
  • 1.1 ความพยายามของลูกค้าในการแก้ไขข้อผิดพลาด ก่อนส่งคำขอให้กับ Google ลูกค้าจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การทำงานที่ผิดปกติ หรือข้อบกพร่องในการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยไม่ส่งต่อให้กับ Google หลังจากนั้น ผู้ประสานงานของลูกค้าจึงจะส่งคำขอรับการสนับสนุนด้านเทคนิคตามที่ระบุไว้ที่ https://support.google.com/a/answer/1047213?hl=th หรือตามที่ Google อัปเดต URL ดังกล่าว
  • 1.2 การจำแนกลักษณะของคำขอ ลูกค้าจะกำหนดลำดับความสำคัญเมื่อส่งคำขอ เมื่อได้รับคำขอจากผู้ประสานงานของลูกค้า Google จะพิจารณาว่าคำขอนั้นเป็นกรณี "ใช้บริการไม่ได้" "คำขอมาตรฐาน" หรือ "คำขอฟีเจอร์" (ตามที่นิยามในส่วนที่ 6 (คำนิยาม)) การพิจารณาของ Google ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันลูกค้า Google สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนการกำหนดลำดับความสำคัญของลูกค้าถ้า Google เชื่อว่าการกำหนดของลูกค้าไม่ถูกต้อง และจะแจ้งลูกค้าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงในการตอบกลับคำขอรับการสนับสนุน ลูกค้าสามารถอุทธรณ์การเปลี่ยนประเภทกับฝ่ายจัดการการสนับสนุนของ Google เพื่อให้มีการตรวจสอบผ่านช่องทางการสนับสนุนที่มีให้
  • 1.3 ขั้นตอนในการตอบรับและการแก้ไขปัญหาตามคำขอ เมื่อลูกค้าส่งคำขอ ลูกค้าจะให้ข้อมูลการวินิจฉัยตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การอธิบายปัญหา การกำหนดค่า และเครือข่ายของลูกค้า (2) การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ (3) การตอบคำถามและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทีมสนับสนุนของ Google ตามความเหมาะสม
  • 1.4 การตอบรับคำขอ Google อาจตอบกลับคำขอโดยส่งใบตอบรับคำขอ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า Google อาจไม่สามารถให้คำตอบหรือแก้ไขปัญหาตามคำขอได้ทั้งหมด
  • 1.5 คำขอฟีเจอร์ ถ้า Google พิจารณาเห็นว่าคำขอนั้นเป็นคำขอฟีเจอร์ Google จะบันทึกคำขอนั้นเพื่อพิจารณาเพิ่มอัปเดตหรือการออกรุ่นบริการในอนาคต และจะถือว่ากรณีดังกล่าวสิ้นสุดลง Google ไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ในการตอบกลับหรือแก้ไขกรณีคำขอฟีเจอร์ หรือรวมคำขอฟีเจอร์นั้นๆ ไว้ในการอัปเดตหรือการออกรุ่นบริการในอนาคต
 • 2. การเข้าถึงการสนับสนุน
  • 2.1 ศูนย์ช่วยเหลือของ Google ผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าที่ใช้บริการจะเข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือของ Google ได้ที่ https://support.google.com/a/ หรือ URL ที่ Google อาจมีให้ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบกลับคำถามและการร้องเรียนของผู้ใช้ปลายทางหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง ทั้งนี้ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการให้บริการสนับสนุนดังกล่าวเอง
  • 2.2 PIN ของลูกค้า ลูกค้าต้องแจ้ง PIN ปัจจุบันของลูกค้าเมื่อส่งคำขอ โดยรับ PIN ของลูกค้าได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าถึงและรับการสนับสนุนสำหรับบริการจาก Google ถ้าลูกค้าไม่สามารถแจ้ง PIN ปัจจุบันของลูกค้าเมื่อได้รับข้อความแจ้ง ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือของ Google และโพสต์คำถามในฟอรัมความช่วยเหลือออนไลน์เท่านั้น จนกว่าจะสามารถกู้คืน PIN ของลูกค้าได้ ทั้งนี้ PIN ของลูกค้านี้อาจมีการอัปเดตเป็นระยะและสามารถดูได้จากคอนโซลผู้ดูแลระบบเท่านั้น
 • 3. การสนับสนุนสำหรับ Chrome
  • 3.1 ความพร้อมให้การสนับสนุน นอกเหนือจากคำขอที่เกี่ยวข้องกับการบริการแล้ว Google ยังจะตอบกลับคำขอเกี่ยวกับ Chrome ตามที่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ด้วย โดยจะตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • 3.2 ประเภทของปัญหาที่มีการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ทีมสนับสนุนของ Google จะตอบกลับคำขอที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง Chrome ฟังก์ชันหลักของ Chrome การรักษาความปลอดภัยของ Chrome นโยบายการดูแลระบบ และความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Chrome กับบริการในแพลตฟอร์มที่รองรับ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ Google อาจเลือกที่จะไม่ตอบกลับคำขอสำหรับปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Chrome เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขปัญหาสำหรับบางหน้าเว็บ ปัญหาด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่ ไดรเวอร์ของอุปกรณ์ หรือปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ ถ้า Google เปลี่ยนแปลงโค้ดเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค การเปลี่ยนแปลงโค้ดดังกล่าวจะอัปเดตในรุ่นที่กำลังจะเผยแพร่ ไม่ใช่ Chrome รุ่นก่อนหน้า
