Google Workspace Hizmetine Özel Şartlar

Son değiştirilme tarihi: 21 Şubat 2024

 • Bu Hizmete Özel Şartlar'ın başka dillerdeki çevirilerine buradan ulaşabilirsiniz.

 • İşbu Google Workspace (eski adıyla G Suite) Hizmetine Özel Şartlar'da tanımı bulunmayan, baş harfi büyük yazılmış terimler, Google Cloud Ana Sözleşmesi'nde belirtilen Google Workspace Hizmetleri Programı'nda, Google Workspace for Education Sözleşmesi'nde veya Google Workspace Hizmetleri'nin kullanımının tabi olduğu yürürlükteki başka bir sözleşmede (her durumda "Sözleşme") belirtilen anlamı taşır.

  • 1. Veri Bölgeleri.

   • 1.1 Birincil Verilerin Depolanması. Bölüm 1.2 (AppSheet Birincil Verilerin Depolanması) uyarınca Müşteri, Hizmetler'in Kapsama Dahil Sürümler'inden birini kullanıyorsa aktif olmayan Yerleştirilmiş Veriler'in depolanacağı bir Veri Bölgesi seçebilir. Google, söz konusu Yerleştirilmiş Veriler'i, geçerli yasalara ve "Veri Bölgesi Politikası"na uygun şekilde depolayacaktır.

   • 1.2 AppSheet Birincil Verilerin Depolanması. Veri Bölgeleri Politikası, AppSheet (Hizmetler'in Kapsama Dahil Sürümler'inden birine dahil olsa bile) için yalnızca şu durumlarda geçerlidir (a) Müşteri'nin Kapsama Dahil bir AppSheet Sürümü kullanması ve b) Son Kullanıcı'nın Veri Bölgesi'nde depolanmak üzere belirli Yerleştirilmiş Veriler'i seçmesi.

   • 1.3 Sınırlama. Veri Bölgesi Politikası kapsamında olmayan herhangi bir Müşteri Verisi, Google tarafından Cloud Veri İşleme Eki'ne tabi olmak kaydıyla Google veya Alt İşleyen'lerinin tesislerinin bulunduğu herhangi bir konumda depolanabilir.

   • 1.4 Tanımlar.

    • "Yerleştirilmiş Veriler", yalnızca ilgili Hizmet'e ait Müşteri Verileri içinde yer alan aşağıdaki birincil verilerdir:

     • (a) Gmail: e-postaların konu satırı ve gövdesi, ekler, iletilerin gönderenleri ve alıcıları

     • (b) Google Takvim: etkinlik başlığı ve etkinliğin açıklaması, tarihi, saati, davetlileri, sıklığı ve konumları

     • (c) Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar: dosya gövdesi metni, yerleştirilmiş resimler ve Son Kullanıcı tarafından oluşturulan ilişkili yorumlar

     • (d) Google Drive: Drive'a yüklenen orijinal dosya içeriği

     • (e) Google Chat: mesajlar ve ekler

     • (f) Google Apps Kasası: Apps Kasası dışa aktarma verileri

     • (g) AppSheet: uygulama tanımları, veri kaynağı yapılandırmaları ile erişim jetonları ve AppSheet veritabanlarındaki Müşteri Verileri

    • "Veri Bölgesi" şu anlama gelir:

     • (a) AppSheet ile ilgili durumlar dışında Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa ya da

     • (b) AppSheet ile ilgili durumlarda Avrupa

    • "Kapsama Dahil Sürüm" aşağıdaki sürümler anlamında kullanılmaktadır:

     • (a) G Suite Business

      (b) Google Workspace Enterprise Plus

      (c) Google Workspace for Education Standard

      (d) Google Workspace for Education Plus

  • 2. Google Apps Kasası. Aşağıdaki şartlar yalnızca Google Apps Kasası için geçerlidir:

   • 2.1 Saklama. Müşteri'nin belirttiği saklama süresinin veya ilgili Google Apps Kasası lisansları için geçerli olan Sipariş Süresi'nin sona ermesinden sonra (a) söz konusu saklama süresi sona ermeden önce Müşteri'nin saklama süresini uzatması veya ilgili Sipariş Süresi'ni yenilemesi; (b) geçerli mevzuat ya da yasal işlemin Google'ın verileri silmesine engel olması veya (c) verilerin Müşteri tarafından getirilen bir yasal muhafazaya tabi olması durumları haricinde Google'ın, arşivlenmiş herhangi bir Müşteri Verisi'ni saklama yükümlülüğü olmayacaktır.

  • 3. Google Workspace Essentials. Aşağıdaki şartlar, belirtildiği üzere, yalnızca Google Workspace Essentials ve/veya Google Workspace Essentials Starter sürümü/sürümleri için geçerlidir:

   • 3.1 Etkinlik Olmaması Nedeniyle veya Takdire Bağlı Olarak Fesih. Müşteri, Google Workspace Essentials Starter sürümünü sipariş ederse Google, aşağıdaki şartlara uygun olarak Google Workspace Essentials Starter sürümünün sunulmasını sonlandırma hakkını saklı tutar:

    • (a) art arda 60 gün boyunca Yönetici Konsolu'na erişilmemesi veya Hizmetler'in Müşteri ya da Son Kullanıcı'ları tarafından kullanılmaması halinde Müşteri'ye gönderilen bildirimden 30 gün sonra veya

     (b) takdire bağlı olarak, Müşteri'ye fesihten 90 gün önce bildirim gönderilerek.

   • 3.2 Teknik Destek Hizmetleri. TDH, Google Workspace Essentials Starter sürümü için kullanılamaz.

   • 3.3 Ek Tanımlar.

    • "Etkin Kullanıcı" (a) takvim ayı boyunca Google Meet'te en az bir kez görüntülü toplantı düzenleyen veya görüntülü toplantıya katılan veya (b) takvim ayı boyunca Google Drive'da en az bir kez dosya açan Google Workspace Essentials sürümü Son Kullanıcı'sı anlamındadır.

  • 4. Cloud Search. Aşağıdaki şartlar yalnızca Cloud Search için geçerlidir:

   • 4.1 Üçüncü Taraf Veri Kaynakları. Müşteri'nin üçüncü taraf veri kaynaklarını Cloud Search Platform ile bağlantılı olarak kullanımı, Müşteri ile üçüncü taraf veri kaynağının ilgili sağlayıcısı arasındaki hükümlere ve koşullara tabidir ve bunların kapsamındadır. Taraflar arasında, Google'ın Could Search Platform'u sağlamak için ilgili veri kaynaklarına erişmesine ve bunları kullanmasına izin vermek de dahil olmak üzere bu hükümlere ve koşullara ilişkin sorumluluk yalnızca Müşteri'ye aittir.

  • 5. Cloud Identity Hizmetleri. Aşağıdaki şartlar, yalnızca bu Sözleşme kapsamında sağlanan Cloud Identity Hizmetleri için geçerlidir:

   • 5.1 Tabi Olunan Sözleşme. Müşteri'nin Hesap kapsamında Cloud Identity Hizmetleri'ni kullanımı, bu Sözleşme'nin yanı sıra Google Cloud Platform Sözleşmesi'ne ("GCP Sözleşmesi") ve/veya https://cloud.google.com/terms/identity ("Cloud Identity Hizmet Şartları") adresinde yer alan şartlara tabiyse dokümanların öncelik sıralaması şu şekilde olacaktır (en öncelikli olandan başlayarak): (a) bu Sözleşme; (b) GCP Sözleşmesi veya (c) Cloud Identity Hizmet Şartları. Bu bölüm, bu Sözleşme'nin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

   • 5.2 Ek Tanımlar.

    • "Google Cloud Platform", https://cloud.google.com/terms/services adresinde açıklanan, o sırada geçerli olan hizmetler anlamına gelir.

  • 6. Genel Kullanıma Sunulma Tarihi (GKST) Öncesi Tekliflere İlişkin Şartlar. Google; Müşteri'ye, Hizmet Özeti'nde "Erken Erişim", "Alfa", "Beta", "Önizleme", "Deneysel" veya başka bir tanımla belirtilen GKST Öncesi Google Workspace özelliklerini, hizmetlerini veya yazılımlarını, ilgili belgeleri veya materyalleri ya da bir Test Başvurusu imkanını (aşağıda tanımlandığı şekilde) (topluca, "GKST Öncesi Teklifler") sunabilir. GKST Öncesi Teklifler, Hizmet olmamakla birlikte, Müşteri'nin GKST Öncesi Teklifler'i kullanımı işbu Bölüm 6 ile getirilen değişikliklere uygun şekilde Hizmetler için geçerli olan Sözleşme şartlarına tabidir.

