Google Alanı Bayilik Sözleşmesi

Son değiştirilme tarihi: 25 Temmuz 2023

 • Bu Alan Bayilik Sözleşmesi ("Sözleşme") siz, Sözleşme'yi kabul eden gerçek veya tüzel kişi ("Müşteri" ya da "siz") ve Google arasında geçerli olacaktır. "Google", https://cloud.google.com/terms/google-entity adresinde belirtilen anlamda kullanılmaktadır. Sözleşme'de kullanılan "biz," "bizi" veya "bizim" ifadeleri Google'ı işaret etmektedir. Bu sözleşme, satın alma veya yenileme sırasında belirlenen ilgili üçüncü taraf kayıt operatörünün ("Kayıt Operatörü") sunduğu alan adı kayıt hizmetlerinin ("Alan Hizmetleri") Google tarafından yeniden satışını düzenler.

  • 1. Alan Hizmetleri.

   • 1.1 Alan Hizmetleri Bayisi. Bu Sözleşme, Google'ın Kayıt Operatörü'nün yetkili bayisi olarak Alan Hizmetleri'ne erişimini satma şartlarını belirler. Bayi olarak Google, hiçbir alan adı için kayıt operatörü kimliğiyle hareket etmemekle birlikte Kayıt Operatörü adına belirli işlevleri ve hizmetleri sunabilir.

   • 1.2 Kayıt Operatörü Şartları. Alan Hizmetleri, Kayıt Operatörü tarafından sunulur. Alan Hizmetleri'ne erişim ve bu hizmetlerin kullanımı, ilgili Kayıt Operatörü'nün şartları ve koşullarına tabidir. Müşteri, bu şartlar ve koşullara uymakla yükümlü olup bunlara bağlı kalmayı kabul eder. Google, herhangi bir Kayıt Operatörü ile imzaladığınız sözleşmelere taraf değildir ve Google'ın, Kayıt Operatörü'nün performansına dair herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

   • 1.3 Kayıt Operatörü'nün Gizlilik Politikası. Müşteri, Google'ın, alan adı kaydının bir parçası olarak Müşteri adı ve iletişim bilgilerini Kayıt Operatörü ile paylaşmasını kabul eder. Kayıt Operatörü'nün bu bilgileri işlemesi, geçerli gizlilik politikalarına tabidir.

  • 2. Ödemeler.

   • 2.1 Faturalandırma ve Ödemeler. Satın alma işlemini tamamladığınızda, yıllık faturalandırma dönemi için geçerli tüm vergiler dahil olmak üzere Alan Hizmetleri'ni satın almayı taahhüt etmiş olursunuz. Alan Hizmetleri için ödemeyi kredi kartı, banka kartı veya sipariş sayfasında paylaşılan başka bir yolla yapabilirsiniz. Sipariş sayfasında aksi belirtilmedikçe tüm ödemeler ABD doları olarak yapılır. Bölüm 2.3'te (Yenilemenin İptali) belirtildiği şekilde yenileme işlemini iptal etmediğiniz takdirde, her yıllık faturalandırma döneminin sonunda, Alan Hizmetleriniz otomatik olarak yeni dönemler için tekrar satın alınacak ve Google, ödeme sürecinde, yenileme için ilgili döneme ait ücreti sizden tahsil edecektir. Tüm ödemeler nihaidir ve Google, herhangi bir ödeme iadesi yapmaz.

   • 2.2 Fiyat Değişiklikleri. Google, zaman zaman Alan Hizmetleri'nin ücretini değiştirme (artırma veya azaltma) hakkını saklı tutar. Ücretlerdeki olası değişiklikler, size bildirimde bulunulduktan sonra bir sonraki ödeme tarihinde uygulanacaktır.

   • 2.3 Yenilemenin İptali. Bir sonraki yenileme döneminde hesabınızdan ücret alınmasını istemiyorsanız hizmete erişiminizi, faturalandırma döneminizin bitiminden en az 5 iş günü önce iptal etmelisiniz. Bu işlemi Yönetici Konsolu'ndan yapabilirsiniz. Erişiminizi iptal etmeniz durumunda, daha önce ödediğiniz ücretler için iade hakkınız bulunmaz. Bununla birlikte, bu Sözleşme ve ilgili Kayıt Operatörü'nün sözleşmelerine tabi olarak, mevcut fatura döneminizin sonuna kadar Alan Hizmetleri'ne erişmeye devam edersiniz.