 • 4. ระดับการสนับสนุน
  • 4.1 โดยทั่วไป Google จะให้บริการ TSS พื้นฐานแก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อบริการ Google Workspace ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะสั่งซื้อ TSS เพิ่มเติมได้ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  • 4.2 การสนับสนุนระดับพื้นฐาน ลูกค้าจะได้รับสิ่งต่อไปนี้
   • 4.2.1 การอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของบริการโดยอัตโนมัติ
   • 4.2.2 การอัปเดตเพื่อบำรุงรักษาบริการ
   • 4.2.3 ความช่วยเหลือที่ดำเนินการด้วยตนเองและการฝึกอบรมแบบออนไลน์สำหรับผู้ใช้ปลายทางและผู้ดูแลระบบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการใช้งานและทำให้บริการสามารถใช้งานได้
   • 4.2.4 ความสามารถในการส่งคำขอรับการสนับสนุน
   • 4.2.5 แดชบอร์ดสถานะและพอร์ทัลการสนับสนุนที่จะให้ข้อมูลสถานะของบริการแบบเรียลไทม์ที่เปิดเป็นสาธารณะ
  • 4.3 สัญญาผูกมัดค่าธรรมเนียม TSS บางรายการต้องมีสัญญาผูกมัดค่าธรรมเนียม 1 ปี เมื่อลูกค้าลงทะเบียน TSS ดังกล่าว ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะคิดตามสัดส่วนสำหรับเดือนนั้น และจะใช้ต่อไปในแต่ละเดือนในระยะเวลาสัญญาผูกมัด 1 ปี
  • 4.4 เวลาที่ให้การสนับสนุนและเวลาตอบกลับเริ่มต้นตามเป้าหมาย
   • 4.4.1 Google จะให้บริการเข้าถึงการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือของ Google แก่ลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
   • 4.4.2 เวลาตอบกลับเริ่มต้นตามเป้าหมาย
   •   เวลาตอบกลับเริ่มต้นตามเป้าหมายในเวลาดำเนินการ
    ลำดับความสำคัญ การสนับสนุนระดับมาตรฐานของ Workspace การสนับสนุนระดับสูง การสนับสนุนระดับพรีเมียม
    P1 ภายใน 4 ชั่วโมง (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) ภายใน 1 ชั่วโมง (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) ภายใน 15 นาที (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)
    P2 ภายใน 8 ชั่วโมง ภายใน 4 ชั่วโมง (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) ภายใน 2 ชั่วโมง (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)
    P3 ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใน 8 ชั่วโมง ภายใน 4 ชั่วโมง (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)
    P4 ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใน 8 ชั่วโมง ภายใน 8 ชั่วโมง
  • 4.5 การสนับสนุนระดับสูง การสนับสนุนระดับสูงจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) และภาษาญี่ปุ่นเฉพาะในเวลาทำการ สำหรับคำขอที่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ส่งมานอกเวลาทำการ Google จะตอบกลับภายในเวลาตอบกลับเริ่มต้นตามเป้าหมาย ซึ่งระบุไว้สำหรับการสนับสนุนระดับมาตรฐานของ Workspace
  • 4.6 การสนับสนุนระดับพรีเมียม
   • 4.6.1 การสนับสนุนระดับพรีเมียมจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) และภาษาญี่ปุ่นเฉพาะในเวลาทำการ สำหรับคำขอที่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ส่งมานอกเวลาทำการ Google จะตอบกลับภายในเวลาตอบกลับเริ่มต้นตามเป้าหมาย ซึ่งระบุไว้สำหรับการสนับสนุนระดับมาตรฐานของ Workspace
   • 4.6.2 ข้อเสนอการสนับสนุนระดับพรีเมียมส่วนหนึ่งระบุว่าลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงผู้จัดการลูกค้าด้านเทคนิคที่มีการระบุชื่อเป็นเวลา 1 วันต่อสัปดาห์เพื่อ (ก) ช่วยเหลือลูกค้าในการพัฒนากลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (ข) ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติแนะนำในการใช้งานและทำให้บริการสามารถใช้งานได้ และ (ค) จัดการการส่งต่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ Google เพื่อจัดการกับปัญหาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งลูกค้าจะซื้อสิทธิ์เข้าถึงการจัดการดูแลลูกค้าด้านเทคนิคเพิ่มเติมได้ โดยขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมดูแลลูกค้าเพื่อขอรายละเอียดราคา
