Alan Kaydı Şartları

 • Bu Alan Kaydı Şartları ("Sözleşme"), siz ve Google arasında geçerli olacaktır. "Google", https://cloud.google.com/terms/google-entity adresinde belirtilen anlamda kullanılmaktadır. Google'ın arayüzü üzerinden alan kaydı hizmeti ("Alan Hizmeti") satın alma işleminiz bu Sözleşmeye tabidir. Bu Alan Hizmetini kullanarak, Google ("Kayıt Operatörü İş Ortakları") ile sözleşme ilişkisi olan üçüncü taraf alan adı kayıt siteleri aracılığıyla alan adı kaydı yaparsınız. Google'ın bu alan kaydı işlemindeki başlıca rolü size bir Kayıt Operatörü İş Ortağı önermek, bu Kayıt Operatörü İş Ortağı ile alan adlarınızı kaydetmenize yardımcı olmak ve bu Kayıt Operatörü İş Ortağı üzerinden geçerli Google hizmetlerini ayarlamanıza yardımcı olmaktır. Google'ın Kayıt Operatörü İş Ortakları, Google'ın yalnız kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman değişebilir. Bir Kayıt Operatörü İş Ortağı üzerinden alan adı kaydı yaptırabilmeniz için bu Kayıt Operatörü İş Ortağının Şartlar ve Koşullarını kabul etmeniz gerekir. Kayıt Operatörü İş Ortağı ile ayrı bir sözleşmeniz olduğunu ve bu sözleşmede belirtilen tüm sorumluluk, yükümlülük ve ücretlerden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Alan adı kaydınızın kullanılabilirlik, satın alma, yenileme veya diğer destek faaliyetleriyle ilgili her türlü sorunu Google'a değil, söz konusu Kayıt Operatörü İş Ortağına yönlendirmeniz gerekir.

  • 1. Kayıt. İnternet Tahsisli İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names - ICANN) tarafından tanımlandığı şekilde, alan adınız/adlarınız için Kaydeden olduğunuzu anlamış sayılırsınız. Alan adlarınızla ilgili olarak, ICANN'ye ait Uniform Dispute Resolution Process de (Ortak Uyuşmazlık Çözüm Süreci) dahil olmak üzere geçerli ICANN düzenlemelerine ve politikalarına uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Kayıt işlemi için iletişim bilgileri ve diğer irtibat kişileri de dahil tüm kayıt bilgilerinizi ileteceğinizi ve bu bilgilerin her zaman eksiksiz ve doğru olmasını sağlayacağınızı kabul edersiniz. Bilgilerinizi WHOIS veritabanının dışında tutmayı seçebilmekle birlikte, bu seçimle ilgili düzenlemeler değişirse Kayıt Operatörü İş Ortağınızın veya Google'ın, makul gerekçeler olduğuna inanması durumunda bilgilerinizi ifşa edebileceğini anlar ve kabul edersiniz. Başka kişilere verdiğiniz sizin adınıza hareket etme yetkisi ölçüsünde, alan adlarınızla ilgili olarak temsilcileriniz için geçerli olan her türlü yükümlülük veya sorumluluğun sizin için bağlayıcı olduğunu ve temsilcilerinizin bu Sözleşmenin şartlarını ve Kayıt Operatörünün Şartlarını ve Koşullarını kabul etmeleri gerektiğini onaylarsınız. Google, Google Workspace Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nı ihlal eden alan adlarının kaydolmasını reddetme veya kaydını iptal etme hakkını saklı tutar.

  • 2. Değişiklikler. Google zaman zaman Google Workspace Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nda ticari olarak makul değişiklikler yapabilir. Google, Google Workspace Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nda önemli değişiklikler yaptığı zaman Müşteriyi haberdar eder (bildirim e-posta yoluyla yapılabilir).