  • 3. Gizli Bilgiler.

   • 3.1 Tanımlar.

    • 3.1.1. "Gizli Bilgiler", taraflardan birinin (veya bir satış ortağının) diğeriyle bu Sözleşme kapsamında paylaştığı, gizli olduğu belirtilmiş veya durumu gereğince gizli olarak addedilecek bilgidir. Bilgiyi alanın bağımsız olarak oluşturduğu bilgiler, üçüncü bir tarafın bilgiyi alana meşru şekilde, gizlilik yükümlülüğü olmadan vermiş olduğu bilgiler veya bilgiyi alanın herhangi bir kusuru olmaksızın halka açık hale gelen bilgiler Gizli Bilgiler olarak kabul edilmez.

    • 3.1.2. "Yasal İşlem" yasalar, resmi düzenlemeler, mahkeme kararı, mahkeme celbi, arama emri ya da başka bir geçerli yasal yetki, yasal prosedür veya benzer süreçler kapsamında yapılan bir bilgi paylaşma talebidir.

   • 3.2 Yükümlülükler. Gizli Bilgiler'i alan kişi, bilgileri paylaşan tarafın Gizli Bilgileri'ni yalnızca alıcının haklarını ifa etmek ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanacak ve bilgileri paylaşan tarafın Gizli Bilgileri'nin açığa çıkmasını önlemek için makul düzeyde çaba gösterecektir. Gizli Bilgiler'i alan kişi, bu Gizli Bilgiler'i, Gizli Bilgiler'i öğrenmesi gereken ve gizli tutmayı yazılı olarak kabul eden (ya da profesyonel danışmanlar söz konusuysa, başka şekilde bir taahhüt altında olan) satış ortakları, çalışanlar, aracılar ve profesyonel danışmanlarla ("Temsilciler") paylaşabilir. Gizli Bilgiler'i alan kişi, Temsilcileri'nin alınan Gizli Bilgiler'i yalnızca bu Sözleşme kapsamında sahip oldukları hakları ifa etmek ve yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kullanmasını sağlayacaktır.

   • 3.3 Bilgi Paylaşma Talebi. Bu Sözleşme'de yer alan aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın, Gizli Bilgiler'i alan kişi, (a) Gizli Bilgiler'in paylaşılmasından önce diğer tarafı derhal bilgilendirme ve (b) diğer tarafın, bilgi paylaşımının engellenmesiyle ilgili makul taleplerine uygun hareket etme konusunda ticari olarak makul çabayı göstermek kaydıyla Gizli Bilgiler'i geçerli Yasal İşlem'in gerektirdiği ölçüde paylaşabilir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Gizli Bilgiler'i alan kişinin yukarıdaki (a) ve (b) alt bölümlerine uyulmasının (i) Yasal İşlem'in ihlaline neden olacağını; (ii) resmi bir incelemeye engel teşkil edeceğini veya (iii) ölüm ya da ciddi yaralanmaya neden olacağını tespit etmesi halinde, yukarıdaki (a) ve (b) alt bölümleri geçerli olmayacaktır.

  • 4. Sorumluluk Reddi Beyanı. GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SATILABİLİRLİĞE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA VE HAK İHLALİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE GOOGLE'IN SÖZLEŞMEYLE İLİŞKİLİ PERFORMANSINI HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SUNARIZ. ÖRNEĞİN GOOGLE; HİZMETLERİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, KULLANILABİLİRLİĞİ VEYA İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMA YETERLİLİĞİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLERİN İÇERİKLERİ YA DA PERFORMANS ÖZELLİKLERİ HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.

  • 5. Tazminat. Google'ı, Google'ın alt yüklenicilerini ve onların yöneticilerini, yetkililerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve satış ortaklarını, aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan her türlü iddia, hasar, sorumluluk, maliyet ve gider (hukuk hizmetleri için ödenen makul ücretler ve giderler dahil) karşısında savunacak, tazmin edecek ve masun tutacaksınız:

   • • Bir alan adını kaydetmeniz ve Alan Hizmetleri'ni kullanmanız;

   • • Fikri Mülkiyet Hakları dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeniz.

