Google Workspace Hizmetine Özel Şartlar

Son değiştirilme tarihi: 30 Eylül 2021

İşbu Google Workspace (eski adıyla G Suite) Hizmetine Özel Şartlar'da tanımı bulunmayan, baş harfi büyük yazılmış terimler, Google Cloud Ana Sözleşmesi'nde belirtilen Google Workspace Hizmetleri Programı'nda, Google Workspace for Education Sözleşmesi'nde veya Google Workspace Hizmetleri'nin kullanımının tabi olduğu yürürlükteki başka bir sözleşmede (her durumda "Sözleşme") belirtilen anlamı taşır.

  1. 1. Veri Bölgeleri. Aşağıdaki şartlar yalnızca bu Hizmete Özel Şartlar belgesinde, Bölüm 1.3'te (Tanımlar) belirtilen "Yerleştirilmiş Veriler" tanımında açıklanmış Google Workspace Hizmetleri ve Müşteri Verileri için geçerlidir:

   1. 1.1 Birincil Verilerin Depolanması. Müşteri, Hizmetler'in Kapsama Dahil Sürümler'inden birini kullanıyorsa Yönetici Konsolu'nu kullanarak, Yerleştirilmiş Veriler'in sabit olarak depolanacağı bir Veri Bölgesi seçebilir. Google, söz konusu Yerleştirilmiş Veriler'i, yürürlükteki yasalara ve "Google Workspace Veri Bölgesi Politikası"na uygun şekilde depolayacaktır.

   2. 1.2 Sınırlama. Google Workspace Veri Bölgesi Politikası kapsamında olmayan herhangi bir Müşteri Verisi, Google tarafından Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik belgesindeki Bölüm 10.2'ye (Veri Aktarımı) tabi olmak kaydıyla (uygulanabiliyorsa), Google veya Alt İşleyen'lerinin tesislerinin bulunduğu herhangi bir konumda depolanabilir.

   3. 1.3 Tanımlar.
    1. "Yerleştirilmiş Veriler", yalnızca ilgili Hizmet'e ait Müşteri Verileri içinde yer alan aşağıdaki birincil verilerdir:

     1. (a) Gmail: e-postaların konu satırı ve gövdesi, ekler, iletilerin gönderenleri ve alıcıları.
     2. (b) Google Takvim: etkinlik başlığı ve etkinliğin açıklaması, tarihi, saati, davetlileri, sıklığı ve konumları.
     3. (c) Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar: dosya gövdesi metni, yerleştirilmiş resimler ve Son Kullanıcı tarafından oluşturulan ilişkili yorumlar.
     4. (d) Google Drive: Drive'a yüklenen orijinal dosya içeriği.
     5. (e) Hangouts Chat: mesajlar ve ekler.
     6. (f) Google Apps Kasası: Apps Kasası dışa aktarma verileri.
    2. "Veri Bölgesi" iki anlamda kullanılmaktadır: (a) Amerika Birleşik Devletleri veya (b) Avrupa.

    3. "Kapsama Dahil Sürüm" aşağıdaki sürümler anlamında kullanılmaktadır:

     1. (a) G Suite Business
     2. (b) Google Workspace Enterprise Plus
     3. (c) Google Workspace for Education Standard
     4. (d) Google Workspace for Education Plus
  2. 2. Google Apps Kasası. Aşağıdaki terimler yalnızca Google Apps Kasası için geçerlidir:

   1. 2.1 Saklama. Müşteri'nin belirttiği saklama süresinin veya ilgili Google Apps Kasası lisansları için geçerli olan Sipariş Süresi'nin sona ermesinden sonra (a) söz konusu saklama süresi veya Sipariş Süresi'nin yenilenmesi; (b) yürürlükteki mevzuat ya da yasal sürecin Google'ın verileri silmesine engel olması veya (c) verilerin Müşteri tarafından getirilen bir yasal muhafazaya tabi olması durumları haricinde Google'ın, arşivlenmiş herhangi bir Müşteri Verisi'ni saklama yükümlülüğü olmayacaktır. Müşteri, Google Apps Kasası'na ilişkin satın alma ve kullanımı yenilemezse, Google'ın arşivlenmiş hiçbir Müşteri Verisi'ni saklama zorunluluğu olmayacaktır.

  3. 3. Google Workspace Essentials. Aşağıdaki şartlar yalnızca Google Workspace Essentials sürümü için geçerlidir:

   1. 3.1 Fatura Düzenleme.

    1. (a) Müşteri, Google Workspace Essentials sürümünü doğrudan Google'dan sipariş ederse, Google ile Müşteri arasındaki ödeme ve faturalandırma yükümlülükleri kapsamında, (i) Geçerli SKU ile ilişkili Ücretler'i tanımlayan URL'de aksi belirtilmediği sürece Google, Müşteri'ye önceki ay tahakkuk etmiş Ücretler'i içeren aylık bir fatura gönderecektir ve (ii) (A) Müşteri'nin aylık Etkin Kullanıcı sayısı [veya Müşteri'nin herhangi bir ayda hiçbir Etkin Kullanıcı'sı yoksa, o ay için en az bir (1) Etkin Kullanıcı] ve (B) varsa, tüm taahhüt edilen satın alma işlemleri veya minimum satın alma taahhütlerinden doğan tüm Ücretler Müşteri'ye tahakkuk ettirilecek ve Müşteri tarafından ödenecektir. Ücretler için geçerli olduğu durumlarda, Müşteri'nin Hizmetler'i ne ölçüde kullandığının belirlenmesi amacıyla Google'ın ölçüm araçları kullanılacaktır.
    2. (b) Yeniden Satış Yapılan Müşteri'lerle İlişkili Ücretler. Müşteri, Google Workspace Essentials sürümünü Bayi'den sipariş ederse, Hizmetler'le ilişkili Ücretler, Müşteri ile Bayi arasında belirlenecektir, ancak Ücretler için geçerli olduğu durumlarda, Müşteri'nin Hizmetler'i ne ölçüde kullandığının belirlenmesi amacıyla Google'ın ölçüm araçları kullanılacaktır.
   2. 3.2 Google, Etkin Kullanıcı sayısı veya depolama alanının izlenmesini ve faturalandırılmasını atlatmaya çalışan tüm girişimleri engelleyebilir.

   3. 3.3 Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (HDS) Kredileri. Müşteri, Google Workspace Essentials sürümünü doğrudan Google'dan sipariş ederse, Müşteri'nin hak kazanabileceği tüm Hizmet Kredileri, Müşteri'nin bir sonraki faturasına parasal kredi şeklinde (ek Hizmet günü olarak değil) yansıtılacaktır. Müşteri, Google Workspace Essentials sürümünü Bayi'den sipariş ederse Google, Müşteri'yle ilişkili olarak sağlanması gerekebilecek tüm Hizmet Kredileri'ni Bayi'ye, parasal kredi şeklinde (ek Hizmet günü olarak değil) verecektir.

   4. 3.4 Tanımlar. "Etkin Kullanıcı", (a) takvim ayı boyunca Google Meet'te en az bir kez görüntülü toplantı düzenleyen veya görüntülü toplantıya katılan veya (b) takvim ayı boyunca Google Drive'da en az bir kez dosya açan Son Kullanıcı anlamındadır.