  • 3. Faturalandırma ve Ödeme. Kabul ettiğiniz zaman, Google'dan Alan Hizmetini bir yıllık dönem için satın alma talebinde bulunmuş olursunuz. Alan Hizmeti için ödemeyi kredi kartı, banka kartı veya sipariş sayfasında sağlanan başka bir yolla yapabilirsiniz. Google, ödeme yönteminizin geçerli olduğunu onayladıktan sonra alan adınızı/adlarınızı kaydeder, ancak alan adını/adlarını satın aldığınız ayın sonuna kadar size fatura etmez. Sipariş sayfasında aksi belirtilmedikçe tüm ödemeler ABD doları olarak yapılır. Kayıt işlemi sırasında veya Alan Hizmeti üzerinden, alan adınızı/adlarınızı otomatik olarak yenilemeyi seçebilirsiniz. Bu seçeneği kullanırsanız, bir yıllık dönemin sonunda Alan Hizmeti birer yıllık dönemler için otomatik olarak yenilenir ve Google, yenileme ödemesinin yapılacağı tarihte geçerli olan ücret üzerinden faturalandırma yapar. Tüm ödemeler nihaidir ve Google ödeme iadesi yapmaz.

  • 4. Alan Kayıtları. Google'ın Alan Hizmetinin işlemesini kolaylaştırmak amacıyla sizin adınıza Kayıt Operatörü İş Ortağıyla/Ortaklarıyla iletişime geçmesi ve bu Kayıt Operatörü İş Ortağıyla/Ortaklarıyla kayıtlarınızda değişiklik yapması için Google'a yetki verirsiniz. Google'a, Google'ın kendi seçimine bağlı olarak, Alan Hizmeti yoluyla kaydedilen alanlar için teknik, faturalandırma veya diğer konularda irtibat kişisi olma yetkisi verirsiniz.

  • 5. Aktarım. Google'ın herhangi bir zamanda ve kendi takdirine göre Kayıt Operatörü İş Ortaklarını değiştirebileceğini veya alan adı kayıt hizmetlerini kendisi sağlamaya başlayabileceğini anlamış sayılırsınız. Google, bu gibi bir değişikliğe bağlı olarak Kayıt Operatörü İş Ortağınızı değiştirebilir. Google'a, bu tür bir değişikliği talep etme ve gerekli formları ve sözleşmeleri doldurma işlemleriyle sınırlı olmak kaydıyla, Kayıt Olanın aracısı olarak hareket etme yetkisi verirsiniz. Google'a ayrıca, alan adlarınızı aktarma ve gerekli formları ve sözleşmeleri doldurma işlemleriyle sınırlı olmak kaydıyla, yönetim ilgili kişisi olma ve bunu yeniden ayarlama yetkisi verirsiniz.

  • 6. Fesih. Google, ilgili tarihte geçerli olan süre sonunda, size en az otuz gün öncesinden haber vermek koşuluyla Alan Hizmetini herhangi bir nedenle feshedebilir, ancak Google makul ölçüler dahilinde, (i) alan adlarınızın veya alandaki etkinliklerin Google Workspace Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nı ihlal ettiğini belirlerse veya (ii) yürürlükteki yasalar uyarınca Google'ın Alan Hizmetini sağlamaya devam etmesi ticari olarak elverişli değilse, Alan Hizmetini derhal sonlandırabilir.

  • 7. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

   • 7.1 Bu Sözleşmede yer alan hiçbir şart (a) taraflardan birinin veya memurlarının, aracılarının ya da çalışanlarının ihmalinden doğan ölüm veya kişisel yaralanma; (b) sahtekarlık ya da yalan beyanda bulunma ile ilgili yükümlülükten muaf olmasını sağlamaz veya bu yükümlülüğü sınırlamaz.

   • 7.2 Bu Sözleşme dahilinde taraflardan hiçbiri (kontrat, haksız fiil veya başka bir kapsam dahilinde olması göz önüne alınmaksızın) diğer tarafın uğradığı veya maruz kaldığı özel, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıplardan (bu kayıpların Sözleşmenin yapıldığı tarihte tarafların beklentileri dahilinde olup olmadığı göz önüne alınmaksızın) ötürü sorumlu tutulamaz.