   • 6.1 GKST Öncesi Teklifler'e Erişim ve Bunların Kullanımı.

    • (a) Test Başvuruları. Müşteri, Yönetici Konsolu'ndan veya Google tarafından sağlanan başka bir yöntemle erişilebilecek başvuru formunu ("Test Başvuruları") göndermek suretiyle, GKST Öncesi Teklifler'in test kullanıcısı olmak için başvuruda bulunabilir. Müşteri'nin test kullanıcısı olarak kabul edilmesi halinde (Google'ın söz konusu zamanda test kullanıcılarına yönelik alan düzeyindeki koşulları temelinde) Google, söz konusu GKST Öncesi Teklif'i, işbu Bölüm 6'nın şartlarına tabi olmak kaydıyla Müşteri'nin kullanımına açacaktır. Söz konusu GKST Öncesi Teklif için ek şartlar ("Spesifik Test Şartları") geçerli olabilir. Ek şartların geçerli olması durumunda Google, bu şartları Müşteri'nin kullanımı öncesinde Test Başvurusu aracılığıyla veya başka bir yolla, yazılı olarak sağlayacaktır. Test Başvurusu ve tüm Spesifik Test Şartları Bölüm 6'ya dahil edilmiştir.

    • (b) Müşteri Test Verileri'nin Kullanımı. Aşağıdaki Bölüm 6(d) (Kamu Müşterileri için Kullanım Kısıtlaması) ve 6(e)'ye (Korunan Sağlık Bilgileri için Kullanım Kısıtlaması) tabi olmak kaydıyla, Müşteri'nin veya herhangi bir Son Kullanıcı'sının herhangi bir GKST Öncesi Teklif aracılığıyla ilettiği, depoladığı, gönderdiği ya da aldığı tüm Müşteri Verileri'ni (Müşteri Kişisel Bilgileri dahil) ("Müşteri Test Verileri") bu GKST Öncesi Teklifler'i ve bunlarla birlikte kullanılan herhangi bir Google ürünü ve hizmetini sağlamak, test etmek, analiz etmek, geliştirmek ve iyileştirmek için, hiçbir kısıtlama veya Müşteri'ye, herhangi bir Son Kullanıcı'ya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı Sözleşme'nin gizlilik hükümlerinde ve aşağıda belirtilmiş olanlar haricinde hiçbir yükümlülük olmaksızın Google'ın kullanabilmesini Müşteri sağlayacaktır ve Google sağlayabilir (gerekli tüm izinlerin alınması ve bildirimlerde bulunulması yoluyla dahil olmak üzere).

    • Müşteri Verileri'yle ilişkili olarak veri koruması ve veri işleme yükümlülüklerini https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum ("Cloud Veri İşleme Eki" veya "CDPA") sayfasında belirtildiği şekilde tanımlayan, Google'ın o sırada geçerli olan şartları, Müşteri tarafından kabul edildiyse ya da taraflar bu şartları başka şekilde kabul ettiyse CDPA uygulanırken, CDPA'nın gerektirdiği şekilde, GKST Öncesi Teklifler "Hizmet" kabul edilecektir. Ayrıca, daha net bir ifadeyle, işbu Bölüm 6, CDPA'daki Bölüm 5.2'de (Müşteri'nin Talimatlarına Uygunluk) atıfta bulunulan "Sözleşme"nin bir parçasını oluşturacak ve şu değişikliklere tabi olacaktır:

     • (i) Müşteri; CDPA'daki Bölüm 6.1'in (Verilerin Müşteri Tarafından Silinmesi) amacına uygun olarak ve yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde, GKST Öncesi Teklifler'deki işlevlerin, Müşteri'nin GKST Öncesi Teklifini kullanmasına izin verilen süre ("GKST Öncesi Teklif Süresi") boyunca Müşteri Test Verileri'nin silinmesine izin vermeyebileceğini, ancak söz konusu Müşteri Test Verileri'nin, CDPA'daki Bölüm 6.2'ye (Süre Sona Erdiğinde Verilerin Geri Verilmesi veya Silinmesi) uygun şekilde silineceğini kabul eder;

     • (ii) Spesifik Test Şartları'nda aksi yönde bir ifade bulunmadığı sürece: (A) GKST Öncesi Teklifler'le ilişkili olarak müdahalede bulunan Alt İşleyen'lerle (CDPA'da tanımlandığı şekilde) ilgili bilgiler (Alt İşleyen'lerin görev ve konum bilgileri dahil), Müşteri'nin talep etmesi halinde, Google tarafından yazılı olarak sağlanacaktır ve (B) Google, GKST Öncesi Teklif Süresi içinde, GKST Öncesi Teklifler'le ilişkili olarak herhangi bir yeni üçüncü taraf Alt İşleyen'in müdahalesini (Alt İşleyen'in ad, yer ve faaliyet bilgileri dahil), Alt İşleyen'in herhangi bir Müşteri Test Verisini işlemeye başlamasından önce Bildirim E-Posta Adresi'ne bir e-posta göndererek Müşteri'ye bildirecektir. Alt İşleyen'e itiraz etmesi halinde Müşteri'ye sunulan tek ve münhasır telafi, uygulanabilen GKST Öncesi Teklifler'in kullanımının durdurulması olacaktır.

    • (c) Veri Konumu veya Erişim Şeffaflığı Olmaması. İşbu Bölüm 6 kapsamında işlenen Müşteri Test Verileri, herhangi bir veri konumu (işbu Hizmete Özel Şartlar'daki Bölüm 1'de (Veri Bölgeleri) açıklandığı üzere) veya erişim şeffaflığı şartına (https://support.google.com/a/answer/9230474 sayfasında açıklandığı üzere) tabi olmayacaktır.

    • (d) Kamu Müşterileri İçin Kullanım Kısıtlaması. Google tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece aşağıdaki müşteriler, GKST Öncesi Teklifler'le yalnızca test verilerini veya deneysel verileri kullanabilir ve bu müşteriler, GKST Öncesi Teklifler'le bağlantılı olarak "gerçek zamanlı" verileri veya üretim verilerini kullanmaktan men edilmiştir: Federal, ulusal, resmi, bölgesel ya da yerel yönetimler veya düzenleyici kurumlar dahil olmak üzere ABD veya diğer ülkelerdeki kamu müşterileri (eğitim kurumu olan müşteriler hariç).

    • (e) Korunan Sağlık Bilgileri için Kullanım Kısıtlaması. Müşteri, GKST Öncesi Teklifler'i HIPAA'da tanımlandığı şekilde Korunan Sağlık Bilgileri'ni işlemek için kullanamaz.

   • 6.2 Değişiklik, Askıya Alma veya Kullanımdan Kaldırma. GKST Öncesi Teklifler (bunların herhangi bir özelliği dahil) Müşteri'ye önceden bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir, askıya alınabilir veya kullanımdan kaldırılabilir.

   • 6.3 Sorumluluk Reddi BeyanıGKST ÖNCESİ TEKLİFLER, HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEKSİZİN YA DA BU YÖNDE BİR BEYAN OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR VE HİÇBİR GOOGLE TAZMİNATI VEYA HDS (HİZMET DÜZEYİ SÖZLEŞMESİ) KAPSAMINDA DEĞİLDİR. Belirli bir GKST Öncesi Teklif'e ilişkin Özel Test Şartları'nda aksi belirtilmediği sürece GKST Öncesi Teklifler, TDH kapsamında değildir.

   • 6.4 Sorumluluk. Google, (A) Sözleşme'de belirtilen sorumluluk tutarı sınırı veya (B) 25.000 ABD dolarının (hangisi daha düşükse) üzerindeki tutarlardan sorumlu olmayacaktır. Bir önceki cümledeki ifadeler, Sözleşme'deki şunlarla ilgili maddelerde sorumluluğun sınıflandırılmasını etkilemez: (1) ihmal sonucu ölüm veya yaralanmalar, (2) sahtekarlık veya yalan beyanda bulunma, (3) diğer tarafın Fikri Mülkiyet Hakları'nın ihlali veya (4) yürürlükteki yasalar çerçevesinde sorumluluktan muaf olunması veya sorumluluğun sınırlandırılması mümkün olmayan konular.