  4. 4. Cloud Search. Aşağıdaki şartlar yalnızca Cloud Search için geçerlidir:

   1. 4.1 Üçüncü Taraf Veri Kaynakları. Müşteri'nin üçüncü taraf veri kaynaklarını Cloud Search Platform ile bağlantılı olarak kullanımı, Müşteri ile üçüncü taraf veri kaynağının ilgili sağlayıcısı arasındaki hizmet şartları ve diğer sözleşmelere ("Üçüncü Taraf Veri Kaynağı Şartları") tabidir ve bunların kapsamındadır. Cloud Search Platform'u Müşteri'ye sağlamak üzere ilgili üçüncü taraf veri kaynaklarına erişebilmesi veya bunları kullanabilmesi için Google'a gerekli hakları vermek de dahil, söz konusu Üçüncü Taraf Veri Kaynağı Şartları'na uyulması yalnızca Müşteri'nin sorumluluğunda olacaktır.

   2. 4.2 Cloud Search müşterilerine, bilgilendirme amaçlı olarak düzenli aralıklarla Cloud Search Ürün Yol Haritası sunulacaktır. Cloud Search Ürün Yol Haritası'ndaki özellikler veya güncellemeler garanti edilmez ve Google, bunları Hizmetler'in bir parçası olarak sağlamakla yükümlü değildir. Müşteri, Google'ın değerlendirmesi için geri bildirimde bulunabilir ya da özellik istekleri sağlayabilir ve Google, yalnızca kendi şahsi karar verme yetkisine dayanarak bunları gelecekteki Cloud Search Ürün Yol Haritası yayınlarına ekleme konusunu değerlendirebilir. Google, Cloud Search Ürün Yol Haritası'na eklenmiş olsun veya olmasın, herhangi bir geri bildirimi ya da özellik isteğini uygulamakla yükümlü değildir.

   3. 4.3 Ek Tanımlar.

    1. "Cloud Search Ürün Yol Haritası", Cloud Search ile ilgili planlanan ürün özelliklerini ve güncellemeleri içeren bir dokümandır.

    2. "Öğe" veya "Doküman", Cloud Search'ün dizine ekleyebileceği herhangi bir dijital içerik parçası anlamındadır (Geçerli olduğu durumlarda DOCS, XLS, PPT ve PDF dosyaları, bir veritabanı satırı, benzersiz URL'ler ya da desteklenen herhangi bir dosya türü buna dahildir).

    3. "Arama Sorgusu", bilgi veya bir dizi sonuç getirmesi için Müşteri'nin Cloud Search kullanarak Google'a gönderdiği bir istektir.

    4. "Arama Uygulaması", Müşteri veya Müşteri'nin atadığı bir kişi tarafından oluşturulup yönetilen ve iş amaçlı belirli bir kullanımı (örneğin, bir intranet portalındaki dokümanlarda ya da Müşteri'nin destek aracında arama yapma) olanaklı kılmayı amaçlayan bir Cloud Search yapılandırmasıdır.

  5. 5. Cloud Identity Yönetimi. Aşağıdaki şartlar; Cloud Identity Yönetimi, Google Kişiler ve Google Gruplar İşletme Sürümü'nde (topluca "Cloud Identity Hizmetleri") kullanıldıklarında yalnızca Cloud Identity Yönetimi için geçerlidir:

   1. 5.1 Tabi Olunan Bir Sonraki Sözleşme. Müşteri, daha sonra, Google veya bir Google Satış Ortağı'nın Cloud Identity Hizmetleri'ni sağlamayı kabul ettiği ayrı bir sözleşme imzalarsa, Cloud Identity Hizmetleri'yle ilgili olarak, bir sonraki sözleşme bu Sözleşme'nin yerini alacaktır. Bu Sözleşme'nin feshedilmesi veya süresinin sona ermesi halinde, geçerli durumlarda, Google, Cloud Identity Sözleşmesi'ne uygun şekilde Cloud Identity Hizmetleri'ni sağlamaya devam edecektir (söz konusu sözleşmenin kendi şartlarına uygun şekilde feshi veya süresinin sona ermesi dışında ya da sözleşme feshedilene veya süresi sona erene kadar). "Cloud Identity Sözleşmesi", bu Sözleşme'nin feshinden veya süresinin sona ermesinden önce taraflarca imzalanan, Cloud Identity Hizmetleri'nin sağlanmasına yönelik bir sözleşme anlamındadır.

  6. 6. Genel Kullanıma Sunulma Tarihi (GKST) Öncesi Tekliflere İlişkin Şartlar. Google; Müşteri'ye, Hizmet Özeti'nde "Erken Erişim", "Alfa", "Beta", "Önizleme", "Deneysel" veya başka bir tanımla belirtilen GKST Öncesi Google Workspace özelliklerini, hizmetlerini veya yazılımlarını, ilgili dokümanları veya materyalleri ya da bir Test Başvurusu imkanını (aşağıda tanımlandığı şekilde) (topluca, "GKST Öncesi Teklifler") sunabilir. GKST Öncesi Teklifler, Hizmet olmamakla birlikte, Müşteri'nin GKST Öncesi Teklifler'i kullanımı işbu Bölüm 6 ile getirilen değişikliklere uygun şekilde Hizmetler için geçerli olan Sözleşme şartlarına tabidir.

   1. 6.1 GKST Öncesi Teklifler'e Erişim ve Bunların Kullanımı.

    1. (a) Test Başvuruları. Müşteri, Yönetici Konsolu'ndan veya Google tarafından sağlanan başka bir yöntemle erişilebilecek başvuru formlarını ("Test Başvuruları") göndermek suretiyle, bir veya daha fazla GKST Öncesi Teklif'te test kullanıcısı olmak için başvuruda bulunabilir. Google, Müşteri'yi herhangi bir GKST Öncesi Teklif'in test kullanıcısı olarak kabul etmesi halinde (Google'ın söz konusu zamanda test kullanıcılarına yönelik alan düzeyindeki koşulları temelinde), söz konusu GKST Öncesi Teklif'i, işbu Bölüm 6'nın şartlarına tabi olmak kaydıyla Müşteri'nin kullanımına açacaktır. Söz konusu GKST Öncesi Teklif için ek şartlar ("Spesifik Test Şartları") geçerli olabilir. Ek şartların geçerli olması durumunda Google, bu şartları Müşteri'nin GKST Öncesi Teklif'i kullanmaya başlamasından önce Test Başvurusu aracılığıyla veya başka bir yolla, yazılı olarak sağlayacaktır. Test Başvurusu ve tüm Spesifik Test Şartları işbu Bölüm 6'ya dahil edilmiştir.

