Google Workspace (Online) Sözleşmesi

 • Yeni hesap altyapısıyla kullanıma sunulan hizmetler için Ek Şartlar'a gidin

 • Bu Google Workspace (Online) Sözleşmesi ("Sözleşme"), Google ile burada açıklanan şartları kabul eden tüzel kişi ("Müşteri") arasında yapılır. "Google"; (i) Müşterinin fatura adresinin Kanada'da bulunması durumunda, yalnızca Google Voice Hizmetleri ile ilişkili olarak, 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, New Brunswick E2L 2A9 Kanada adresinde ofisleri bulunan Google Voice Canada Corporation, (ii) diğer tüm Google Workspace Hizmetleriyle ilişkili olarak ise, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 adresinde ofisleri bulunan Google LLC anlamında kullanılmaktadır. Bu Sözleşme, aşağıdaki "Kabul Ediyorum" düğmesini tıkladığınız tarihten itibaren veya uygunsa, Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir ("Geçerlilik Tarihi"). Sözleşmeyi işvereniniz veya başka bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız: (i) İşvereniniz veya geçerli tüzel kişiyi tabi kılmak adına buradaki şartları kabul etmeye yetkili olduğunuzu; (ii) bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve anladığınızı ve (iii) temsil ettiğiniz tarafın adına bu Sözleşmeyi kabul ettiğinizi beyan ve temin edersiniz. İşvereninizi veya ilgili tüzel kişiyi bu sözleşmeye tabi kılmak adına yasal yetkiye sahip değilseniz lütfen aşağıdaki "Kabul Ediyorum" düğmesini tıklamayın (veya uygunsa, bu Sözleşmeyi imzalamayın). Bu Sözleşme, Müşterinin ilgili Sipariş Formunda sipariş edilen Hizmetlere erişimini ve bu Hizmetleri kullanımını düzenler.

  • 1. Hizmetler. Google, ilgili Sipariş Formunda sipariş edilen Hizmetleri, ilgili Hizmet Düzeyi Sözleşmesi'ne (HDS) uygun şekilde sağlayacaktır. Müşteri, ilgili Sipariş Formunda sipariş edilen Hizmetleri, bu Sözleşmeye uygun şekilde kullanabilir.

   • 1.1 Tesisler ve Veri Aktarımı. Müşteri Verilerinin depolanması ve işlenmesi için kullanılan tüm tesisler, Google'ın benzer türdeki kendi verilerini sakladığı ve işlediği tesislerdeki güvenlik standartlarından daha az koruyucu olmamak kaydıyla makul güvenlik standartlarına uygun olacaktır. Google verdiği Hizmetler kapsamında, Müşteri Verilerini ABD'ye veya Google'ın ya da aracılarının tesislerinin bulunduğu başka herhangi bir ülkeye aktarabilir ve buralarda saklayabilir veya işleyebilir. Müşteri, Hizmetleri kullanarak Müşteri Verilerinin aktarılmasına, işlenmesine ve depolanmasına izin vermiş olur.

   • 1.2 Reklam Olmaması. Sözleşmenin diğer şartlarına bakılmaksızın, Google; Müşteri Verilerini, Reklam amaçlı olarak işlemeyecek veya Hizmetlerde Reklam yayınlamayacaktır.

   • 1.3 Yeni Özellikler veya Hizmetler. Google zaman zaman mevcut Hizmetlere yeni uygulamalar, özellikler veya işlevler ekleyebilir. Bunların kullanımı ise Müşterinin ek şartlarla ilgili sözleşmesine bağlı olabilir.

   • 1.4 Hizmetlerin Kullanımı için Doğrulama. Hizmetleri kullanabilmek için Müşterinin bir Alan E-posta Adresini ya da Alan Adını doğrulaması zorunludur. Müşteri, Alan E-Posta Adresini kullanmak için geçerli bir izne sahip değilse veya Alan Adının sahibi değilse ya da Alan Adını denetlemiyorsa, Google, Müşteriye Hizmetleri sağlamakla yükümlü olmaz ve Hesabı herhangi bir bildirimde bulunmadan silebilir.

   • 1.5 Hizmete Özel Şartlar. Hizmete Özel Şartlar, atıf yoluyla bu Sözleşmeye dahil edilmiştir.

  • 2. Değişiklikler.

   • 2.1 Hizmetlere İlişkin Değişiklikler.

    • (a) Kullanımdan Kaldırma Politikası. Google, makul şekilde, aşağıdaki durumların söz konusu olduğuna kanaat getirmedikçe, Müşteriyi Önemli Kullanımdan Kaldırma durumlarından en az 12 ay öncesinde haberdar edecektir: (i) Yasalar veya sözleşme uyarınca Google'ın bunu yapmasına izin verilmediği durumlar (yürürlükteki yasa veya sözleşmede değişiklik olması dahil) veya (ii) Önemli Kullanımdan Kaldırmaya konu olan hizmetin sağlanmaya devam edilmesinin (A) güvenlik riski veya (B) önemli boyutta ekonomik veya teknik yük oluşturabileceği durumlar.

    • (b) (Diğer Değişiklikler. Bölüm 2.1(a)'ya (Kullanımdan Kaldırma Politikası) tabi olarak, Google Hizmetlerde değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler arasında herhangi bir Hizmetin veya Hizmetlerdeki özelliklerin belirli kısımlarının eklenmesi, güncellenmesi veya kullanımdan kaldırılması bulunabilir. Google, Temel Hizmetlerde esasa ilişkin herhangi bir değişiklik yaptığında Müşteriyi bilgilendirecektir.

   • 2.2 URL Şartlarına İlişkin Değişiklikler.

    • (a) URL Şartlarındaki Değişiklikler. Google, Bölüm 2.2(d)'ye (Değişikliklere Yönelik İtirazlar) tabi olmak üzere, URL Şartlarında değişiklik yapabilir.

    • (b) Esasa İlişkin Değişikliklerin Bildirimi. Google, URL Şartlarında esasa ilişkin herhangi bir değişiklik yaptığında Müşteriyi bilgilendirecektir.

    • (c) Değişikliklerin Geçerlilik Kazanma Süresi. URL Şartlarındaki esasa ilişkin değişiklikler, bu bildirimin gönderilmesinden 30 gün sonra geçerlilik kazanacaktır ancak şu durumlar istisnadır: (i) esasa ilişkin olumsuz etkileri olan HDS değişiklikleri, bildirimin gönderilmesinden 90 gün sonra geçerlilik kazanacaktır ve (ii) yeni Hizmetler ya da işlevlerle ilgili değişiklikler derhal geçerlilik kazanacaktır.

    • (d) Değişikliklere Yönelik İtirazlar. Google'ın URL Şartlarında yaptığı değişiklik; yetkili makam veya ilgili yasalarla ilişkili bir mahkeme, yargı ya da idare kararı tarafından zorunlu tutulan ya da yeni Hizmetler veya İşlevlerle ilgili bir değişiklik olmadığı sürece, aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır:

     • (i) URL Şartlarındaki değişikliğin Müşteri nezdinde esasa ilişkin olumsuz bir etkisi varsa, Müşteri, Google'ın bildirimde bulunmasından sonraki 30 gün içinde Google'a bildirimde bulunarak bu değişikliğe itiraz edebilir.

     • (ii) Müşterinin, belirtilen şekilde Google'a bildirimde bulunması durumunda, Müşteri, (A) o sırada geçerli olan Sipariş Süresinin sonuna kadar veya (B) bildirimin gönderilmesini takip eden 12 aylık sürenin sonuna kadar (hangi süre önce dolarsa), değişiklikten hemen önce geçerli olan URL Şartlarına tabi olmaya devam edecektir.