   • 6.5 Fesih. Google, diğer müşterilerin GKST Öncesi Teklifler'i kullanmasına olanak sağlamak da dahil olmak üzere, Müşteri'nin bir GKST Öncesi Teklif'i kullanımını istediği zaman, Müşteri'ye yazılı bildirimde bulunmaksızın feshedebilir.

  • 7. Alan E-posta Adresi Kullanılarak Doğrulama. Aşağıdaki ek şartlar, yalnızca Hizmetler'in kullanımı için Alan Adı yerine Alan E-Posta Adresi doğrulanıyorsa geçerlidir:

   • 7.1 Son Kullanıcı'ların Davet Edilmesi. Müşteri, Alan E-Posta Adresi'ne sahip diğer kullanıcıları, Hizmetler'i kullanmaya davet edebilir. Söz konusu kullanıcılar, Müşteri'nin Hizmetler'i kullanma davetini kabul etmeleri halinde, Sözleşme kapsamında Müşteri'nin Son Kullanıcıları olarak ele alınırlar

   • 7.2 Alan Adı Doğrulaması.

    • (a) Doğrulayan Taraf Denetiminin Üstlenilmesi. Herhangi bir kişi veya tüzel kişi, Alan E-Posta Adresi'yle ilişkili Alan Adı'nı herhangi bir zamanda doğrulayabilir ("Doğrulayan Taraf"). Doğrulayan Taraf, Alan Adı'nın doğrulanmasından hemen sonra, Alan Adı ile ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesapları'nın ve söz konusu Son Kullanıcı Hesapları'nda yer alan ilişkili tüm verilerin sahipliğini ve denetimini üstlenecektir. Alan Adı doğrulandığında, Müşteri ve tüm Son Kullanıcı'lar bilgilendirilecektir.

    • (b) Alan Adı Doğrulaması Sonrasında Yönetim. Doğrulayan Taraf, belgede açıklandığı üzere Müşteri'nin Hesabı'na ve tüm Son Kullanıcı Hesapları'na ilişkin olarak belirli izinlere sahip olacaktır.

   • 7.3 Verilerin Silinmesi. Doğrulayan Taraf'ın, Alan Adı'nın ve ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesapları'nın (Müşteri'nin Hesabı dahil) sahipliğini ve denetimini üstlenmesinden önceki herhangi bir zamanda, Müşteri veya Son Kullanıcı'ları, Hizmetler'in işlevselliğine uygun bir biçimde Müşteri Verileri'ni silebilir veya dışa aktarabilir ve/veya Son Kullanıcı Hesapları'nı silebilir. Doğrulayan Taraf'ın, Alan Adı'nın ve ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesapları'nın (Müşteri'nin Hesabı dahil) sahipliğini ve denetimini üstlenmesinden sonra, Cloud Veri İşleme Eki'nde aksi yönde herhangi bir şart olsa bile Müşteri veya Son Kullanıcı'larının, Hizmetler'in yönetim şekline bağlı olarak Son Kullanıcı Hesapları'nı silmesi veya herhangi bir Müşteri Verisi'ni silmesi ya da dışa aktarması mümkün olmayabilir.

   • 7.4 Veri İşleme Talimatı. Doğrulayan Taraf'ın, Alan Adı ve ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesapları'nın (Müşteri'nin Hesabı dahil) sahipliğini ve denetimini üstlenmesinden önce Müşteri, Müşteri Verileri'nin silinmesine veya dışa aktarılmasına yönelik herhangi bir işlem yapmazsa Cloud Veri İşleme Eki'ndeki Bölüm 6.2'de (Süre Sona Erdiğinde Verilerin Geri Verilmesi veya Silinmesi) aksi yönde herhangi bir şart olsa bile, bu Hizmete Özel Şartlar'ın Google'a şunları yapmak için verdiği talimatları belgelediğini kabul eder: (a) Sözleşme'nin, Bölüm 7.6'da (Alan Doğrulamasından Sonra Fesih) açıklandığı şekilde feshinden sonra, söz konusu fesih işleminden önce Müşteri tarafından silinmemiş olan tüm Müşteri Verileri'ni muhafaza etmek ve (b) muhafaza edilen söz konusu tüm Müşteri Verileri'ni, Doğrulayan Taraf'ın kullanımına sunmak.

   • 7.5 Yönetim İçin İzin. Uygulanabilir olduğunda, Müşteri (a) Doğrulayan Taraf'ın, Sözleşme'de açıklanan erişime ve yetkilere sahip olmasına ve (b) Google'ın, Doğrulayan Taraf'a, Sözleşme'de açıklanan erişim ve yetkileri sağlamasına izin verdiğini kabul eder.

   • 7.6 Alan Doğrulamasından Sonra Fesih. Doğrulayan Taraf'ın üçüncü taraf olduğu durumlarda, Doğrulayan Taraf, Alan Adı ve ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesapları'nın (Müşteri'nin Hesabı dahil) sahipliğini ve denetimini üstlendiğinde, bu Sözleşme otomatik olarak feshedilir. Daha net bir ifadeyle bu bölüm, Doğrulayan Taraf'ın kendi (ayrı) Google Workspace Sözleşmesi kapsamında vermiş olabileceği son kullanıcı hakları üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir.

   • 7.7 Hizmet Sınırlamaları. Alan Adı doğrulanmadığı sürece ve doğrulanana kadar, bazı Hizmetler, özellikler ve işlevler kullanım dışı olabilir.

  • 8. Google Telefon Hizmetleri. Aşağıdaki şartlar yalnızca (i) Google Voice ve (ii) Google Meet'in, uygun olduğu şekilde, giden arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak amacıyla kullanımı ("Google Meet Telefon Hizmeti") için geçerlidir (ve işbu Bölüm 8'in amaçları doğrultusunda, Google Voice ve Google Meet Telefon Hizmeti topluca "Google Telefon Hizmetleri" olarak anılmaktadır). BURADAKİ ŞARTLAR, ACİL DURUM HİZMETİ SINIRLAMALARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN:

   • 8.1 Google Telefon Hizmetleri Tarafları ve Sözleşme Yapısı.

    1. (a) Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcısı. Geçerli Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi'nde yer alan geçerli Google tüzel kişiliği (ilgili her durumda söz konusu tüzel kişilik "Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcısı" veya "GTSP") ilgili Google Telefon Hizmetleri'ni Müşteri'ye sağlayacaktır.

    2. (b) Google Telefon Hizmetleri Sözleşme Yapısı. İlgili GTSP'nin Google yerine, Google Satış Ortağı olması durumunda, yalnızca geçerli Google Telefon Hizmetleri'ne ilişkin olarak Google, GTSP adına (usule uygun biçimde yetkilendirilmiş aracısı olarak) sözleşme yapar ve buna göre aşağıdakiler geçerli olur:

     1. (i) Müşteri, Sözleşme kapsamında sipariş ettiği diğer Hizmetler'e ek olarak herhangi bir Google Telefon Hizmetleri siparişi vermeyi tercih ederse Sözleşme'nin diğer şartlarıyla (CDPA ve tüm sorumluluk sınırlandırmaları dahil) birlikte Bölüm 8.1, geçerli GTSP (usule uygun biçimde yetkilendirilmiş aracısı olarak Google üzerinden) ile Müşteri arasında imzalanmak ve yalnızca söz konusu Google Telefon Hizmetleri ile ilgili olarak Bölüm 8.1'deki geri kalan şartlara tabi olmak kaydıyla, ayrı bir sözleşme ("Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi") oluşturacaktır.

     2. (ii) Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi, Müşteri'nin verdiği ilk Google Telefon Hizmetleri siparişinin geçerlilik tarihi itibarıyla geçerli olur, Sözleşme şartlarına uygun şekilde erken feshe tabidir ve şunlardan hangisi önce olursa o tarihe kadar devam eder: (A) Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nin, kapsadığı şartlara uygun şekilde feshi veya (B) Sözleşme'nin feshi ya da geçerliliğinin sona ermesi. Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi yalnızca Google Telefon Hizmetleri ile ilgili olarak Sözleşme'nin yerini alır.