  • 6. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

   • 6.1 Dolaylı Sorumluluğun Sınırlandırılması. GOOGLE, SATIŞ ORTAKLIKLARI VE TEDARİKÇİLERİ, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KAYIP GELİRLER, VERİLER, MALİ ZARARLAR YA DA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK TEŞKİL EDEN YA DA CEZAİ TAZMİNATLAR İÇİN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. BU, SÖZ KONUSU HASARLARIN MÜMKÜN OLDUĞUNU BİLDİĞİMİZ YA DA BİLMEMİZ GEREKTİĞİ VE DOĞRUDAN HASARLARIN BİR ÇÖZÜMÜ SAĞLAMADIĞI DURUMLARDA DA DAHİL OLMAK ÜZERE GEÇERLİDİR.

   • 6.2 Sorumluluk Tutarının Sınırlandırılması. GOOGLE'IN VE SATIŞ ORTAKLARI İLE TEDARİKÇİLERİNİN, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ HERHANGİ BİR İDDİA İÇİN TOPLAM SORUMLULUĞU, (I) SORUMLULUĞA NEDEN OLAN OLAYDAN ÖNCEKİ ON İKİ AY BOYUNCA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLARAK TARAFINIZCA ÖDENEN MİKTAR İLE (II) 5.000 ABD DOLARI ARASINDAKİ DAHA DÜŞÜK OLAN MİKTARLA SINIRLIDIR.

   • 6.3 Sınırlandırma İstisnaları. Bu sorumluluk sınırlamaları, Google'ın veya satış ortaklarının fikri mülkiyet haklarının ihlali, tazminat yükümlülükleriniz veya ödeme yükümlülüklerinizle ilgili değildir.

  • 7. Genel.

   • 7.1 Bildirimler. İşlemleri kolaylaştırmak amacıyla, her iki tarafın da, diğer tarafın hukuk departmanına ve birincil iletişim noktasına hitaben oluşturdukları bildirimlerini yazılı olarak ve İngilizce dilinde paylaşması istenmektedir. Bu, zorunlu değildir. Google'ın Hukuk Departmanı'na gönderilecek bildirimler legal-notices@google.com adresine iletilmelidir.

   • 7.2 Devir. Bu Sözleşme'nin hiçbir kısmını, önceden Google'ın yazılı iznini almaksızın devredemezsiniz. Başka her türde devir girişimi geçersizdir.

   • 7.3 Mücbir Sebep. Her iki taraf da bir yükümlülüğü makul denetimleri dışındaki sebeplerden ötürü yerine getirememesi veya geciktirmesi nedeniyle sorumlu tutulamaz.

   • 7.4 Feragat Teşkil Etmeme. Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkın ifa edilmemesi (veya ifasının geciktirilmesi) nedeniyle herhangi bir haktan feragat etmiş sayılmayacaktır.

   • 7.5 Aracıların Olmaması. Bu Sözleşme, taraflar arasında bir aracılık, iş ortaklığı veya herhangi türden bir ortak girişim oluşturmaz.

   • 7.6 E-postalar. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yazılı onay ve izin şartlarını yerine getirmek için e-posta kullanabilir.

   • 7.7 Alt Sözleşme Düzenleme. Google, Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri alt sözleşmeye bağlayabilir ancak alt sözleşmeye bağlanan yükümlülükler için Müşteri'ye karşı sorumlu olmaya devam edecektir.

   • 7.8 Üçüncü Taraf Lehtar. Bu Sözleşme, aksi yönde açık bir hüküm bulunmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir menfaat sağlamaz.

   • 7.9 Hükümlerin Birbirinden Ayrılabilirliği. Bu şartlardan herhangi biri (veya bir şartın belirli bir kısmı) geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hâle gelirse Sözleşme'nin geri kalan kısmı yürürlükte kalmaya devam edecektir.

   • 7.10 ABD'deki Geçerli Kanun. Bölüm 7.15'e (Bölgeye Özgü Şartlar) göre, taraflar arasında anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda şunlar geçerlidir:

    • (a) ABD'deki Şehir, İlçe ve Eyalet Devlet Kuruluşları İçin Geçerli Kanun. Müşteri; ABD'deki bir şehir, ilçe veya eyaletin devlet kuruluşuysa Sözleşme, geçerli yasa ve yargı yeri konusunda hüküm ifade etmez.