    2. (b) Müşteri Test Verileri'nin Kullanımı. İşbu Bölüm 6'daki Bölüm 6(d) maddesine (Kamu Müşteri'leri için Kullanım Kısıtlaması) tabi olmak kaydıyla, Google tarafından yerine getirebilecek ve Müşteri'nin yerine getirmesi zorunlu olan bu şartla (şartın, gerekli izin ve bildirimleri toplama veya sağlama yoluyla yerine getirilmesi dahil) Google'ın şu izne sahip olması sağlanacaktır: Google; Sözleşme'nin gizlilik hükümlerinde ve aşağıda belirtilenler dışında herhangi bir kısıtlama olmaksızın veya Müşteri'ye, herhangi bir Son Kullanıcı'ya ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmaksızın, söz konusu GKST Öncesi Teklifler'i ve tekliflerle birlikte kullanılan tüm Google ürün ve hizmetlerini sağlamak, test etmek, analiz etmek ve iyileştirmek için herhangi bir GKST Öncesi Teklif aracılığıyla Müşteri veya Son Kullanıcı'ları tarafından sunulan, depolanan, gönderilen veya alınan herhangi bir Müşteri Verisi'ni ("Müşteri Test Verileri") kullanabilir (Müşteri'nin Kişisel Veriler'i dahil):

    3. Müşteri Verileri'yle ilişkili olarak veri koruması ve veri işleme yükümlülüklerini https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html ("Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik" veya "DPA") sayfasında belirtildiği şekilde tanımlayan, Google'ın o sırada geçerli olan şartları, Müşteri tarafından kabul edildiyse ya da taraflar bu şartları başka şekilde kabul ettiyse, DPA uygulanırken, DPA'nın gerektirdiği şekilde, GKST Öncesi Teklifler "Hizmet" kabul edilecektir. Ayrıca, daha net bir ifadeyle, işbu Bölüm 6, DPA'daki Bölüm 5.2.1'de (Müşteri'nin Talimatları) atıfta bulunulan "Sözleşme"nin bir parçasını oluşturacak ve şu değişikliklere tabi olacaktır:

     1. (i) GKST Öncesi Teklifler, DPA kapsamındaki "Denetlenen Hizmetler" arasında yer almaz;
     2. (ii) Müşteri; DPA'daki Bölüm 6.1'in (Verilerin Süre İçinde Silinmesi) amacına uygun olarak ve yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde, GKST Öncesi Teklifler'deki işlevlerin, Müşteri'nin GKST Öncesi Teklif'ini kullanmasına izin verilen süre ("GKST Öncesi Teklif Süresi") boyunca Müşteri Test Verileri'nin silinmesine izin vermeyebileceğini, ancak söz konusu Müşteri Test Verileri'nin, DPA'daki Bölüm 6.2'ye (Süre Sonunda Verilerin Silinmesi) uygun şekilde silineceğini kabul eder;
     3. (iii) İlgili Test Başvurusu'nda aksi yönde bir ifade bulunmadığı sürece: (A) GKST Öncesi Teklifler'le ilişkili olarak müdahalede bulunan Alt İşleyen'lerle (DPA'da tanımlandığı şekilde) ilgili bilgiler (Alt İşleyen'lerin görev ve konum bilgileri dahil), Müşteri'nin talep etmesi halinde, Google tarafından yazılı olarak sağlanacaktır ve (B) Google, GKST Öncesi Teklif Süresi içinde, GKST Öncesi Teklifler'le ilişkili olarak herhangi bir Yeni Üçüncü Taraf Alt İşleyen'in müdahalesini (Alt İşleyen'in ad, yer ve faaliyet bilgileri dahil), Alt İşleyen'in herhangi bir Müşteri Test Verisi'ni işlemeye başlamasından önce Bildirim E-Posta Adresi'ne bir e-posta göndererek Müşteri'ye bildirecektir. Alt İşleyen'e itiraz etmesi halinde Müşteri'ye sunulan tek ve münhasır telafi, uygulanabilen GKST Öncesi Teklifler'in kullanımının durdurulması olacaktır.
    4. (c) Veri Konumu veya Erişim Şeffaflığı Olmaması. İşbu Bölüm 6 kapsamında işlenen Müşteri Test Verileri, herhangi bir veri konumu veya erişim şeffaflığı şartına (https://cloud.google.com/access-transparency/ ve https://gsuite.google.com/terms/service-terms sayfalarında bulunabilir.) tabi olmayacaktır.

    5. (d) Kamu Müşteri'leri için Kullanım Kısıtlaması. Google tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece aşağıdaki Müşteri'ler, GKST Öncesi Teklifler'le yalnızca test verilerini veya deneysel verileri kullanabilir ve bu Müşteri'ler, GKST Öncesi Teklifler'le bağlantılı olarak "gerçek" verileri veya üretim verilerini kullanmaktan men edilmiştir: Federal, ulusal, resmi, bölgesel ya da yerel yönetimler veya düzenleyici kurumlar dahil olmak üzere ABD veya diğer ülkelerdeki kamu müşterileri (eğitim kurumu olan Müşteri'ler hariç).

    6. (e) Geri Bildirim. Müşteri, GKST Öncesi Teklifler'le ilgili geri bildirim ve önerilerini Google'a iletebilir ve Google ile Satış Ortakları tüm geri bildirim ve önerileri, herhangi bir kısıtlama ve Müşteri'ye karşı bir yükümlülük olmadan kullanabilir.

   2. 6.2 Diğer Şartlar. GKST ÖNCESİ TEKLİFLER, HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEKSİZİN YA DA BU YÖNDE BİR BEYAN OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. GKST Öncesi Teklifler (a) Müşteri'ye önceden bilgi verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir, askıya alınabilir veya kullanımdan kaldırılabilir ve (b) herhangi bir HDS veya Google tazminatı kapsamına girmez. Belirli bir GKST Öncesi Teklif'e ait Test Başvurusu ya da diğer doküman ya da materyallerde açıkça ifade edilmediği sürece, (i) GKST Öncesi Teklifler, TDH kapsamında olmayabilir ve (ii) Müşteri, GKST Öncesi Teklifler'i, HIPAA'da tanımlandığı şekilde korunan sağlık bilgilerini işlemek için kullanamaz. GKST Öncesi Teklifler'le ilişkili olarak, yürürlükteki yasanın izin verdiği azami ölçüde, Google, (A) Sözleşme'de belirtilen sorumluluk tutarı sınırı veya (B) 25.000 ABD dolarının (hangisi daha düşükse) üzerindeki tutarlardan sorumlu olmayacaktır. Önceki cümlede belirtilen hiçbir husus, Sözleşme'nin sorumlulukla ilgili geri kalan şartlarını etkilemeyecektir (sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili tüm spesifik muafiyetler dahil). Google, Müşteri'ye yazılı bildirim göndererek Müşteri'nin GKST Öncesi Teklif kullanımını herhangi bir zamanda sonlandırabilir.

  7. 7. Alan E-posta Adresi'ni Kullanarak Doğrulama. Aşağıdaki ek şartlar, yalnızca Hizmetler'in kullanımı için Alan Adı yerine Alan E-Posta Adresi doğrulanıyorsa geçerlidir:

   1. 7.1 Son Kullanıcı'ların Davet Edilmesi. Müşteri, Alan E-Posta Adresi'ne sahip diğer kullanıcıları, Hizmetler'i kullanmaya davet edebilir. Söz konusu kullanıcılar, Müşteri'nin Hizmetler'i kullanma davetini kabul etmeleri halinde, Sözleşme kapsamında Müşteri'nin Son Kullanıcı'ları olarak ele alınırlar.

   2. 7.2 Alan Adı Doğrulaması

    1. (a) Herhangi bir kişi veya tüzel kişi, Alan E-Posta Adresiyle ilişkili Alan Adını herhangi bir zamanda doğrulayabilir ("Doğrulayan Taraf").

