Alan Adı Kayıt Şartları

 • Bu Alan Kayıt Şartları, aşağıdakini ("Sözleşme") kabul ettiğinizde siz ve Google arasında yürürlüğe girer ve Google'ın arayüzü üzerinden alan kayıt hizmeti ("Alan Hizmeti") satın alma işlemlerinde geçerli olur. Fatura adresi Yeni Zelanda'da olan Müşteriler için bu Sözleşme, Müşteri ile PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, Yeni Zelanda 1010 adresinde ofisleri bulunan ve Alan Hizmeti'nin Yeni Zelanda'daki yetkili bayisi olan Google New Zealand Limited arasında imzalanır. "Google" ile, bağlama göre Google LLC ve/veya bağlı şirketleri (Google New Zealand Limited dahil) kastedilir. Bu Alan Hizmeti'ni kullanarak, Google ("Alan Kaydı İş Ortakları") ile sözleşme ilişkisi olan üçüncü taraf alan adı kayıt siteleri aracılığıyla alan adı kaydı yaparsınız. Google'ın bu alan kaydı işlemindeki başlıca rolü size bir Alan Kaydı İş Ortağı önermek, bu Alan Kaydı İş Ortağı ile alan adlarınızı kaydetmenize yardımcı olmak ve bu Alan Kaydı İş Ortağı üzerinden geçerli Google hizmetlerini ayarlamanıza yardımcı olmaktır. Google'ın Alan Kaydı İş Ortakları, Google'ın yalnız kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman değişebilir. Bir Kayıt Şirketi Ortağı yoluyla bir alanı kaydettirmek için, bu Kayıt Şirketinin Şartlarını ve Koşullarını kabul etmeniz gerekir. Kayıt Şirketi Ortağıyla ayrı bir sözleşmeniz olduğunu ve bu sözleşmede belirtilen tüm sorumluluklar, yükümlülükler ve ücretlerin sizin için bağlayıcı olduğunu anlamış sayılırsınız. Alan kaydınızın kullanılabilirlik, satın alma, yenileme veya diğer destek faaliyetleriyle ilgili her türlü sorunu Google'a değil, söz konusu Kayıt Şirketi Ortağına yönlendirmeniz gerekir. Alan Hizmeti, https://www.google.com/policies/privacy/ sayfasındaki Google'ın Gizlilik Politikası'na tabidir.

  • 1. Kayıt. İnternet Tahsisli İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names - ICANN) tarafından belirlenen şekilde, alanınız/alanlarınız için Kaydeden olduğunuzu anlamış sayılırsınız. Alanınızla/alanlarınızla ilgili olarak, ICANN'nin Ortak Uyuşmazlık Çözüm Süreci de dahil olmak üzere, geçerli ICANN düzenlemelerine ve politikalarına uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Kayıt işlemi için iletişim bilgileri ve diğer irtibat kişileri de dahil tüm kayıt bilgilerinizi ileteceğinizi ve bu bilgilerin her zaman eksiksiz ve doğru olmasını sağlayacağınızı kabul edersiniz. Bilgilerinizi WHOIS veritabanının dışında tutmayı seçebilmekle birlikte, bu seçimle ilgili düzenlemeler değişirse Alan Kaydı İş Ortağınızın veya Google'ın, makul gerekçeler olduğuna inanması durumunda bilgilerinizi ifşa edebileceğini anlar ve kabul edersiniz. Başka kişilere verdiğiniz sizin adınıza hareket etme yetkisi ölçüsünde, alan adlarınızla ilgili olarak aracılarınıza yönelik geçerli olan her türlü yükümlülüğün veya sorumluluğun sizin için bağlayıcı olduğunu ve aracılarınızın bu Sözleşme'nin şartlarını ve Alan Kaydı İş Ortağı'nın Şartlarını ve Koşullarını kabul etmeleri gerektiğini onaylarsınız. Google, https://workspace.google.com/terms/use_policy.html adresinde veya Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL'de bulunan Google Workspace Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nı ihlal eden alan adlarının kaydını reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

  • 2. Değişiklikler. Google zaman zaman bu Sözleşmede ticari olarak makul değişiklikler yapabilir. Google, bu Sözleşmede önemli değişiklikler yaptığı zaman Müşteriyi haberdar eder (bildirim e-posta yoluyla yapılabilir).

  • 3. Faturalandırma ve Ödeme. Kabul ettiğiniz zaman, Google'dan Alan Adı Hizmetini bir yıllık dönem için satın alma talebinde bulunmuş olursunuz. Alan Adı Hizmeti için ödemeyi kredi kartı, banka kartı veya sipariş sayfasında sağlanan başka bir yolla yapabilirsiniz. Google ödeme yönteminizin geçerli olduğunu onayladıktan sonra alan adınızı/adlarınızı kaydeder, ancak alan adını/adlarını satın aldığınız ayın sonuna kadar size fatura etmez. Sipariş sayfasında aksi belirtilmedikçe tüm ödemeler ABD doları olarak yapılır. Kaydolma sırasında veya Alan Adı Hizmeti süresince, alan adınızı/adlarınızı otomatik olarak yenilemeyi seçebilirsiniz. Bu seçenek geçerli olursa, yıllık dönemin sonunda, Alan Adı Hizmeti ek yıllık dönemler için otomatik olarak yenilenir ve Google, yenileme ödemesinin yapılacağı tarihte geçerli olan ücret üzerinden faturalandırma yapar. Tüm ödemeler nihaidir ve Google ödeme iadesi yapmaz.