    • (b) ABD'deki Federal Devlet Kuruluşları İçin Geçerli Kanun. Müşteri ABD'de federal devlet kuruluşuysa şu hükümler geçerli olur: BU SÖZLEŞME VEYA GOOGLE'IN PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI HER TÜRLÜ DAVA, DEVLETİN YASALAR UYUŞMAZLIĞI KURALLARI HARİÇ OLMAK KAYDIYLA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KANUNLARINA TABİ OLACAKTIR. YALNIZCA FEDERAL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, (I) UYGULANABİLİR FEDERAL KANUNLARIN MEVCUT OLMAMASI DURUMUNDA KALİFORNİYA EYALETİNİN KANUNLARI (KALİFORNİYA'NIN YASALAR UYUŞMAZLIĞI KURALLARI HARİÇ OLMAK KAYDIYLA) UYGULANIR VE (II) TARAFLAR, BU SÖZLEŞME VEYA GOOGLE'IN PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI HER TÜRLÜ DAVADA, KALİFORNİYA'NIN SANTA CLARA İLÇESİ MAHKEMELERİNİN KİŞİSEL VE MÜNHASIR YARGILAMA ALANINA TABİ OLMAYI KABUL EDER.

    • (c) Diğer Tüm Tüzel Kişiler İçin Geçerli Kanun. Müşteri, Bölüm 7.10(a) (ABD'deki Şehir, İlçe ve Eyalet Devlet Kuruluşları İçin Geçerli Kanun) veya (b) (ABD'deki Federal Devlet Kuruluşları İçin Geçerli Kanun) fıkralarında tanımlanan tüzel kişilerden biri değilse şu hüküm geçerli olacaktır: İŞBU SÖZLEŞME'DEN VEYA GOOGLE'IN PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI TÜM DAVALAR, EYALETİN YASALAR UYUŞMAZLIĞI KURALLARI HARİÇ OLMAK KAYDIYLA KALİFORNİYA EYALETİ KANUNLARINA TABİ OLACAK VE MÜNHASIRAN ABD'NİN KALİFORNİYA EYALETİNİN SANTA CLARA İLÇESİNDEKİ FEDERAL MAHKEMELERDE VEYA EYALET MAHKEMELERİNDE AÇILACAKTIR. TARAFLAR, BU MAHKEMELERİN KİŞİ BAKIMINDAN YARGI YETKİSİNİ KABUL EDER.

   • 7.11 Sözleşme Dillerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Bu Sözleşme, İngilizceden başka bir dile çevrilmişse ve İngilizce metin ile çevrilen metin arasında bir uyumsuzluk varsa çeviride aksi yönde bir ifade olmadığı sürece İngilizce metin geçerli olacaktır.

   • 7.12 Adil Telafi. Bu Sözleşme'deki hiçbir husus, taraflardan herhangi birinin adil telafi talep etmesine engel teşkil etmez.

   • 7.13 Değişiklikler. Google, bu Sözleşme'nin şartlarını zaman zaman değiştirebilir ve söz konusu değişiklikleri https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html adresinde yayınlar. Bu değişiklikler yalnızca Müşteri'nin bir sonraki fatura döneminin başlangıcında geçerlilik kazanacak ve yine bu tarihte yenileme yapılması, değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir. Bu Bölüm'de aksi belirtilmediği sürece, Sözleşme'de yapılacak herhangi bir değişiklik yazılı olarak belirtilmeli, her iki tarafça imzalanmalı ve bu Sözleşme'yi değiştirdiğini açıkça beyan etmelidir.

   • 7.14 Sözleşme'nin Tamamı. Bu Sözleşme, konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki tüm sözleşmelerin yerini alır. Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşme'yi kabul ederken işbu Sözleşme'de açıkça belirtilmiş olanlar haricinde hiçbir ifade, beyan veya teminata (ister ihmalkarlıkla ister masumane olarak belirtilmiş olsun) istinat etmemiştir ve taraflardan hiçbiri, bunlara dayalı olarak hiçbir hakka veya telafiye sahip olmayacaktır.

   • 7.15 Bölgeye Özel Şartlar. Fatura adresi aşağıda belirtilen geçerli bölgedeyse Müşteri, Sözleşme'de yapılan aşağıdaki değişiklikleri kabul eder:

    • Asya Pasifik (Avustralya, Hindistan, Japonya, Singapur ve Yeni Zelanda hariç tüm bölgeler) ve Latin Amerika.

     • Bölüm 7.10 (ABD'de Geçerli Kanun) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

     • 7.10 Geçerli Kanun; Tahkim.