  • 3. Müşteri Yükümlülükleri.

   • 3.1 Kanunlara ve Kurallara Uygunluk. Müşteri; (a) Müşteri Verilerine kendisi ve Son Kullanıcıları tarafından her türlü erişim ve söz konusu verilerin her türlü kullanımı dahil, kendisinin ve Son Kullanıcılarının Hizmetleri kullanımının, bu Sözleşmeye ve Sözleşmeyle ilişkili tüm geçerli sözleşme şartları veya politikalara (istihdam sözleşmeleri ya da teknoloji kullanımı, güvenlik veya gizlilikle ilgili işveren politikaları dahil olmak üzere) uygun olmasını sağlayacaktır; (b) Hizmetlere yetkisiz erişimi veya Hizmetlerin yetkisiz kullanımını engellemek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir ve (c) Müşterinin farkına vardığı, Servislerin yetkisiz kullanımı veya Servislere yetkisiz erişimle ilgili durumları derhal Google'a bildirecektir.

   • 3.2 Ek Ürünler. Google; isteğe bağlı Ek Ürünleri, Müşterinin veya Son Kullanıcılarının kullanımına sunar. Ek Ürünlerin kullanımı Ek Ürün Şartlarına tabidir.

   • 3.3 Hizmetlerin Yönetimi.

    • (a) Yönetici Konsolu. Yöneticinin, Hizmetlerin Müşteri tarafından (ve uygun olduğu durumlarda, Müşterinin Son Kullanıcıları tarafından) kullanımını yönetebilmesi için Google, Müşteriye, Yönetici Konsoluna erişim yetkisi verecektir. Müşteri, Yönetici Konsolunu kullanarak, Yönetici Hesaplarına erişim haklarına sahip bir veya daha fazla Yönetici belirleyebilir. Müşteri, (a) Son Kullanıcı Hesaplarının ve ilgili şifrelerin gizliliğini ve güvenliğini korumaktan ve (b) Son Kullanıcı Hesaplarının her türlü kullanımından sorumludur. Müşteri, Google'ın sorumluluklarının Müşteriye veya herhangi bir Son Kullanıcıya sunulan Hizmetlerin dahili yönetimi veya idaresini kapsamadığını kabul eder.

    • (b) Son Kullanıcı Hesaplarına Yönetici Erişimi. Yönetici, Son Kullanıcı Hesapları ile ilişkili Müşteri Verilerine erişme, bunları izleme, kullanma, değiştirme, askıya alma veya ifşa etme ve Son Kullanıcının Hizmetlere erişimini kontrol etme yetkisine sahip olacaktır. Yönetici şu yetkilere de sahip olabilir: (i) Son Kullanıcı Hesapları için hesap ayarlarını (Son Kullanıcı Hesabı şifrelerini değiştirmek de dahil) kontrol etme ve (ii) Son Kullanıcı Hesabı kullanılarak etkinleştirilen ya da yüklenen tüm Hizmetleri veya Ek Ürünleri ya da diğer hizmetleri/ürünleri kaldırma veya devre dışı bırakma. Ek Ürünlerin veya diğer hizmetlerin/ürünlerin Son Kullanıcı Hesapları ile kullanımından doğacak riskleri Müşteri üstlenir.

    • (c) Yönetici Olarak Bayi. Müşterinin Bayi aracılığıyla Hizmet siparişi vermesi durumunda, Müşterinin takdirine bağlı olarak, Bayi, Müşterinin ve Son Kullanıcılarının Hesaplarına erişim yetkisine sahip olabilir. Google ve Müşteri arasında olduğu gibi, (i) Müşterinin veya Son Kullanıcılarının Hesaplarına yönelik tüm Bayi erişimlerinden ve (ii) Hizmetlerle ilişkili olarak Bayi ve Müşteri arasındaki hak ve yükümlülükleri Bayi Sözleşmesinde tanımlamaktan müşteri kendisi sorumludur.

    • (d) İzinler. Müşteri; (i) Müşterinin ve varsa Son Kullanıcılarının Hizmetleri kullanımını ve (ii) bu Sözleşme kapsamındaki Müşteri verilerine erişilmesi, bu verilerin depolanması ve işlenmesini mümkün kılan tüm gerekli izinleri alacak ve güncel durumda tutacaktır.

   • 3.4 Kullanım Kısıtlamaları. Müşteri, şunları yapmayacak ve kendi kontrolündeki Son Kullanıcıların veya üçüncü tarafların yapmasına izin vermeyecektir: (a) Hizmetlerin kaynak kodunu kopyalama, değiştirme, türev çalışmalar üretme, ters mühendislik yapma, kaynak koduna dönüştürme, tercüme etme, parçalara ayırma veya Hizmetlerin kaynak kodunu başka biçimde ayıklamaya çalışma (bu tür bir kısıtlamanın kanunen kesin şekilde men edildiği durumlar hariç); (b) Hizmetlerden herhangi birinin alt lisansını verme, devretme veya dağıtma; (c) satma, tekrar satma veya Hizmetleri, Hizmetlerden bağımsız olarak esasa ilişkin değeri olmayan, ticari bir teklif kapsamında üçüncü tarafların kullanımına sunma; (d) Hizmetlere şu amaçlarla erişme veya kullanma: (i) Yüksek Riskli Faaliyetler; (ii) tahakkuk eden Ücretlerden kaçınma; (iii) ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kontrolündeki Uluslararası Silah Ticareti Yönetmelikleri'ne (ITAR) tabi malzeme veya faaliyetlerle ilişkili olarak; (iv) İhracat Kontrol Yasaları'nı ihlal eden ya da ihlalini kolaylaştıran bir şekilde veya (v) ABD HIPAA yönetmeliğine tabi sağlık bilgilerinin iletimi, depolanması veya işlenmesi (yürürlükteki bir HIPAA BAA tarafından izin verilen durumlar hariç). Hizmete Özel Şartlarda aksi yönde bir izin olmadığı sürece, Müşteri, acil durum hizmetlerini aramak ve bu hizmetlerden gelen aramaları cevaplamak için Hizmetleri kullanmayacak ve Son Kullanıcılarının, Hizmetleri bu amaçlarla kullanmasına izin vermeyecektir.

   • 3.5 Kötüye Kullanım İzleme. Müşteri, Hizmetlerle kullanılmak üzere doğrulanmış Alan Adları için "abuse" ve "postmaster" takma adlarına gönderilen e-postaların izlenmesinden, yanıtlanmasından ve diğer işlemlerden tek başına sorumludur. Ancak Google, Hizmetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını belirlemek üzere Alan Adları için bu takma adlara gönderilen e-postaları izleyebilir.

   • 3.6 Sipariş Süresi Zarfında Ek Kullanıcı Hesaplarının Talep Edilmesi. Müşteri, Sipariş Süresi zarfında, (a) Google'a ya da Bayiye ek bir Sipariş Formu sunarak (hangisi uygunsa) veya (b) Yönetici Konsolu üzerinden ek Son Kullanıcı Hesapları satın alabilir. Söz konusu Ek Kullanıcı Hesapları, ilgili Sipariş Süresinin bitiş gününde sona eren, eşit şekilde bölünmüş bir süreye sahip olacaktır.

  • 4. Ödeme.