     3. (iii) Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nin esasları gereğince, Hizmet Özeti'ndekiler ve bu Hizmete Özel Şartlar'daki Bölüm 8'dekiler hariç tüm "Sözleşme" atıfları "Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi" ile, "Google" tüzel kişiliğe yapılan atıflar "GTSP" ile, "Hizmetler"e veya "Temel Hizmetler"e yapılan atıflar da "Google Telefon Hizmetleri" ile değiştirilmiştir.

     4. (iv) Müşteri, Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında hak ve çıkarlarını Google'a değil, yalnızca GTSP'ye karşı icra edebilir ve Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri (geçerli tüm Ücretler'in ödenmesi yükümlülüğü dahil) Google'a değil, yalnızca GTSP'ye karşı olan yükümlülüklerdir.

     5. (v) Sözleşme'de yer alan aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın, Bölüm 8.1 ile Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nin [Sözleşme'nin "Uyuşmazlığa Yol Açan Maddeler" bölümü ve CDPA'nın "Precedence" (Öncelik) bölümü dahil] şartları arasında çelişki olması durumunda Bölüm 8.1'deki şartlar öncelikli olacaktır.

     6. (vi) Sözleşme'nin "Süre ve Fesih" bölümünde belirtildiği gibi, taraflardan her ikisi de Sözleşme'den ayrı olarak Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'ni feshedebilir. Müşteri, Google Voice kullanımını Bölüm 8.10'da (Google Voice'un Müşteri Tarafından Feshi) açıklanan şekilde feshederse bu tür bir fesih işlemiyle Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi otomatik olarak feshedilir.

    3. (c) Bölgesel Şartlar. Bölgesel Şartlar, Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'ne dahil edilmiş olup bir Son Kullanıcı'nın Google Voice'u Bölgesel Şartlar'da açıklanan bir ülkede kullanıyor olması halinde geçerli olacaktır.

   • 8.2 Google Telefon Hizmetleri'nin Sağlanması.

    1. (a) Veri Kullanımı.

     1. (i) Verilerin Toplanması ve Kullanımı. GTSP, Müşteri Verileri'ni https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html adresinde sağlanan Google Telefon Hizmetleri Gizlilik Beyanı'na uygun şekilde toplayacak ve kullanacaktır.

     2. (ii) Abone Dizini. GTSP, Müşteri tarafından talep edilmediği veya bu yönde kanuni bir zorunluluk olmadığı sürece Müşteri'nin veya Son Kullanıcı'larının Google Voice numaralarını dizin hizmetlerine sağlamayacaktır.

    2. (b) Telefon Hizmeti Sağlayıcıları.

     1. (i) Satış Ortağı Sağlayıcılar. GTSP, Google Telefon Hizmetleri'ni sağlamak için Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi'nde açıklandığı şekilde Satış Ortakları'nı kullanabilir.

     2. (ii) Satış Ortağı Olmayan Telefon Hizmeti Sağlayıcıları. GTSP ve Satış Ortakları, gelen ve giden telefon aramalarını sabit telefon şebekesi (PSTN) üzerinden yönlendirmek için uygun olduğu şekilde, Google harici üçüncü taraf alt yüklenicileri ("Telefon Hizmeti Sağlayıcıları") kullanmaktadır. Telefon Hizmeti Sağlayıcıları ve konumları, Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi'nde belirtilmiştir. Müşteri, Google Telefon Hizmetleri'ni kullanarak, GTSP'ye ve onun Satış Ortakları'na aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için Telefon Hizmeti Sağlayıcıları'yla birlikte çalışma talimatı vermektedir:

      1. (1) Giden ve gelen telefon aramalarını uygun olduğu şekilde yönlendirme ve

      2. (2) Bulundukları ülkelerde, bağımsız denetleyiciler olarak Müşteri Verileri'ni işleme:

       1. a) Söz konusu yönlendirme işlemi için gereken asgari düzeyde ve

       2. b) Yürürlükteki yasalara uygun şekilde (Avrupa veri koruma yasaları ve telekomünikasyon düzenlemeleri dahil).

    3. Daha net bir ifadeyle, Telefon Hizmeti Sağlayıcıları, Alt İşleyenler değildir (CDPA'da tanımlandığı üzere).

   • 8.3 Ek Ödeme Şartları.

    1. (a) Google Telefon Hizmetleri Faturaları. Müşteri'nin veya Son Kullanıcı'larının Google Telefon Hizmetleri'ni kullanımlarından kaynaklanan geçerli Ücretler ve başka maliyetler, diğer Google Workspace Hizmetleri'nden ayrı olarak faturalanır ve Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'ndeki ödeme şartlarına tabidir.

    2. (b) Arama Ücretleri. Ücretler'e ek olarak Müşteri, geçerli olduğu durumlarda, GTSP'ye aramalar için kullanım temelli olarak ödeme yapacaktır. Söz konusu kullanım maliyetleri, o sırada geçerli olan Arama Ücretleri üzerinden hesaplanacaktır.

    3. (c) Vergiler. Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nde yer alan aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın, herhangi bir vergi muafiyet sertifikasından bağımsız olarak geçerli Vergiler'i Müşteri ödeyecektir. Faturalandırılmış Vergiler arasında, Son Kullanıcı'nın Google Telefon Hizmetleri'ni kullandığı ülkenin dışında gerçekleşen Son Kullanıcı'ya ait Google Telefon Hizmetleri kullanımıyla ilişkili Vergiler bulunabilir.

   • 8.4 Google Voice Şartları; GTSP Sorumluluk Reddi Beyanı.

    1. (a) Google Voice Şartları. İşbu Bölüm 8.4(a) yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon Hizmeti için geçerli DEĞİLDİR. Google Voice kullanımı için ayrı bir geniş bant veya mobil veri bağlantısı ve bazı minimum teknik şartları karşılayan bir Son Kullanıcı cihazı gerekebilir. Google Voice'un ülke dışında veya başka şekilde dolaşımda kullanılması, Son Kullanıcı'ların kendi mobil şebeke operatörlerine kıyasla daha yüksek maliyetlerle karşılaşmasına neden olabilir.

    2. (b) GTSP Sorumluluk Reddi Beyanı. GTSP; (i) Müşteri'nin veri bağlantısındaki, (ii) Telefon Hizmeti Sağlayıcıları'nın şebekelerindeki veya (iii) Müşteri ya da Son Kullanıcı'nın cihazlarının çalışmasındaki gecikmeler, kesintiler veya aksamalar nedeniyle Google Telefon Hizmetleri'nde yaşanan herhangi bir kesinti veya hatadan dolayı sorumlu olmayacaktır. Google Telefon Hizmetleri mobil cihazlarda kullanıldığında, Son Kullanıcı'ların mobil şebeke operatörlerinden satın aldığı sesli arama veya veri kotaları kullanılabilir.

   • 8.5 Google Voice'un Özellikleri. İşbu Bölüm 8.5 yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon Hizmeti için geçerli DEĞİLDİR.

    1. (a) Numaraların Atanması ve Kullanılabilirliği. Google Voice'un telefon numaraları atanmasına izin verdiği durumlarda aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır:

     1. (i) Numara aktivasyonu, Müşteri'nin hizmet adresi ve vergi numarası da dahil olmak üzere, ilgili telekomünikasyon düzenlemeleri tarafından toplanması zorunlu tutulan bazı bilgilerin GTSP tarafından toplanmasını gerektirebilir;

     2. (ii) Bazı ülkelerde, hizmet adresinin atanacak numaranın kapsadığı bölgeyle eşleşmesi gerekir;

     3. (iii) Numara aktivasyonu, talep edildiği anda gerçekleşmeyebilir ve

     4. (iv) Etkin olmayan numaralar Müşteri'nin hesabından kaldırılabilir.

    2. (b) Numara Taşıma. Müşteri, başka servis sağlayıcılardaki mevcut numaraları, Google Voice'un sunduğu numara atama kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla, Google Voice'a taşıyabilir ve aşağıdaki Bölüm 8.5(b)(i) ila (iv) maddelerine tabi olmak kaydıyla, atanan telefon numaralarının başka bir servis sağlayıcının kullanımına açılmasını talep edebilir.

     1. (i) Müşteri Yükümlülükleri. Müşteri; (A) bir numara taşıma talebiyle ilişkili olarak GTSP'ye sağlanan bilgilerin doğru olmasından; (B) geri kalan numaralar ve planlar da dahil olmak üzere, bir numaranın taşınmasıyla ilişkili ücretlerden ve (C) numaranın başarıyla taşındığı zamana kadar numarayla ilişkili olarak GTSP'ye borçlu olunan tüm Ücretler'den, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde sorumludur.

