Google Workspace Sözleşmesi'nde Değişiklik

"Kabul Edildi" düğmesini tıklayarak, aşağıdaki şartlara uymayı kabul edersiniz. Sözleşmeyi işvereniniz veya başka bir tüzel kişiyi temsilen kabul ediyorsanız bu şartların ve koşulların işvereniniz veya ilgili tüzel kişi açısından bağlayıcı olmasını sağlayacak eksiksiz yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve temin edersiniz. İşvereniniz veya geçerli tüzel kişi açısından bağlayıcılığı sağlayacak yasal yetkiniz yoksa lütfen aşağıdaki "Kabul Edildi" düğmesini tıklamayın.

Bu Değişiklik, Google Inc., Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd veya Google Australia Pty Ltd ("Google") ile burada açıklanan şartları kabul eden müşteri ("Müşteri") arasında önceden yapılan spesifik Google Workspace Sözleşmesi'ne ("Sözleşme") ilişkin değişiklik niteliğindedir. Burada tanımlanmayan büyük harfle yazılmış şartlar, Sözleşme'de bunlara atfedilen anlamı taşır. Alındığı burada kabul edilmiş önemli ve değerli hususlar göz önünde bulundurulduğunda taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmıştır.

 • Müşteri, Hangouts'u etkinleştirirse aşağıdaki ek şartlar geçerli olur:

  • 1. Hangouts. "Hangouts", Son Kullanıcılar arasında gerçek zamanlı iletişime olanak tanıyan bir uygulamadır. Bu uygulamayla ilgili daha açıklayıcı bilgiye şu adresten ulaşılabilir: https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

  • 2. Google Kasası. Müşteri Google Kasası'nı satın aldıysa (veya daha sonra satın alırsa): Müşteri, Google Kasası'nın Hangouts ile tam olarak uyumlu olmadığını anlar ve kabul eder. Hangouts etkinleştirildiğinde Google Kasası için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

   • a. Google Kasası saklama ve arşivleme politikaları, kayıtlı sohbet mesajları için tam anlamıyla geçerli olmayacaktır. Örneğin, bir saklama dönemi sona erdiğinde, kayıtlı sohbet mesajı Google Kasası'ndan silinir (ve artık, Yöneticiler tarafından aranamaz veya dışa aktarılamaz). Ancak, Son Kullanıcılar görüşme geçmişine erişmeye devam eder.

   • b. Yukarıdaki cümleden bağımsız olarak Müşteri, saklama döneminde, sohbet geçmişine kaydedilen iletileri arayabilir, dışa aktarabilir ve muhafazaya alabilir.

   • c. Google Kasası'nın performansında Hangouts'tan kaynaklanan bir sorun olması halinde Google'ın, Google Kasası ile ilgili olarak Müşteri'ye Teknik Destek Hizmeti sunma zorunluluğu yoktur.

   • d. Müşteri'ye Google Kasası'nın Hangouts ile tam uyumlu olduğu bildirilene kadar Google Kasası'nın saklama ve arşivleme işlevleri, sohbet mesajlarına uygulanmamalıdır.

  • 3. Yürürlükteki Yasalar ve İhtilaf Çözümü. Bu Değişiklik'te, yürürlükteki yasalar ve Sözleşme'de yer alan ihtilaf çözümü hükümleri geçerli olacaktır.

  • 4. Muhtelif Hükümler. Sözleşme'nin diğer tüm şartları ve koşulları değişmeden kalır ve yürürlüktedir. Sözleşme'nin şartları ve koşulları ile bu Değişiklik'in şartları ve koşulları arasında herhangi bir çelişkinin söz konusu olması durumunda bu Değişiklik'in şartları ve koşulları geçerli olacaktır.