   • 4.1 Bayiler Aracılığıyla Verilen Siparişler. Müşterinin, Hizmetleri Bayiden sipariş etmesi durumunda: (a) Hizmetlerle ilişkili ücretler, Müşteri ve Bayi arasında belirlenecek ve tüm ödemeler, Bayi Sözleşmesi kapsamında doğrudan Bayiye yapılacaktır; (b) işbu Bölüm 4'ün (Ödeme) geri kalan hükümleri Hizmetler için geçerli olmayacaktır; (c) Müşteri, ilgili Hizmet Kredilerini (varsa) Bayiden alacaktır; (d) Müşteri, Sipariş Süresi zarfında Bayiyle iletişime geçerek ek Son Kullanıcı Hesapları talep edebilir ve (e) Google, bu Sözleşmedeki Bölüm 7.1'e (Gizlilik Yükümlülükleri) istinaden Müşterinin Gizli Bilgilerini bir Yetkili olarak Bayi ile paylaşabilir.

   • 4.2 Kullanım ve Faturalandırma. Müşteri, Hizmetlerle ilişkili tüm Ücretleri ödeyecektir. Google, Hizmetlerle ilişkili tüm Ücretler için Müşteriye fatura kesecektir. Müşterinin Hizmetleri kullanımının belirlenmesinde Google'ın ölçme araçları kullanılacaktır. Müşteri, aşağıdaki faturalandırma seçeneklerinden birini belirleyebilir veya Hizmetler için sipariş verirken Google tarafından sunulan diğer seçenekler arasından tercih yapabilir. Google, müşteriye otuz gün öncesinden yazılı bildirimde bulunarak (e-posta yoluyla olabilir) herhangi bir faturalandırma seçeneğini sınırlama veya kaldırma da dahil olmak üzere faturalandırma seçenekleri sunma konusunda değişiklik yapabilir. Faturalandırma seçenekleri tüm müşteriler tarafından kullanılamayabilir. Müşteri; Hizmetler için, aşağıdaki Bölüm 4.3'te (Ödeme) listelenen ödeme seçeneklerini kullanarak ödeme yapabilir.

    • (a) Aylık Plan. Müşteri bu seçeneği belirlerse Hizmetleri önceden tanımlanmış bir süre boyunca satın alma taahhüdünde bulunmuş olmaz, ancak Hizmetler için aylık olarak ödeme yapar. Google, Müşteriye şunları faturalandıracaktır: (i) Bir önceki ayda Müşterinin Hizmetleri günlük kullanımı karşılığındaki ücretler (ii) Hizmetleri kullanımı karşılığında oluşan aylık faturalar. Müşteri, Hizmetleri sipariş ettiğinde Google, Müşteriyi Hizmetlerin aylık ücreti hakkında bilgilendirecek ve Müşterinin o ayki günlük kullanımına ilişkin Ücretleri hesaplamak için bu oran eşit olarak dağıtılmış bir şekilde kullanılacaktır. Ücretleri hesaplamak amacıyla, Hizmetlerin kısmen kullanıldığı günler, tam olarak kullanıldığı günlere yuvarlanır.

    • (b) Yıllık Plan. Müşteri bu seçeneği tercih ettiğinde, Hizmetleri bir yıllık süre boyunca Google'dan satın alma taahhüdü vermiş olur. Google Müşteriyi; Müşterinin, Sipariş Formunda yaptığı seçimlerle ilişkili şartlara uygun şekilde faturalandıracaktır.

   • 4.3 Ödeme. Sipariş Formunda veya faturada aksi belirtilmedikçe tüm ödemeler ABD doları olarak yapılır.

    • (a) Kredi Kartı veya Banka Kartı. Müşterinin kredi kartıyla, banka kartıyla veya faturasız başka bir yöntemle ödeme yaptığı siparişlerin ücretleri Müşterinin, Hizmetleri aldığı ayın sonunda ödenir. Uygun olduğu şekilde, kredi kartları veya banka kartları için (i) Google, zamanı geldiğinde Müşteriden tüm geçerli Ücretler için ödeme alır ve (ii) bu Ücretler Müşterinin Hizmetleri aldığı ayın sonundan itibaren otuz gün geçmesinin ardından geciken ödeme olarak değerlendirilir.

    • (b) Faturalar. Sipariş Formunda aksi belirtilmedikçe; fatura ödemelerinin, fatura tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir ve bu süre zarfında ödeme yapılmazsa fatura, geciken ödeme olarak değerlendirilir.

    • (c) Diğer Ödeme Şekilleri. Müşteri, ödeme yöntemini Yönetici Konsolunda bulunan yöntemlerle değiştirebilir. Google, Yönetici Konsolunda bulunan diğer ödeme şekillerini kullanılabilir hale getirerek etkinleştirebilir. Söz konusu diğer ödeme şekilleri, Müşterinin ek ödeme şeklini kullanmadan önce kabul etmesi gereken ek şartlara tabi olabilir.

   • 4.4 Geciken Ödemeler.

    • (a) Google'ın son ödeme tarihi itibarıyla Müşterinin Ücret ödemesini tahsil edemediyse, bu geciken ödeme kabul edilir. Müşterinin ödemesinin gecikmesi halinde, Google, (i) vadesi dolduktan sonra, tutarın tamamı ödenene kadar geçen süre için uygulanmak üzere aylık %1,5 oranında (veya bu oranın altında ise, yasaların izin verdiği en yüksek oranda) faiz uygulayabilir ve (ii) Hizmetleri askıya alabilir veya sonlandırabilir.

    • (b) Müşteri, Google'dan kaynaklanan fatura hataları ile ilgili durumlar hariç olmak üzere, Google'a ödenmesi gereken geciken tutarların tahsilatı ile ilgili Google'ın yaptığı tüm makul masrafları (avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) ödeyecektir.

   • 4.5 Satın Alma Siparişleri. Müşteri, faturasında bir satın alma siparişi numarasına ihtiyaç duyuyorsa, Sipariş Formunda bir satın alma siparişi numarası belirtecektir. Müşteri, bir satın alma siparişi numarası belirtmezse: (a) Google, Müşteriye satın alma siparişi numarası olmaksızın fatura keser ve (b) Müşteri, fatura ödemelerini satın alma siparişi numarası olmadan yapar. Satın alma siparişindeki tüm şartlar geçersiz olur.

   • 4.6 Vergiler. Ücretlere Vergiler dahil değildir.. Müşteri, Hizmetlerle ilişkili Vergileri ödeyecektir. Kanuni zorunluluk durumunda, Müşteri Google'a yaptığı ödemelerde Vergileri muaf tutacak ve bir stopaj Vergi sertifikası sağlayacaktır. Müşterinin zamanında ve geçerli bir vergi muafiyet sertifikası sağlamaması durumunda, Hizmetlerle ilişkili faturalandırılmış tüm Vergileri Müşteri ödeyecektir. Müşterinin Ücretleri ödeme yükümlülüğünü kısıtlamaksızın, Müşteri, kanuni zorunluluk durumunda Vergileri muaf tutacaktır.

   • 4.7 Fiyat Revizyonları. Google, sözleşme ekinde veya Sipariş Formunda açıkça aksini kabul etmediği sürece, Fiyatlarında herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Google, Fiyat artışlarından en az 30 gün önce Müşteriyi bilgilendirecektir.

  • 5. Teknik Destek Hizmetleri. Google, uygulanabiliyorsa destek Ücretlerinin ödenmesi karşılığında, Sipariş Süresi boyunca, Müşteriye TDH Yönergelerine uygun şekilde Teknik Destek Hizmetleri sunacaktır. Müşteri; Hizmetleri Bayiden sipariş ediyorsa, Bayiye veya Bayi aracılığıyla ilettiği herhangi bir destek sorununu işleyebilmesi için, Bayinin, makul şekilde ihtiyaç duyulan Müşteri Verilerini Google'a ifşa edebileceğini onaylar ve kabul eder.