     2. (ii) Hizmet'in Feshi. GTSP; yürürlükteki Son Kullanıcı lisansının feshi veya süresinin dolmasından sonra herhangi bir Google Voice numarasını serbest bırakabilir (Müşteri, söz konusu numarayı söz konusu fesih veya sürenin dolmasından önce başka bir servis sağlayıcıya taşımadıysa).

    3. (c) Arayan Kimliği. Google Voice, teknik açıdan mümkün olduğunda, Müşteri'nin Google Voice numarasının aranan cihazlarda gösterilmesine izin verir. Son Kullanıcı'lar, numaranın gösterilmesini kalıcı olarak veya görüşme bazında engelleyebilir. Teknik nedenlerle, GTSP'nin Google Voice numaralarının gösterilmesini, Acil Durum Numaraları'na yapılan aramalar da dahil olmak üzere, her durumda engellemesi mümkün olmayabilir.

    4. (d) Numara Engelleme. GTSP, teknik açıdan uygun olduğu ölçüde, Google Voice'un belirli numaralara, numara aralıklarına veya numara türlerine (katma değerli hizmetler dahil) arama yapmasını Müşteri talebi üzerine engelleyecek veya bu numaralara yönelik engellemeleri kaldıracaktır.

    5. (e) Aramayı Kaydetme. Google Voice, Son Kullanıcı'ların telefon görüşmelerini ayrı ayrı kaydetmesine olanak tanıyabilir. Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler izin alınmasını gerektiriyorsa Müşteri, telefon görüşmelerini izin almadan kaydetmeyeceğini ve Son Kullanıcı'larının da kaydetmesine izin vermeyeceğini kabul eder.

   • 8.6 Google Telefon Hizmetleri Sınırlamaları. Google Telefon Hizmetleri:

    1. (a) Operatör yardımlı arama ve kısa kodlara arama yapma olanağı sunmaz (Bu tür aramalar için ek ücret ödenmesi gerekebilir);

    2. (b) "Karşı ödemeli" veya "geri ödemeli" aramaları desteklemez veya

    3. (c) Belirli numaralara (ör. özel tarifeli numaralar) yapılan aramaları veya bağlantıları desteklemez.

   • 8.7 Google Voice Kullanım Kısıtlamaları. Bölüm 8.7 yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon Hizmeti için geçerli DEĞİLDİR. Müşteri, Google Voice'a, ilgili yargı alanının yürürlükteki yasaları tarafından belirlenen kanuni reşit olma yaşının altındaki bireylerce erişilmesini sağlamak veya Google Voice'un bu bireylerce başka şekilde kullanımını mümkün kılmak amacıyla, kendisine atanmış numaraların alt atamasını yapmayacaktır. GTSP, bu tür bireyler tarafından kullanılan veya bu bireylere sağlanan tüm hesapları askıya alabilir ya da kalıcı olarak devre dışı bırakabilir.

   • 8.8 Acil Durum Hizmetleri. Fıkra 8.8(a) yalnızca Google Meet Telefon Hizmeti için geçerli olup Google Voice için geçerli DEĞİLDİR. Diğer tüm fıkralar [Bölüm 8.8'de (b) - (f)] yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon Hizmeti için geçerli DEĞİLDİR.

    1. (a) Tek Yönlü Arama. Google Meet Telefon Hizmeti'nin tek yönlü arama özelliğini kullanan Son Kullanıcı'lar, acil durum hizmetlerini arayamaz ve bu hizmetlerden gelen aramaları cevaplayamaz. Son Kullanıcı'ların acil durum hizmetlerini aramak için alternatif bir yönteme erişmesini sağlamaktan Müşteri sorumludur.

    2. (b) İki Yönlü Arama. Acil durum hizmetlerinin aranması Google Voice tarafından desteklenmektedir. IP tabanlı telefonlardaki acil durum arama hizmetleri, geleneksel acil durum arama hizmetlerine göre bazı kısıtlamalara sahiptir ve bunların işleyiş şekli, aşağıdaki koşullarda açıklandığı üzere geleneksel acil durum aramalarına göre farklıdır. Ülkeye özgü ek kısıtlamalar Bölgesel Şartlar'da açıklanmıştır. Müşteri burada, acil durum hizmetlerine yapılan aramalarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları onaylar ve kabul eder:

     1. (i) Acil Durum Arama Hizmeti'yle İlgili Açıklama. Google Voice'un iki yönlü numara arama özelliklerinden yararlanan Son Kullanıcı'lar, acil durum hizmetlerini ücretsiz olarak arayabilir ve bu hizmetlerden gelen aramaları ücretsiz olarak cevaplayabilir. Acil durum hizmetleri, Son Kullanıcı'nın bulunduğu konuma bağlı olarak farklılık gösterir. Bir Son Kullanıcı acil durum hizmetlerini aradığında GTSP, acil durum yanıt operatörlerine Müşteri'nin Google'a sağladığı Son Kullanıcı telefon numarasını ve adresini verir [bkz. aşağıdaki Bölüm 8.8(d) (Müşteri'nin Yükümlülükleri)]. Acil durum operatöründe bu bilgiler olmayabileceğinden Son Kullanıcı'ların, fiziksel konumlarını ve geri arama numaralarını teyit etmesi gerekebilir.

     2. (ii) Acil Durum Arama Hizmeti'yle İlgili Kısıtlamalar. Google Voice acil durum arama hizmetinin kullanılabilirliği ile ilgili olarak şu sınırlamalar geçerli olabilir: (A) internet veya güç kesintisi ya da aksaması durumunda hizmet kullanılamayabilir; (B) acil durum aramalarının Kamu Güvenliği Cevap Noktası'na bağlanması, geleneksel acil durum hizmeti aramalarına göre daha uzun sürebilir, meşgul sinyaliyle sonuçlanabilir veya bağlantı kurulamayabilir; (C) acil durum aramaları Kamu Güvenliği Cevap Noktası'na doğru şekilde bağlansa da Son Kullanıcı'nın telefon numarası veya konumu otomatik olarak iletilemeyebilir ve acil durum hizmetleri operatörü geri arama yapamayabilir; (D) dolaşım sırasında yapılan acil durum aramaları, Son Kullanıcı'nın kayıtlı adresiyle ilişkilendirilmiş yerel Kamu Güvenliği Cevap Noktası'na yönlendirilebilir (Müşteri, Son Kullanıcı'lara dolaşım sırasında yerleşik numara çeviriciyi kullanma talimatı verecektir.); (E) işitme engelli, duyma zorluğu veya konuşma güçlüğü çeken Son Kullanıcı'ların, 711’i veya bu hizmetin yerel eşdeğerini aramak yerine, yerel acil durum hizmetlerini doğrudan TTY veya bir telekomünikasyon iletim hizmeti kullanarak araması gerekir; (F) Son Kullanıcı'lar, hesap numaralarıyla ilişkilendirilmiş birden fazla cihaza sahipse, (i) Kamu Güvenliği Cevap Noktası'ndan gelen geri aramalar, ilişkilendirilmiş her cihazı çaldırmayabilir ve (ii) acil durum operatörü, Son Kullanıcı'nın kişisel telefon numarasından farklı bir telefon numarası görebilir; (G) Son Kullanıcı, gelen aramaları devre dışı bıraktıysa, Kamu Güvenliği Cevap Noktası'nın geri arama yapması mümkün olmayabilir; (H) Google Voice kullanılarak yapılan bir arama başarısız olursa Son Kullanıcı'lar, acil durum aramasını cihazlarındaki yerleşik numara çeviriciyle tamamlamaya yönlendirilebilir ve (I) (i) yalnızca gelen aramalara izin veren Google Voice hizmeti kullanılıyorsa veya (ii) aramalar, Son Kullanıcı'nın cihazındaki yerleşik numara çeviricisi kullanılırken kullanıcının mobil operatörüne ait ses şebekesi üzerinden yönlendiriliyorsa, bu arama hizmeti üzerinden acil durum aramaları yapılamaz.