    2. (b) Doğrulayan Taraf, Müşteri veya Müşteri'nin Yöneticiler'inden biri ise, söz konusu Doğrulayan Taraf, Alan Adı'nın doğrulanmasından hemen sonra, Alan Adı'yla ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesapları'nın ve söz konusu Son Kullanıcı Hesapları'nda yer alan ilişkili tüm verilerin sahipliğini ve denetimini üstlenecektir.

    3. (c) Diğer tüm durumlarda, Doğrulayan Taraf, Alan Adı'nın doğrulanmasından 72 saat sonra, Alan Adı'yla ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesapları'nın ve söz konusu Son Kullanıcı Hesapları'nda yer alan tüm ilişkili verilerin sahipliğini ve denetimini üstlenecektir.

    4. (d) Alan Adı doğrulandığında, Müşteri ve tüm Son Kullanıcı'lar bilgilendirilecektir.

    5. (e) Alan Adı Doğrulaması Sonrasında Yönetim. Doğrulayan Taraf, Müşteri'nin Hesabı ve bu gibi tüm Son Kullanıcı Hesapları üzerinde şu işlemleri yapabilecektir: (i) Müşteri Verileri'ne erişme, Müşteri Verileri'ni izleme, kullanma, değiştirme, askıya alma veya paylaşma; (ii) hesap ayarlarını kontrol etme (hesap şifrelerinin değiştirilmesi dahil); (iii) Hizmetler'e erişimi ve Hizmetler'in kullanımını kontrol etme; (iv) bilgilere veya ayarlara erişim olanağını kısıtlama; (v) Müşteri'nin Hesabı ve Son Kullanıcı Hesabı'nın Doğrulayan Taraf'la olan ilişkisini kesme yetkisini kısıtlama (Müşteri Verileri ve Müşteri'nin Hesabı ile Son Kullanıcı Hesabı'ndaki tüm veriler dahil); (vi) Müşteri'nin Hesabı veya Alan Adı'yla ilişkili herhangi bir Son Kullanıcı Hesabı kullanılarak etkinleştirilen, kullanılan, indirilen veya yüklenen tüm Hizmetler'i, Ek Ürün'leri veya diğer hizmetleri/ürünleri kaldırma veya devre dışı bırakma ve (vii) Hizmetler'in kullanımını askıya alma veya sonlandırma.

   3. 7.3 Verilerin Silinmesi. Hizmetler'in işlevselliği ve yönetimine uygun olarak ve Hizmetler'in Sözleşme uyarınca Askıya Alınmış olmaması kaydıyla, Doğrulayan Taraf'ın, Alan Adı ve ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesapları'nın (Müşteri'nin Hesabı dahil) sahipliğini ve denetimini üstlenmesinden önce, Müşteri veya Son Kullanıcı'ları, Müşteri Verileri'ni silebilir ya da dışa aktarabilir ve/veya Son Kullanıcı Hesapları'nı silebilir. Doğrulayan Taraf'ın, Alan Adı'nın ve ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesapları'nın (Müşteri'nin Hesabı dahil) sahipliğini ve denetimini üstlenmesinden sonra, Müşteri veya Son Kullanıcı'larının, Son Kullanıcı Hesapları'nı silmesi ve Hizmetler'in yönetim şekline bağlı olarak herhangi bir Müşteri Verisi'ni silmesi ya da dışa aktarması mümkün olmayabilir.

   4. 7.4 Veri İşleme Talimatı. Doğrulayan Taraf'ın, Alan Adı ve ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesap'larının (Müşteri'nin Hesabı dahil) sahipliğini ve denetimini üstlenmesinden önce, Müşteri Verileri'nin silinmesine veya dışa aktarılmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmaması halinde, Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik'te aksi yönde herhangi bir şart olsa bile (geçerliyse), Müşteri, bu Hizmete Özel Şartlar'ın, Sözleşme kapsamında yer aldığını ve buna uygun olarak, Müşteri'nin Google'a şunları yapmak için verdiği talimatları belgelediğini kabul eder: (a) Sözleşme'nin, Bölüm 7.6'da (Alan Doğrulamasından Sonra Fesih) açıklandığı şekilde feshinden sonra, söz konusu fesih işleminden önce Müşteri tarafından silinmemiş olan tüm Müşteri Verileri'ni muhafaza etmek ve (b) muhafaza edilen söz konusu tüm Müşteri Verileri'ni, Doğrulayan Taraf'ın kullanımına sunmak.

   5. 7.5 Yönetim için İzin. Uygulanabilir olduğunda, Müşteri (a) Doğrulayan Taraf'ın, Sözleşme'de açıklanan erişime ve yetkilere sahip olmasına ve (b) Google'ın, Doğrulayan Taraf'a, Sözleşme'de açıklanan erişim ve yetkileri sağlamasına izin verdiğini kabul eder.

   6. 7.6 Alan Doğrulamasından Sonra Fesih. Doğrulayan Taraf'ın üçüncü taraf olduğu durumlarda, Doğrulayan Taraf, Alan Adı ve ilişkili tüm Son Kullanıcı Hesapları'nın (Müşteri'nin Hesabı dahil) sahipliğini ve denetimini üstlendiğinde, bu Sözleşme otomatik olarak feshedilir. Daha net bir ifadeyle, bu bölüm, kendi (ayrı) Google Workspace Sözleşmesi kapsamında Doğrulayan Taraf'ın vermiş olabileceği son kullanıcı hakları üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir.

   7. 7.7 Hizmet Sınırlamaları. Alan Adı doğrulanmadığı sürece ve doğrulanana kadar, bazı Hizmetler, özellikler ve işlevler kullanım dışı olabilir.

  8. 8. Google Telefon Hizmetleri. Aşağıdaki şartlar yalnızca (i) Google Voice ve (ii) Google Meet'in, uygun olduğu şekilde, giden arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak amacıyla kullanımı ("Google Meet Telefon Hizmeti") için geçerlidir (ve işbu Bölüm 8'in amaçları doğrultusunda, Google Voice ve Google Meet Telefon Hizmeti topluca "Google Telefon Hizmetleri" olarak anılmaktadır). BURADAKİ ŞARTLAR, ACİL DURUM HİZMETİ SINIRLAMALARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN:

   1. 8.1 Google Telefon Hizmetleri Tarafları ve Sözleşme Yapısı.

    1. (a) Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcısı. Bölüm 8.1(d)'ye tabi olarak, geçerli Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi'nde yer alan geçerli Google Satış Ortağı (ilgili her durumda söz konusu Satış Ortağı, "Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcısı" veya "GTSP") ilgili Google Telefon Hizmetleri'ni Müşteri'ye, Bölüm 8.1(b) (Google Telefon Hizmetleri Sözleşme Yapısı) kısmında açıklandığı şekilde sağlayacaktır.