  • 6. Askıya Alma.

   • 6.1 Hizmetlerin Askıya Alınmasıyla İlgili Kısıtlamalar. Google, Hizmetleri, Bölüm 6.2 (Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (KEKP) İhlalleri) ve 6.3'te (Acil Durum Nedeniyle Askıya Alma) açıklandığı şekilde askıya alabilir. Söz konusu Bölümler kapsamında gerçekleştirilen Askıya Alma işlemleri; (a) ihlal oluşturan kullanımı önlemek veya sonlandırmak, (b) Acil Durum Güvenlik Sorununu önlemek veya çözmek ya da (c) yürürlükteki yasalara uyulmasını sağlamak amacıyla gerekli olan en kısıtlı kapsam ve en kısa süreyle sınırlı olacaktır.

   • 6.2 Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (KEKP) İhlalleri. Müşterinin veya herhangi bir Son Kullanıcının Hizmeti kullanımının KEKP'yi ihlal ettiğini tespit etmesi halinde Google, Müşterinin söz konusu ihlali ortadan kaldırmasını talep edecektir. Müşterinin söz konusu ihlali, ilgili talebin alınmasını takip eden 24 saat içinde ortadan kaldırmaması veya Google'ın başka şekilde müdahalesinin kanunen zorunlu olması durumunda, Google, Hizmetleri Askıya Alabilir.

   • 6.3 Acil Durum Nedeniyle Askıya Alma. Google; (a) bir Acil Durum Güvenlik Sorunu varsa veya (b) yürürlükteki yasalara uygun hareket etmek adına Google'ın ilgili kullanımı Askıya Alması zorunluysa, Müşterinin veya herhangi bir Son Kullanıcının Hizmetleri kullanımını ya da bir Son Kullanıcının Hesabını derhal Askıya Alabilir. Müşterinin talep etmesi halinde, kanunen bir mani olmadığı sürece, Google makul olan en kısa sürede Askıya Almanın nedenini Müşteriye bildirecektir. Son Kullanıcı Hesaplarıyla ilişkili Askıya Alma işlemleriyle ilgili olarak, Google, bazı durumlarda Son Kullanıcı Hesaplarının geri yüklenebilmesi için Müşterinin Yöneticisine gerekli yetkiyi sağlayacaktır.

  • 7. Gizlilik.

   • 7.1 Yükümlülükler. Bölüm 7.2'ye (Gizli Bilgilerin İfşası) tabi olarak, bilgileri alan taraf, diğer tarafa ait Gizli Bilgileri, yalnızca işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kullanacaktır. Bilgileri alan taraf, diğer tarafa ait Gizli Bilgilerin; bilgileri öğrenmeleri gerekli olan ve bu bilgileri gizli tutma konusunda yasal yükümlülükleri bulunan çalışanlar, Bağlı Şirketler, aracılar veya profesyonel danışmanlar ("Temsilciler") dışındaki kişilere ifşa edilmemesi için makul çabayı gösterecektir. Bilgiyi alan, Temsilcilerinin de aynı gizlilik hükümleri ve kullanım yükümlülüklerine tabi olmasını sağlayacaktır.

   • 7.2 Gizli Bilgilerin İfşası.

    • (a) Genel. Sözleşmedeki diğer hükümler dikkate alınmaksızın, gizli bilgileri alan taraf veya söz konusu tarafın Bağlı Şirketleri, diğer tarafa ait Gizli Bilgileri (i) Bölüm 7.2(b)'ye (Yasal İşlem Bildirimi) tabi bir Yasal İşleme uygun olarak veya (ii) diğer tarafın yazılı izniyle ifşa edebilir.

    • (b) Yasal İşlem Bildirimi. Gizli bilgileri alan taraf, diğer tarafa ait Gizli Bilgileri Yasal Sürece uygun şekilde ifşa etmeden önce, diğer tarafı haberdar etmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Bilgiyi alan tarafa, (i) bildirimde bulunmaktan yasal olarak men edildiği bildirildiyse veya (ii) Yasal Sürecin başka bir kişinin ölümü veya ciddi şekilde yaralanması riskini taşıyan istisnai durumlarla ilişkili olması halinde, ifşa öncesinde bildirimde bulunulması zorunluluğu yoktur.

    • (c) İtiraz. Bilgileri alan taraf ve onun Bağlı Şirketleri, diğer tarafın Gizli Bilgilerin ifşa edilmemesi için itirazını belirttiği makul taleplere uygun hareket edecektir.

  • 8. Fikri Mülkiyet.

   • 8.1 Fikri Mülkiyet Hakları. Sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği takdirde bu Sözleşme, taraflardan hiçbirine diğerinin içerik veya Fikri Mülkiyet hakkı üzerinde örtülü veya başka türlü bir hak vermemektedir. Taraflar arasında, Müşteri Verilerinin tüm Fikri Mülkiyet Hakları Müşteriye; Hizmetlere ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Hakları ise Google'a aittir.

   • 8.2 Marka Özellikleri. Google yalnızca, Müşterinin Hizmetlere yüklemek suretiyle Google'a yetki verdiği Müşteri Marka Özelliklerini gösterecektir. Google, söz konusu Müşteri Marka Özelliklerini, Hizmetleri Müşteriye veya Müşterinin Son Kullanıcılarına göstermek amacıyla, web sayfalarının belirlenen alanlarında sergileyecektir. Google ayrıca Hizmetlerin Google tarafından sağlandığını belirtmek için Google Marka Özelliklerini bu tür sayfalarda gösterebilir.

   • 8.3 Geri Bildirim. Müşteri, isteğe bağlı olarak, Google'a Hizmetlerle ilgili Geri Bildirim sağlayabilir. Müşteri Geri Bildirim sağladığında, Geri Bildirim üzerindeki tüm hak, mülkiyet hakkı ve menfaatlerini Google'a vermiş olur.

  • 9. Pazarlama ve Tanıtım. Taraflardan her biri, diğer tarafın Marka Özelliklerini bu Sözleşme ile bağlantılı olarak, yalnızca bu Sözleşmede izin verilen şekilde kullanabilir. Müşteri, kamuya açık olarak bir Google müşterisi olduğunu beyan edebilir ve Google Marka Özelliklerini, Ticari Marka Kurallarına uygun şekilde sergileyebilir. Google, (a) Müşterinin bir Google müşterisi olduğunu şifahi olarak beyan edebilir ve (b) Müşterinin adını veya Müşteri Marka Özelliklerini, Google'ın tanıtım materyallerindeki Google müşterileri listesine dahil edebilir. Herhangi bir tarafın Marka Özellikleri, ancak bu Marka Özelliklerinin Fikri Mülkiyet Haklarını elinde bulunduran taraf lehine kullanılabilir. Her iki taraf da, önceden yazılı bildirimde bulunarak ve kullanımın durdurulması için makul bir süre tanıyarak, diğer taraftan kendisine ait Marka Özelliklerini kullanma hakkını geri alabilir.

  • 10. Beyanlar, Garantiler ve Sorumluluk Reddi Beyanları.

   • 10.1 Beyanlar ve Garantiler. Her iki taraf da (a) bu Sözleşmeyi kabul etmek için gereken her türlü hak ve yetkiye sahip olduğunu ve (b) Hizmetlerin sunulması veya kullanımı için geçerli olan yasaların ve düzenlemelerin tamamına uygun hareket edeceğini beyan eder.