   • 4.6.3 บริการเสริม ลูกค้าสามารถซื้อบริการเสริมต่อไปนี้เพื่อรับการสนับสนุนระดับพรีเมียมได้ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
    • ก. Assured Support Google จะให้บริการ TSS สำหรับ Assured Controls (“Assured Support”) ตามการควบคุมพอร์ทัลการสนับสนุนที่ลูกค้าเลือก ซึ่งคำขอ Assured Support ทั้งหมดของลูกค้าต้องส่งผ่านตัวเลือก "กรณีใหม่" จากภายในพอร์ทัลการสนับสนุน โดย Google จะให้บริการ Assured Support เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงส่วนที่ 5.2 (ภาษา)
  • 4.7 การสนับสนุนระดับมาตรฐานเดิม ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนการสนับสนุนระดับมาตรฐานก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2020 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นๆ ในส่วนที่ 4 (ระดับการสนับสนุน) กล่าวคือ คำขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ P1 จะได้รับการตอบกลับโดยมีเวลาตอบกลับเริ่มต้นตามเป้าหมาย 1 ชั่วโมงโดยมีการตอบกลับทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และคำขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ P2, P3 และ P4 จะได้รับการตอบกลับโดยมีเวลาตอบกลับเริ่มต้นตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 วันทำการ
 • 5. ข้อบัญญัติทั่วไป
  • 5.1 การบำรุงรักษา Google จะดำเนินการบำรุงรักษาเป็นระยะเพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไป การบำรุงรักษาจะมีผลกระทบอย่างจำกัดหรือไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการหรือฟังก์ชันของบริการ ถ้า Google คาดว่าการบำรุงรักษาตามแผนจะมีผลเสียต่อการให้บริการหรือฟังก์ชันของบริการ Google จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการบำรุงรักษา นอกจากนี้ Google อาจดำเนินการบำรุงรักษาฉุกเฉินเมื่อใดก็ได้ ถ้า Google คาดว่าการบำรุงรักษาฉุกเฉินจะมีผลเสียต่อการให้บริการหรือฟังก์ชันของบริการ Google จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการบำรุงรักษา โดย Google จะแจ้งเตือนการบำรุงรักษาผ่านแดชบอร์ด Google Workspace คอนโซลผู้ดูแลระบบ และ/หรือพอร์ทัลการสนับสนุน นอกจากนี้ ลูกค้าที่สมัครรับข้อมูลการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาจะยังรับอีเมลและ/หรือการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาทางฟีด RSS ได้อีกด้วย
  • 5.2 ภาษา การสนับสนุนทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่ทีมสนับสนุนของ Google ตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมภาษาใดภาษาหนึ่งในเวลาทำการซึ่งระบุไว้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้หรือที่ https://support.google.com/a/table/3247295 หรือ URL อื่นที่ Google อาจมีให้ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหลักเกณฑ์เหล่านี้ ลูกค้าสามารถรับการสนับสนุนนอกเวลาทำการดังกล่าวได้ผ่านช่องทางสนับสนุนที่ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ
  • 5.3 ระยะเวลาในการสนับสนุน Google จะให้บริการสนับสนุนตามที่อธิบายในหลักเกณฑ์เหล่านี้ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงเท่านั้น และจะไม่มีภาระหน้าที่ในการให้บริการสนับสนุนใดๆ แก่ลูกค้าหลังจากที่ข้อตกลงดังกล่าวหมดอายุหรือสิ้นสุดลง
  • 5.4 กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลสนับสนุน Google เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้บริการสนับสนุนดังที่อธิบายไว้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้และเพื่อดูแลรักษาบริการ
  • 5.5 การบริการนอกสถานที่ Google จะส่งเจ้าหน้าที่ทีมสนับสนุนของ Google ไปพบลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้จากระยะไกล ตามการพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเมื่อได้รับการอนุมัติจากลูกค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ทีมสนับสนุนของ Google ที่ให้การสนับสนุน ณ สถานที่ของลูกค้าจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนในการใช้สถานที่ที่สมเหตุสมผลของลูกค้าซึ่งแจ้งให้ Google ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