    2. (b) Google Telefon Hizmetleri Sözleşme Yapısı. Bölüm 8.1(d)'ye tabi şekilde ve yalnızca geçerli Google Telefon Hizmetleri ile ilişkili olarak, Google Workspace Tüzel Kişiliği GTSP'nin usule uygun biçimde yetkilendirilmiş bir aracısıdır ve GTSP adına sözleşmede yer alır. Buna uygun şekilde:

     1. (i) Müşteri, Sözleşme kapsamında sipariş ettiği diğer Hizmetler'e ek olarak herhangi bir Google Telefon Hizmetleri siparişi vermeyi tercih ederse Sözleşme'nin diğer şartlarıyla (Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik ve tüm sorumluluk sınırlandırmaları dahil) birlikte işbu Bölüm 8.1, geçerli GTSP (usule uygun biçimde yetkilendirilmiş aracısı olarak Google Workspace Tüzel Kişiliği üzerinden) ile Müşteri arasında imzalanmak ve yalnızca söz konusu Google Telefon Hizmetleri ile ilgili olarak Bölüm 8.1'deki geri kalan şartlara tabi olmak kaydıyla, ayrı bir sözleşme ("Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi") oluşturacaktır.
     2. (ii) Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi, Müşteri'nin verdiği ilk Google Telefon Hizmetleri siparişinin geçerlilik tarihi itibarıyla geçerli olur, Sözleşme şartlarına uygun şekilde erken feshe tabidir ve şunlardan hangisi önce olursa o tarihe kadar devam eder: (A) Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nin, kapsadığı şartlara uygun şekilde feshi veya (B) Sözleşme'nin feshi ya da geçerliliğinin sona ermesi. Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi yalnızca Google Telefon Hizmetleri ile ilgili olarak Sözleşme'nin yerini alır.
     3. (iii) Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nin esasları gereğince, Hizmet Özeti'ndekiler ve bu Hizmete Özel Şartlar'daki Bölüm 8'dekiler hariç tüm "Sözleşme" atıfları "Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi" ile, "Google" tüzel kişiliğe yapılan atıflar "GTSP" ile, "Hizmetler"e veya "Temel Hizmetler"e yapılan atıflar da "Google Telefon Hizmetleri" ile değiştirilmiştir.
     4. (iv) Müşteri, Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında hak ve çıkarlarını Google Workspace Tüzel Kişiliği'ne değil, yalnızca GTSP'ye karşı icra edebilir ve Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri (uygulanabilir tüm Ücretler'in ödenmesi yükümlülüğü dahil) Google Workspace Tüzel Kişiliği'ne değil, yalnızca GTSP'ye karşı olan yükümlülüklerdir.
     5. (v) Sözleşme'de yer alan aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın, Bölüm 8.1 ile Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nin [Sözleşme'nin "Uyuşmazlığa Yol Açan Maddeler" bölümü ve Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik'in "Effect of Amendment" (Değişikliğin Etkisi) bölümü dahil] şartları arasında çelişki olması durumunda Bölüm 8.1'deki şartlar öncelikli olacaktır.
     6. (vi) Sözleşme'nin "Süre ve Fesih" bölümünde belirtildiği gibi, taraflardan her ikisi de Sözleşme'den ayrı olarak Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'ni feshedebilir. Müşteri, Google Voice kullanımını Bölüm 8.10'da (Google Voice'un Müşteri Tarafından Feshi) açıklanan şekilde feshederse bu tür bir fesih işlemiyle Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi otomatik olarak feshedilir.
    3. (c) Bölgesel Şartlar. Bölgesel Şartlar, Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'ne dahil edilmiş olup bir Son Kullanıcı'nın Google Voice'u Bölgesel Şartlar'da açıklanan bir ülkede kullanıyor olması halinde geçerli olacaktır.

    4. (d) Uygulanabilirlik. Fatura adresi Kanada'da olan Müşteri'ler için: (i) Bölüm 8.1(a) (Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcısı) ve Bölüm 8.1(b) (Google Telefon Hizmetleri Sözleşme Yapısı) Google Voice ile ilgili olarak geçerli değildir; (ii) Google Voice'u Müşteri'ye Google sağlayacaktır ve (iii) Google Voice ile ilgili olarak, bu Hizmete Özel Şartlar'daki tüm "Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcısı" veya "GTSP" atıfları Google anlamındadır.

   2. 8.2 Google Telefon Hizmetleri'nin Sağlanması.

    1. (a) Veri Kullanımı.
     1. (i) Verilerin Toplanması ve Kullanımı. GTSP, Müşteri Verileri'ni https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html adresinde sağlanan Google Telefon Hizmetleri Gizlilik Beyanı'na uygun şekilde toplayacak ve kullanacaktır.
     2. (ii) Abone Dizini. GTSP, Müşteri tarafından talep edilmediği veya bu yönde kanuni bir zorunluluk olmadığı sürece Müşteri'nin veya Son Kullanıcı'larının Google Voice numaralarını dizin hizmetlerine sağlamayacaktır.
    2. (b) Telefon Hizmeti Sağlayıcıları.
     1. (i) Satış Ortağı Sağlayıcılar. GTSP, Google Telefon Hizmetleri'ni sağlamak için Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi'nde açıklandığı şekilde Satış Ortakları'nı kullanabilir.
     2. (ii) Satış Ortağı Olmayan Telefon Hizmeti Sağlayıcıları. GTSP ve Satış Ortakları, gelen ve giden telefon aramalarını sabit telefon şebekesi (PSTN) üzerinden yönlendirmek için uygun olduğu şekilde, Google harici üçüncü taraf alt yüklenicileri ("Telefon Hizmeti Sağlayıcıları") kullanmaktadır. Telefon Hizmeti Sağlayıcıları ve konumları, Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi'nde belirtilmiştir. Müşteri, Google Telefon Hizmetleri'ni kullanarak, GTSP'ye ve onun Satış Ortakları'na aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için Telefon Hizmeti Sağlayıcıları'yla birlikte çalışma talimatı vermektedir:
      1. (1) Giden ve gelen telefon aramalarını uygun olduğu şekilde yönlendirme ve
      2. (2) Bulundukları ülkelerde, bağımsız denetleyiciler olarak Müşteri Verileri'ni işleme:
       1. a) Söz konusu yönlendirme işlemi için gereken asgari düzeyde ve
       2. b) Yürürlükteki yasalara uygun şekilde (Avrupa veri koruma yasaları ve telekomünikasyon düzenlemeleri dahil).
    3. Daha net bir ifadeyle, Telefon Hizmeti Sağlayıcıları, Alt İşleyen'ler değildir (Veri İşlenmesine İlişkin Ek'te tanımlandığı üzere).
   3. 8.3 Ek Ödeme Şartları.

    1. (a) Google Telefon Hizmetleri Faturaları. Müşteri'nin veya Son Kullanıcı'larının Google Telefon Hizmetleri'ni kullanımlarından kaynaklanan geçerli Ücretler ve başka maliyetler, diğer Google Workspace Hizmetleri'nden ayrı olarak faturalanır ve Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'ndeki ödeme şartlarına tabidir.
    2. (b) Arama Ücretleri. Ücretler'e ek olarak Müşteri, geçerli olduğu durumlarda, GTSP'ye aramalar için kullanım temelli olarak ödeme yapacaktır. Söz konusu kullanım maliyetleri, o sırada geçerli olan Arama Ücretleri üzerinden hesaplanacaktır.
    3. (c) Vergiler. Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nde yer alan aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın, herhangi bir vergi muafiyet sertifikasından bağımsız olarak geçerli Vergiler'i Müşteri ödeyecektir. Faturalandırılmış Vergiler arasında, Son Kullanıcı'nın Google Telefon Hizmetleri'ni kullandığı ülkenin dışında gerçekleşen Son Kullanıcı'ya ait Google Telefon Hizmetleri kullanımıyla ilişkili Vergiler bulunabilir.
   4. 8.4 Google Voice Gereksinimleri; GTSP Sorumluluk Reddi Beyanı.