   • 10.2 Sorumluluk Reddi Beyanları. Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, geçerli yasanın izin verdiği ölçüde, Google (a) satılabilirlik, belirli bir kullanıma uygunluk, hak ihlali bulunmaması veya Hizmetlerin hatasız ya da kesintisiz kullanılması garantileri dahil, açık, örtülü, yasal veya farklı bir şekilde hiçbir garanti vermemektedir ve (b) Hizmetler aracılığıyla erişim sağlanan içerik ya da bilgiler hakkında hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Sözleşmede aksi yönde bir ifade bulunmadığı sürece, Müşteri, Hizmetlerin acil durum araması yapma veya alma özelliğinin olmadığını kabul eder.

  • 11. Süre ve Fesih.

   • 11.1 Sözleşme Süresi. Bu Sözleşme, geçerliliği sona ermediği veya Sözleşmeye istinaden daha önce feshedilmediği sürece, ilgili Süre boyunca yürürlükte kalacaktır.

   • 11.2 Yenileme.

    • (a) Aylık Plan ile. Aylık plan tercih edildiğinde, Müşteri, Hizmetleri önceden tanımlanmış bir dönem için satın alma taahhüdü vermiş olmaz. Bu nedenle, Aylık Plana yönelik bir yenileme etkinliği mevcut değildir. Bunun yerine Google, yukarıdaki Bölüm 4.1'in (a) fıkrasına uygun şekilde Müşteri ücretlerini faturalandırmaya devam eder.

    • (b) Yıllık Plan ile. Her Sipariş Süresinin sonunda Hizmetler, Müşterinin Sipariş Formundaki veya Yönetici Konsolu'ndaki seçimlerine uygun şekilde yenilenecektir.

    • (c) Genel olarak. Müşteri, yenilenecek Son Kullanıcı Hesaplarının sayısını Yönetici Konsolu aracılığıyla değiştirebilir. Müşteri, Google ile farklı bir şekilde anlaşmadığı sürece yenilenen her Son Kullanıcı Hesabı için Google'a o anda geçerli olan Ücretleri ödemeye devam eder. Taraflardan biri, Hizmetlerin yenilenmesini istemezse bu durumu diğer tarafa geçerli Sipariş Süresinin bitiminden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirecektir. Hizmetin yenilenmeyeceğine ilişkin bu bildirim, geçerli Sipariş Süresinin sona erdiği andan itibaren geçerli olacaktır.

   • 11.3 İhlal Nedeniyle Fesih. Taraflardan her ikisi de, şu koşulların gerçekleşmesi durumunda bu Sözleşmeyi feshedebilir: (i) Diğer taraf Sözleşmeyi esasa ilişkin olarak ihlal ederse ve yazılı bir bildirim almasını izleyen otuz gün içinde bu ihlali gidermezse veya (ii) diğer taraf iş faaliyetlerini durdurursa ya da iflas kovuşturmalarına tabi tutulursa ve kovuşturmalar doksan gün içinde düşmezse.

   • 11.4 Aktif Olmama Nedeniyle Fesih. Müşteri, herhangi bir Son Kullanıcı da dahil olmak üzere, aralıksız 60 gün boyunca (a) Yönetici Konsolu'na erişmediyse veya (b) Hizmetleri kullanmadıysa, Google, 30 gün öncesinden bildirim göndererek Sözleşmeyi feshetme ve Hizmetlerin sağlanmasını sonlandırma hakkını saklı tutar.

   • 11.5 Fesih Sonuçları. Sözleşme feshedilir veya geçerliliği sona ererse, tüm Sipariş Formları da gerektiği şekilde feshedilir veya bunların geçerliliği sona erer. Sözleşme feshedilir veya geçerliliği sona ererse, (a) Sözleşme kapsamında Hizmetlerle ilişkili tüm haklar ve erişim yetkileri de sonlandırılacaktır (Müşteri Verilerine erişim dahil) ve (b) Google, Müşteriye son bir fatura gönderecektir.

   • 11.6 Yürürlükte Kalmaya Devam Eden Hükümler. Şu bölümler bu Sözleşmenin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalacaktır: Bölüm 4 (Ödeme), 7 (Gizlilik), 8 (Fikri Mülkiyet), 10.2 (Sorumluluk Reddi Beyanları), 11.5 (Fesih Sonuçları), 12 (Tazminat), 13 (Sorumluluk), 14 (Muhtelif Hükümler) ve 15 (Tanımlar).

  • 12. Tazminat.

   • 12.1 Google'ın Tazminat Yükümlülükleri. Google; Müşteri ve Müşterinin bu Sözleşmenin kapsamına dahil olan tüm Bağlı Şirketlerini ("Müşteriyle İlişkili Tazmin Edilen Taraflar"), Müşteriyle İlişkili Tazmin Edilen Tarafların, Google ile İlişkili Tazmin Edilen Materyalleri bu Sözleşmeye uygun şekilde kullanmasının, üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarının ihlaline neden olduğu yönündeki iddialardan kaynaklanan ve Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatı neticesinde ortaya çıkan Tazmin Edilen Tarafın Sorumluluklarına karşı müdafaa ve tazmin edecektir.

   • 12.2 Müşterinin Tazminat Yükümlülükleri. Yürürlükteki yasalarca men edilmediği sürece, Müşteri, Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatı sonucunda ortaya çıkan, aşağıdaki durumlardan kaynaklanan, Tazmin Edilen Tarafın Sorumluluklarına karşı Google'ı ve bağlı şirketlerini müdafaa ve tazmin edecektir: (a) Müşteri Tarafından Tazmin Edilen herhangi bir Materyal veya (b) Müşteri ya da Son Kullanıcının, Hizmetleri, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası veya Kullanım Sınırlamalarını ihlal ederek kullanması.

   • 12.3 Tazminat İstisnaları. Bölüm 12.1 (Google'ın Tazminat Yükümlülükleri) ile Bölüm 12.2 (Müşterinin Tazminat Yükümlülükleri), iddiaların esas nedeni şunlardan biri olduğunda uygulanmayacaktır: (a) tazmin edilen tarafın bu Sözleşmeyi ihlal etmesi veya (b) Google ile İlişkili Tazmin Edilen Materyaller ya da Müşteri ile İlişkili Tazmin Edilen Materyaller (hangisi mevcutsa) ve tazmin eden tarafça sağlanmamış materyallerden oluşan bir kombinasyon (bu kombinasyon Sözleşmenin bir gereği olmadığı sürece).

   • 12.4 Tazminat Koşulları. Bölüm 12.1 (Google'ın Tazminat Yükümlülükleri) ve Bölüm 12.2 (Müşterinin Tazminat Yükümlülükleri), şu koşulların yerine getirilmesine bağlıdır:

    • (a) Tazmin edilen taraf, Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatının öncesindeki tüm iddiaları en kısa sürede tazmin eden tarafa bildirmelidir ve iddialar ile Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatının çözüme kavuşturulması için tazmin eden tarafla makul bir işbirliği içinde olmalıdır. İşbu Bölüm 12.4(a) fıkrasının ihlali, Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatının müdafaasına zarar veriyorsa, tazmin eden tarafın Bölüm 12.1 (Google'ın Tazminat Yükümlülükleri) veya 12.2 (Müşterinin Tazminat Yükümlülükleri) (hangisi uygulanabiliyorsa) kapsamındaki yükümlülükleri, söz konusu zarar nispetinde azaltılır.