    3. (c) Acil Durum Hizmetleri'ne Kısa Mesaj Gönderme. Acil durum hizmetlerine kısa mesaj gönderilmesi Google Voice tarafından desteklenmiyor olabilir. Google Voice üzerinden kullanılabilen acil durum hizmetlerine kısa mesaj gönderme özelliği, kablosuz ağ üzerinden desteklenmiyor olabilir.

    4. (d) Müşteri'nin Yükümlülükleri. Bölüm 8.8(b) (İki Yönlü Arama) ile ilgili olarak, Müşteri şunlardan sorumludur: (i) Google Voice'ta her Son Kullanıcı için kaydedilen adresin, Son Kullanıcı'nın Google Voice'u kullanacağı fiziksel adres olmasını sağlamak (Geçerli adreslerin sağlanmaması, yanlış acil durum yanıt merkeziyle iletişim kurulmasına ve Son Kullanıcı'lara acil durum yanıtının gecikmeli olarak ulaşmasına neden olabilir.); (ii) Son Kullanıcı'lara, fiziksel adreslerinin Telefon Hizmeti Sağlayıcıları ile paylaşılacağını bildirmek; (iii) Son Kullanıcı'lara, bağlantı kurulduktan sonra Kamu Güvenliği Cevap Noktası'na fiziksel konumlarını ve geri arama numaralarını sağlamalarının gerekebileceğini bildirmek; (iv) Son Kullanıcı'ların, acil durum hizmetlerini aramak için alternatif yöntemlere erişmesini sağlamak ve (v) Son Kullanıcı'lara, acil durum arama hizmetleriyle ilgili sınırlamaları bildirmek (Müşteri, support.google.com/voice/go/emergency-services sayfasından bir uyarı etiketi indirip yazdırdıktan sonra Google Voice'a erişmek için kullanılabilen tüm cihazlara yapıştırabilir).

    5. (e) Acil Durum Uyarıları. Cihazlar yalnızca kablosuz ağ moduna ayarlandığında veya hücresel hizmet kullanılamadığında, acil durum uyarılarının Google Voice üzerinden alınması mümkün olmayabilir.

    6. (f) Acil Durum Hizmetleri Sorumluluk Reddi Beyanı. Kanunen izin verilen azami ölçüde, ne GTSP ne de herhangi bir Satış Ortağı'nın; Google Voice'un acil durum hizmetlerine erişmek amacıyla kullanılması veya kullanımına teşebbüs edilmesinden kaynaklanan ya da bununla bağlantılı her tür zarardan (doğrudan ve dolaylı zararlar dahil), söz konusu hizmetlere erişilememesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, acil durum hizmeti yanıtındaki herhangi bir gecikmeden, acil durum hizmetleri yanıt merkezinin veya operatörlerinin hareket biçiminden veya Telefon Hizmeti Sağlayıcıları tarafından ya da acil durum hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için GTSP veya Satış Ortakları'nın birlikte çalıştığı diğer üçüncü taraflarca acil durum hizmetlerine sağlanan bilgilerin yanlış olmasından, Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında [sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka bir kapsam dahilinde olup olmadığına bakılmaksızın] herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

   • 8.9 Askıya Alma. Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nde açıklanan askıya alma haklarına ek olarak GTSP, Müşteri'nin veya Son Kullanıcı'nın Google Telefon Hizmetleri'ni şu istenmeyen faaliyetler için kullandığına makul şekilde kanaat getirirse, gelen ve giden Google Telefon Hizmetleri aramalarını veya mesajlarını engelleyebilir: toplu veya otomatik mesaj ya da istenmeyen ticari amaçlı mesajlar oluşturma veya bu mesajların gönderilmesini kolaylaştırma.

   • 8.10 Google Voice'un Müşteri Tarafından Feshi. Bölüm 8.10 yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon Hizmeti için geçerli DEĞİLDİR. Diğer tüm fesih haklarına ek olarak Müşteri, GTSP'ye yazılı bildirimde bulunarak Google Voice kullanımını istediği zaman feshedebilir. Müşteri'nin fesih işleminden sonra Google Voice kullanımına derhal son vermesi gerekir.

   • 8.11 Ek Tanımlar.

    1. "Arama Ücretleri", (i) Google Voice için https://voice.google.com/rates sayfasında, (ii) Google Meet Telefon Hizmeti içinse https://meet.google.com/u/0/tel/rates sayfasında açıklanan ve arama sırasında geçerli olan arama ücretleridir.

    2. "Son Kullanıcı" tanımı, (i) Google Voice ile ilişkili olarak, Google Voice'a bağlı bir cihazın bulunduğu ve kullanıma sunulduğu bir fiziksel konumda mevcut olabilecek potansiyel kullanıcıları ve (ii) Google Meet ile ilişkili olarak, Google Meet Telefon Hizmetleri'ni kullanarak Google Meet toplantılarını arayabilecek veya Google Meet toplantılarından arama yapabilecek potansiyel kullanıcıları kapsar.

    3. "Ücretler" tanımı, Google Voice ile ilişkili olarak https://workspace.google.com/products/voice sayfasında açıklanan ücretleri kapsar.

    4. "Kamu Güvenliği Cevap Noktası" veya "PSAP", Son Kullanıcı'nın kayıtlı olduğu bölgenin ilgili kamu güvenliği cevap noktasıdır.

    5. "Bölgesel Şartlar", https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html sayfasında açıklanan şartlar anlamına gelir.

    6. "Telefon Hizmeti Sağlayıcısı", bu Hizmete Özel Şartlar belgesinin Bölüm 8.2(b) (Telefon Hizmeti Sağlayıcıları) maddesinde açıklanan anlamda kullanılmaktadır.

    7. "Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi" (i) Google Voice için https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html sayfasındaki ve (ii) Google Meet Telefon Hizmeti için https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html sayfasındaki Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcıları'nın ilgili işlem sırasında güncel olan listesidir.

   • *Çevrimdışı bir belgenin "Google Voice Servis Sağlayıcısı" veya "GVSP"ye atıfta bulunması durumunda, söz konusu atıflar bu Hizmete Özel Şartlar'da ve Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nde kullanıldığı şekilde, "Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcısı" veya "GTSP"ye yönelik atıflar olarak kabul edilecektir.

   9. Google SIP Bağlantısı.

   1. 9.1 Ek Google SIP Bağlantısı Şartları. Müşteri'nin Google SIP Bağlantısı'nı kullanımıyla ilgili aşağıdaki hükümler geçerlidir:

    1. (a) Telefon numaralarını Müşteri'nin SIP Sağlayıcısı'na taşıma işlemi SIP Sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilmelidir.

    2. (b) Müşteri; Google'ın, hat yapılandırmasını veya numaraların sahibi olduğunu doğrulaması için kendisini arayabileceğini onaylar ve kabul eder. Müşteri, otomatik sistemden gelenler de dahil olmak üzere bu tür aramalar almayı kabul eder.

    3. (c) Müşteri, Google SIP Bağlantısı kullanıcıları tarafından, acil durum hizmetleriyle ilgili yapılan aramaların SIP Sağlayıcısı aracılığıyla yönlendirilmesinden sorumludur. Ayrıca Müşteri, acil durum hizmetleriyle ilgili olarak, konumu veya adresiyle ilgili değişiklikleri SIP Sağlayıcısı üzerinden yapmalıdır.

    4. (d) Daha net bir ifadeyle, SIP Sağlayıcıları, Alt İşleyenler değildir (Cloud Veri İşleme Eki'nde tanımlandığı üzere).

   2. 9.2 Ek Tanımlar.

    1. "SIP Sağlayıcısı" Müşteri'ye Google Voice'tan bağımsız olarak telefon hizmeti sunan Müşteri'nin sistem entegratörü, operatörü veya başka bir iş ortağıdır.

   10. Google Drive. Aşağıdaki şartlar yalnızca Drive için geçerlidir:

   1. 10.1 İçerik Dağıtımı İçin Google Drive Kullanımı. Google Drive bir içerik dağıtım ağı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve Google, makul şahsi karar verme yetkisi dahilinde, Google Drive'ın AUP ihlaline neden olan şekilde veya hak ihlali doğuran ya da yasalara aykırı şekilde veya videolar dahil olmak üzere toplu içerik dağıtımı için kullanıldığını belirlerse Google Drive kullanımını ve erişimini kısıtlayabilir. Google Drive'da barındırılan ve Müşteri'nin alanı dışında herkese açık olarak paylaşılan videolar YouTube Topluluk Kuralları'na (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ adresinde veya bunun yerine geçen bir URL'de yer alır) uygun olmalıdır.