     • (a) İŞBU SÖZLEŞME YA DA ALAKALI HERHANGİ BİR GOOGLE ÜRÜN VE HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ TÜM DAVALAR (İŞBU SÖZLEŞME'NİN YORUMLANMASI VEYA İFASIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK DAHİL) ("Anlaşmazlık"), KALİFORNİYA'DAKİ KANUNLAR İHTİLAFI KURALLARI HARİÇ TUTULMAK KAYDIYLA, ABD'NİN KALİFORNİYA EYALETİ KANUNLARINA TABİ OLACAKTIR.

     • (b) Taraflar, herhangi bir Anlaşmazlık'ı, Anlaşmazlık'ın ortaya çıkmasını takip eden 30 gün içinde iyi niyetle çözüme kavuşturmaya çalışacaktır. Anlaşmazlık 30 gün içinde çözülmezse Amerikan Tahkim Birliğinin Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü Merkezi tarafından bu Sözleşme tarihinden itibaren geçerli olan Hızlandırılmış Ticari Kurallar ("Kurallar") uyarınca tahkim yoluyla çözülmelidir.

     • (c) Taraflar, karşılıklı olarak bir hakem seçecektir. Tahkim, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara İlçesinde İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

     • (d) Taraflardan her biri, tahkim kararı beklenirken kendi haklarını korumak için gerekli görülen ihtiyati tedbirin alınması amacıyla herhangi bir yetkili mahkemeye başvurabilir. Hakem, Sözleşme'deki telafi ve sınırlamalarla tutarlı şekilde adil telafi veya ihtiyati tedbir kararı verebilir.

     • (e) Alt bölüm (g)'deki gizlilik koşullarına tabi olarak, taraflardan her biri, herhangi bir yetkili mahkemeye dilekçeyle başvurarak ilgili tarafın haklarını veya mülkünü korumak için gerekli görülen bir mahkeme emrini çıkarttırabilir. Söz konusu dilekçe, bu geçerli kanun ve tahkim bölümünün ihlali veya bu bölümden feragat edildiği anlamına gelmeyecek ve yargı kararını gözden geçirme yetkisi de dahil olmak üzere, hakemin yetkisini etkilemeyecektir. Taraflar; ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara İlçesi mahkemelerinin işbu Bölüm 7.10(e) kapsamında herhangi bir emir vermeye yetkili olduğunu kabul eder.

     • (f) Tahkim kararı taraflar için nihai ve bağlayıcı olacak, kararın ifasına ilişkin her durum yetkili herhangi bir mahkemede (taraflardan herhangi biri veya tarafların herhangi bir mülkü üzerinde yargı yetkisi bulunan tüm mahkemeler dahil) görülebilecektir.

     • (g) İşbu Bölüm 7.10'a (Geçerli Kanun; Tahkim) uygun olarak gerçekleştirilen tüm tahkim süreçleri, Bölüm 3 (Gizli Bilgiler) kapsamında Gizli Bilgi olarak kabul edilecek olup bu bilgilere şunlar dahildir: (i) tahkim sürecinin mevcudiyeti, (ii) tahkim sürecinde paylaşılan tüm bilgiler ve (iii) tahkim süreciyle ilgili tüm şifahi iletişimler ve belgeler. Bölüm 3 (Gizli Bilgiler) kapsamındaki bilgi paylaşma haklarına ek olarak taraflar, işbu Alt Bölüm 7.10(e)'de açıklanan bilgileri, Alt Bölüm 7.10(e) kapsamında çıkarılacak bir karar veya bir tahkim kararının yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda yetkili bir mahkemeye beyan edebilir ancak tarafların söz konusu yargı sürecinin kapalı duruşma şeklinde (gizli olarak) yapılmasını talep etmesi zorunludur.

     • (h) Taraflar; tahkim ücretlerini, hakemin atayacağı bilirkişi ücret ve giderlerini ve tahkim merkezinin idari giderlerini Kurallar'a uygun olarak ödeyecektir. Hakem, nihai kararında üstün gelmeyen tarafın, söz konusu ücretler için üstün gelen tarafça önceden ödenen tutarı tazmin etmekle yükümlü olduğunu belirleyecektir.

     • (i) Hakemin Anlaşmazlık'la ilgili nihai kararından bağımsız olarak taraflardan her biri, kendi avukat ve bilirkişilerinin ücret ve giderlerini üstlenecektir.