    • (b) Tazmin edilen tarafın, Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatındaki tazmin edilen kısmın tüm kontrolünü, şu hükümlere tabi olunmak kaydıyla, tazmin eden tarafa bırakması gerekir: (i) tazmin edilen taraf, kendi takdirine bağlı olarak, denetim yetkisi olmayan kendi hukuk danışmanını atayabilir ve (ii) tazmin edilen tarafın sorumluluk üstlenmesini, ödeme yapmasını veya herhangi bir işlem gerçekleştirmesini (veya bir işlemi gerçekleştirmekten kaçınmasını) gerektiren herhangi bir anlaşma olması durumunda, tazmin edilen tarafın önceden yazılı onay vermesi gerekir ve makul bir sebep olmaksızın, bu onay talebi yanıtsız bırakılamaz, koşula bağlanamaz veya ertelenemez.

   • 12.5 Telafiler.

    • (a) Google, Hizmetlerin bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal ettiği konusunda makul ölçüde ikna olursa, tamamen kendi tercih ve takdirine bağlı olarak, şunları yapacaktır: (i) Müşterinin Hizmetleri kullanmaya devam edebilmesi için gerekli hakkı sağlamak; (ii) işlevselliğini belirgin derecede azaltmaksızın, Hizmetleri hak ihlaline neden olmayacak şekilde değiştirmek veya (iii) Hizmetleri ihlale yol açmayacak, denk işlevselliğe sahip bir muadiliyle değiştirmek.

    • (b) Google, Bölüm 12.5(a) fıkrasında bahsi geçen telafilerin ticari açıdan makul olmadığına karar verirse, etkilenen Hizmetlerin kullanımını askıya alabilir veya Hizmetleri feshedebilir.

   • 12.6 İmtiyaz ve Yükümlülükler. Taraflardan herhangi birinin fesih haklarını etkilemeksizin, işbu Bölüm 12'nin (Tazminat) kapsamına giren üçüncü tarafların Fikri Mülkiyet Hakkı İhlal iddiaları ve üçüncü taraf kanuni takibatıyla ilişkili, tarafların bu Sözleşme kapsamındaki tek ve münhasır telafi yöntemi, işbu Bölüm 12'de (Tazminat) açıklanmaktadır.

  • 13. Sorumluluk.

   • 13.1 Sınırlı Sorumluluklar.

    • (a) Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde ve Bölüm 13.2'ye (Sınırlandırılmamış Sorumluluklar) tabi olmak üzere, her iki taraf da, Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilişkili olarak ortaya çıkan, (i) gelir, kâr, tasarruf ya da itibar kaybı veya (ii) dolaylı, özel, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai tazminat gerektiren herhangi bir durumdan ötürü herhangi bir Sorumluluğa sahip olmayacaktır.

    • (b) Taraflardan her birinin, Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilişkili olarak ortaya çıkan zararlardaki toplam Sorumluluğu, ilgili sorumluluğun ortaya çıkmasına neden olaydan önceki 12 aylık süre boyunca, Müşterinin Sözleşme kapsamında ödediği Ücretlerle sınırlı olacaktır.

   • 13.2 Sınırlandırılmamış Sorumluluklar. Sözleşmenin hiçbir hükmü, taraflardan birinin şu durumlardaki Sorumluluğuyla ilgili bir muafiyet veya sınırlama getirmez: (a) tarafın veya tarafın çalışan veya temsilcilerinin ihmalinden kaynaklanan ölüm, yaralanma veya kişisel mülkte maddi hasar; (b) sahtekarlık veya sahtekarlık amacıyla yanlış beyanda bulunma; (c) Bölüm 12 (Tazminat) kapsamındaki yükümlülükler; (d) tarafın, diğer tarafa ait Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal etmesi; (e) tarafın, Sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülükleri veya (f) yürürlükteki yasalar çerçevesinde sorumluluktan muaf olunması veya sorumluluğun sınırlandırılması mümkün olmayan konular.

  • 14. Muhtelif Hükümler.

   • 14.1 Bildirimler. Google, her türlü bildirimi şu yollarla Müşteriye ulaştırabilir: (a) Bildirim E-posta Adresine e-posta göndererek veya (b) Yönetici Konsolu'nda bildirim yayınlayarak. Müşteri, bildirimlerini Google'a ulaştırmak için legal-notices@google.com adresine e-posta gönderebilir. Bildirim, (x) e-posta gönderildiğinde (diğer taraf e-postayı teslim almış olsun veya olmasın) veya (y) Yönetici Konsolunda yayınlandığında, teslim alınmış olarak kabul edilecektir. Kendi Bildirim E-Posta Adresini güncel tutmak, Süre boyunca Müşterinin sorumluluğundadır.

   • 14.2 E-postalar. Bu Sözleşme kapsamında, taraflar, yazılı onay ve izin gereksinimlerini yerine getirmek için e-postaları kullanabilir.

   • 14.3 Devir. Taraflardan hiçbiri, şu şartlara uygun şekilde bir Bağlı Şirkete devir yapılması dışında, diğerinin yazılı onayı olmadan bu Sözleşmeyi devredemez: (a) devralan, bu Sözleşme şartlarının kendisi için bağlayıcı olduğunu yazılı olarak kabul eder ve (b) devralan tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, devreden taraf, Sözleşme kapsamında yükümlülüklerden sorumlu olmaya devam eder ve (c) devreden taraf, devir işlemini diğer tarafa bildirir. Başka her türde devir girişimi geçersizdir.

   • 14.4 Yönetim Değişikliği. Taraflardan birinde, şirket içi yeniden yapılanma veya organizasyon değişiklikleri dışında bir yönetim değişikliği olması durumunda: (a) söz konusu taraf, yönetim değişikliğini izleyen 30 gün içinde diğer tarafa yazılı bildirimde bulunacaktır ve (b) diğer taraf, yazılı bildirimi almasından sonraki 30 gün içinde istediği zaman, bu Sözleşmeyi derhal feshedebilecektir.

   • 14.5 Mücbir Sebep. Her iki taraf da, yükümlülüklerini kendi denetimi dışındaki sebeplerden (doğal afetler, terörizm, isyan veya savaş dahil) ötürü yerine getirememesi veya geciktirmesi nedeniyle sorumlu tutulamaz.

   • 14.6 Alt Yüklenici Kullanımı. Google, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini alt yüklenicilere devredebilir, ancak alt yüklenicilere devredilen herhangi bir yükümlülük için Müşteriye karşı sorumlu olmaya devam edecektir.

   • 14.7 Feragat Teşkil Etmeme. Taraflardan hiçbiri, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkın ifa edilmemesi (veya ifasının geciktirilmesi) nedeniyle herhangi bir haktan feragat etmiş sayılmayacaktır.

   • 14.8 Bölünebilirlik. Sözleşmenin herhangi bir Bölümü (veya bir Bölümün belirli bir kısmı) geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hale gelirse, Sözleşmenin geri kalan kısmı yürürlükte kalmaya devam edecektir.

   • 14.9 Aracıların Olmaması. Sözleşme, taraflar arasında bir aracılık, iş ortaklığı veya herhangi türden bir ortak girişim oluşturmaz.

   • 14.10 Üçüncü Taraf Lehtarların Olmaması. Bu Sözleşme, aksi yönde açık bir hüküm bulunmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir menfaat sağlamaz.

   • 14.11 Adil Telafi. Bu Sözleşmedeki hiçbir husus taraflardan birinin adil telafi talep etmesine engel teşkil etmez.

   • 14.12 Geçerli Yasalar. Bu Sözleşme veya Hizmetlerden doğan veya onlarla bağlantılı her türlü dava, eyaletin yasalar uyuşmazlığıyla ilişkili kuralları hariç olmak üzere, Kaliforniya yasalarına tabi olacak ve Kaliforniya'nın Santa Clara İlçesi'nin federal veya eyalet mahkemelerinde açılacaktır. Taraflar, söz konusu mahkemelerin yargı yetkisini kabul ederler.