   11. AppSheet. Aşağıdaki şartlar yalnızca AppSheet için geçerlidir:

   1. 11.1 Sözleşme'nin Geçerliliği. Hizmete Özel Şartlar dahil olmak üzere bu Sözleşme, yalnızca Son Kullanıcı'ların AppSheet'e Son Kullanıcı Hesapları üzerinden erişimiyle ilgili olarak Müşteri'nin AppSheet kullanımı için geçerlidir. Sözleşme, https://www.appsheet.com adresi üzerinden satın alınan bir AppSheet planı üzerinde geçerli değildir.

   2. 11.2 AppSheet'in Yönetimi. Müşteri'nin AppSheet planı yönetimle ilgili ek denetimler içeriyorsa (https://about.appsheet.com/pricing/ adresinde belirtildiği gibi) AppSheet'in yönetimi için ek denetimler, özel olarak atanmış AppSheet Yöneticileri'nin kullanımına sunulur.

   3. 11.3 Ödeme Şartları. "Fiyatlar"ın tanımı, bir ek veya Sipariş Formu'nda aksi belirtilmediği sürece Sözleşme'nin imzalandığı tarihte geçerli olan fiyatları belirtecek ve https://solutions.appsheet.com/pricing adresindeki fiyatları kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.

   4. 11.4 Veri Kaynakları. Müşteri'nin Hizmetler ile bağlantılı olarak Veri Kaynakları'nı kullanması, Müşteri ve ilgili Veri Kaynağı sağlayıcısı arasındaki hükümlere ve koşullara tabidir. Taraflar arasında, Google'ın AppSheet'i sağlamak için ilgili Veri Kaynakları'na erişmesine ve bunları kullanmasına izin vermek de dahil olmak üzere bu hükümlere ve koşullara ilişkin sorumluluk yalnızca Müşteri'ye aittir.

   • 11.5 AppSheet Yazılımı. Google AppSheet Yazılımı'nı (Üçüncü taraf yazılımları içerebilir.) Müşteri'ye sunarsa Google, Müşteri'ye söz konusu Süre boyunca telifsiz (Google tarafından aksi belirtilmedikçe), münhasır olmayan, aktarılamayan bir lisans sağlar. Google, bu lisansı Müşteri'ye, bir Müşteri Uygulaması'nı Son Kullanıcı'lara sunma amacıyla Yazılım'ı çoğaltma ve kullanma hakkı sağlamak için verir ve Müşteri'nin bilgisi dahilinde ek lisans kısıtlamaları getirebilir. Müşteri'nin AppSheet Yazılımı'nı ihraç etme, yeniden ihraç etme, aktarma veya kullanma işlemleri bu Sözleşme'ye tabidir. Her biri AppSheet Yazılımı için geçerli olan, Hizmetler'in kullanımı ile ilgili kısıtlamalar ve uygunluk yükümlülükleri de bu kapsamda yer alır. Müşteri'nin gerçekleştireceği işlemler, İhracat Denetim Yasaları uyarınca üçüncü taraf lisans şartları ve koşullarına da tabi olabilir. Taraflar arasında, AppSheet Yazılımı'yla ilişkili tüm Fikri Mülkiyet Hakları Google'a aittir. Her iki taraf da, uygun durumlarda AppSheet Yazılımı'nın sunulması veya kullanılmasıyla ilgili tüm yasalara ve yönetmeliklere uyacağını beyan ve temin eder. SÖZLEŞME'DE AÇIKÇA BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, APPSHEET YAZILIMI HERHANGİ BİR TÜRDEN AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER YA DA TEMSİLLER OLMADAN, "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR.

   • 11.6 Ücretli Olmayan Sürümler.

    1. (a) Kısıtlamalar. AppSheet'in ücretsiz sürümleri kısıtlamalara tabidir ve Teknik Destek Hizmetleri'nden yararlanmaya uygun değildir. AppSheet'in belirli özellikleri ücretsiz sürümlerde kullanılamayabilir. Google'ın tazminatla ilgili yükümlülükleri, AppSheet'in ücretli olmayan sürümlerinin kullanımında geçerli değildir.

    2. (b) Etkin Olmama Nedeniyle Fesih. Google, 60 gün boyunca Son Kullanıcı'nın AppSheet'e (a) erişmemiş olması veya (b) herhangi bir Müşteri Uygulaması'nda etkinliği bulunmaması durumunda, 30 gün önceden haber vererek Son Kullanıcı'nın AppSheet'in ücretli olmayan sürümüne erişimini sona erdirme hakkını saklı tutar.

   • 11.7 AppSheet'in Kullanımdan Kaldırılması. Google, kullanımdan kaldırılacak AppSheet'i (veya bununla ilişkili, önemli bir işlevi) önemli ölçüde benzer bir Hizmet veya işlevle ikame etmeyeceği takdirde, söz konusu Hizmet'i sonlandırmadan en az 12 ay önce Müşteri'yi bilgilendirir. Bölüm 11.7'deki (AppSheet'in Kullanımdan Kaldırılması) hiçbir madde, Google'ın geçerli yasalara uymak, belirli bir güvenlik riskini ele almak veya önemli bir ekonomik ya da teknik sorumluluktan kaçınmak için gereken değişiklikleri yapmasını kısıtlamaz.

   • 11.8 Teknik Destek.

    1. (a) Değişiklikler. "Google Workspace Teknik Destek Hizmetleri Yönergeleri" veya "TDH Yönergeleri"; https://www.appsheet.com/Home/TSSG adresinde o sırada geçerli olan AppSheet destek hizmeti yönergelerini kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.

    2. (b) Müşteri Uygulamaları. Müşteri, Müşteri Uygulamaları için teknik destek sunmakla yükümlüdür.

   • 11.9 Ek Tanımlar.

    1. "AppSheet Yazılımı" Google'ın AppSheet ile ilişkili olarak sunduğu indirilebilir araçlar, yazılım geliştirme kitleri ve bilgisayar yazılımlarının yanı sıra zaman zaman AppSheet Yazılımı üzerinde gerçekleştirebileceği güncellemeleri kapsar.

    2. "Müşteri Uygulaması" Müşteri'nin AppSheet kullanarak oluşturduğu veya barındırdığı yazılımları ifade eder.

    3. "Veri Kaynağı" https://www.appsheet.com/Home/StartWithData adresinde belirtildiği şekilde Google veya üçüncü taraf veri kaynaklarını ifade eder.

   12. Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri. Aşağıdaki şartlar, yalnızca Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri için geçerlidir:

   1. 12.1 Sorumluluk Reddi Beyanı. Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri (i) gelişmekte olan bir teknolojiyi kullanmaktadır, (ii) hatalı veya rahatsız edici bir Oluşturulan Çıktı sağlayabilir ve (iii) Google'ın görüşlerini yansıtmayan içerikler sunabilir. Oluşturulan Çıktı, Müşteri'nin düzenleyici kurum, yasal veya diğer yükümlülüklerine uyma ya da tıbbi, hukuki, finansal veya diğer alanlarda profesyonel danışmanlık yerine kullanılmak ya da güvenilmek amacıyla tasarlanmamış veya hazırlanmamıştır.

   2. 12.2 Oluşturulan Benzer Çıktılar. Müşteri, Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri'nin bazı durumlarda birden fazla Müşteri için aynı veya benzer bir Oluşturulan Çıktı üretebileceğini kabul eder.

   3. 12.3 Yasaklanmış Kullanımlar Politikası. Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri için https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy adresinde yer alan ve zaman zaman değiştirilebilecek olan Yasaklanmış Kullanımlar Politikası, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'na (AUP) dahil edilmiştir.

   4. 12.4 Kullanım Kısıtlaması. Müşteri, Son Kullanıcı'ların Oluşturulan Çıktı'yı (i) Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri veya diğer Google Workspace Hizmetleri'ne rakip olacak modellerin geliştirilmesi için materyal girişi olarak veya (ii) Google Workspace Hizmeti ya da modelleriyle ilgili tersine mühendislik yapmak veya bunların herhangi bir bileşenini ayıklamak amacıyla kullanmaz ve kullanılmasına izin vermez (söz konusu kısıtlamaların geçerli yasalar tarafından kesin şekilde men edildiği durumlar hariç).