   • 7.3 Belirtilen bir etkinlik veya birbirine bağlı etkinlikler serisinden doğan sorumlulukla ilişkili olarak tarafların her birinin bu Sözleşme kapsamındaki (kontrat, haksız fiil veya başka bir kapsam dahilinde olması dikkate alınmaksızın) sorumluluğu (a) etkinliğin (veya bağlı etkinlik serisindeki ilk etkinliğin) meydana geldiği aydan hemen önceki 12 ay boyunca bu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından ödenmiş ve ödenecek olan toplam tutarın %125'i veya (b) 25.000 İngiliz sterlini (hangisi daha fazlaysa) ile sınırlı olacaktır.

  • 8. Geçerli Kanun.

   • 8.1 Bu Sözleşme veya bu Sözleşmeye ya da konusuna veya yapısına ilişkin (sözleşmeden doğan ya da doğmayan) her türlü uyuşmazlık ("Uyuşmazlık") İngiliz Yasalarına tabidir.

   • 8.2 Herhangi bir Uyuşmazlık LCIA kurallarına (LCIA kurallarının bu maddeye referans yoluyla dahil edildiği kabul edilir) uygun olarak ele alınacak ve sonuçta bu kurallar kapsamında tahkim yoluyla çözülecektir. Hakemlerin sayısı üç olacaktır. Tahkim yeri ve yasal konumu Londra, İngiltere olacaktır. Tahkimde kullanılacak dil İngilizce olacaktır.

   • 8.3 Bu Bölüm (Bölüm 8), taraflardan birinin acil, geçici veya ihtiyati tedbir (tümü birlikte "İhtiyati Tedbir") için herhangi bir ülkenin yetkili yargı alanında bulunan bir mahkemeye başvurma hakkını ortadan kaldırmaz. Müşterinin işletmesine ait kayıtlı ofisin veya iş merkezinin Rusya ya da Ukrayna'da bulunduğu durumlar haricinde, İhtiyati Tedbir ile ilgili her türlü uyuşmazlığın hakem heyeti tarafından karara bağlanması kapsamında, söz konusu İhtiyati Tedbir hakem heyeti tarafından yapılacak incelemeye ve bunun ardından verilecek hükme tabidir.

  • 9. Mücbir Sebep. Bu Sözleşme dahilinde taraflardan hiçbiri, sahip oldukları makul kontrolün dışındaki sebeplerden ötürü bir yükümlülüğü yerine getirememeleri veya geciktirmeleri durumunda, bu yerine getirememe veya geciktirmeden dolayı sorumlu tutulmaz.

  • 10. Feragat Teşkil Etmeme. Bu Sözleşmenin şartlarından herhangi birinin uygulanamaması, ilgili haktan veya çözümden feragat niteliği taşımaz.

  • 11. Bölünebilirlik. Bu Sözleşmedeki bir şartın (veya şartın bir kısmının) geçersizliği, hukuka aykırılığı veya uygulanamazlığı, şartın (varsa) kalan bölümünün ve bu Sözleşmenin geçerliliğini ortadan kaldırmaz.

  • 12. Aracıların Olmaması. Taraflar, sözleşmeli firmalardır ve bu Sözleşme bir aracılık, ortaklık veya ortak girişim teşkil etmez.

  • 13. Üçüncü Taraf Lehtarların Olmaması. Bu Sözleşmedeki hiçbir şart, bu Sözleşmenin tarafları dışında bir kişinin yararına herhangi bir hak veya başka bir fayda oluşturmaz veya vermez.

  • 14. Adil Telafi. Bu Sözleşmedeki hiçbir husus, taraflardan birinin adil telafi talep etmesine engel teşkil etmez.

  • 15. Sözleşmenin Tamamı. Bu Sözleşme ve burada atıfta bulunulan tüm belgeler, bu konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve aynı konuda taraflar arasında önceden geçerli olan tüm sözleşmelerin yerine geçer.

  • 16. Uyuşmazlığa Yol Açan Maddeler. Hem bu Sözleşmedeki hem de https://domains.google.com/tos adresindeki Google Alan Adları Hizmet Şartları'nda ("Google Domains TOS") geçen şartları ve koşulları kabul ettiyseniz ve bu Sözleşmenin herhangi bir maddesi ile Google Alan Adları Hizmet Şartları'nın bir maddesi arasında ihtilafa yol açabilecek bir durum varsa, bu Sözleşmenin ilgili maddesi dikkate alınacaktır.