   • 14.13 Değişiklikler. Sözleşmede özel olarak aksi belirtilmediği sürece, Sözleşmedeki tüm değişiklikler yazılı olarak yapılmalı, Sözleşme üzerinde değişiklik yapıldığını açıkça ifade eden bir ibare içermeli ve her iki tarafça imzalanmış olmalıdır.

   • 14.14 Bağımsız Geliştirme. Bu Sözleşmedeki hiçbir husus, taraflardan birini Sözleşmenin konusuyla benzerlik taşıyan materyal, hizmet, ürün, program veya teknolojileri bağımsız şekilde geliştirme, tedarik etme veya edinme açısından sınırlandırdığı ya da kısıtladığı şeklinde yorumlanmayacaktır (ilgili tarafın söz konusu faaliyet sırasında Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmemesi kaydıyla).

   • 14.15 Sözleşmenin Tamamı. Sözleşme, taraflar arasında anlaşmaya varılan tüm şartları beyan eder ve bu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak, taraflar arasında daha önce veya aynı zamanda hazırlanan sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşmeyi kabul eden taraflardan hiçbiri, Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında bir ifade, beyan veya garantiye (ister ihmal sonucu ister masumane şekilde yapılmış olsun) istinaden Sözleşmeye taraf olmaz ve bunlara istinaden herhangi bir hak veya telafiye sahip olmaz. Sözleşmede, atıf yoluyla Sözleşmeye dahil edilmiş, diğer şartlara yönelik URL bağlantıları (URL Şartları dahil) bulunmaktadır.

   • 14.16 Uyuşmazlığa Yol Açan Maddeler. Bu Sözleşmeyi oluşturan dokümanlar arasında bir ihtilaf olması durumunda dokümanların öncelik sırası şu şekilde olacaktır: Sipariş Formu, Sözleşme ve URL Şartları.

   • 14.17 İkinci Nüshalar. Taraflar faks, PDF veya diğer elektronik kopyalar da dahil olmak üzere, birlikte tek bir doküman oluşturan ikinci nüshalarla bu Sözleşmeyi yürürlüğe alabilir.

   • 14.18 Elektronik İmzalar. Taraflar, elektronik imzaları kabul ederler.

   • 14.19 Başlıklar. Sözleşmede kullanılan başlık ve alt yazılara atıf amacıyla yer verilmiş olup, Sözleşmenin yorumlanmasında herhangi bir etkileri yoktur.

  • 15. Tanımlar.

   • "Kabul Edilebilir Kullanım Politikası" veya "KEKP", https://workspace.google.com/terms/use_policy.html adresinde bulunan, Hizmetler için kabul edilebilir kullanım politikasıdır.

   • "Hesap", Müşterinin Google hesabı kimlik bilgileri ve bu Sözleşme kapsamında Hizmetlere yönelik ilişkili erişimdir.

   • "Ek Ürünler", Hizmetlerin kapsamında yer almayan ancak hizmetlerle birlikte kullanılması amacıyla erişilebilen ürün, hizmet ve uygulamalardır.

   • "Ek Ürün Şartları", https://workspace.google.com/terms/additional_services.html adresinde bulunan ve o an için geçerli olan şartlardır.

   • "Yönetici Hesabı", Müşterinin (veya varsa Bayinin) Hizmetleri yönetmek için kullanabileceği bir Son Kullanıcı Hesabı türüdür.

   • "Yönetici Konsolu", Hizmetlerin yönetimi için Google tarafından Müşteriye sağlanmış online konsol ve araçlardır.

   • "Yöneticiler", Hizmetleri Müşteri adına yönetmek üzere Müşteri tarafından görevlendirilen ve Müşteri Verileri ile Son Kullanıcı Hesaplarına erişme yetkileri olabilen teknik personeldir.

   • "Reklam"; Müşterinin, ayrı bir sözleşme kapsamında, Hizmetlerle bağlantılı olarak Google veya Bağlı Şirketleri tarafından gösterilmesini açıkça seçtiği reklamlar hariç olmak üzere (örneğin, Hizmetlerde yer alan "Google Sites" işlevlerini kullanarak Müşterinin oluşturduğu bir web sitesinde, yine Müşteri tarafından uygulanan Google AdSense reklamları), Google tarafından Son Kullanıcılara internet üzerinde gösterilen reklamlardır.

   • "Bağlı Şirket", bir tarafın doğrudan veya dolaylı olarak denetlediği ya da söz konusu tarafın denetimindeki tüzel kişiliktir.

   • "BAA" veya "Ticari Ortaklık Sözleşmesi", bu Sözleşmenin bir eki olup Korunan Sağlık Bilgileri'nin (HIPAA'da tanımlandığı şekilde) işlenmesiyle ilgili konuları kapsar.

   • "Marka Özellikleri", taraflardan her birinin ticari adları, ticari markaları, logoları, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleridir.

   • "Gizli Bilgiler", taraflardan birinin (veya bir Bağlı Şirketin) diğerine Sözleşme kapsamında ifşa ettiği, gizli olduğu belirtilmiş veya durumu gereğince gizli olarak addedilecek bilgidir. Müşteri Verileri, Müşterinin Gizli Bilgileridir. Bilgiyi alan tarafın bağımsız olarak oluşturduğu bilgiler; üçüncü bir tarafın, bilgiyi alan tarafa gizlilik yükümlülüğü olmadan vermiş olduğu bilgiler veya bilgiyi alan tarafın bir kusuru olmaksızın halka açık hale gelen bilgiler Gizli Bilgiler olarak kabul edilmez.

   • "Denetim", bir tarafın oy haklarının veya özsermaye payının %50'sinden fazlasının denetimi anlamına gelir.

   • "Temel Hizmetler", Hizmet Özetinde açıklandığı şekliyle Google Workspace'teki Temel Hizmetler anlamına gelir.

   • "Müşteri Verileri"; Müşteri, Bağlı Şirketleri veya Son Kullanıcıları tarafından, Hizmetler üzerinden sağlanan, depolanan, gönderilen veya alınan verilerdir.

   • "Müşteri Tarafından Tazmin Edilen Materyaller", Müşteri Verileri ve Müşteri Marka Özellikleri anlamındadır.

   • "Alan E-posta Adresi", Alan Adına kayıtlı, Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılacak e-posta adresidir.

   • "Alan Adı", Sipariş Formunda belirtilen, Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılacak alan adıdır.

   • "Acil Durum Güvenlik Sorunu", (a) Bir Müşterinin, Hizmetleri Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını ihlal ederek (i) Hizmetleri; (ii) diğer müşterilerin Hizmetleri kullanmasını veya (iii) Hizmetleri sağlamak için kullanılan Google ağını veya sunucularını sekteye uğratabilecek şekilde kullanması ya da (b) üçüncü tarafların Hizmetlere yetkisiz erişimidir.

   • "Son Kullanıcılar", Müşterinin Hizmetleri kullanmasına izin verdiği, Yönetici tarafından yönetilen kişilerdir.

   • "Son Kullanıcı Hesabı"; Son Kullanıcının Hizmetleri kullanması için Müşteri tarafından, Müşterinin Yöneticisi aracılığıyla oluşturulmuş, Google'da barındırılan bir hesaptır

   • "İhracat Kontrol Yasaları"; (a) ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen İhracat Yönetim Düzenlemeleri ("EAR"), (b) ABD Hazine Bakanlığının Yabancı Varlıklar Kontrol Bürosu tarafından yürütülen ticari ve ekonomik yaptırımlar ve (c) ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Silah Trafiği Mevzuatı ("ITAR") dahil olmak üzere, ihracat ve yeniden ihracat denetimi ile ilgili geçerli tüm kanunlar ve düzenlemelerdir.