    1. (a) Google Voice Gereksinimleri. İşbu Bölüm 8.4(a) yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon Hizmeti için geçerli DEĞİLDİR. Google Voice kullanımı için ayrı bir geniş bant veya mobil veri bağlantısı ve bazı minimum teknik gereksinimleri karşılayan bir Son Kullanıcı cihazı gerekebilir. GTSP, Müşteri'ye minimum cihaz gereksinimleriyle ilgili bir açıklama sağlayacaktır. Google Voice'un ülke dışında veya başka şekilde dolaşımda kullanılması, Son Kullanıcı'ların kendi mobil şebeke operatörlerine kıyasla daha yüksek maliyetlerle karşılaşmasına neden olabilir.
    2. (b) GTSP Sorumluluk Reddi Beyanı. GTSP; (i) Müşteri'nin veri bağlantısındaki, (ii) Telefon Hizmeti Sağlayıcıları'nın şebekelerindeki veya (iii) Müşteri ya da Son Kullanıcı'nın cihazlarının çalışmasındaki gecikmeler, kesintiler veya aksamalar nedeniyle Google Telefon Hizmetleri'nde yaşanan herhangi bir kesinti veya hatadan dolayı sorumlu olmayacaktır. Google Telefon Hizmetleri mobil cihazlarda kullanıldığında, Son Kullanıcı'ların mobil şebeke operatörlerinden satın aldığı sesli arama veya veri kotaları kullanılabilir.
   5. 8.5 Google Voice'un Özellikleri. İşbu Bölüm 8.5 yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon Hizmeti için geçerli DEĞİLDİR.

    1. (a) Numaraların Atanması ve Kullanılabilirliği. Google Voice'un telefon numaraları atanmasına izin verdiği durumlarda aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır:
     1. (i) Numara aktivasyonu, Müşteri'nin hizmet adresi ve vergi numarası da dahil olmak üzere, ilgili telekomünikasyon düzenlemeleri tarafından toplanması zorunlu tutulan bazı bilgilerin GTSP tarafından toplanmasını gerektirebilir;
     2. (ii) Bazı ülkelerde, hizmet adresinin atanacak numaranın kapsadığı bölgeyle eşleşmesi gerekir;
     3. (iii) Numara aktivasyonu, talep edildiği anda gerçekleşmeyebilir ve
     4. (iv) Etkin olmayan numaralar Müşteri'nin hesabından kaldırılabilir.
    2. (b) Numara Taşıma. Müşteri, başka servis sağlayıcılardaki mevcut numaraları, Google Voice'un sunduğu numara atama kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla, Google Voice'a taşıyabilir ve aşağıdaki Bölüm 8.5(b)(i) ila (iv) maddelerine tabi olmak kaydıyla, atanan telefon numaralarının başka bir servis sağlayıcının kullanımına açılmasını talep edebilir.
     1. (i) Gelen Numara Taşıma. Başka bir servis sağlayıcıdan numara aktarmak için Müşteri'nin zaman zaman güncellenebilecek support.google.com/a/go/voice-porting sayfasında açıklanan süreci takip etmesi gerekir. Müşteri yalnızca etkin bir hesaba numara taşıyabilir. Gelen numara taşıma işlemi, Google Voice'un sunulduğu tüm konumlarda kullanılamıyor olabilir.
     2. (ii) Giden Numara Taşıma. Atanmış bir numarayı başka bir servis sağlayıcıya aktarmak için Müşteri'nin ilgili servis sağlayıcının numara taşıma sürecini uygulaması gerekir. GTSP, Müşteri'nin yeni servis sağlayıcısından, Müşteri'nin bir numara taşıma talebi sunduğuna dair bildirim alındıktan sonra numara taşıma talebini işleme alacaktır. GTSP; giden numara taşıma süreci, Müşteri veya Müşteri'nin yeni servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan yanlış veya hatalı numara taşıma talepleri ya da üçüncü taraflarca oluşturulan sahtekarlık amaçlı numara taşıma taleplerinden kaynaklanan hizmet gecikmelerinden veya kesintilerden sorumlu değildir.
     3. (iii) Müşteri'nin Yükümlülükleri. Müşteri; (A) bir numara taşıma talebiyle ilişkili olarak GTSP'ye sağlanan bilgilerin doğru olmasından; (B) geri kalan numaralar ve planlar da dahil olmak üzere, bir numaranın taşınmasıyla ilişkili ücretlerden ve (C) numaranın başarıyla taşındığı zamana kadar numarayla ilişkili olarak GTSP'ye borçlu olunan tüm Ücretler'den, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde sorumludur.
     4. (iv) Hizmet'in Feshi. GTSP; yürürlükteki Son Kullanıcı lisansının feshi veya süresinin dolmasından sonra herhangi bir Google Voice numarasını serbest bırakabilir (Müşteri, söz konusu numarayı söz konusu fesih veya sürenin dolmasından önce başka bir servis sağlayıcıya taşımadıysa).
    3. (c) Arayan Kimliği. Google Voice, teknik açıdan mümkün olduğunda, Müşteri'nin Google Voice numarasının aranan cihazlarda gösterilmesine izin verir. Son Kullanıcı'lar, numaranın gösterilmesini kalıcı olarak veya görüşme bazında engelleyebilir. Teknik nedenlerle, GTSP'nin Google Voice numaralarının gösterilmesini, Acil Durum Numaraları'na yapılan aramalar da dahil olmak üzere, her durumda engellemesi mümkün olmayabilir.
    4. (d) Numara Engelleme. GTSP, teknik açıdan uygun olduğu ölçüde, Google Voice'un belirli numaralara, numara aralıklarına veya numara türlerine (katma değerli hizmetler dahil) arama yapmasını Müşteri talebi üzerine engelleyecek veya bu numaralara yönelik engellemeleri kaldıracaktır.
    5. (e) Aramayı Kaydetme. Google Voice, Son Kullanıcı'ların telefon görüşmelerini ayrı ayrı kaydetmesine olanak tanıyabilir. Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler izin alınmasını gerektiriyorsa Müşteri, telefon görüşmelerini izin almadan kaydetmeyeceğini ve Son Kullanıcı'larının da kaydetmesine izin vermeyeceğini kabul eder.
   6. 8.6 Google Telefon Hizmetleri Sınırlamaları. Google Telefon Hizmetleri:

    1. (a) Operatör yardımlı arama ve kısa kodlara arama yapma olanağı sunmaz (Bu tür aramalar için ek ücret ödenmesi gerekebilir);
    2. (b) "Karşı ödemeli" veya "geri ödemeli" aramaları desteklemez veya
    3. (c) Belirli numaralara (ör. özel tarifeli numaralar) yapılan aramaları veya bağlantıları desteklemez.
   7. 8.7 Google Voice Kullanım Kısıtlamaları. İşbu Bölüm 8.7 yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon Hizmeti için geçerli DEĞİLDİR. Müşteri, Google Voice'a, ilgili yargı alanının yürürlükteki yasaları tarafından belirlenen kanuni reşit olma yaşının altındaki bireylerce erişilmesini sağlamak veya Google Voice'un bu bireylerce başka şekilde kullanımını mümkün kılmak amacıyla, kendisine atanmış numaraların alt atamasını yapmayacaktır. GTSP, bu tür bireyler tarafından kullanılan veya bu bireylere sağlanan tüm hesapları askıya alabilir ya da kalıcı olarak devre dışı bırakabilir.