  • 4. Alan Adı Kayıtları. Google'ın Alan Adı Hizmeti'nin işlemesini kolaylaştırmak amacıyla sizin adınıza Kayıt Şirketi Ortağıyla/Ortaklarıyla iletişime geçmesi ve bu Kayıt Şirketi Ortağıyla/Ortaklarıyla kayıtlarınızda değişiklik yapması için Google'a yetki verirsiniz. Google'ın, kendi seçimine bağlı olarak, Alan Adı Hizmeti yoluyla kaydedilen alan adları için teknik, faturalandırma veya diğer konularda irtibat kişisi olması için Google'a yetki vermiş olursunuz.

  • 5. Aktarım. Google'ın herhangi bir zamanda ve kendi takdirine göre Kayıt Şirketi Ortakları'nı değiştirebileceğini veya alan adı kayıt hizmetlerini kendisi sağlamaya başlayabileceğini anlamış sayılırsınız. Bu gibi bir değişikliğe bağlı olarak, Google sizin Kayıt Şirketi Ortağınızı değiştirebilir. Bu gibi bir değişikliği talep etmesi ve her türlü gerekli formu veya sözleşmeyi doldurması sınırlı amacına bağlı olarak, Google'a Kaydolan'ın temsilcisi olarak hareket etmesi için yetki vermiş olursunuz. Aynı zamanda alan adınızı/adlarınızı aktarması ve her türlü gerekli formu ve sözleşmeyi doldurması sınırlı amacına bağlı olarak, idari irtibat kişisi olması ve irtibat kişisini yeniden belirlemesi için Google'a yetki vermiş olursunuz.

  • 6. Fesih. Google, ilgili tarihte geçerli olan süre sonunda, size en az otuz gün öncesinden haber vermek koşuluyla Alan Hizmeti'ni herhangi bir nedenle feshedebilir, ancak Google makul ölçüler dahilinde, (i) alan adlarınızın veya alandaki etkinliklerin Google Workspace Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nı ihlal ettiğini belirlerse veya (ii) yürürlükteki yasalar uyarınca Google'ın Alan Hizmeti'ni sağlamaya devam etmesi ticari olarak elverişli değilse, Alan Hizmetini derhal sonlandırabilir.

  • 7. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

   • a. Dolaylı Sorumluluğun Sınırlandırılması. Tarafların hiçbiri bu sözleşmeye istinaden, gelir kaybından veya dolaylı, özel, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek teşkil eden veya cezai tazminat gerektiren zararlardan, zararın oluşma olasılığını önceden biliyor olsun veya olmasın ya da bu olasılığı bilmesi gerekse dahi ve dolaylı zararlar telafi edilmese bile, sorumlu değildir.

   • b. Sorumluluk Miktarının Sınırlandırılması. Tarafların hiçbiri bu sözleşmeye istinaden, sorumluluğa yol açan olaydan önceki on iki ay içinde müşteri tarafından Google'a ödenen miktardan daha fazla bir miktar için sorumlu tutulamaz.

  • 8. Geçerli Yasa. Bu Sözleşme, eyaletin ihtilaf durumundaki egemen yasa seçimi hariç California yasalarına tabidir. TARAFLAR, BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIKTA CALIFORNIA EYALETİNİN SANTA CLARA İLİNDE BULUNAN MAHKEMELERİN KİŞİSEL VE MÜNHASIR YARGILAMA ALANINA TABİ OLMAYI KABUL EDER.

  • 9. Mücbir Sebep. Tarafların hiçbiri makul olarak kontrolü dışındaki bir durum nedeniyle (örneğin doğal afet, savaş, terör olayları, isyan, çalışma koşulu, devlet tedbiri ve İnternet arızaları) ortaya çıkan performans yetersizliğinden sorumlu değildir.

  • 10. Feragat Teşkil Etmeme. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaması bir feragat teşkil etmez.

  • 11. Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz olarak görülmesi durumunda, kalan Sözleşme hükümleri tam olarak yürürlükte kalır.

  • 12. Aracıların Olmaması. Taraflar sözleşmeli firmalardır ve bu Sözleşme bir aracılık, ortaklık veya ortak girişim teşkil etmez.

  • 13. Üçüncü Taraf Lehtarların Olmaması. Bu Sözleşmede üçüncü taraf lehtar yoktur.

  • 14. Adil Telafi. Bu Sözleşmedeki hiçbir husus taraflardan herhangi birinin ayni telafi talep etmesine engel teşkil etmez.

  • 15. Sözleşmenin Tamamı. Bu Sözleşme ve burada referans gösterilen tüm dokümanlar tarafların konuyla ilgili anlaşmaya vardıkları hususların tamamını oluşturur ve konuyla ilgili daha önce veya aynı zamanda hazırlanan sözleşmelerin üzerindedir.

  • 16. İhtilafa Yol Açan Maddeler. Hem bu Sözleşme'deki hem de https://domains.google.com/tos adresindeki Google Alan Adları Hizmet Şartları'nda ("Google Domains TOS") geçen şartları ve koşulları kabul ettiyseniz ve bu Sözleşme'nin herhangi bir maddesi ile Google Alan Adları Hizmet Şartları'nın bir maddesi arasında ihtilafa yol açabilecek bir durum varsa, bu Sözleşmenin ilgili maddesi dikkate alınacaktır.