   • "Geri Bildirim", Müşteri tarafından Hizmetler hakkında Google'a sağlanan geri bildirim veya önerilerdir.

   • "Ücretler", Müşteri tarafından sipariş edilen Hizmetlerin Fiyatlarla çarpımı, artı uygulanabilir Vergiler anlamına gelir.

   • "Google ile İlişkili Tazmin Edilen Materyaller", Hizmetleri ve Google'ın Marka Özelliklerini sağlamak için kullanılan Google teknolojisidir.

   • "Yüksek Riskli Faaliyetler", Hizmetler'in kullanımı veya Hizmetler'deki hataların ölüme, yaralanmaya veya çevresel zarara neden olabileceği nükleer tesis, hava trafiği kontrolü, yaşam destek veya silah sistemlerinin işletilmesi gibi faaliyetlerdir.

   • "HIPAA", zaman zaman değiştirilebilen 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası ve bununla ilgili tüm düzenlemelerdir.

   • "dahil" ifadesi, dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla anlamındadır.

   • "Tazmin Edilen Tarafın Sorumlulukları", (i) tazmin eden tarafın onayladığı ödeme tutarları ve (ii) yetkili bir yargı alanındaki mahkeme tarafından tazmin edilen taraf ve Bağlı Şirketleri için alınan nihai kararda geçen zarar ve maliyetler anlamına gelir.

   • "Fikri Mülkiyet" veya "IP", bir Fikri Mülkiyet Hakkı tarafından korunabilen herhangi bir şeydir.

   • "Fikri Mülkiyet Hakları"; tüm patent hakları, telif hakkı, ticari sırla ilgili haklar (varsa), ticari marka hakları, tasarım hakları, veritabanı hakları, alan adı hakları, manevi haklar ve dünya genelindeki diğer tüm fikri mülkiyet hakları (tescilli olan veya olmayan) anlamına gelir.

   • "Yasal İşlem"; yasalar, resmi düzenlemeler, mahkeme celbi, arama emri, resmi kurum veya dairelerin talepleri ya da başka bir geçerli yasal makam, yasal prosedür veya benzer süreçler kapsamında yapılan bir bilgi ifşa talebidir.

   • "Sorumluluk"; sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) ve başka koşullar kapsamında olsun ya da olmasın, taraflarca öngörülebilir veya fikren ortaya konulabilir olup olmadığı dikkate alınmaksızın, herhangi bir sorumluluk anlamına gelir.

   • "Bildirim E-posta Adresi", Müşteri tarafından, Yönetici Konsolu'nda belirtilmiş e-posta adresleri anlamına gelir.

   • "Sipariş Formu"; Google tarafından verilen ve Google tarafından kabul edilen, Google'ın Müşteriye bu Sözleşme kapsamında sağlayacağı Hizmetleri belirten, Google için kabul edilebilir bir online sipariş sayfası ya da sayfaları veya başka bir sipariş dokümanıdır

   • "Sipariş Süresi", Hizmetlerle ilişkili olarak Hizmetlerin Başlangıç Tarihinde başlayıp, Sipariş Formunda belirtilen süre boyunca devam eden ve bu Sözleşmeye istinaden erken fesih hükümlerine tabi olan süredir.

   • "Diğer Hizmetler", Hizmet Özetinde açıklandığı şekliyle "Diğer Google Workspace Hizmetleridir".

   • "Fiyatlar", bir Sipariş Formu ya da ekte aksi kabul edilmediği sürece, https://workspace.google.com/pricing.html adresinde belirtilen, uygulanabilir fiyatlardır.

   • "Bayi", varsa, Müşteriye Hizmetleri satan, Bağlı Şirket olmayan, yetkili üçüncü taraf bayidir.

   • "Bayi Sözleşmesi", Hizmetlerle ilişkili olarak Müşteri ve Bayi arasındaki ayrı sözleşmedir. Bayi Sözleşmesi bağımsız olup bu Sözleşmenin kapsamı dışında kalır.

   • "Hizmete Özel Şartlar", https://workspace.google.com/terms/service-terms/ adresinde inceleyebileceğiniz, bir veya daha fazla Hizmete özel şarttır.

   • "Hizmetler"; ilgili Sipariş Formunda sipariş edilen, geçerli Temel Hizmetler ve Diğer Hizmetlerdir.

   • "Hizmet Başlangıç Tarihi", Sipariş Formunda belirtilen tarihtir veya daha sonraki bir tarihse, Google'ın Hizmetleri Müşterinin kullanımına sunduğu tarihtir.

   • "Hizmet Özeti"; https://workspace.google.com/terms/user_features.html sayfasında sağlanan, o an için geçerli olan açıklamadır.

   • "Önemli Kullanımdan Kaldırma"; Temel Hizmetlerin esasa ilişkin olarak kullanımdan kaldırılması veya Temel Hizmetlerde geriye dönük uyumluluğu olmayan değişikliklerin yapılması sonucunda Hizmetlerin, Müşteri veya Son Kullanıcılara şu olanakları artık sunamamasıdır: (1) e-posta iletisi gönderip alma; (2) etkinlik planlama ve yönetme; (3) dosya oluşturma, paylaşma, depolama ve senkronize etme; (4) diğer son kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak iletişim kurma veya (5) e-posta iletilerini arama, arşivleme ve dışa aktarma.

   • "HDS", https://workspace.google.com/terms/sla.html adresinde bulunan ve o an için geçerli olan hizmet düzeyi sözleşmeleridir.

   • "Askıya Almak" veya "Askıya Alma", Hizmete veya Hizmet bileşenlerine erişimi veya bunların kullanımını devre dışı bırakmak anlamına gelir.

   • "Vergiler", Google veya Müşterinin net geliri, net değeri, varlık değeri, mülk değeri veya çalışanları üzerinden alınan vergiler hariç olmak üzere, devlet tarafından getirilen tüm vergilerdir.

   • "Süre", Geçerlilik Tarihinde başlayan ve etkin durumda bir Sipariş Formu olduğu sürece yürürlükte kalacak olan süre anlamına gelir.

   • "Üçüncü Tarafın Kanuni Takibatı", taraflarla bağı olmayan bir üçüncü tarafın mahkeme veya resmi yargı organlarına sunduğu her türlü resmi kanuni takibattır (temyiz takibatı dahil).

   • "Ticari Marka Kuralları", http://www.google.com/permissions/trademark/brand-terms.html adresinde bulunan, Google'ın Marka Şartları ve Koşullarıdır.

   • "TDH", Google'ın TDH Yönergeleri kapsamında Yöneticilere sağladığı teknik destek hizmetleridir.

   • "TDH Yönergeleri", https://workspace.google.com/terms/tssg.html adresinde bulunan ve o an için geçerli olan destek hizmeti yönergeleridir.

   • "URL Şartları"; Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, Hizmete Özel Şartlar, HDS ve TDH Yönergeleri anlamına gelir.

   • "Kullanım Kısıtlamaları", Sözleşmedeki Bölüm 3.5'te (Kullanım Kısıtlamaları) belirtilen kısıtlamalar ve Hizmete Özel Şartlarda, Hizmetlerin kullanımıyla ilişkili ek kısıtlamalardır.

  Sürüm: 8 Nisan 2020