   8. 8.8 Acil Durum Hizmetleri. Bölüm 8.8(a) yalnızca Google Meet Telefon Hizmeti için geçerli olup Google Voice için geçerli DEĞİLDİR. Diğer tüm alt bölümler [Bölüm 8.8'de (b) - (f)] yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon Hizmeti için geçerli DEĞİLDİR.

    1. (a) Tek Yönlü Arama. Google Meet Telefon Hizmeti'nin tek yönlü arama özellikleri, acil durum hizmetlerini aramak için kullanılamaz. Son Kullanıcı'lar, acil durum hizmetlerini arayamayacak ve bu hizmetlerden gelen aramaları cevaplayamayacaktır. Son Kullanıcı'ların acil durum hizmetlerini aramak için alternatif bir yönteme erişmesini sağlamaktan Müşteri sorumludur.
    2. (b) İki Yönlü Arama. Acil durum hizmetlerinin aranması Google Voice tarafından desteklenmektedir. IP tabanlı telefonlardaki acil durum arama hizmetleri, geleneksel acil durum arama hizmetlerine göre bazı kısıtlamalara sahiptir ve bunların işleyiş şekli, geleneksel acil durum aramalarına göre farklıdır. Aşağıdaki maddelerde, söz konusu sınırlamalar ve farklılıkları açıklanmıştır. Ülkeye özgü ilave sınırlamalar ise Bölgesel Şartlar bölümünde açıklanmıştır. Müşteri burada, geleneksel telefon hizmetleri ile IP tabanlı telefon aramaları arasında acil durum hizmetlerine yapılan aramalarla ilgili olarak aşağıda açıklanan farklılıkların bulunduğunu onaylar ve kabul eder:
     1. (i) Acil Durum Arama Hizmeti'yle İlgili Açıklama. Google Voice'un iki yönlü numara arama özelliklerinden yararlanan Son Kullanıcı'lar, acil durum hizmetlerini ücretsiz olarak arayabilir ve bu hizmetlerden gelen aramaları ücretsiz olarak cevaplayabilir. Acil durum hizmetleri, Son Kullanıcı'nın bulunduğu konuma bağlı olarak farklılık gösterir. Bir Son Kullanıcı acil durum hizmetlerini aradığında GTSP, acil durum yanıt operatörlerine Müşteri'nin Google'a sağladığı Son Kullanıcı telefon numarasını ve adresini verir [bkz. aşağıdaki Bölüm 8.8(d) (Müşteri'nin Yükümlülükleri)]. Acil durum operatöründe bu bilgiler olmayabileceğinden Son Kullanıcı'ların, fiziksel konumlarını ve geri arama numaralarını teyit etmesi gerekebilir.
     2. (ii) Acil Durum Arama Hizmeti'yle İlgili Sınırlamalar. Google Voice acil durum arama hizmetinin kullanılabilirliği ile ilgili olarak şu sınırlamalar geçerli olabilir: (A) internet veya güç kesintisi ya da aksaması durumunda hizmet kullanılamayabilir; (B) acil durum aramalarının Kamu Güvenliği Cevap Noktası'na bağlanması, geleneksel acil durum hizmeti aramalarına göre daha uzun sürebilir, meşgul sinyaliyle sonuçlanabilir veya bağlantı kurulamayabilir; (C) acil durum aramaları Kamu Güvenliği Cevap Noktası'na doğru şekilde bağlansa da Son Kullanıcı'nın telefon numarası veya konumu otomatik olarak iletilemeyebilir ve acil durum hizmetleri operatörü geri arama yapamayabilir; (D) dolaşım sırasında yapılan acil durum aramaları, Son Kullanıcı'nın kayıtlı adresiyle ilişkilendirilmiş yerel Kamu Güvenliği Cevap Noktası'na yönlendirilebilir (Müşteri, Son Kullanıcı'larına dolaşım sırasında yerleşik numara çeviriciyi kullanma talimatı verecektir.); (E) işitme engelli, duyma zorluğu veya konuşma güçlüğü çeken Son Kullanıcı'ların, 711’i veya bu hizmetin yerel eşdeğerini aramak yerine, yerel acil durum hizmetlerini doğrudan TTY veya bir telekomünikasyon iletim hizmeti kullanarak araması gerekir; (F) Son Kullanıcı'lar, hesap numaralarıyla ilişkilendirilmiş birden fazla cihaza sahipse, (i) Kamu Güvenliği Cevap Noktası'ndan gelen geri aramalar, ilişkilendirilmiş her cihazı çaldırmayabilir ve (ii) acil durum operatörü, Son Kullanıcı'nın kişisel telefon numarasından farklı bir telefon numarası görebilir; (G) Son Kullanıcı, gelen aramaları devre dışı bıraktıysa, Kamu Güvenliği Cevap Noktası'nın geri arama yapması mümkün olmayabilir; (H) Google Voice kullanılarak yapılan bir arama başarısız olursa Son Kullanıcı'lar, acil durum aramasını cihazlarındaki yerleşik numara çeviriciyle tamamlamaya yönlendirilebilir ve (I) (i) yalnızca gelen aramalara izin veren Google Voice hizmeti kullanılıyorsa veya (ii) aramalar, Son Kullanıcı'nın cihazındaki yerleşik numara çeviricisi kullanılırken kullanıcının mobil operatörüne ait ses şebekesi üzerinden yönlendiriliyorsa, bu arama hizmeti üzerinden acil durum aramaları yapılamaz. Kanada'da ve bazı başka konumlarda, acil durum aramasını yapan kişi tarafından sağlanan numara ve konumun, uygun Kamu Güvenliği Cevap Noktası'na Google'ın acil durum operatörü tarafından sözlü olarak sağlanması gerekmektedir. Ancak, konumunu operatöre sağlaması mümkün olmadığında arayan, kendi kayıtlı adresine hizmet veren Kamu Güvenliği Cevap Noktası'na yönlendirilecektir.
    3. (c) Acil Durum Hizmetleri'ne Kısa Mesaj Gönderme. Acil durum hizmetlerine kısa mesaj gönderilmesi Google Voice tarafından desteklenmiyor olabilir. Google Voice üzerinden kullanılabilen acil durum hizmetlerine kısa mesaj gönderme özelliği, kablosuz ağ üzerinden desteklenmiyor olabilir.
    4. (d) Müşteri'nin Yükümlülükleri. Bölüm 8.8(b) (İki Yönlü Numara Arama) ile ilgili olarak, Müşteri şunlardan sorumludur: (i) Google Voice'ta her Son Kullanıcı için kaydedilen adresin, Son Kullanıcı'nın Google Voice'u kullanacağı fiziksel adres olmasını sağlamak (Geçerli adreslerin sağlanmaması, yanlış acil durum yanıt merkeziyle iletişim kurulmasına ve Son Kullanıcı'lara acil durum yanıtının gecikmeli olarak ulaşmasına neden olabilir.); (ii) Son Kullanıcı'lara, fiziksel adreslerinin Telefon Hizmeti Sağlayıcıları ile paylaşılacağını bildirmek; (iii) Son Kullanıcı'lara, bağlantı kurulduktan sonra Kamu Güvenliği Cevap Noktası'na fiziksel konumlarını ve geri arama numaralarını sağlamalarının gerekebileceğini bildirmek; (iv) Son Kullanıcı'ların, acil durum hizmetlerini aramak için alternatif yöntemlere erişmesini sağlamak ve (v) Son Kullanıcı'lara, acil durum arama hizmetleriyle ilgili sınırlamaları bildirmek (Müşteri, support.google.com/voice/go/emergency-services sayfasından bir uyarı etiketi indirip yazdırdıktan sonra Google Voice'a erişmek için kullanılabilen tüm cihazlara yapıştırabilir).
    5. (e) Acil Durum Uyarıları. Cihazlar yalnızca kablosuz ağ moduna ayarlandığında veya hücresel hizmet kullanılamadığında, acil durum uyarılarının Google Voice üzerinden alınması mümkün olmayabilir.
    6. (f) Acil Durum Hizmetleri Sorumluluk Reddi Beyanı. Kanunen izin verilen azami ölçüde, ne GTSP ne de herhangi bir Satış Ortağı'nın; Google Voice'un acil durum hizmetlerine erişmek amacıyla kullanılması veya kullanımına teşebbüs edilmesinden kaynaklanan ya da bununla bağlantılı her tür zarardan (doğrudan ve dolaylı zararlar dahil), söz konusu hizmetlere erişilememesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, acil durum hizmeti yanıtındaki herhangi bir gecikmeden, acil durum hizmetleri yanıt merkezinin veya operatörlerinin hareket biçiminden veya Telefon Hizmeti Sağlayıcıları tarafından ya da acil durum hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için GTSP veya Satış Ortakları'nın birlikte çalıştığı diğer üçüncü taraflarca acil durum hizmetlerine sağlanan bilgilerin yanlış olmasından, Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında [sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka bir kapsam dahilinde olup olmadığına bakılmaksızın] herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
   9. 8.9 Askıya Alma. Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nde açıklanan askıya alma haklarına ek olarak GTSP, Müşteri'nin veya Son Kullanıcı'nın Google Telefon Hizmetleri'ni aşağıdaki men edilmiş faaliyetler için kullandığına makul şekilde kanaat getirirse, gelen ve giden Google Telefon Hizmetleri aramalarını veya mesajlarını engelleyebilir:

    1. (a) İstenmeyen ticari mesajların oluşturulması ya da bunlara zemin hazırlanması veya
    2. (b) Arama trafiğinin şişirilmesi (ör. trafik pompalama, uluslararası gelir paylaşımı sahtekarlığı).
   10. 8.10 Google Voice'un Müşteri Tarafından Feshi. İşbu Bölüm 8.10 yalnızca Google Voice için geçerli olup Google Meet Telefon Hizmeti için geçerli DEĞİLDİR. Diğer tüm fesih haklarına ek olarak Müşteri, GTSP'ye yazılı bildirimde bulunarak Google Voice kullanımını istediği zaman feshedebilir. Müşteri'nin fesih işleminden sonra Google Voice kullanımına derhal son vermesi gerekir.

   11. 8.11 Ek Tanımlar.

    "Arama Ücretleri", (i) Google Voice için https://voice.google.com/rates sayfasında, (ii) Google Meet Telefon Hizmeti içinse https://meet.google.com/u/0/tel/rates sayfasında açıklanan ve arama sırasında geçerli olan arama ücretleridir.

    "Son Kullanıcı" tanımı, (i) Google Voice ile ilişkili olarak, Google Voice'a bağlı bir cihazın bulunduğu ve kullanıma sunulduğu bir fiziksel konumda mevcut olabilecek potansiyel kullanıcıları ve (ii) Google Meet ile ilişkili olarak, Google Meet Telefon Hizmetleri'ni kullanarak Google Meet toplantılarını arayabilecek veya Google Meet toplantılarından arama yapabilecek potansiyel kullanıcıları kapsar.

    "Ücretler" tanımı, Google Voice ile ilişkili olarak, https://cloud.google.com/voice sayfasında açıklanan ücretleri kapsar.

    "Google Workspace Tüzel Kişiliği", Sözleşme'de tanımlandığı şekilde, Müşteri'nin diğer Google Workspace Hizmetleri için taahhütte bulunduğu Google tüzel kişiliğidir.

    "Kamu Güvenliği Cevap Noktası" veya "PSAP", Son Kullanıcı'nın kayıtlı olduğu bölgenin ilgili kamu güvenliği cevap noktasıdır.

    "Bölgesel Şartlar", https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html sayfasında açıklanan şartlar anlamına gelir.

    "Telefon Hizmeti Sağlayıcısı", bu Hizmete Özel Şartlar belgesinin Bölüm 8.2(b) (Telefon Hizmeti Sağlayıcıları) maddesinde açıklanan anlamda kullanılmaktadır.

    "Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcı Listesi", (i) Google Voice için https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html sayfasındaki ve (ii) Google Meet Telefon Hizmeti için https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html sayfasındaki Hizmet ve Telefon Hizmeti Sağlayıcıları'nın ilgili işlem sırasında güncel olan listesidir

    *Çevrimdışı bir dokümanın "Google Voice Servis Sağlayıcısı" veya "GVSP"ye atıfta bulunması durumunda, söz konusu atıflar bu Hizmete Özel Şartlar'da ve Google Telefon Hizmetleri Sözleşmesi'nde kullanıldığı şekilde, "Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcısı" veya "GTSP"ye yönelik atıflar olarak kabul edilecektir.

 1. 9. Google Drive. Aşağıdaki şartlar yalnızca Drive için geçerlidir:

  1. 9.1 İçerik Dağıtımı için Google Drive Kullanımı. Google Drive bir içerik dağıtım ağı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve Google, makul şahsi karar verme yetkisi dahilinde, Google Drive'ın AUP ihlaline neden olan şekilde veya hak ihlali doğuran ya da yasalara aykırı şekilde veya videolar dahil olmak üzere toplu içerik dağıtımı için kullanıldığını belirlerse Google Drive kullanımını ve erişimini kısıtlayabilir. Google Drive'da barındırılan ve Müşteri'nin alanı dışında herkese açık olarak paylaşılan videolar YouTube Topluluk Kuralları'na (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ adresinde veya bunun yerine geçen bir URL üzerinde yer alır.) uygun olmalıdır.

 1. 10. Kullanıcı Deneyimi Araştırması. Google Workspace için Google Cloud Kullanıcı Deneyimi Araştırma Programı'na kaydolması halinde Müşteri'nin katılımı, https://cloud.google.com/terms/user-experience-research adresinde kullanıma sunulan Google Cloud Kullanıcı Deneyimi Araştırma Paneli Eki'ne tabi olacaktır.

 1. 11. Bölgesel Şartlar.

  1. 11.1 Japonya. Müşteri'nin fatura adresi Japonya'da ise Gmail, Chat ve Meet ürünleri Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. ("GCAP") tarafından sağlanacak, ancak faturalar Google Asia Pacific Pte. Ltd. tarafından gönderilmeye devam edilecektir. Yalnızca yukarıda anılan Hizmetler'le ilişkili olmak kaydıyla Google Asia Pacific Pte. Ltd., GCAP'nin usule uygun biçimde yetkilendirilmiş aracısıdır ve GCAP adına sözleşmede yer alır.

Önceki Sürümler

3 Haziran 2021

14 Nisan 2021

21 Aralık 2020

6 Ekim 2020