   5. 12.5 Hizmetlerin Kullanımı ve Uygunluk Durumu. Müşteri, (i) Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri'ni Google tarafından belirtilen sınırları aşacak şekilde kullanmayacağını ve Son Kullanıcı'ların bu şekilde kullanmasına izin vermeyeceğini ve (ii) Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri'nin kullanımının https://support.google.com/a/answer/13853332 adresinde açıklanan biçimde Hizmetler'in kullanılabilirliğine bağlı olduğunu anlar ve kabul eder.

   6. 12.6 Yaş Kısıtlamaları. Müşteri, 18 yaşın altındaki Son Kullanıcı'ların Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri'ni kullanmasına izin vermez.

   7. 12.7 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kısıtlamalar. Müşteri, Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri'ni klinik amaçların yanı sıra (Daha net ifadelerle; klinik olmayan araştırmalar, randevu planlama veya diğer idari görevler kısıtlanmaz.) tıbbi öneri, tıbbi tedavi veya teşhis sunmak amacıyla ya da klinik, tıbbi kuruluş veya sağlık hizmetleri kurumu ya da diğer düzenleyici kurumlar tarafından denetlenen veya bunların iznini gerektiren herhangi bir biçimde kullanmaz ya da Son Kullanıcı'ların bu şekilde kullanmasına izin vermez.

   8. 12.8 Olası İhlaller. Google, yukarıdaki (12.4)-(12.6) fıkralarının olası bir ihlali nedeniyle Müşteri'nin Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri'ni kullanımını derhal askıya alabilir veya feshedebilir.

   9. 12.9 Kısıtlamalar. Yukarıdaki (12.6) ve (12.7) fıkralarında yer alan kısıtlamalar, geçerli Sözleşme kapsamında "Kısıtlamalar" veya "Kullanım Kısıtlamaları" olarak kabul edilir.

   10. 12.10 Google'ın Ek Tazminat Yükümlülükleri.

    1. (i) Oluşturulan Çıktı. Google'ın Sözleşme kapsamında tazminatla ilgili yükümlülükleri, bir Üretken Yapay Zeka ile Tazmin Edilmiş Hizmet'ten elde edilen, değiştirilmemiş Oluşturulan Çıktı'nın, üçüncü bir tarafın Fikri Mülkiyet Hakları'nı ihlal etmesiyle ilgili iddialarda da geçerli olur. Bu alt bölüm (i) (Oluşturulan Çıktı), iddianın bir Oluşturulan Çıktı ile ilgili olmasıyla birlikte şu durumlarda geçerli olmaz: (1) Müşteri, Sözleşme'yi ihlal etme olasılığını bildiği veya bilmesi gerektiği bir Oluşturulan Çıktı'yı oluşturur veya kullanırsa, (2) Müşteri (veya Müşteri'nin talimatıyla Google), Google'ın Oluşturulan Çıktı'nın sorumlu bir şekilde oluşturulması veya kullanılması amacıyla sunacağı kaynak atıflarını, filtreleri, talimatları veya diğer araçları görmezden gelir, devre dışı bırakır veya atlatırsa, (3) Müşteri, hak sahibinden veya yetkili temsilcisinden ihlal iddiasına ilişkin bir bildirim aldıktan sonra söz konusu Oluşturulan Çıktı'yı kullanırsa veya (4) iddia, Müşteri'nin söz konusu Oluşturulan Çıktı'yı ticari amaçlarla kullanması sonucunda telif hakkıyla ilgili bir sorunu temel alıyorsa. "Üretken Yapay Zeka ile Tazmin Edilmiş Hizmet", https://cloud.google.com/terms/generative-ai-indemnified-services adresinde listelenen ve bir Hizmet ya da özelliği ifade eder. Söz konusu Hizmet'in veya özelliğin kullanımı için Müşteri ödeme yapar ve bu Hizmet veya özellik, kredilere ya da ücretsiz katman kullanımına tabi değildir.

    2. (ii) Eğitim Verileri. Google'ın Sözleşme kapsamında tazminatla ilgili yükümlülükleri, Google'ın bir Üretken Yapay Zeka Hizmeti tarafından kullanılan herhangi bir Google modelini oluşturmak için eğitim verilerini kullanmasının, üçüncü bir tarafın Fikri Mülkiyet Hakları'nı ihlal ettiğiyle ilgili iddiaları da kapsar. Bu tazminat, yukarıda yer alan alt bölüm (i) (Oluşturulan Çıktı) kapsamında olabilecek, belirli bir Oluşturulan Çıktı ile ilgili iddiaları kapsamaz.

   11. 12.11 Eğitim Kısıtlaması. Google; Müşteri Verileri'ni, Müşteri'nin önceden izni veya talimatı olmaksızın Google Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri'ni destekleyen üretken yapay zeka modellerini eğitmek veya iyileştirmek amacıyla kullanmaz.

   12. 12.11 Ek Tanımlar.

    1. "Oluşturulan Çıktı" Müşteri'nin Workspace Hesabı'nda Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri aracılığıyla Müşteri veya Son Kullanıcı'ları tarafından, bu hizmetler aracılığıyla gönderdikleri veriler ya da içerikler kullanılarak oluşturulan ya da alınan verileri veya içerikleri ifade eder. Oluşturulan Çıktı, Müşteri Verileri'dir.

    2. "Workspace Üretken Yapay Zeka Hizmetleri", (i) Google Workspace için Gemini ve (ii) Google Workspace Hizmetleri'nin diğer üretken yapay zeka özelliklerini ve işlevlerini kapsar.

   13. Kullanıcı Deneyimi Araştırması. Google Workspace için Google Cloud Kullanıcı Deneyimi Araştırma Programı'na kaydolması halinde Müşteri'nin katılımı, https://cloud.google.com/terms/user-experience-research adresinde kullanıma sunulan Google Cloud Kullanıcı Deneyimi Araştırma Paneli Eki'ne tabi olacaktır.

   14. İstemci Tarafı Şifreleme. Google ile Müşteri arasında, Müşteri tarafından seçilen harici şifreleme anahtarı yönetim hizmeti tarafından İstemci Tarafı Şifreleme ile kullanılmak üzere oluşturulan tüm şifreleme anahtarları dahil olmak üzere harici şifreleme anahtarı yönetim hizmetinin tüm unsurlarının sorumluluğu yalnızca Müşteri'ye aittir. CDPA'da yer alan aksi yöndeki herhangi bir şarta bakılmaksızın, söz konusu şifreleme anahtarının kaybedilmesi, çalınması veya bozulması halinde Google'ın, şifreleme anahtarını veya şifreleme anahtarı tarafından şifrelenen herhangi bir Müşteri Verisi'ni kurtarması mümkün olmayacaktır. Harici anahtar hizmeti kesintiye uğrar ya da erişilemez duruma gelirse İstemci Tarafı Şifreleme özelliği, geçerli tüm Hizmetler için tamamen kullanılamaz hale gelecektir.

   15. Bölgesel Şartlar.

   1. 15.1 Japonya. Müşteri'nin fatura adresi Japonya'da ise Gmail, Chat ve Meet ürünleri Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. ("GCAP") tarafından sağlanacak ancak faturalar Google Asia Pacific Pte. Ltd. tarafından gönderilmeye devam edilecektir. Yalnızca yukarıda bahsi geçen Hizmetler'le ilişkili olmak kaydıyla Google Asia Pacific Pte. Ltd., GCAP'nin usule uygun biçimde yetkilendirilmiş aracısıdır ve GCAP adına sözleşmede yer alır.

   2. 15.2 Fransa. Müşteri, uygun durumlarda Fransa'nın Sağlık Bilgi Sistemleri için Genel Güvenlik Politikası'na (PGSSI-S) uyacaktır.

 • Önceki Sürümler

 • 20 Kasım 2023

 • 12 Ekim 2023

 • 14 Ağustos 2023

 • 31 Mayıs 2023

 • 3 Mayıs 2023

 • 11 Ocak 2023

 • 31 Ekim 2022

 • 11 Ekim 2022

 • 22 Eylül 2022

 • 19 Eylül 2022

 • 7 Temmuz 2022

 • 31 Mart 2022

 • 15 Mart 2022

 • 1 Şubat 2022

 • 30 Eylül 2021

 • 3 Haziran 2021

 • 14 Nisan 2021

 • 21 Aralık 2020

 • 6 Ekim 2020