 • 6. คำนิยาม

  สำหรับหลักเกณฑ์เหล่านี้ คำสำคัญต่อไปนี้จะมีความหมายดังนี้

  • 6.1 "เวลาทำการ" หมายถึงเวลาทำการของญี่ปุ่น ซึ่งก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น. ตามเวลามาตรฐานญี่ปุ่น
  • 6.2 "Chrome" หมายถึงเว็บเบราว์เซอร์ Chrome ที่ Google สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับแพลตฟอร์มที่รองรับ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ URL ต่อไปนี้ http://www.google.com/chrome/ หรือโปรแกรมติดตั้งแบบ MSI ที่ URL ต่อไปนี้ https://www.google.com/chrome/business/ หรือ URL อื่นที่ Google อาจมีให้
  • 6.3 "ฟังก์ชันหลักของ Chrome" หมายถึงฟีเจอร์และฟังก์ชันในเบราว์เซอร์ Chrome ที่เผยแพร่ล่าสุด ยกเว้นส่วนขยาย Google Chrome, Google Play และ Google Cloud Print
  • 6.4 "ผู้ประสานงานของลูกค้า" หมายถึงผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายในคอนโซลผู้ดูแลระบบ
  • 6.5 "คำขอฟีเจอร์" หมายถึงคำขอของผู้ประสานงานของลูกค้าที่ต้องการให้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่หรือปรับปรุงฟีเจอร์เดิมของบริการ ซึ่งยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • 6.6 "เจ้าหน้าที่ทีมสนับสนุนของ Google" หมายถึงตัวแทนของ Google ที่รับผิดชอบในการจัดการคำขอรับการสนับสนุนด้านเทคนิค
  • 6.7 "เวลาดำเนินการ" หมายถึงเวลาที่ระบุไว้ที่ https://support.google.com/a/table/3247295 สำหรับแต่ละประเทศ ยกเว้นวันหยุดตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคตามที่ระบุไว้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ
  • 6.8 "การบำรุงรักษา" หมายถึงงานบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการ
  • 6.9 "ลำดับความสำคัญ" หมายถึงระดับผลกระทบของคำขอที่มีต่อการปฏิบัติงานของลูกค้า และใช้ในการกำหนดเวลาตอบกลับตามเป้าหมาย โปรดดูคำนิยามระดับของลำดับความสำคัญที่มีในศูนย์ช่วยเหลือที่ https://support.google.com/a/answer/1047213
  • 6.10 "คำขอ" หมายถึงคำขอจากลูกค้าถึงเจ้าหน้าที่ทีมสนับสนุนของ Google เพื่อรับการสนับสนุนด้านเทคนิคในการตอบคำถามหรือแก้ไขตามรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการ
  • 6.11 "ใช้บริการไม่ได้" หมายถึงปัญหาในระบบการใช้งานจริงที่ทำให้ผู้ใช้ปลายทางมากกว่า 1 รายของลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการ หรือเครือข่ายของลูกค้าไม่ได้รับอีเมลขาเข้า (และ/หรือส่งอีเมลขาออกไม่ได้) จากบริการเลย ซึ่งลูกค้าต้องระบุคำขอว่าเป็นกรณีใช้บริการไม่ได้ โดยกำหนดเป็นคำขอรับการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ P1
  • 6.12 "คำขอมาตรฐาน" หมายถึงคำขอจากลูกค้าถึง Google ที่ไม่ใช่คำขอกรณีใช้บริการไม่ได้หรือคำขอฟีเจอร์
  • 6.13 "ข้อมูลสนับสนุน" หมายถึงรายละเอียดบัญชีและข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้แก่ Google เพื่อรับบริการสนับสนุนดังที่อธิบายไว้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ รวมถึงคำขอรับการสนับสนุนและรายละเอียดปัญหาด้านการสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงซึ่งให้ไว้กับ Google
  • 6.14 "แพลตฟอร์มที่รองรับ" ตามที่ระบุไว้ที่ https://support.google.com/a/bin/answer.py?answer=2763059 หมายถึงระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันที่ 1) Google เผยแพร่ Chrome มาเพื่อ และ 2) มีการสนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์เหล่านี้ ซึ่ง Google อาจเลือกที่จะไม่ตอบกลับปัญหาที่เกิดกับ Chrome เวอร์ชันตัวอย่าง (หรือที่เรียกว่าเบต้า, dev และ canary) หรือฟีเจอร์ตัวอย่าง Chrome OS ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่รองรับภายใต้หลักเกณฑ์เหล่านี้ ทั้งนี้ การสนับสนุนด้านเทคนิคโดยเฉพาะของ Google และบริการฮาร์ดแวร์สำหรับ Chrome OS จะมีระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหาก และเพื่อความชัดเจน Chrome Frame คือผลิตภัณฑ์ที่แยกต่างหากซึ่งไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เหล่านี้
  • 6.15 "บริการเสริม" หมายถึง TSS เพิ่มเติมที่ลูกค้าใช้ได้ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม