ข้อมูลบริการโดยสรุป

หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริการ Google Workspace (ก่อนหน้านี้เรียกว่า G Suite) ด้านล่างนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของกำหนดเวลาบริการ Google Workspace สำหรับ Google Cloud หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่ Google ยินยอมให้บริการที่เกี่ยวข้อง ("ข้อตกลงของ Google Workspace") บริการบางอย่างหรือบางรุ่นด้านล่างอาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของบริการ ซึ่งดูรายละเอียดได้ที่ https://workspace.google.com/terms/service-terms/

บริการของ Google Workspace:

 • บริการหลัก

  • "การเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์" ช่วยให้องค์กรใช้คีย์การเข้ารหัสของตนเองเพื่อเข้ารหัสการป้อนข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องในบริการหลักบางอย่างได้ ตามที่อธิบายไว้ใน https://support.google.com/a/answer/10741897 หรือ URL ที่อาจมีการปรับปรุงหลังจากนี้

  • "บริการ Cloud Identity" เป็นบริการตามที่อธิบายไว้ใน https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html หรือ URL ที่อาจมีการปรับปรุงหลังจากนี้

  • "เขตข้อมูล Enterprise" ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำการตั้งค่านโยบายเขตข้อมูลไปใช้กับบางภูมิภาคสำหรับผู้ใช้ปลายทางทั้งหมดหรือกลุ่มย่อยที่เลือก โดยจะมีผลกับข้อมูลหลักที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบางรายการ (รวมถึงข้อมูลสำรอง) ภายในข้อมูลลูกค้า ตามที่อธิบายไว้ที่ https://support.google.com/a/answer/9223653

  • "Gemini" เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบสนทนาที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางระดมสมอง จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็ว Gemini รุ่นที่เสนอเป็นบริการ Google Workspace มีจำหน่ายร่วมกับ Gemini สำหรับ Google Workspace เท่านั้น (ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมด้านล่าง)

  • "Gemini สำหรับ Google Workspace" (เดิมเรียกว่า Duet AI สำหรับ Google Workspace) ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางใช้ฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์แบบ Generative (Generative AI) ในการเขียนเนื้อหา จัดระเบียบไฟล์ แสดงข้อมูลเป็นภาพ เพิ่มความรวดเร็วให้กับเวิร์กโฟลว์ และจัดการประชุมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  • "Gmail" ช่วยให้ลูกค้าส่งและรับข้อความอีเมลได้

  • "Google ปฏิทิน" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางจัดการปฏิทินส่วนตัว ขององค์กร และของทีมได้

  • "Google Chat" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางติดต่อสื่อสารได้แบบเรียลไทม์ผ่านการส่งข้อความแชทที่ได้รับการปรับปรุงและแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

  • "Google Cloud Search" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถค้นหาและรับความช่วยเหลือด้านเนื้อหาภายในบริการหลักของ Google Workspace และแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามได้ (หากมี)

  • "Google Contacts" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางนำเข้า เก็บ ดูข้อมูลติดต่อ และสร้างกลุ่มรายชื่อติดต่อส่วนตัวที่ใช้ส่งอีเมลหาผู้ใช้หลายรายได้พร้อมกัน

  • "Google เอกสาร" "Google ชีต" "Google สไลด์" และ "Google ฟอร์ม" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้าง แก้ไข แชร์ ทำงานร่วมกัน วาด ส่งออก และฝังเนื้อหาในเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ และแบบฟอร์มได้

  • "Google ไดรฟ์" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางจัดเก็บ โอน ดู และแชร์ไฟล์ได้

  • "Google Groups for Business" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางติดต่อสื่อสารโดยใช้กลุ่มการทำงานร่วมกัน และผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์และบริการสำหรับผู้ใช้ปลายทางกลุ่มต่างๆ ได้

  • "Google Jamboard" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้าง แก้ไข แชร์ ทำงานร่วมกัน วาด ส่งออก และฝังเนื้อหาไว้ในเอกสารไวท์บอร์ดดิจิทัลได้

  • "Google Keep" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้าง แก้ไข แชร์ และทำงานร่วมกันในโน้ต รายการ และภาพวาดได้

  • "Google Meet" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางติดต่อสื่อสารได้แบบเรียลไทม์ผ่านการประชุมทางวิดีโอที่รองรับผู้สนทนาทั้งจำนวนน้อยและจำนวนมาก รวมถึงการโทรออกและโทรเข้า (อาจมีการคิดค่าบริการโทรศัพท์) การโทรใน Google Meet จะให้บริการโดยผู้ให้บริการที่ระบุไว้ใน URL: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html Google Meet จะไม่รองรับการโทรฉุกเฉิน

  • "Google SIP Link" ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมต่อบริการของผู้ให้บริการกับฟังก์ชัน Google Voice ผ่านตัวควบคุมขอบเขตเซสชันบุคคลที่สามของลูกค้าเองและ Trunk ของผู้ให้บริการ ซึ่งมีให้บริการแยกจาก (และไม่จำเป็นต้องซื้อ) Google Voice Google SIP Link ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นของ Google Voice พร้อมกับรักษาความสัมพันธ์ผู้ให้บริการที่มีอยู่ของลูกค้า รวมถึงอุปกรณ์และโซลูชันการกำหนดเส้นทางโทรศัพท์ภายใน Google SIP Link พร้อมให้ใช้งานได้ในประเทศที่ระบุใน https://support.google.com/a?p=sipcountries หรือ URL ที่อาจมีการปรับปรุงหลังจากนี้เท่านั้น ซึ่งการใช้ Google SIP Link จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

  • "Google Sites" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้างเว็บไซต์และแชร์กับกลุ่มผู้ใช้ปลายทางรายอื่นๆ ได้

  • "Google Tasks" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้าง แก้ไข และจัดการงานของตนเองได้

  • "Google ห้องนิรภัย" ให้บริการด้านการค้นหาและการส่งออก การเก็บรักษาข้อมูล และ eDiscovery ลูกค้าต้องใช้/ซื้อ Google ห้องนิรภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ Google ดูแลรักษาข้อมูลที่เก็บไว้ได้

  • "Google Voice" คือบริการโทรศัพท์แบบ IP ที่จัดการโดยผู้ดูแลระบบ ซึ่งช่วยให้ลูกค้ากำหนดและจัดการหมายเลขโทรศัพท์สำหรับให้ผู้ใช้ปลายทางใช้งาน รวมถึงให้ผู้ใช้ปลายทางโทรออกและรับสายผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้ได้ Google Voice เป็นบริการจากบริษัทในเครือของ Google ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของบริการ Google Voice และพร้อมให้ใช้งานในประเทศที่ระบุใน https://support.google.com/a/answer/9206529 หรือ URL ที่อาจมีการปรับปรุงหลังจากนี้เท่านั้น ซึ่งการใช้ Google Voice จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

  • "Google Workspace Assured Controls" ช่วยให้ลูกค้าจำกัดการดำเนินการสนับสนุนของ Google ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าได้

  • "Google Workspace Migrate" คือบริการภายในองค์กรที่จัดการโดยผู้ดูแลระบบสำหรับย้ายข้อมูลของผู้ใช้ปลายทางไปยังบัญชี Google Workspace ของลูกค้า

  • "การโทรทั่วโลกด้วย Meet" รองรับการโทรเข้าและโทรออกที่มากขึ้นในการประชุมทางวิดีโอของ Google Meet

  • "พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace" ช่วยให้ลูกค้าเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมทั้งหมดที่ใช้ได้

  • "ส่วนเสริมของ Workspace" คือ Gemini สำหรับ Google Workspace, Google SIP Link, Google Voice, Google Workspace Assured Controls, พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace, การโทรทั่วโลกด้วย Meet และเขตข้อมูล Enterprise รวมกัน ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมด้านล่าง

  • ฟีเจอร์การค้นหาและระบบอัจฉริยะช่วยให้การค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลในบริการทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้ค้นหาเนื้อหาข้ามผลิตภัณฑ์และจัดหมวดหมู่เนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อนำไปใช้ในบริการต่างๆ ที่มีในปัจจุบันได้

 • บริการอื่นๆ

  • "AppSheet" คือแพลตฟอร์มบนเว็บซึ่งมีให้ใช้งานโดยทั่วไปที่ https://www.appsheet.com โดยแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรสร้างและโฮสต์แอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่ซับซ้อนหรือไม่จำเป็น สำหรับตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย หรือซัพพลายเออร์ของบริการ AppSheet จะถือเป็นบริการที่ถูกจำกัดซึ่งอยู่ภายใต้โปรแกรม Google Cloud Partner Advantage

ส่วนเสริมของ Workspace

 • ส่วนเสริมของ Google Workspace สามารถเลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace บางรุ่น (เว้นแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ตามที่ระบุไว้ในตารางรุ่น/SKU ของ Google Workspace ด้านล่าง

 • ส่วนเสริมของ Gemini สำหรับ Google Workspace

  • "AI Meetings and Messaging" เป็น SKU แยกต่างหากที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงฟีเจอร์ Generative AI ใน Google Meet ได้ ตามที่อธิบายไว้ใน https://support.google.com/a/answer/13623623#get_gemini

  • "AI Security" เป็น SKU แยกต่างหากที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงฟีเจอร์ Generative AI ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน Google ไดรฟ์ได้ ตามที่อธิบายไว้ใน https://support.google.com/a/answer/13623623#get_gemini

  • "Gemini Business" เป็นเวอร์ชันของ Gemini สำหรับ Google Workspace ที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงฟีเจอร์ Generative AI ในบางบริการของ Google Workspace ได้ โดยการใช้งานจะเป็นไปตามขีดจำกัดการใช้งานที่จัดสรรต่อใบอนุญาตของผู้ใช้ปลายทาง ตามที่อธิบายไว้ใน https://support.google.com/a?p=gemini_limits (โดยข้อมูลอาจได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว)

  • "Gemini Enterprise" (เดิมเรียกว่า Duet AI สำหรับ Google Workspace Enterprise) เป็นเวอร์ชันของ Gemini สำหรับ Google Workspace ที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงฟีเจอร์ Generative AI ในบางบริการของ Google Workspace ได้ ตามที่อธิบายไว้ใน https://support.google.com/a?p=gemini_limits

 • ส่วนเสริมของ Google Voice และ Google SIP Link

  • "Voice Starter" เป็น Google Voice เวอร์ชันที่รองรับผู้ใช้ปลายทางในประเทศหนึ่งๆ สูงสุด 10 ราย

  • "Voice Standard" เป็น Google Voice เวอร์ชันที่รองรับผู้ใช้ปลายทางในประเทศหนึ่งๆ ได้แบบไม่จำกัดจำนวน รวมทั้งยังมี Google SIP Link, การใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ และฟีเจอร์การต่อสายอัตโนมัติแบบหลายระดับให้ใช้ด้วย

  • "Voice Premier" เป็น Google Voice เวอร์ชันที่รองรับผู้ใช้ปลายทางในหลายประเทศได้แบบไม่จำกัดจำนวน รวมทั้งยังมี Google SIP Link, การใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ฟีเจอร์การต่อสายอัตโนมัติแบบหลายระดับ และฟังก์ชันการรายงานขั้นสูงให้ใช้ด้วย

  • "Google SIP Link Standard" เป็น Google SIP Link เวอร์ชันที่รองรับผู้ใช้ปลายทางในประเทศหนึ่งๆ ได้แบบไม่จำกัดจำนวน รวมทั้งมียังมีการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ และฟีเจอร์การต่อสายอัตโนมัติแบบหลายระดับให้ใช้ด้วย

  • "Google SIP Link Premier" เป็น Google SIP Link เวอร์ชันที่รองรับผู้ใช้ปลายทางในหลายประเทศได้แบบไม่จำกัดจำนวน รวมทั้งยังมีการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ฟีเจอร์การต่อสายอัตโนมัติแบบหลายระดับ และฟังก์ชันการรายงานขั้นสูงให้ใช้ด้วย

 • การโทรทั่วโลกด้วย Meet

  • "การโทรทั่วโลกด้วย Meet" เป็น SKU แยกต่างหากที่ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีการเรียกเก็บค่าใช้บริการต่อนาที

 • พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace

  • "พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace" เป็น SKU แยกต่างหากที่สามารถนำไปเพิ่มใน Google Workspace รุ่นใดก็ได้ ตราบใดที่รุ่นนั้นไม่จำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้ปลายทางแต่ละราย ลูกค้าจะเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมทั้งหมดที่มีอยู่ได้ 10 TB สำหรับการสมัครใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace แต่ละรายการที่ซื้อ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนการสมัครใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace ที่ซื้อได้

รุ่น/SKU ของ Google Workspace:

 • ตารางด้านล่างแสดง Google Workspace หรือ G Suite แต่ละรุ่น, บริการหลักที่รวมอยู่ในแต่ละรุ่น, ส่วนเสริมของ Workspace ที่สามารถเพิ่มลงใน Workspace แต่ละรุ่น และบริการอื่นๆ ที่ใช้ได้

 • "บริการหลักที่สำคัญ" (ดังที่ใช้ในตารางด้านล่าง) ได้แก่ บริการ Cloud Identity, Gmail, Google ปฏิทิน, Google Chat, Google Contacts, Google เอกสาร, Google ไดรฟ์, Google ฟอร์ม, Google Groups for Business, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google ชีต, Google Sites, Google สไลด์ และ Google Tasks

 • บริการหลักของ Workspace Education และ Nonprofits: นอกเหนือจากบริการหลักที่สำคัญแล้ว Google Workspace for Education ทุกรุ่นยังรวม Assignments, Classroom และการซิงค์ของ Chrome เป็นบริการหลักด้วย ส่วน Google Workspace for Nonprofits จะรวม Classroom เป็นบริการหลัก

  • "Assignments" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางมอบหมาย รวบรวม และให้คะแนนงานของนักเรียนได้

  • "การซิงค์ของ Chrome" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางซิงค์ข้อมูลบุ๊กมาร์ก ประวัติการเข้าชม รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่มีการลงชื่อเข้าใช้ Chrome ได้

  • "Classroom" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้างและเข้าร่วมกลุ่มในชั้นเรียนได้ โดยนักเรียนจะใช้ Classroom ในการดูงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งการบ้าน และรับคะแนนจากครูได้

 • "ผู้ใช้เก่า" ที่ให้บริการใน Google Workspace และ G Suite แต่ละรุ่นจะช่วยให้องค์กรเก็บบัญชีผู้ใช้ปลายทางสำหรับผู้ใช้ปลายทางเก่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของลูกค้า

 • "AppSheet Core" คือ AppSheet เวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งอธิบายไว้ที่ https://about.appsheet.com/pricing/ โดยรวมอยู่ใน Google Workspace บางรุ่น (ตามที่แสดงในตารางด้านล่าง) และสามารถเลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace รุ่นใดก็ได้

 • Google Workspace รุ่นต่างๆ1
  บริการหลัก
  บริการอื่นๆ
  บริการหลักที่สำคัญ Google ห้องนิรภัย Google Workspace Migrate ผู้ใช้เก่ารุ่นต่างๆ
  ส่วนเสริมของ Google Workspace
  AppSheet
  รวม (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  ไม่รวม (แต่สามารถซื้อได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  Business​2 Google Workspace Business Starter (ใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางสูงสุด 300 ใบ)       Gemini Business หรือ AI Meetings and Messaging, ส่วนเสริมใดก็ตามของ Google Voice หรือ Google SIP Link, การโทรทั่วโลกด้วย Meet, พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี) ✔ (รวม AppSheet Core)
  Google Workspace Business Standard (ใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางสูงสุด 300 ใบ)     เขตข้อมูล Enterprise; ส่วนเสริมใดก็ตามของ Gemini สำหรับ Google Workspace, Google Voice หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี) ✔ (รวม AppSheet Core)
  Google Workspace Business Plus (ใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางสูงสุด 300 ใบ) ✔ (รวม Google ห้องนิรภัย)   เขตข้อมูล Enterprise; ส่วนเสริมใดก็ตามของ Gemini สำหรับ Google Workspace, Google Voice หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี) ✔ (รวม AppSheet Core)
  Enterprise Google Workspace Enterprise Starter     Gemini Business หรือ AI Meetings and Messaging, เขตข้อมูล Enterprise, ส่วนเสริมใดก็ตามของ Google Voice หรือ Google SIP Link, การโทรทั่วโลกด้วย Meet, พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี) ✔ (รวม AppSheet Core)
  Google Workspace Enterprise Standard ✔ (รวม Google ห้องนิรภัย)   เขตข้อมูล Enterprise; ส่วนเสริมใดก็ตามของ Gemini สำหรับ Google Workspace, Google Voice หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี) ✔ (รวม AppSheet Core)
  Google Workspace Enterprise Plus (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite Enterprise) ✔ (รวม Google Cloud Search และการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์ด้วย) ✔ (รวม Google ห้องนิรภัย) เขตข้อมูล Enterprises ส่วนเสริมใดก็ตามของ Gemini สำหรับ Google Workspace, Google Voice หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace; Google Workspace Assured Controls (หากมี) ✔ (รวม AppSheet Core)
  Essentials Google Workspace Essentials Starter (ใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางสูงสุด 100 ใบ) ✔ (ไม่รวม Gmail, Google Chat และ Google Sites)       Gemini Business หรือ Gemini Enterprise, ส่วนเสริมใดก็ตามของ Google Voice หรือ Google SIP Link, การโทรทั่วโลกด้วย Meet, พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี)
  Google Workspace Essentials (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite Essentials, Drive Enterprise) ✔ (ไม่รวม Gmail, Google Chat และ Google Sites)       ส่วนเสริมใดก็ตามของ Google Voice หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี)
  Google Workspace Enterprise Essentials ✔ (รวม Google Cloud Search ด้วย แต่ไม่รวม Gmail, Google Chat และ Google Sites)       เขตข้อมูล Enterprise; ส่วนเสริมใดก็ตามของ Gemini สำหรับ Google Workspace, Google Voice หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี)
  Google Workspace Enterprise Essentials Plus ✔ (รวม Google Cloud Search ด้วย แต่ไม่รวม Gmail, Google Chat และ Google Sites)     เขตข้อมูล Enterprises ส่วนเสริมใดก็ตามของ Gemini สำหรับ Google Workspace, Google Voice หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี) ✔ (รวม AppSheet Core)
  Frontline3 Google Workspace Frontline Starter       เขตข้อมูล Enterprise; ส่วนเสริมใดก็ตามของ Gemini สำหรับ Google Workspace, Google Voice หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี) ✔ (รวม AppSheet Core)
  Google Workspace Frontline Standard     เขตข้อมูล Enterprise; ส่วนเสริมใดก็ตามของ Gemini สำหรับ Google Workspace, Google Voice หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี) ✔ (รวม AppSheet Core)
  Education​3 Google Workspace for Education Fundamentals (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite for Education)       Gemini Enterprise; ส่วนเสริมใดก็ตามของ Google Voice, หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี) อีกทั้งมีสิทธิ์ใช้งาน Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade
  Google Workspace for Education Standard4 ✔ (รวม Google Cloud Search ด้วย)   เขตข้อมูล Enterprises Gemini Enterprise; ส่วนเสริมใดก็ตามของ Google Voice, หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี) ✔ (รวม AppSheet Core)
  Google Workspace for Education Plus (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite Enterprise for Education)4 ✔ (รวม Google Cloud Search ด้วย)   เขตข้อมูล Enterprises Gemini Enterprise; ส่วนเสริมใดก็ตามของ Google Voice, หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี) ✔ (รวม AppSheet Core)
  Nonprofits3 Google Workspace for Nonprofits​       ส่วนเสริมใดก็ตามของ Gemini สำหรับ Google Workspace, Google Voice หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี) ✔ (รวม AppSheet Core)
  G Suite (เวอร์ชันเดิม)5 G Suite Basic       ส่วนเสริมใดก็ตามของ Google Voice หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี)
  G Suite Business ✔ (รวม Google ห้องนิรภัย) เขตข้อมูล Enterprises ส่วนเสริมใดก็ตามของ Google Voice หรือ Google SIP Link; การโทรทั่วโลกด้วย Meet; พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace (หากมี)
 • 1. โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งมาพร้อมกับรุ่น/SKU ต่างๆ ของ Google Workspace ใน https://support.google.com/a?p=storage_by_edition (โดยข้อมูลอาจได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว)

 • 2. สำหรับลูกค้าที่ใช้รุ่น Google Workspace Business ที่มีข้อเสนอสำหรับการยืนยันด้วยอีเมล บริการหลัก (รวมถึง Gmail และ Google ปฏิทิน และ Google ห้องนิรภัยสำหรับ Google Workspace Business Plus), ฟีเจอร์ความปลอดภัย และฟังก์ชันบางรายการอาจไม่พร้อมให้ใช้งาน เว้นแต่ว่าชื่อโดเมนของผู้ดูแลระบบที่สอดคล้องกับอีเมลของโดเมนจะได้รับการยืนยันแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://support.google.com/a?p=gws-verification​

 • 3. Google Workspace รุ่นต่อไปนี้จำกัดไว้ให้เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์บางประการ

  • − ​Google Workspace for Education รุ่นต่างๆ (ตามที่อธิบายไว้ใน https://support.google.com/a/answer/134628?sjid=2330997381971410080-NA)​

  • − Google Workspace Frontline รุ่นต่างๆ (ตามที่อธิบายไว้ใน https://support.google.com/a/answer/10427827)​

  • − Google Workspace for Nonprofits รุ่นต่างๆ (ตามที่อธิบายไว้ใน https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288​)

 • 4. Google Workspace for Education Standard และ Education Plus มีข้อกำหนดการซื้อใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางขั้นต่ำเท่ากับ (ก) จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ของลูกค้า หรือ (ข) 50 ใบ

 • 5. G Suite รุ่นต่างๆ ไม่มีจำหน่ายแล้วอีกต่อไป

รุ่น/SKU เพิ่มเติมของ Google Workspace:

 • การอัปเกรด Google Workspace for Education

  • "Endpoint Education Upgrade" เป็นรุ่นที่อัปเกรดจาก Google Workspace for Education Fundamentals โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางแต่ละรายที่มีใบอนุญาตสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยให้อุปกรณ์ Android และ iOS ที่โรงเรียนจัดหาให้ได้สูงสุดถึง 15 เครื่อง (ตราบใดที่ลูกค้าสามารถแสดงการยอมรับขีดจำกัดนี้เมื่อได้รับคำขอจาก Google) โดยไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเป็น Google Workspace for Education Standard หรือ Plus

  • "Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade" เป็นรุ่นที่อัปเกรดจาก Google Workspace for Education Fundamentals โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การจัดการชั้นเรียน และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมรวม 100 GB ต่อใบอนุญาตของผู้ใช้ปลายทาง 1 ใบ

 • Cloud Search Platform

  • "Cloud Search Platform" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วย Google Cloud Search และบริการที่ใช้ร่วมกับ Google Cloud Search อันได้แก่ (ก) Cloud Identity Management (ข) Google Contacts และ (ค) Google Groups for Business โดย Cloud Search Platform มีความสามารถในการค้นหาและให้ความช่วยเหลือด้านเนื้อหาภายในแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม:

 • ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ Google Workspace และไม่ใช่บริการของ Google Workspace การใช้งานผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมซึ่งอยู่ใน https://workspace.google.com/terms/additional_services.html นอกจากนั้น การใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

  • "Managed Google Play" เป็นแพลตฟอร์มที่ Google ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อใช้จัดการอุปกรณ์ Android ที่ลูกค้าจัดหาให้หรือที่ลูกค้าระบุไว้ว่าผู้ใช้ปลายทางของตนเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ลูกค้าจะใช้ Managed Google Play ในการจัดสรรแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ดังกล่าวได้จาก Managed Play Store การใช้ Managed Google Play ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน www.android.com/enterprise/terms