Google Telefon Hizmetleri Gizlilik Beyanı

Google Gizlilik Politikası, (i) Google Voice ve (ii) Google Meet'in giden arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak amacıyla kullanımı ("Google Meet Telefon Hizmeti") için geçerlidir (ve işbu Google Telefon Hizmetleri Gizlilik Beyanı'nın amaçları doğrultusunda, Google Voice ve Google Meet Telefon Hizmeti topluca "Google Telefon Hizmetleri" olarak anılmaktadır). İşbu Google Telefon Hizmetleri Gizlilik Beyanı ("Beyan"), siz ("Son Kullanıcı") Google Telefon Hizmetleri'ini kullandığınızda toplanan bilgiler ve söz konusu bilgileri bizim nasıl kullandığımız ve paylaştığımız hakkında ek açıklamalar sağlamaktadır. Lütfen bu belgeyi ve Google Gizlilik Politikası'nı dikkatlice okuyun.

Bu Beyan, Google Grubu'ndaki çeşitli Google Telefon Hizmetleri Sağlayıcıları (her biri "GTSP" olarak anılmaktadır) tarafından sunulan Google Telefon Hizmetleri için geçerlidir. Google Telefon Hizmetleri'ni size sağlayan GTSP, hizmetleri sipariş eden müşterinin ("Müşteri") fatura adresine ve bulunduğunuz bölgeye göre belirlenir. GTSP'ler, Google Telefon Hizmetleri'ni sağlamak için Google Satış Ortakları'nı ve Google harici üçüncü taraf sağlayıcıları da ("Telefon Hizmeti Sağlayıcıları") kullanmaktadır. Tüm GSTP'ler (işbu Beyan'da "biz" olarak anılmaktadır) ve Telefon Hizmeti Sağlayıcıları, (i) Google Voice için https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers adresinde, (ii) Google Meet Telefon Hizmeti için ise https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html adresinde liste halinde belirtilmiştir. Her tüzel kişi, kuruluş ülkesinin yasalarına tabidir.

Topladığımız ve kullandığımız ek bilgiler

Google Gizlilik Politikası'nda, topladığımız bilgileri nasıl kullandığımız açıklanmaktadır. Google Telefon Hizmetleri tarafından toplanan bilgileri nasıl kullandığımız hakkında ek bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Google Workspace hesabı, alan yöneticiniz tarafından oluşturulan ve yönetilen bir Google Hesabı'dır. Alan yöneticiniz ve Google Workspace hesabınızın yönetiminden sorumlu tüm bayiler, hesabınızda bulunan bilgilere (ör. arama kayıtlarınız, kısa mesajlarınız veya sesli mesajlarınız) erişebilir ve bunları saklayabilir. Alan yöneticilerinin kontrolündeki veriler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Gizlilik Politikası'na göz atın.

Bir Müşteri veya Son Kullanıcı, mevcut bir telefon numarasını Son Kullanıcı'nın mevcut operatöründen Google Voice'a taşımayı talep ederse eski operatörle bilgi (ad, adres ve telefon numarası dahil) alışverişinde bulunuruz. Ayrıca, Google Telefon Hizmetleri'nin kullanımına göre doğrudan sizden kişisel bilgiler toplarız. Bu bilgiler arasında çağrı geçmişi de bulunur (çağrıyı yapan ve alan tarafların telefon numaraları, konum, tarih, saat ve çağrı süresi dahil).

Bu kişisel bilgileri, Müşteri'ye fatura kesmek ve aralarında aşağıdaki hususların da yer aldığı, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak için kullanırız: (i) yerel telefon numaralarının sağlanması, (ii) Müşteri veya Son Kullanıcı bilgilerinin yeni servis sağlayıcıya taşınması, (iii) acil durum hizmetlerine yönelik çağrıların desteklenmesi amacıyla ve (iv) aşağıdaki "Paylaştığımız bilgiler" bölümünde açıklanan şekilde.

Google Telefon Hizmetleri'nde reklam sunmayız veya Google Telefon Hizmetleri tarafından toplanan kişisel bilgileri pazarlama veya reklam amacıyla kullanmayız. Google Telefon Hizmetleri'ni kullanımınız ile ilişkili konum verileri yalnızca elektronik iletişim şebekesinde iletişim gerçekleştirmek, fatura işlemleri, acil durum aramaları ve yürürlükteki yasalara uygun hareket etmek için kullanılır.

Paylaştığımız bilgiler

  • Google Gizlilik Politikası'nda, topladığımız bilgileri nasıl paylaştığımız açıklanmaktadır. Google Telefon Hizmetleri tarafından toplanan bilgileri nasıl paylaştığımız hakkında ek bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

    • • Kişisel bilgileriniz, yukarıda belirtilen ilgili yargı alanlarında geçerli olan tüm yasa ve yönetmeliklere uymak amacıyla gerekli olduğu şekilde, size ve diğer Son Kullanıcılar'a sabit telefon şebekesini (PSTN) arama ve PSTN'den gelen aramaları cevaplama imkanı tanımak ve faturalandırma işlemlerini yapabilmek için Telefon Hizmeti Sağlayıcıları ile paylaşılabilir. Arayan kişinin konum bilgileri, acil durum aramalarını idare eden makamlara sağlanabilir.

    • • Yürürlükteki yasalar, düzenlemeler, yasal işlemler veya resmi makamların uygulanabilir taleplerine uygun hareket etmek için, Google Telefon Hizmetleri'ni sağlarken elde ettiğimiz belirli bilgileri saklamamız ve korumamız gerekli olabilir.

    • • Son Kullanıcı bilgilerine (adlar, adresler, telefon numaraları, çağrı kayıtları, iletişim içeriği, konum verileri, fatura bilgileri veya Müşteri'nin ya da sizin Google Telefon Hizmetleri'ni kullanımınız sonucunda toplanan başka herhangi bir bilgiye) erişebilir ve bu bilgileri, resmi kurum yetkilileri ile yapılacak paylaşımlar da dahil olmak üzere, yasaların gerektirdiği şekilde paylaşabiliriz.

    • • Google Voice kullanıyorsanız telefon numaranız, aradığınız kişiye gösterilebilir. Telefon numaranızın aradığınız kişiye gösterilmemesini istiyorsanız bu sayfadan bilgi edinebilirsiniz.

Bize ulaşın

Google Workspace hesaplarının yönetimi veya alanınızın kişisel bilgileri nasıl kullandığı hakkında sorularınız varsa lütfen Google Workspace yöneticinizle iletişime geçin.

Uygulamalarımızla ilgili sorularınız varsa lütfen Google Workspace Güvenlik ve Güven Merkezi'ni ziyaret edin veya Google Gizlilik Politikası'nı inceleyin. Ayrıca, gizlilik ve Google'ın ürün ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Gizlilikle İlgili Sorun Giderici sayfasını da ziyaret edebilirsiniz. İşbu Beyan'daki bilgiler hakkında soruları olan Google Workspace yöneticileri, yönetici hesaplarıyla oturum açmış durumdayken iletişim formunu göndererek bizimle iletişime geçebilir.