    • Asya Pasifik - Hindistan

     • Bölüm 7.10 (ABD'de Geçerli Kanun) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

     • 7.10 Geçerli Kanun. Bu Sözleşme'den kaynaklanan veya bu Sözleşme'yle ilgili tüm iddialar Hindistan kanunlarına tabi olacaktır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Yeni Delhi Mahkemeleri yetkili olacaktır. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, Müşteri, Sözleşme kapsamında Google ile alakalı olan tüm iddialarını Google India Private Limited'a karşı dava konusu yapma imkanına sahiptir ve bu şekilde hareket edecektir.

    • Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Moritanya, Mısır, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen)

     • Bölüm 7.10 (ABD'de Geçerli Kanun) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

     • 7.10 Geçerli Kanun; Tahkim.

     • (a) İŞBU SÖZLEŞME YA DA ALAKALI HERHANGİ BİR GOOGLE ÜRÜN VE HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ TÜM DAVALAR (İŞBU SÖZLEŞME'NİN YORUMLANMASI VEYA İFASIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK DAHİL) ("Anlaşmazlık"), KALİFORNİYA'DAKİ KANUNLAR İHTİLAFI KURALLARI HARİÇ TUTULMAK KAYDIYLA, ABD'NİN KALİFORNİYA EYALETİ KANUNLARINA TABİ OLACAKTIR.

     • (b) Taraflar, herhangi bir Anlaşmazlık'ı, Anlaşmazlık'ın ortaya çıkmasını takip eden 30 gün içinde iyi niyetle çözüme kavuşturmaya çalışacaktır. Anlaşmazlık 30 gün içinde çözülmezse Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin (LCIA) Tahkim Kuralları ("Kurallar") uyarınca tahkim yoluyla çözülmelidir ve bu Kurallar, bu Bölüme atıfta bulunularak dahil edilmiş sayılır.

     • (c) Taraflar, karşılıklı olarak bir hakem seçecektir. Tahkim İngilizce olarak yürütülecek ve tahkimin yasal yeri Dubai International Financial Center, DIFC, Dubai Birleşik Arap Emirlikleri olacaktır.

     • (d) Taraflardan her biri, tahkim kararı beklenirken kendi haklarını korumak için gerekli görülen ihtiyati tedbirin alınması amacıyla herhangi bir yetkili mahkemeye başvurabilir. Hakem, Sözleşme'deki telafi ve sınırlamalarla tutarlı şekilde adil telafi veya ihtiyati tedbir kararı verebilir.

     • (e) Tahkim kararı taraflar için nihai ve bağlayıcı olacak, kararın ifasına ilişkin her durum yetkili herhangi bir mahkemede (taraflardan herhangi biri veya tarafların herhangi bir mülkü üzerinde yargı yetkisi bulunan tüm mahkemeler dahil) görülebilecektir.

     • (f) İşbu Bölüm 7.10'a (Geçerli Kanun; Tahkim) uygun olarak gerçekleştirilen tüm tahkim süreçleri, Bölüm 3 (Gizli Bilgiler) kapsamında Gizli Bilgi olarak kabul edilecek olup bu bilgilere şunlar dahildir: (i) tahkim sürecinin mevcudiyeti, (ii) tahkim sürecinde paylaşılan tüm bilgiler ve (iii) tahkim süreciyle ilgili tüm şifahi iletişimler ve belgeler. Bölüm 3 (Gizli Bilgiler) kapsamındaki bilgi paylaşma haklarına ek olarak taraflar, işbu Alt bölüm 7.10(f)'de açıklanan bilgileri, bir tahkim kararının yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda yetkili bir mahkemeye beyan edebilir, ancak tarafların söz konusu yargı sürecinin kapalı duruşma şeklinde (gizli olarak) yapılmasını talep etmesi zorunludur.

     • (g) Taraflar; tahkim ücretlerini, hakemin atayacağı bilirkişi ücret ve giderlerini ve tahkim merkezinin idari giderlerini Kurallar'a uygun olarak ödeyecektir. Hakem, nihai kararında üstün gelmeyen tarafın, söz konusu ücretler için üstün gelen tarafça önceden ödenen tutarı tazmin etmekle yükümlü olduğunu belirleyecektir.

     • (h) Hakemin Anlaşmazlık'la ilgili nihai kararından bağımsız olarak taraflardan her biri, kendi avukat ve bilirkişilerinin ücret ve giderlerini üstlenecektir.